Wat meer informatie

Wat doet Oud-Castricum?

Oud-Castricum wil het cultureel-historisch erfgoed van Castricum en Bakkum behouden. De stichting bestaat sinds 1967 en heeft nu zo’n 40 vrijwilligers. De werkgroep verricht onderzoek naar bijvoorbeeld archeologie, historie en genealogie. Het onderzoek leggen we vast, voorwerpen en foto’s worden bewaard en dit maken we zoveel mogelijk toegankelijk voor het publiek. Daarnaast verzorgen we onder meer tentoonstellingen in ons gebouw de Duynkant en geven educatieve cultuurhistorie op scholen. Oud-Castricum publiceert onder meer een jaarboek, dat volledig in kleur verschijnt.

Jaarlijks legt het bestuur in de activiteiten van de stichting vast in een jaarverslag. Klik hier om het jaarverslag over 2020 te lezen (in een nieuw tabblad).

Oud-Castricum heeft nieuwe voorzitter

Op voordracht van het bestuur heeft de Stichting Werkgroep Oud-Castricum in haar ledenvergadering van 20 april Peter Sibinga benoemd tot nieuwe voorzitter. Hij is de opvolger van Peter van Eerden die per 1 januari van dit jaar aftrad.

De 66-jarige Sibinga studeerde Nederlands Recht en is na een indrukwekkende staat van dienst in de financiële wereld sinds 2013 gepensioneerd. Hij vervulde al een aantal bestuursfuncties bij maatschappelijke organisaties en zei waarom hij het voorzitterschap van Oud-Castricum ambieerde: “Ik wilde graag weer wat doen in mijn woonplaats. Dat deed ik tot 2003 als penningmeester van de bibliotheek en het Rode Kruis. Later ben ik nog lid geweest van de Rotary CAL. De activiteiten van de werkgroep op het gebied van bijvoorbeeld archeologie en geschiedschrijving hebben altijd mijn interesse gehad. Ik vind het ook erg belangrijk dat in deze steeds individueler en vluchtiger wordende maatschappij herinneringen aan het verleden van Castricum bewaard blijven en dat die toegankelijk zijn voor het publiek.”

De kersverse voorzitter heeft er zin in en wil slagvaardig aan de gang: “Ik ga mij nu met de andere bestuursleden richten op een tweetal prioriteiten. Dat zijn het 50-jarig jubileum van de stichting in mei 2017 en de uitbreiding van het gebouw De Duynkant indien daarvoor vergunning wordt verleend.”

Radio-interview met de voorzitter van Oud-Castricum

Naar aanleiding van de presentatie van het 38e jaarboek vond op 26 oktober een vraaggesprek plaats op Radio Castricum met Peter van Eerden, voorzitter van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.
Hierin zou het met name gaan om een toelichting bij een aantal artikelen.
Presentator Willem Seignette zag echter zijn kans schoon de voorzitter ook een paar persoonlijke vragen te stellen. Ook vroeg hij naar de stand van zaken rond de uitbreidingsplannen van De Duynkant.
Hieronder de weergave van het informatieve en geanimeerde interview.

Deel 1:

 

Deel 2: