Diederik van Vleuten bij première ‘Merdeka’ over oud-Indiëgangers.

Oproep om de Niwin (instelling voor het welzijn van militairen en burgers in Indië) te steunen, (1946).Ontwerper: P. Z..Drukker: Smeets, Weert

Op het Bonhoeffercollege zijn leerlingen van mavo-3 dit schooljaar bezig met een bijzonder project over Nederlands-Indië.

Het is een samenwerkingsproject van de Werkgroep Oud-Castricum, het strandvondstenmuseum, een aantal oud-Indiëgangers, het Bonhoeffercollege en gesubsidieerd door de provincie. Hiervoor hebben de leerlingen interviews afgenomen bij tien Castricummers die daar verbleven tijdens de politionele acties eind jaren ’40. Die tijd heeft heel veel invloed gehad op het verdere leven van de oud-Indiëgangers.
Dat feit en ook het gegeven dat dertig leerlingen zich daarin verdiept hebben, is de reden dat cabaretier Diederik van Vleuten op 27 april naar Castricum komt om de première bij te wonen van de documentaire ‘Merdeka, standplaats Castricum’. Tevens is hij aanwezig bij de aansluitende opening van de tentoonstelling die aan de film verbonden is: ‘Ik moet nu gaan’ Castricummers in Nederlands Indië van 1945 tot 1950.

Om zich voor te bereiden op de interviews met mensen op leeftijd, hebben de leerlingen les gekregen in het interviewen tijdens de lessen Nederlands. Ook hebben zij tijdens de geschiedenisles gehad over Nederlands-Indië en de onafhankelijkheidsstrijd waarmee de Nederlandse macht in deze voormalige kolonie eindigde. Het werken met een camera, het monteren van beelden en het plaatsen van de juiste muziek daaronder hebben ze geleerd in de zogenaamde Bonhoeffertijd; een pilot van acht weken waarin leerlingen iedere week een dagdeel werken aan een project.

De interviews zijn door de leerlingen op film vastgelegd onder leiding van docent en filmmaakster Pauline van Vliet (Caleidoscoopfilm). Zonder uitzondering zijn het bijzondere vraaggesprekken geworden die samen een prachtig historisch document vormen.

Werkgroep Oud-Castricum en Strandvondstenmuseum

Naast de documentaire is er op de eerste zondag van mei en juni een bij de Werkgroep Oud-Castricum, Geversweg 1b, Castricum een tentoonstelling te zien: “Ik moet nu gaan”, Castricummmers in Nederlands-Indië tussen 1945 en 1950.

   Thuiskomst van Jan Tervoort uit Indië in Bakkum

Samen met leden van de Werkgroep Oud-Castricum werken leerlingen aan de voorbereiding van de tentoonstelling

In het strandvondstenmuseum van Menno Twisk hebben de leerlingen samen met leden van de Werkgroep Oud-Castricum deze tentoonstelling kunnen voorbereiden. Van alle geïnterviewde oud-Indiëgangers is een mini-expositie te zien in de houten koffer waarmee ze ooit naar het verre oosten getogen zijn. Voor degenen die die kist niet meer in hun bezit hadden, hebben de leerlingen een replica gemaakt waarin herinneringen tentoongesteld worden van de tijd dat zij daar in het leger dienden. Dat zijn beeldjes van ebbenhout, handgemaakte naaidozen, foto’s, brieven, een krant met daarin de namen van de dienstplichtigen die weer terug naar Nederland kwamen, etc.

Daar werd wat groots verricht

Voor de première van de documentaire en de opening van de tentoonstelling is Diederik van Vleuten uitgenodigd. Begin maart speelde hij zijn voorlopig laatste voorstelling ‘Daar werd wat groots verricht’. Een programma over zijn oudoom Jan die in Nederlands-Indië woonde, daar twee wereldoorlogen overleefde, de crisis en het einde van het koloniale tijdperk meemaakte. In 2014 zal hij de voorstellingen hervatten.

Meer informatie over Diederik van Vleuten vindt u hier.

Hier werd ook wat groots verricht!

In de tussentijd is hij bezig met andere programma’s en heeft tot grote blijdschap van alle betrokkenen bereid om 27 april aanwezig te zijn bij de besloten première die plaats zal vinden in het strandvondstenmuseum van Menno Twisk aan de Geversweg.
Aansluitend is de opening van de tentoonstelling in het gebouw van Werkgroep Oud- Castricum waar iedereen op de eerste zondag van mei en juni kan zien dat door de leerlingen van het Bonhoeffercollege ook iets groots werd verricht!

Project standplaats Castricum (2)

Voor een project over Nederlands-Indië interviewen leerlingen van het Bonhoeffercollege (mavo-3) een aantal Castricummers die daar eind jaren veertig als soldaat gelegerd waren. In totaal zijn er negen mannen en een vrouw die meewerken aan deze bijzondere geschiedschrijving.

Filmmaakster Pauline vanVliet ( Caleidoscoopfilm) heeft de leerlingen geschoold in camerawerk en bij Nederlands hebben de leerlingen geleerd hoe zij het best een vraaggesprek kunnen voeren . Met hun opa of oma hebben zij geoefend hoe het is om oudere mensen te interviewen. Dan moet je iets luider praten en ook iets meer geduld hebben. Vorige week waren Pascal, Sharona en Irene op bezoek bij de 93-jarige meneer Breedveld (foto). Hij heeft hen van alles verteld over zijn tijd in het verre oosten en de geschiedenislessen kwamen zo helemaal tot leven.

De gesprekken worden vastgelegd en gemonteerd door de leerlingen zelf en ook zetten zij muziek onder de beelden. Klik hier, voor de filmtrailer. Eind juni is de documentaire klaar en bovendien is er dan een tentoonstelling te zien over het project in het gebouw van de Werkgroep Oud-Castricum.

Interview met Harry de Wagt

Voor het project Nederlands-Indië van het Bonhoeffer College is een begeleidend boekje gemaakt met veel foto’s uit WO II en van situaties in het toenmalige Nederlands-Indië. Op bladzijde 20 is een gevechtssituatie opgenomen: Mariniers in actie op Java.

Eén van de mariniers die op de foto voorkomt was op 16 december 2012 bij klas 3 MAVO in het Bonhoeffer College voor een interview.

Het was de 83 jarige veteraan Harry de Wagt, die de gestelde vragen wilde beantwoorden:

Tijdens WO II woonde hij met zijn ouders in Amsterdam N; in juli1943 werd bij een bombardement het ouderlijk huis geraakt, waarbij zijn 19 jarige zuster omkwam. Eind 1943, hij was toen 16 jaar, werd hij door de Grüne Polizei in Amsterdam opgepakt en ‘in een wagen gedonderd’ en via omwegen uiteindelijk in Oostenrijk terecht gekomen, waar hij dwangarbeid moest verrichten bij de spoorwegen.

Hij kwam in september 1945 weer thuis naar zijn ouders in Amsterdam en ging werk zoeken. Dat lukte niet, daarom meldde hij zich aan bij de Mariniers om Indië de bevolking te helpen bevrijden van Japanners en opstandelingen.

Van 1946-1951 heeft hij veel meegemaakt met de Mariniers-Brigade op Oost-Java. Met z’n maten patrouille lopen, zwoegend door natte sawahs en in de nacht door dicht begroeid gebied, wachtdiensten, gevechten, soms heel felle, meegemaakt. Veel kameraden raakten gewond of sneuvelden; zelf raakte hij gewond aan gezicht en benen, maar dat viel nog mee. Bij de burger bevolking ook veel ellende gezien, daar waar je kon helpen hielpen we die mensen.

In juli 1947 heeft hij de landing vanuit zee bij Pasir Poetih meegemaakt, waar veel landingsboten ingezet
werden.

Zelf was hij later enige tijd inzetbaar met een amphibie tractor, die zowel op land als op zee gebruikt kon worden.

Bij terugkeer in Nederland in 1951 is hij gaan werken als installatiemonteur / kwaliteitslasser.

Nog steeds heeft hij kontakt met de oude maten, Oud Mariniers. Die kameraadschap, na alles wat je met elkaar hebt doorgemaakt, je bent meer dan broers met elkaar, dat is niet te beschrijven.

Maar er zijn er niet zoveel meer over…., zo zei hij.

De leerlingen luisterden geboeid naar de verhalen van de heer de Wagt en bleven hem met vragen bestoken tot de bel ging.

Het was een les die ze niet gauw zullen vergeten.

PB.

