Oud-Castricum heeft de ruimte

Een nieuwe filmzaal, een expositieruimte om door een ringetje te halen, klimaatbeheersing in het archief en eindelijk genoeg ruimte voor werk en onderzoek. Met het verbouwde en uitgebreide gebouw de Duynkant zit de Werkgroep Oud-Castricum er weer warmpjes bij.

Het oorspronkelijke gebouwtje is op zich voer voor historici. Gebouwd in 1935 als onderkomen voor een telefooncentrale van de PTT en behorend tot het wijkje Duynkant aan de westzijde van het spoor. Het wijkje ging plat toen de Duitsers het toevoegden aan de Atlantikwall.

“Alleen het PTT-gebouwtje bleef staan. Een telefooncentrale konden ze wel gebruiken. Het heet dus niet voor niets de Duynkant, het is de laatste herinnering aan de verdwenen woonwijk”, aldus Peter Levi, een van de drijvende krachten achter het vernieuwde onderkomen van lokale historici.

Peter Levi, Gerard Veldt en Rino Zonneveld (vlnr) aan de antieke B en W tafel in de nieuwe Duynkant (Foto: Heleen Vink)

Werkgroep Oud-Castricum bestaat uit zo’n veertig personen van wie er twintig actief bezig zijn met onderzoek, archeologie, archivering, de tentoonstelling. Het zijn doorgaans gepensioneerde mannen met veel liefde voor hun dorp. “Voor veel van onze leden is het een belangrijke ontmoetingsplaats”, zegt Rino Zonneveld van de ’inrichtingscommissie’. “Het kwam vaak genoeg voor dat er iemand binnen kwam met een enthousiaste groet en dat je dan ’shhht’ hoorde uit de ruimte er naast. Daar werd dan een film gekeken. We hebben nog gedacht aan koptelefoons maar dat werd niks. Was wel een stuk goedkoper geweest.”

Dat weet financiële man Gerard Veldt als geen ander. Hij zamelde geld in, onderhandelde met de aannemer en moest met eindeloos geduld in conclaaf met de gemeente voor de bouwvergunning. Al met al een proces dat al in 2011 begon. Ruim anderhalve ton was er nodig, fondsen werden aangeschreven, lokale ondernemers kregen een brief, de donateurs werd om een extra inspanning gevraagd. Tegelijk liep hij tegen een bureaucratische muur aan van vergunningen die eerst niet nodig waren, toen wel en toen weer niet.

Blikvanger

Pas in 2017 kon met de bouw worden begonnen. De nieuwe film- annex vergaderzaal is de blikvanger. De tafel waaraan het college van B en W van Castricum honderd jaar lang vergaderde heeft er een mooie plek gekregen. Er boven een geschilderd panorama van Castricum uit de jaren twintig door Henri Braakensiek.

Ook de ’oude’ expositieruimte ziet er weer als nieuw uit. De werkruimte in het oorspronkelijke gebouwtje is verlost van alle opslag en nu een overzichtelijke ruimte. Het archief met zijn luchtbehandelingsinstallatie en gelijkmatige temperatuur is een pareltje. Levi: “We kunnen er weer even tegen.”

Bron: Noordhollands Dagblad – Kennemerland – 20-6-2018 – Koen van Eijk.

Inrichting gebouw De Duynkant

Inleiding

De uitbreiding van de Duynkant was noodzakelijk vanwege de succesvolle exposities die veel bezoekers trokken. Elke maand nam het bezoekersaantal toe, soms tot 150 op een dag. Het was krap en gezellig maar ook benauwd en lawaaierig.

Gebouw De Duynkant anno 18 juni 2018

De oude expositieruimte was naast expositieruimte voor een vaste en wisseltentoonstelling ook filmruimte. Met zoveel enthousiaste bezoekers samen het feest van de herinnering vieren, ging niet goed samen. Er is nu een gescheiden filmzaal en expositieruimte.

