De Schelpenkar

Op een zwoele voorjaarsavond in 2011 ontmoeten twee mannen elkaar op de Zanderij nabij de Oude Schulpweg.
Een is lid van de van de werkgroep Oud-Castricum. Zijn opa was schelpenvisser. Al enige tijd droomde hij ervan om met zijn broer een schelpenkar na te bouwen.
De tekeningen lagen in huis, zijn broer overleed…
De ander is oprichter van het Strandvondstenmuseum. Niet wars van nostalgie. Hij droomt over alles dat een bijdrage kan leveren aan zijn museum.
De twee mannen kennen elkaar ook van de Castricumse Reddingbrigade.

Gedachten smelten ineen. De liefde voor het strand, de nostalgie, oud-castricum, het museum…. Hun ogen twinkelen bij de gedachte een heuse schelpenkar te kunnen realiseren.
Een ouderwets goede timmerman met zijn wortels in Castricum is gauw gevonden.

Rino Zonneveld van Werkgroep Oud-Castricum, Menno Twisk van het Strandvondersmuseum en de vakbekwame timmerman Jacob Beentjes slaan in augustus 2011 de handen ineen.

Jacob die bij het SPB werkt in Zaandam heeft mogelijkheden om in het kader van (om)scholing project schelpenkar aan te pakken.
Eerst wordt er een proefmodel op ware grootte gemaakt in het goedkopere vurenhout.
Het proefmodel schelpenkar op 8 december 2011.


20 januari en het prototype schelpenkar nadert zijn voltooiing. De wielen zijn klaar!!

3 februari 2012 en het gebruik van echte materialen (eik, es, etc) gaat beginnen. Spannend!

Nieuwe website Oud-Castricum gepresenteerd op donateursavond

Webdesigner Mark de Vries toont de nieuwe site van de werkgroep

In aanwezigheid van zo’n 200 donateurs is afgelopen donderdagavond de nieuwe website van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum de lucht ingegaan. Daarmee is het mogelijk geworden om 15.000 foto’s via een beeldbank op te zoeken.

Naast de presentatie van de site gaf Egmonder Hans Nauta een interessante lezing over de luchtoorlog boven Noord-Kennemerland in de TweedeWereldoorlog.

De altijd goed bezochte donateursavond van de Werkgroep Oud-Castricum had dit jaar, naast de gebruikelijke lezing over een historisch onderwerp, een tweede presentatie op het programma staan. Na jaren gewerkt te hebben met een overigens gebruiksvriendelijke en uitstekend bezochte website, vond het bestuur de tijd rijp om deze site eens volledig te verversen en te voorzien van wat extra digitale snufjes. Daarom werd opdracht gegeven aan Mark de Vries van het bedrijf Lama Lama om zijn creatieve ideeën hierop te laten botvieren. Donderdagavond was het zover dat zijn product kon worden gepresenteerd. Voordat De Vries met toelichting van de werkgroepleden Rino Zonneveld en Peter Levi liet zien wat er via de nieuwe website allemaal mogelijk was, werd eerst Sjef Smulders bedankt, die jarenlang de oude site had beheerd. Daarna werd Arend Bron als nieuwe webmaster aan het publiek voorgesteld. Op de vernieuwde site is weliswaar veel informatie van de oude terug te vinden, maar er zijn ook grote verschillen. Een belangrijk item is de beeldbank, waardoor men thuis foto’s van straten, panden of personen kan opzoeken uit het archief van Oud-Castricum dat circa 15.000 beschreven foto’s bevat. Ook is het voor een bezoeker van de site mogelijk informatie over foto’s aan de werkgroep te verschaffen. De naam van de site is overigens niet veranderd.

Vervolgens kreeg Hans Nauta uit Egmond-Binnenhet woord om aan de hand van vele foto’s een boeiende lezing te geven over de bombardementen boven Noord-Kennemerland, waarin het voormalige vliegveld in Bergen een centrale rol speelde. Nauta liet ook nog een aantal filmpjes uit deoorlogstijd zien, waarvan er een de beschieting van een radiomast bij Bakkum in beeld bracht.

34e jaarboek verschenen

De redactie heeft ook deze keer weer geprobeerd om een interessant en gevarieerd jaarboek samen te stellen. Overeenkomstig het streven in de laatste jaren, is weer gekozen voor een mix van grote en kleine artikelen. Ook heeft het ene verhaal een wat zwaardere cultuurhistorische lading dan het andere.

Het aantal pagina’s bereikte met 124 een nieuw record.

 

 

De Victoria van Castricum

 In het voorjaar van 2009 stuitte Pino Goduto in een maïsveld in Castricum op een beeldje van de Romeinse godin Victoria. Hiervan zijn er op meerdere plaatsen in Nederland en daarbuiten exemplaren gevonden. In het artikel wordt de Victoria van Castricum en de overige beeldjes beschreven.

