Prijzen fotowedstrijd Beleef Castricum uitgereikt.

 Op 6 oktober zijn de prijzen uitgereikt aan de winnaars van de  fotowedstrijd Beleef Castricum.

  Dit vond plaats in de fotowinkel  Combi Loek Anderson, waarvan de eigenaar de prijzen heeft gesponsord. Uit de meer dan 150 inzenders uit de drie kernen van de gemeente Castricum zijn, door een jury, drie winnaars geselecteerd.

  Wim Thijsse uit Limmen won met zijn winterse opname van het hervormde kerkje uit Limmen. Jan Louwe uit Akersloot fotografeerde het monumentale gemaal uit 1879 en was daarmee een van de winnaars en tenslotte was er een prijs voor Margreet  Schiermann uit Castricum.  Zij maakte een aansprekende foto van een mooi stukje Castricum.

Die winnaars ontvingen hun winnende foto afgedrukt op Linnen.

   

¬†De winnende foto’s op een rijtje.

Landschapsboek van Ernst Mooij

Ernst Mooij, auteur van het boek ‘Het Castricumse landschap … een geschiedenisboek’, heeft een nieuw boek geschreven met als titel ‘Een groene oase tussen Kaasstad en Staalstad’.

Het is een prachtige aanvulling op zijn eerste boek. In tekst en beeld geeft Ernst Mooij een boeiende kijk op de verschillende landschapstypen en het gebruik ervan. Het boek is een uitgave van de Stichting tot behoud van natuurlijke en cultuurhistorische waarden in de Alkmaardermeeromgeving en Boekhandel Laan te Castricum, met een financi√ęle bijdrage van het Co√∂peratiefonds Rabobank Noord-Kennemerland. Afgelopen woensdagavond (28 september) vond de presentatie plaats in de kelder van boekhandel Laan.

(Bron: Uit Nieuwsblad voor Castricum, woensdag 5 oktober 2011)

Expositie Beleef Castricum

Expositie Beleef Castricum laatste keer te bezichtigen

Op zondag 4 augustus zijn de inwoners van de gemeente Castricum voor de laatste keer in de gelegenheid om van 12.00 tot 17.00 uur in zowel de kernen Akersloot, Castricum als Limmen de gezamenlijke foto-expositie Beleef Castricum te zien.

Deze expositie is samengesteld door de historische verenigingen Oud-Akersloot,
Oud-Castricum en Oud-Limmen aan de hand van ingezonden foto’s van uiteenlopende onderwerpen in de drie dorpskernen.

Naast de afgedrukte foto’s per kern zijn alle inzendingen in de drie expostieruimtes te zien middels een powerpointpresentatie.

De adressen van de historische verenigingen zijn:

Oud-Akersloot: Rembrandtsingel 1;

Oud-Castricum: Geversweg 1b;

Oud-Limmen:     Schoolweg 1.

In de maand september worden de prijswinnaars van de drie kernen bekend gemaakt.
Zij krijgen persoonlijk bericht en ook wordt de uitslag in de plaatselijke en regionale kranten gepubliceerd.

Oproep foto’s voor tentoonstelling Beleef Castricum

In 2010 heeft Het Toeristisch Platform Castricum de website www.beleefcastricum.nl (website bestaat helaas niet meer) geopend ‚Ä®met als doel de gemeente Castricum met haar drie kernen Castricum/Bakkum, Akersloot/‚Ä®De Woude en Limmen, toeristisch op de kaart te zetten.

Graag willen de Werkgroep Oud-Castricum, de Historische Vereniging Oud-Akersloot, en ‚Ä®de Stichting Oud-Limmen hierop inhaken door het organiseren van een fototentoonstelling, ‚Ä®genaamd ‚ÄėBeleef Castricum‚Äô, die in elk der kernen in de maanden juni, juli en augustus 2011 ‚Ä®zal worden gehouden.

Om deze tentoonstelling te realiseren worden inwoners van de gemeente Castricum en ‚Ä®al haar passanten/recreanten uitgenodigd een fotobijdrage aan deze tentoonstelling ‚Ä®te leveren.

Gevraagd wordt foto’s in te sturen van allerhande objecten, zoals huizen, boerderijen, gebouwen, weilanden, monumenten, dijkjes, bomen, strand, duinen, bos, sloten, meren, bollenvelden, enz. van geheel Castricum, dus vanaf het Noordzeestrand tot en met het Alkmaardermeer, Boekel, De Woude en Stierop. Plekken, waarvan u vindt dat deze eigenlijk eeuwigheidswaarde hebben en nooit zouden mogen verdwijnen.

Voor het inzenden geldt het volgende:

  • Het gaat om foto‚Äôs die niet ouder zijn dan circa 5 jaar.
  • De foto‚Äôs kunnen worden ingezonden tot eind juni 2011 per e-mail aan beleefcastricum@gmail.com of worden ingeleverd bij een van onderstaande adressen van de historische instanties als het om afgedrukte exemplaren gaat.
  • Vermeld bij uw inzending duidelijk uw naam, adres en de plek waar de foto(‚Äės) is/zijn genomen en zo mogelijk uw onderbouwing voor de eeuwigheidswaarde van het onderwerp.
  • Een commissie beoordeelt de foto‚Äôs en per kern is er een prijs te winnen.  Met uw inzending geeft u toestemming tot publicatie.

 

Adressen:

Oud-Akersloot
Rembrandtsingel 1, 1921 EK Akersloot (postbus bibliotheek)
Openingsuren:
woensdag van 09.30 -16.30 uur

Oud-Limmen
Schoolweg 1, 1906 AD Limmen
Openingsuren:
maandag van 10.00 – 12.00 en van 19.00 – 21.00 uur

Oud-Castricum
Geversweg 1, 1901 NW Castricum
Openingsuren:
maandag en woensdag van 19.30 – 21.30 uur
eerste zondag van de maand van 12.00 -17.00 uur.

De historische instanties zorgen voor de verwerking van het ingezonden materiaal, dat zich zal beperken tot een vijftal foto’s per persoon. De foto’s zullen worden gebruikt voor de tentoonstellingen en opgenomen in het bestand van de instanties.

Ook op de websites van de instanties en het Toeristisch Platform Castricum staat verdere informatie over de tentoonstelling ‚ÄėBeleef Castricum‚Äô.

Expositie Klompenbuurt Bakkum in april 2011

Het onderwerp is de vroegere Klompenbuurt in Bakkum, die de driehoek van de 
Bakkummerstraat, Van der Mijleweg en Van Oldenbarneveldweg omvatte.

Vele foto’s van winkels, woningen en de bewoners geven zicht op de geschiedenis van 
een bijzondere buurt in ons dorp, waar gezinnen woonden met talrijke kinderen die 
zonder uitzondering op klompjes liepen.

Het verhaal gaat dat de buurt daaraan haar naam ontleende. 
Dit hart van Bakkum kenmerkte zich door een hechte gemeenschap van vooral 
hardwerkende kleine middenstanders.