Uitbreiding Oud-Castricum in zicht

Afgelopen woensdagavond heeft de bouwcommissie van de Werkgroep Oud-Castricum de leden geïnformeerd omtrent de voortgang van de voorbereidingen van de nieuwbouw.

Artist impression van de achterkant gezien.

Al vanaf eind 2013 is Oud-Castricum bezig met de procedures rond het verkrijgen van de benodigde vergunningen en het verwerven van financiële middelen om een uitbreiding van haar gebouw ‘De Duynkant’ te kunnen realiseren. De vergunningsaanvraag is inclusief de benodigde tekeningen in november vorig jaar  ingediend en daarnaast kan de werkgroep met vreugde meedelen dat het huidige budget toereikend is om te kunnen starten.  Het laatste is mede te danken aan een prachtige gift van  € 25.000 die eind vorig jaar  is ontvangen van de Stichting TriArcus  uit Heemskerk.

De werkgroep hoopt dat de bouwvergunning nu snel wordt verstrekt en dat de aanbestedingsprocedure kan worden aangevangen. Ook hoopt men op nog wat extra donaties en giften om ook de bestaand situatie wat op te kunnen knappen en aan te laten sluiten op de nieuwbouw. Daarnaast moeten er nog veel uitgaven worden gedaan voor aanschaf van inventaris en verbetering van de tuin. Elke gift is daarom van harte welkom op rekeningnummer NL38 RABO 0311905684 t.n.v. Stichting Werkgroep Oud-Castricum.