 

 

 Laatmiddeleeuwse bezittingen van het Karthuizerklooster in Bakkum en Castricum

Het Karthuizerklooster heeft van 1393 tot 1597 bij Amsterdam gestaan en in die periode een aantal stukken land in Bakkum en Castricum verworven. In 1810 heeft het Burgerweeshuis het bezit van de Karthuizers verkocht aan Castricummers. De veldnamen bleken nog steeds voor de stukken land te worden gebezigd. Het artikel geeft een toelichting op het klooster en de betreffende bezittingen.

 

Het gemeentebestuur van Castricum tussen twee fusies (deel 3)

Het derde deel over het gemeentebestuur van Castricum behandelt de periode 1946 tot 1974. Aan de orde komen onder andere de inhuldiging van burgemeester Smeets en de installatie van zijn opvolger Van Boxtel. Ook bevat het artikel een beschrijving van het opmerkelijke raadslid Willem Stam en de roerige periode van de Castricumse Kabouterpartij.

 De bakkers in ons dorp

Dit betreft een nieuwe serie over de middenstanders in Bakkum en Castricum. Voor de eerste aflevering is gekozen voor de bakkers vanaf circa 1910. Het artikel laat aan de hand van veel foto’s zien dat er in de vorige eeuw zo’n 20 bakkers tegelijkertijd actief waren. Nu zijn daar nog slechts drie warme bakkers van overgebleven.

 

Van stoomwasscherij Blanka tot expeditiebedrijf Th. Veldt

Het artikel gaat over een pand aan de Gasstraat, dat in 1920 is gebouwd als stoomwasserij. De bedrijfsresultaten zijn echter slecht met als gevolg dat het gebouw in 1928 opzettelijk door de eigenaar in brand wordt gestoken. Dorus Veldt vestigt hier na herbouw een expeditiebedrijf dat nog steeds bestaat.

 

Wie was… burgemeester Lommen

Piet Lommen was van 1918 tot zijn overlijden in 1936 burgemeester van Castricum. Hij was door zijn eenvoud en vriendelijkheid zeer geliefd onder de bevolking. Lommen maakte zich onder andere sterk voor de oprichting van de plaatselijke VVV, zat in een groot aantal besturen en commissies buiten de gemeente en vervulde diverse nevenfuncties op het gebied van de gezondheidszorg. Voor zijn begrafenis liep het hele dorp uit.

 

 

Twee tragische ongevallen in Bakkum

Dit verhaal gaat over het overlijden van twee jonge kinderen in 1929 en 1936 door onfortuinlijke oorzaken. Beide kinderen liggen begraven op de begraafplaats op het terrein van het vroegere Provinciaal Ziekenhuis Duin en Bosch en zijn neven van elkaar.
 

Castricoms bay
De grote ontdekkingsreis van het fluitschip ‘Castricum’ van de VOC in 1643 heeft indirect geleid tot de vestiging van de naam ‘Kaap Castricum’ in de Koerillen ten noorden van Japan. Tijdens deze reis werd een baai aan de zuidkust van een schiereiland van Celebes ‘Castricoms bay’ genoemd.

 

De geschiedenis van de Dorpsstraat en zijn bewoners (deel 8 )

In het achtste artikel in de reeks over de Dorpsstraat worden de panden tussen de Torenstraat en Korte Cieweg beschreven. Dat zijn onder andere de winkels en bioscoop die in de plaats zijn gekomen van de gesloopte villa ‘Kerkzicht’. Ook het vroegere statige herenhuis ‘Hermana State’, de huidige kantoren en nog bestaande woningen komen aan de orde.

 

Een halve eeuw Amateurtuindersverenigingen Castricum

Dit keer in de reeks over de plaatselijke verenigingen de nog vrij jonge geschiedenis van de Amateurstuindersvereniging Castricum. Een belangrijk item is de strijd die vaak gevoerd is tegen de gemeente om tuincomplexen te verwerven en behouden. Daarnaast wordt de organisatie binnen de vereniging belicht en komen markante leden aan het woord. Ook wordt aandacht besteed aan de verschillende producten die in de volkstuinen worden gekweekt.

 

De Castricumse familie… De Vries

Vanzelfsprekend wordt ook in dit jaarboek weer een echte Castricumse familie met stamboom beschreven. Dit jaar werd gekozen voor de landelijk veel voorkomende naam De Vries. Een tak van deze familie vestigde zich in 1778 in Castricum. In het artikel worden acht generaties behandeld en komen ruim 150 nakomelingen aan bod.

 

Naast deze artikelen bevat het 34e jaarboek van Oud-Castricum de vaste rubrieken ‘Castricum – Honderd jaar geleden’, het jaarverslag en de kroniek van het afgelopen jaar.

