Project standplaats Castricum (2)

Voor een project over Nederlands-Indi√ę interviewen leerlingen van het Bonhoeffercollege¬†(mavo-3) een aantal Castricummers die daar eind jaren veertig als soldaat gelegerd waren. In totaal zijn er negen mannen en een vrouw die meewerken aan deze bijzondere geschiedschrijving.

Filmmaakster Pauline vanVliet ( Caleidoscoopfilm) heeft de leerlingen geschoold in camerawerk en bij Nederlands hebben de leerlingen geleerd hoe zij het best een vraaggesprek kunnen voeren . Met hun opa of oma hebben zij geoefend hoe het is om oudere mensen te interviewen. Dan moet je iets luider praten en ook iets meer geduld hebben. Vorige week waren Pascal, Sharona en Irene op bezoek bij de 93-jarige meneer Breedveld (foto). Hij heeft hen van alles verteld over zijn tijd in het verre oosten en de geschiedenislessen kwamen zo helemaal tot leven.

De gesprekken worden vastgelegd en gemonteerd door de leerlingen zelf en ook zetten zij muziek onder de beelden. Klik hier, voor de filmtrailer. Eind juni is de documentaire klaar en bovendien is er dan een tentoonstelling te zien over het project in het gebouw van de Werkgroep Oud-Castricum.

Interview met Harry de Wagt

Voor het project Nederlands-Indi√ę van het Bonhoeffer College is een begeleidend boekje gemaakt met veel foto‚Äôs uit WO II en van situaties in het toenmalige Nederlands-Indi√ę. Op bladzijde 20 is een gevechtssituatie opgenomen: Mariniers in actie op Java.

Eén van de mariniers die op de foto voorkomt was op 16 december 2012 bij klas 3 MAVO in het Bonhoeffer College voor een interview.

Het was de 83 jarige veteraan Harry de Wagt, die de gestelde vragen wilde beantwoorden:

Tijdens WO II woonde hij met zijn ouders in Amsterdam N; in juli1943 werd bij een bombardement het ouderlijk huis geraakt, waarbij zijn 19 jarige zuster omkwam. Eind 1943, hij was toen 16 jaar, werd hij door de Gr√ľne Polizei in Amsterdam opgepakt en ‚Äėin een wagen gedonderd‚Äô en via omwegen uiteindelijk in Oostenrijk terecht gekomen, waar hij dwangarbeid moest verrichten bij de spoorwegen.

Hij kwam in september 1945 weer thuis naar zijn ouders in Amsterdam en ging werk zoeken. Dat lukte niet, daarom meldde hij zich aan bij de Mariniers om Indi√ę de bevolking te helpen bevrijden van Japanners en opstandelingen.

Van 1946-1951 heeft hij veel meegemaakt met de Mariniers-Brigade op Oost-Java. Met z’n maten patrouille lopen, zwoegend door natte sawahs en in de nacht door dicht begroeid gebied, wachtdiensten, gevechten, soms heel felle, meegemaakt. Veel kameraden raakten gewond of sneuvelden; zelf raakte hij gewond aan gezicht en benen, maar dat viel nog mee. Bij de burger bevolking ook veel ellende gezien, daar waar je kon helpen hielpen we die mensen.

In juli 1947 heeft hij de landing vanuit zee bij Pasir Poetih meegemaakt, waar veel landingsboten ingezet
werden.

Zelf was hij later enige tijd inzetbaar met een amphibie tractor, die zowel op land als op zee gebruikt kon worden.

Bij terugkeer in Nederland in 1951 is hij gaan werken als installatiemonteur / kwaliteitslasser.

Nog steeds heeft hij kontakt met de oude maten, Oud Mariniers. Die kameraadschap, na alles wat je met elkaar hebt doorgemaakt, je bent meer dan broers met elkaar, dat is niet te beschrijven.

Maar er zijn er niet zoveel meer over…., zo zei hij.

De leerlingen luisterden geboeid naar de verhalen van de heer de Wagt en bleven hem met vragen bestoken tot de bel ging.

Het was een les die ze niet gauw zullen vergeten.

PB.

 

Overzicht exposities open dagen Oud-castricum vanaf september 2003

Vanaf september 2003 houdt de werkgroep tijdens elke open dag op de eerste zondag van de maand een foto-expositie over een speciaal thema.

Vaak gaat deze vergezeld van een diapresentatie of film over uiteraard hetzelfde thema.

In de afgelopen jaren is door de grote bezoekersaantallen gebleken dat deze exposities zeer gewild zijn.

De exposities worden tijdig aangekondigd in de plaatselijke en regionale kranten en op de website.

