Wat meer informatie

Wat doet Oud-Castricum?

Oud-Castricum wil het cultureel-historisch erfgoed van Castricum en Bakkum behouden. De stichting bestaat sinds 1967 en heeft nu zo’n 40 vrijwilligers. De werkgroep verricht onderzoek naar bijvoorbeeld archeologie, historie en genealogie. Het onderzoek leggen we vast, voorwerpen en foto’s worden bewaard en dit maken we zoveel mogelijk toegankelijk voor het publiek. Daarnaast verzorgen we onder meer tentoonstellingen in ons gebouw de Duynkant en geven educatieve cultuurhistorie op scholen. Oud-Castricum publiceert onder meer een jaarboek, dat volledig in kleur verschijnt.

Jaarlijks legt het bestuur in de activiteiten van de stichting vast in een jaarverslag. Klik hier om het jaarverslag over 2020 te lezen (in een nieuw tabblad).