 

Overzicht exposities open dagen Oud-castricum vanaf september 2003

Vanaf september 2003 houdt de werkgroep tijdens elke open dag op de eerste zondag van de maand een foto-expositie over een speciaal thema.

Vaak gaat deze vergezeld van een diapresentatie of film over uiteraard hetzelfde thema.

In de afgelopen jaren is door de grote bezoekersaantallen gebleken dat deze exposities zeer gewild zijn.

De exposities worden tijdig aangekondigd in de plaatselijke en regionale kranten en op de website.

Onderstaande lijst laat zien dat er al heel wat onderwerpen de revue zijn gepasseerd en daar zal het voorlopig niet bij blijven.

Download hier de LIJST EXPOSITIES OPEN DAGEN

 

                                                                

Standplaats Castricum

Oud-Indiëganger Jan Breetveld met links van hem zijn vrouw en rechts van hem filmmaker en docent geschiedenis Pauline van Vliet van Caleidoscoopfilm.

Eind november was er in het museum van Menno Twisk een bijzondere samenkomst van negen Castricumse mannen en één vrouw. Zij hadden gemeen dat ze tussen 1948 en 1950 voor het leger gediend hebben in Nederlands Indië. Pauline van Vliet had hen op de Geversweg uitgenodigd, omdat zij een project gaat begeleiden over Castricummers die destijds uitgezonden werden naar deze kolonie. Zij kregen de missie om daar de vrede te bewaren, maar bij terugkomst in Nederland werden hun militaire acties niet zo positief beoordeeld.

‘Niet meer over praten’, was daarom het devies. Nu de jaren zijn verstreken willen ze wel wat kwijt over hun ervaringen in het Verre Oosten. Hun persoonlijke verhalen zullen de geschiedenis van onze kolonie dichterbij brengen.

Het is het derde educatieve project van Caleidoscoopfilm over de historie van Castricum. Eerder maakte filmmaker Pauline van Vliet de documentaire ‘ Ik wist niet wat oorlog was’ waarin oud-Castricummers vertellen hoe het was om jong te zijn in de oorlog. Ook voerde zij het onderzoek ‘Strandjutten vroeger en nu’ uit. Aan deze projecten hebben basisschoolleerlingen meegewerkt.

Jan Tervoort uit Bakkum in Indië

Voor dit project ‘Merdeka’ (een Javaanse vrijheidskreet) gaat ze aan de slag met leerlingen van het Bonhoeffercollege.

De derde klas van de mavo-afdeling gaat begin volgend jaar de verhalen van de oud-Indiëgangers optekenen en vastleggen op video. In de voorbereidende weken krijgen de leerlingen  bij het vak geschiedenis informatie over Nederlands-Indië en de periode vlak na de Tweede Wereldoorlog.
Ook krijgen ze les in filmmuziek, filmen en monteren. Bij het vak Nederlands leren ze interviewen en in het bijzonder hoe je een vraaggesprek voert met oudere mensen die iets uitzonderlijks hebben beleefd.

Behalve deze documentaire, die in de loop van het volgend jaar te zien zal zijn, is er als afronding van het project ook een tentoonstelling gepland in het gebouw van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.

 

Kroostrijke gezinnen

Na onze oproep in het Nieuwsblad voor Castricum kwamen we ten behoeve van de vorig jaar opgevoerde Castricumse avonden in hotel Borst in het bezit van een groot aantal familiefoto’s van grote gezinnen.

Het enthousiasme over de afbeeldingen was zo groot dat we besloten deze tentoon te stellen in ‘De Duynkant’. Ook hiervoor was de belangstelling groot. Inmiddels staat een herhaling van de tentoonstelling voor volgend jaar op het programma.

Om een indruk te geven laten we hier een aantal van de afbeeldingen zien.

Mocht u ook in het bezit zijn van soortgelijke afbeeldingen dan ontvangen wij deze graag.

 

____________________________________________________________________________________________________

Gezin van Piet Borst en Grietje Hes. Woonde aan de Brakersweg.

Vader was veehouder groenteteler en had een loonwerkbedrijf.

Foto dateert uit mei 1963.

1 Moeder Grietje Hes 7 Willy 13 Margriet
2 Vader Piet Borst 8 Jos 14 Nico
3 Jaqueline 9 Jan 15 Ans
4 Nelly 10 Gerard 16 Ria
5 Wim 11 Corry 17 Kees
6 Jan 12 Joke 18 Piet