Een tweede noodzaak was dat de klimaatbeheersing in het gebouw onvoldoende was. De temperatuur was soms 22 graden en het vochtigheidspercentage ver boven de 70%. De schimmels groeiden goed. Ons erfgoed werd aangetast. Een deel is schimmelvrij verhuisd naar het Regionaal Archief in Alkmaar. Het deel papier en objecten dat bij ons blijft vraagt om conservering en een gepaste ruimte. Er is een archiefruimte gebouwd met een vaste lage temperatuur van 16 graden en airconditioning.

De open dagen zijn voortaan op de eerste en derde zondag van de maand van 13:30 toto 16:00 uur.

Inrichting

De eerste bijeenkomst was op 7 juli 2017. De inrichting en herinrichting van zoveel materiaal vraagt om een continue coördinatie van werkzaamheden. Het inrichten en herinrichten betreft de filmruimte, de expositieruimte, de werkruimte, de tuin en hal, toilet en bergruimte.

Het doel van de inrichting is streven naar een multifunctioneel en gezellig onderkomen waar de bezoeker zich welkom voelt. Een ander doel van de inrichting is het mogelijk maken van lezingen en geven van cursussen voor een publiek tot ca 30 mensen. Het moet dan wel over erfgoed, cultuurhistorie gaan.

De nieuwbouw en de interne verhuizing hebben een aantal leden van de werkgroep enorm veel tijd en organisatie gekost. Na het tijdelijk opruimen van veel materiaal in najaar 2017 kon in februari gestart worden met de inrichting van de ruimten. Het drogen van de vloer en het in stappen verwarmen van de ruimten nam meer tijd in beslag dan gehoopt. De officiële opening is dan ook een maand uitgesteld naar 15 juni 2018. 

Filmruimte

De filmruimte heeft de kleuren gekregen van het Rijksmuseum. De kleuradviezen zijn van Loek Weda van Different Look.

Filmruimte

Het schilderwerk in deze ruimte is verricht door Weda Schilders. Er is een prachtig ophangsysteem met spots gekomen. Er staat meubilair uit het oude raadhuis van Castricum. Het meubilair is officieel in bruikleen gegeven bij de opening op 15 juni 2018.

De filmruimte is door een groot LCD-scherm en een muzieksysteem geschikt voor presentaties en films. Het scherm is geplaatst door Expert De Graaf. Voor veel leden nog even wennen aan de bediening van de moderniteiten.

Naast het scherm hangt een tapijt dat bij defilés over het bordes van het gemeentehuis hing. Het kleed is met smyrna-techniek geknoopt door de echtgenote van burgemeester Smeets.

Twee nieuwe vitrinekasten, gesponsord door Lions Club Heemskerk-Castricum zijn ingericht met materiaal dat het niet verdient in een doosje te liggen. Er liggen pareltjes uit de Castricumse en Bakkumse archeologische vondsten: munten en fibulae.

Vitrines

In de filmzaal hangen naast luchtfoto’s uit 1930 enkele originele schilderwerken en natuurlijk een kaart van de Heerlijkheid Castricum.

Expositieruimte

De expositieruimte is eveneens voorzien van een systeem met schilderijrail en spots om de thema’s of onderwerpen onder de aandacht te brengen. Ook hier heeft Weda geschilderd en heeft Different Look geadviseerd.

Expositieruimte

In deze ruimte is ook een scherm met computer om beelden te laten zien die passen bij de expositie of op verzoek van de bezoeker. De vloer is geheel geschrobd en geschoond met advies van Huitenga. Van de bekende pottenstapel was tijdens het verbouwen toch iets gebroken en het is door onze vrijwilligers vakkundig gerepareerd. De vitrinekast met archeologie is voorzien van LED-verlichting. De trapeziumtafels zijn tijdelijk ondergebracht in een Castricumse boerderij. In de ruimte staan nu drie flinke tafels, deels geschonken door Historische kring Heemskerk en deels gevonden bij Mutthathara. De bekende vaste tentoonstelling met informatie over Castricum in vogelvlucht zal in de nabije toekomst vervangen worden door korte films van twee tot drie minuten over deze onderwerpen.

