27 november 2021

Oproep: Oud-Castricum wil toekomst voor ons verleden

In de Castricummer van 24 november wordt melding gemaakt van een oproep die Oud-Castricum heeft gedaan aan de politieke partijen. Ze vragen hen in hun partijprogramma’s aandacht te besteden aan het erfgoed van Castricum. hieronder het artikel uit de Castricummer (nr. 47 van 14 november, p. 24).
Wilt u de brief lezen die Oud-Castricum heeft verstuurd? Klik dan hier.

Castricum – Voor de verkiezingen van de gemeenteraad in maart 2022 werken de politieke partijen aan hun programma’s voor de komende jaren. Daarom vraagt de stichting Oud- Castricum nu opnieuw aandacht voor het erfgoed. Daar verstaat men monumenten onder, maar zeker ook karakteristieke buurten, bijzondere cultuurlandschappen en archeologisch belangrijke terreinen. ,,Er is in onze gemeente heel veel moois te zien en te beleven’’, stelt men.

4 april 2021

Zo zag Castricum er in 1832 uit

Screenshot Castricum/Baccum in de Kaartviewer HisGis

Napoleon eiste, om belastingtechnische redenen, dat Nederland volledig op perceelgrootte werd vastgelegd, wie de eigenaar was en waar het land voor gebruikt werd. Dat leverde kadasterkaarten op van zo’n 3 miljoen percelen, waarop van elk perceel in kaart is gebracht de omvang, de eigenaar, het gebruik, de vegetatie en de getaxeerde waarde. 

Aan dit Napoleontisch kadaster van 1832 zijn en worden tot op heden chronologische en thematische kaartlagen toegevoegd – van luchtfoto’s tot vroegmoderne landmetersopnamen – die op diverse manieren met elkaar te combineren zijn. Deze verzameling van kaarten met allerlei kaartlagen (HisGis genoemd: Historisch Geografisch Informatiesysteem) is online toegankelijk en maakt het nu mogelijk om als het ware in het verleden te reizen om te zien hoe onze omgeving er uitzag in de Napoleontische tijd. 

13 september 2018

Opening monumentendag Castricum

Wethouder Paul Slettenhaar opende de monumentendagen in de gemeente Castricum zaterdag in gebouw De Duynkant aan de Geversweg. In verband met het landelijke thema ‘Europa’ heeft Oud-Castricum gekozen voor een tentoonstelling over de aanleiding en omstandigheden van de inval van de Engelsen en Russen in 1799 en uiteindelijk de Slag bij Castricum in oktober van dat jaar. Er is een overdruk beschikbaar van een artikel over deze oorlog die duizenden soldaten het leven heeft gekost. Het verscheen eerder in de Canon van Castricum en Bakkum.

De als Schotverkede musketier Martin Blom lid van de re-enactmentgroep legt de werking van het musket uit.
De als Schot verklede musketier Martin Blom lid van de re-enactmentgroep legt de werking van het musket uit. Foto van Jacques Schermer.

Na het welkomstwoord van voorzitter Peter Sibinga ging de wethouder in op de achtergrond van het monument dat voor het gemeentehuis op Plein 1799 staat. Hij riep de inwoners op om gebruik te maken van de gelegenheid de vele monumenten in Castricum, Akersloot en Limmen en omgeving te bekijken. Er is een prachtig gratis gidsje van alle monumenten door de gemeenten in de regio uitgegeven. Na opening bezocht de wethouder onder begeleiding van een lid van het regiment Gordon Highlanders het Huis van Hilde waar eveneens vondsten uit 1799 te zien zijn.

6 september 2018

Open Monumenten Dagen ook bij Oud-Castricum

Schilderij van de Slag bij Castricum, het onderwerp van de expositie in De Duynkant, in het kader van de Open Monumenten Dagen.

De bekende Open Monumenten Dagen zijn dit jaar op zaterdag 8 en zondag 9 september. Het landelijk thema is Europa en de taakgroep Cultuurhistorie en Monumenten van de Werkgroep Oud-Castricum geeft daar invulling aan met een paar passende activiteiten.

12 maart 2018

Klaar!

Schaapsherderswoning Klein Johanna’s Hof.

We zijn er mee klaar ! Ga naar fotobeeldbank van Werkgroep Oud-Castricum. Typ twee zoekwoorden KUNST 300 en geniet van de 815 afbeeldingen die getekend, geschilderd, geschetst zijn door en voor Castricummers en Bakkummers. Vorig jaar hebben 125 werken bij Streetscape gehangen in het kader van het project Castricumse Streken tgv 50 jaar Oud-Castricum. De werkgroepleden Jacques Schermer en Rino Zonneveld hebben alles beschreven. GENIET van de “Castricumse School”.