Onderstaande lijst laat zien dat er al heel wat onderwerpen de revue zijn gepasseerd en daar zal het voorlopig niet bij blijven.

Download hier de LIJST EXPOSITIES OPEN DAGEN

 

                                                                

Standplaats Castricum

Oud-Indi√ęganger Jan Breetveld met links van hem zijn vrouw en rechts van hem filmmaker en docent geschiedenis Pauline van Vliet van Caleidoscoopfilm.

Eind november was er in het museum van Menno Twisk een bijzondere samenkomst van negen Castricumse mannen en √©√©n vrouw. Zij hadden gemeen dat ze tussen 1948 en 1950 voor het leger gediend hebben in Nederlands Indi√ę. Pauline van Vliet had hen op de Geversweg uitgenodigd, omdat zij een project gaat begeleiden over Castricummers die destijds uitgezonden werden naar deze kolonie. Zij kregen de missie om daar de vrede te bewaren, maar bij terugkomst in Nederland werden hun militaire acties niet zo positief beoordeeld.

‚ÄėNiet meer over praten‚Äô, was daarom het devies. Nu de jaren zijn verstreken willen ze wel wat kwijt over hun ervaringen in het Verre Oosten. Hun persoonlijke verhalen zullen de geschiedenis van onze kolonie dichterbij brengen.

Het is het derde educatieve project van Caleidoscoopfilm over de historie van Castricum. Eerder maakte filmmaker Pauline van Vliet de documentaire ‚Äė Ik wist niet wat oorlog was‚Äô waarin oud-Castricummers vertellen hoe het was om jong te zijn in de oorlog. Ook voerde zij het onderzoek ‚ÄėStrandjutten vroeger en nu‚Äô uit. Aan deze projecten hebben basisschoolleerlingen meegewerkt.

Jan Tervoort uit Bakkum in Indi√ę

Voor dit project ‚ÄėMerdeka‚Äô (een Javaanse vrijheidskreet) gaat ze aan de slag met leerlingen van het Bonhoeffercollege.

De derde klas van de mavo-afdeling gaat begin volgend jaar de verhalen van de oud-Indi√ęgangers optekenen en vastleggen op video. In de voorbereidende weken krijgen de leerlingen¬† bij het vak geschiedenis informatie over Nederlands-Indi√ę en de periode vlak na de Tweede Wereldoorlog.
Ook krijgen ze les in filmmuziek, filmen en monteren. Bij het vak Nederlands leren ze interviewen en in het bijzonder hoe je een vraaggesprek voert met oudere mensen die iets uitzonderlijks hebben beleefd.

Behalve deze documentaire, die in de loop van het volgend jaar te zien zal zijn, is er als afronding van het project ook een tentoonstelling gepland in het gebouw van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.

 

Kroostrijke gezinnen

Na onze oproep in het Nieuwsblad voor Castricum kwamen we ten behoeve van de vorig jaar opgevoerde Castricumse avonden in hotel Borst in het bezit van een groot aantal familiefoto’s van grote gezinnen.

Het enthousiasme over de afbeeldingen was zo groot dat we besloten deze tentoon te stellen in ‘De Duynkant’. Ook hiervoor was de belangstelling groot. Inmiddels staat een herhaling van de tentoonstelling voor volgend jaar op het programma.

Om een indruk te geven laten we hier een aantal van de afbeeldingen zien.

Mocht u ook in het bezit zijn van soortgelijke afbeeldingen dan ontvangen wij deze graag.

 

____________________________________________________________________________________________________

Gezin van Piet Borst en Grietje Hes. Woonde aan de Brakersweg.

Vader was veehouder groenteteler en had een loonwerkbedrijf.

Foto dateert uit mei 1963.

1 Moeder Grietje Hes 7 Willy 13 Margriet
2 Vader Piet Borst 8 Jos 14 Nico
3 Jaqueline 9 Jan 15 Ans
4 Nelly 10 Gerard 16 Ria
5 Wim 11 Corry 17 Kees
6 Jan 12 Joke 18 Piet

Verhalenpaviljoen

Het verhalenpaviljoen is een project van Oneindig Noord-Holland. Oneindig Noord-Holland maakt verborgen verhalen zichtbaar.

Aan de hand van de verhalen worden bewoners en ondernemers betrokken bij de toekomst van de Noord-Hollandse kust.  Het verhalenpaviljoen streek op 27 en 28 augustus 2011 neer in Castricum.

De verhalen van bewoners en bezoekers kunnen de identiteit van kustgemeenten versterken en richting geven aan de ruimtelijke ontwikkelingen.

Het verhalenpaviljoen is een initiatief van de kustgemeenten en provincie Noord-Holland. Om de verhalen te zien en te beluisteren kunt U hier klikken.