De tafels staan er om onder het genot van koffie of thee verhalen uit te wisselen die in herinnering boven komen. Bij de tafels kunnen deskundige Bakkummers en Castricummers hun lokale dorpskennis doorgeven aan jonge, nieuwe dorpsgenoten en toeristen. “Wie zijn sporen niet kent of uitwist, verdwaalt.” (Ida van der Lee)

Werkruimte

De werkruimte is door de vrijwilligers zelf opgeknapt. Muren, kozijnen en deuren geschilderd, vloer schoongemaakt, plafondplaten vervangen, etc, etc. Van zes kasten verdween de inhoud naar de archiefruimte. De kasten verdwenen naar elders en dit maakt de werkruimte ruim en prettig. Al in een veel eerder stadium (2015) zijn archeologische vondsten geïnventariseerd en naar het provinciaal depot van de provincie bij het Huis van Hilde gebracht. Het papieren archief is door onze handen gegaan en er zijn vele meters naar het Regionaal Archief in Alkmaar gebracht. Door deze ‘opruiming’ kon de bibliotheek van Oud-Castricum met ruim 800 boeken uit de expositieruimte verhuizen naar de werkruimte.

Ook het boekenbestand van De Duynkant is gesaneerd en heeft een iets andere indeling.

Alle boektitels staan in de boekenbank op onze website. De kluis is gebleven want erfgoed beheren betekent ook schatten bewaren. In de werkruimte is een fotostudio gemaakt om de zeer vele objecten makkelijk te digitaliseren en met behulp van de objectenbank en door standplaatsregistratie snel terug te vinden. Er staat een groot kopieerapparaat en de leden hebben ruimte om te werken.

Archiefruimte

De geklimatiseerde archiefruimte, onderdeel van de nieuwbouw, is ingericht met behulp van stellingen uit bibliotheek Kennemerwaard te Alkmaar. De oude ladekasten met unieke plaatselijke topografische kaarten komen uit de werkruimte.

Zo kunnen we nog heel lang genieten van ons erfgoed door een betere conservatie. Trots zijn we op de geklimatiseerde archiefruimte die onderdak biedt aan o.a. het krantenarchief, het stratenbestand, het grootste deel van ons kaartenbestand en een deel van de bibliotheek en de oudere jaargangen van tijdschriften. Ons kwetsbare materiaal.

Hal, toilet en keuken

De inrichting van het hal betekent welkom zijn. De jas kan opgehangen aan oude kapstokhaken. Op het toilet zijn lijsten opgehangen met, hoe kan het anders, afbeeldingen van ons dorp. De keuken heeft een nieuw aanrechtblad en ook daar is de vloer sinds mensenheugenis proper.

Zolder

De zolder gaat een lest best worden. Na de opening gaan we orde op zaken stellen door al het materiaal te categoriseren, te fotograferen, te nummeren en te conserveren. Opruimen en terugvinden is waar het om draait. De komende jaren zal deze objectregistratie gaan plaats vinden.

 

 

Tuin

Tuin

De tuin is van ondoordringbare wildernis tot een Gulle Tuin getoverd. Vóór de afzanding rond 1850 liep hier de Gulle weg en lagen er stuifduinen. De sfeer van ooit is een beetje terug. Er zijn om de naam van het gebouw De Duynkant eer aan te doen twee duintjes gecreëerd. Er is gekozen voor beplanting met mei- en sleedoorn en vroege voorjaarsbloeiers, met name bollen. In het najaar komen er nog een aantal bij. De tuin is daardoor zeer bij-vriendelijk en letterlijk een gulle tuin zonder gif (neonicotinoïden). De bestrating is gewijzigd en er staan andere fietsenrekken. Het is nog een karwei om de tuin wat ‘onkruid’ vrij te houden. Aan de achterzijde en naast het gebouw is vlier, gelderse roos en egelantier geplant om ook de bijenpopulatie welgezind te zijn. Een pad, een beukenhaagje, een houtwalletje. Er is dankbaar gebruik gemaakt van de adviezen van Landschap Noord-Holland in het kader van “Nederland zoemt” en PWN. Arend Koet, hovenier, heeft de planten geleverd en is samen met de vrijwilligers een dag aan het planten geweest. Achter het gebouw is er zicht gemaakt naar de anti-tankmuur, zodat bezoekers onze nabije conflictarcheologie kunnen aanschouwen.

