Wie wat waar

In de Beeldbank vindt  u onze collectie foto’s.

Wij zijn echter ook in het bezit van foto’s waarvan wij geen of zeer weinig informatie hebben.

Hier roepen wij uw hulp in.

We laten in deze rubriek uit ons fotoarchief een of meer foto’s zien, waar wij graag nadere gegevens over zouden willen ontvangen. Ook kunt u op de beeldbank online foto’s met nadere gegevens aanvullen.
Wij stellen dit zeer op op prijs!

Indien u in het bezit bent van (school)foto’s of documenten uit het Castricums verleden, ontvangen wij die graag.

U kunt ze afleveren om te scannen, waarna u de originelen weer retour ontvangt, gedurende de openingstijden van de Duynkant of een afspraak maken via e-mail.

WIE WAT WAAR?

Wij zijn in het bezit van onderstaande foto, waarvan al veel namen bekend zijn.
Wie kan de nog ontbrekende namen aan vullen en zijn de reeds bekende namen juist?
Wie kan ons meer vertellen over deze club?
Wat betekent de afkorting O.G.N. of is het O.C.N.? Waar en in welk jaar is de foto genomen ?

1 Joop Bakker 8 Hr. van Dalfse(n) 15 ?? Hopman
2 Jan Bedeke 9 16 ?? Cornelisse
3 Bram Veen 10 Jan Groot 17 ?? Castricum
4 Ab de Wolf 11 Henk Koelewijn 18 Jan Schenk
5 Mevr. van Dalfse(n) – Castricum 12 Theo Verdwaald 19 Huib Wijker
6 13 Dik Bos 20 Jaap Dijkhuizen
7 14 Jaap de Beurs 21 Freek Dijkhuizen

Dan zijn we ook nog op zoek naar de ontbrekende namen van deze muzikanten van het Castricums Amusements Orkest uit 1953.

De foto kregen we in bezit via Hanny Zentveld uit Castricum.

Castricums Amusements Orkest
1 Piet de Vries 10 Loek Komen 19 Gerard Schermer
2 Dik Zentveld 11 Crista Verkaar 20 Vera Schermer
3 Huug Korsman 12 Marry de Graaf 21 Jopie Schermer
4 Jan Tromp 13 Tiny Zentveld 22 Tony Zentveld
5 14 Siem Hope 23 Rie Verhagen
6 15 G. Verhagen 24 Henk Piepers
7 16 Jopie Korsman 25 Piet Klevelaan
8 17 Rie de Vries 26 Ger Zonneveld
9 Hanny Zentveld 18 Anny Nijman 27

Informatie kunt u e-mailen of komt u langs in ‘De Duynkant’.

Oproep foto’s voor tentoonstelling Beleef Castricum

In 2010 heeft het Toeristisch Platform Castricum de website www.beleefcastricum.nl geopend 
met als doel de gemeente Castricum met haar drie kernen Castricum/Bakkum, Akersloot/
De Woude en Limmen, toeristisch op de kaart te zetten.

Graag willen de Werkgroep Oud-Castricum, de Historische Vereniging Oud-Akersloot, en 
de Stichting Oud-Limmen hierop inhaken door het organiseren van een fototentoonstelling, 
genaamd ‘Beleef Castricum’, die in elk der kernen in de maanden juni, juli en augustus 2011 
zal worden gehouden.

Om deze tentoonstelling te realiseren worden inwoners van de gemeente Castricum en 
al haar passanten/recreanten uitgenodigd een fotobijdrage aan deze tentoonstelling 
te leveren.

Gevraagd wordt foto’s in te sturen van allerhande objecten, zoals huizen, boerderijen, gebouwen, weilanden, monumenten, dijkjes, bomen, strand, duinen, bos, sloten, meren, bollenvelden, enz. van geheel Castricum, dus vanaf het Noordzeestrand tot en met het Alkmaardermeer, Boekel, De Woude en Stierop. Plekken, waarvan u vindt dat deze eigenlijk eeuwigheidswaarde hebben en nooit zouden mogen verdwijnen.

Voor het inzenden geldt het volgende:

  • Het gaat om foto’s die niet ouder zijn dan circa 5 jaar.
  • De foto’s kunnen worden ingezonden tot eind juni 2011 per e-mail aan beleefcastricum@gmail.com of worden ingeleverd bij een van onderstaande adressen van de historische instanties als het om afgedrukte exemplaren gaat.
  • Vermeld bij uw inzending duidelijk uw naam, adres en de plek waar de foto(‘s) is/zijn genomen en zo mogelijk uw onderbouwing voor de eeuwigheidswaarde van het onderwerp.
  • Een commissie beoordeelt de foto’s en per kern is er een prijs te winnen.  Met uw inzending geeft u toestemming tot publicatie.

Adressen:

Oud-Akersloot:        Rembrandtsingel 1, 1921 EK Akersloot (postbus bibliotheek). Openingsuren: woensdag van 09.30 -16.30 uur

Oud-Limmen:           Schoolweg 1, 1906 AD Limmen. 
 Openingsuren: maandag van 10.00 – 12.00 en van 19.00 – 21.00 uur

Oud-Castricum:       Geversweg 1b, 1901 NW Castricum. Openingsuren: maandag en woensdag van 19.30 – 21.30 uur en eerste zondag van de maand van 12.00 -17.00 uur.

De historische instanties zorgen voor de verwerking van het ingezonden materiaal, dat zich zal beperken tot een vijftal foto’s per persoon. De foto’s zullen worden gebruikt voor de tentoonstellingen en opgenomen in het bestand van de instanties.

Ook op de websites van de instanties en het Toeristisch Platform Castricum staat verdere informatie over de tentoonstelling ‘Beleef Castricum’.