Expositie

De eerste expositie gaat, hoe kan het ook anders, over het buurtje De Duynkant, over wie waar woonde en werkte; over het Radiopad, Slingerpad en Kramersweg en over hoe dit in 1943 is gesloopt. Ons gebouw is na de sloop van boerderij Nooitgedachjt het enige pand dat resteert. Er is ook aandacht voor de historie van ons gebouw.

Het wordt daar goed werken bij Oud-Castricum in de Duynkant.

Rino Zonneveld

In De Duynkant wordt hard gewerkt

Tentoonstellingsruimte

De uitbreiding van ons gebouw krijgt steeds meer vorm. Het schilderwerk door de firma Weda is op een haar na gepiept. Op dit moment is de firma Huitenga bezig met het egaliseren van de vloer en het leggen van marmoleum in de nieuwe filmruimte.

Een blik in de filmzaal

Daarna volgt een interne verhuizing, een herinrichting van de tentoonstellingsruimte en de aankleding van de film- en vergaderzaal. Ook de nieuwe archiefruimte wordt dan ingericht.
Kortom er is nog wat werk te verrichten, maar de werkzaamheden liggen goed op schema. De opening van gebouw is gepland in de maand mei. Helaas is het tot die tijd nog niet mogelijk om Open Zondagen te organiseren. Maar wat in een goed vat zit …

Oud-Castricum mag uitbreiden

Voorzitter Peter Sibinga (links) en wethouder Steeman zijn blij dat Oud-Castricum nu mag verbouwen. (foto Hans Boot)

Het had wat voeten in de aarde, maar de Werkgroep Oud-Castricum heeft goedkeuring van de gemeente om haar onderkomen De Duynkant aan de Geversweg 1b te verbouwen en uit te breiden met een filmzaal.
De benodigde omgevingsvergunning werd op 21 februari overhandigd door wethouder Marcel Steeman aan een verheugde werkgroepvoorzitter Peter Sibinga. Een bijzonder moment voor de portefeuillehouder, omdat zijn veel te jong overleden vader Wil van 1992 tot 2000 secretaris was van Oud-Castricum. Steeman sprak tijdens de overhandiging ook over ‘het gebouwtje’, zoals De Duynkant jarenlang door insiders werd genoemd.
De bouwcommissie van de werkgroep overlegt op korte termijn met bouwbedrijf A.C. Borst en architectenbureau Van Wilsem & Cabri over de definitieve uitvoering en de planning van de bouw, waarvan de start in de loop van dit jaar wordt verwacht.

Uitbreiding Oud-Castricum in zicht

Afgelopen woensdagavond heeft de bouwcommissie van de Werkgroep Oud-Castricum de leden geïnformeerd omtrent de voortgang van de voorbereidingen van de nieuwbouw.

Artist impression van de achterkant gezien.

Al vanaf eind 2013 is Oud-Castricum bezig met de procedures rond het verkrijgen van de benodigde vergunningen en het verwerven van financiële middelen om een uitbreiding van haar gebouw ‘De Duynkant’ te kunnen realiseren. De vergunningsaanvraag is inclusief de benodigde tekeningen in november vorig jaar  ingediend en daarnaast kan de werkgroep met vreugde meedelen dat het huidige budget toereikend is om te kunnen starten.  Het laatste is mede te danken aan een prachtige gift van  € 25.000 die eind vorig jaar  is ontvangen van de Stichting TriArcus  uit Heemskerk.

De werkgroep hoopt dat de bouwvergunning nu snel wordt verstrekt en dat de aanbestedingsprocedure kan worden aangevangen. Ook hoopt men op nog wat extra donaties en giften om ook de bestaand situatie wat op te kunnen knappen en aan te laten sluiten op de nieuwbouw. Daarnaast moeten er nog veel uitgaven worden gedaan voor aanschaf van inventaris en verbetering van de tuin. Elke gift is daarom van harte welkom op rekeningnummer NL38 RABO 0311905684 t.n.v. Stichting Werkgroep Oud-Castricum.