 

Burgemeester vindt jaarboek Oud-Castricum geschiedenisles

Burgemeester Mans (links) ontvangt het 34e jaarboek van voorzitter Frans Duffhues (Foto Ilonka Vermanen)

Op maandag 24 oktober vond de presentatie plaats van het 34e Jaarboek van de Werkgroep Oud-Castricum in het gemeentehuis in het bijzijn van ruim 50 genodigden.

Voor de overhandiging van het eerste exemplaar aan burgemeester Mans gaf redactioneel leider Simon Zuurbier een korte uiteenzetting van de artikelen in het nieuwe jaarboek, dat er nog fraaier uitziet dan voorgaande jaren en met 124 pagina’s een nieuw dikterecord heeft bereikt. Daarna was het de beurt aan redactielid Hans Boot om aan de hand van een fotopresentatie iets te laten zien en vertellen over het artikel over 100 jaar bakkers in het dorp. Hiermee start een nieuwe rubriek over de Bakkumse en Castricumse middenstanders. Vervolgens kreeg Martin de Vries het woord. Hij maakt deel uit van de familie De Vries, die in het jaarboek is beschreven en zich hier in 1778 vestigde.

Toen was het moment aangebroken waarop werkgroepvoorzitter Frans Duffhues de nieuwe burgemeester mocht toespreken voor de aanbieding van het eerste jaarboek. Hij benadrukte in zijn speech dat er met de historische verenigingen in Akersloot en Limmen hard gewerkt wordt aan een goede samenwerking en dat die in de toekomst het behoud is van de eigen identiteit.

De raadsvoorzittershamers

Burgemeester Mans nam het boek graag in ontvangst en vertelde dat hij die middag al veel wijzer was geworden over een aantal onderwerpen. Hij beschouwde het jaarboek als een geschiedenisles. Mans overhandigde daarop aan Duffhues twee oude voorzittershamers van de gemeenteraad, waarmee een antieke raadstafel met stoelen symbolisch in bruikleen werden gegeven aan Oud-Castricum.

Zodra de werkgroep plaats heeft voor het meubilair wordt het verhuisd uit het gemeentehuis.

Tot slot had Zuurbier als dank voor de gastvrijheid van de gemeente nog een verrassing voor de burgemeester in petto door hem een boekje over de Heerlijkheden in Nederland aan te bieden, waarin ook Castricum en Bakkum worden genoemd.

Nieuw boek over WO-II

Castricum en Bakkum tijdens de Tweede Wereldoorlog

In november 2011 verschijnt het boek Castricum en Bakkum tijdens de Tweede Wereldoorlog deel 1.

John Heideman is hiervoor al ruim zeven jaar bezig om onderzoek te doen en heeft tientallen mensen gesproken die tijdens de Tweede wereldoorlog wonend of werkzaam waren in Castricum of Bakkum.
Na zoveel jaren van onderzoek is het nu tijd om alle verhalen samen te voegen tot een boek en dit beschikbaar te maken voor iedereen.

Dit boek beschrijft de periode van 1939 tot 1942. Na dit boek zal een tweede deel verschijnen welke de tweede helft van de Tweede wereldoorlog beschrijft.

In dit eerste deel komen onder andere onderwerpen aan bod als: De capitulatie, de eerste jaren van de bezetting, de kunstkelder in de duinen van Castricum, de woningsloop, evacuaties en het gebruik van belangrijke gebouwen rondom Castricum (zoals het terrein van Duin en Bosch) tijdens de oorlog.

In zijn boek beschrijft John de onderwerpen aan de hand van geschreven bronnen en persoonlijke verhalen van (oud-) Castricummers en Bakkummers. Het boek bevat veel foto’s waaronder vergelijkingsfoto’s van Castricumse en Bakkumse locaties van toen en nu. Aan de hand van verhalen, documenten en foto’s geeft het boek een uitgebreid en heel begrijpelijk beeld van de oorlogstijd.

Het boek is te bestellen via de website van John Heideman.

Bron: website www.castricumbakkumwo2.nl

Prijzen fotowedstrijd Beleef Castricum uitgereikt.

 Op 6 oktober zijn de prijzen uitgereikt aan de winnaars van de  fotowedstrijd Beleef Castricum.

  Dit vond plaats in de fotowinkel  Combi Loek Anderson, waarvan de eigenaar de prijzen heeft gesponsord. Uit de meer dan 150 inzenders uit de drie kernen van de gemeente Castricum zijn, door een jury, drie winnaars geselecteerd.

  Wim Thijsse uit Limmen won met zijn winterse opname van het hervormde kerkje uit Limmen. Jan Louwe uit Akersloot fotografeerde het monumentale gemaal uit 1879 en was daarmee een van de winnaars en tenslotte was er een prijs voor Margreet  Schiermann uit Castricum.  Zij maakte een aansprekende foto van een mooi stukje Castricum.

Die winnaars ontvingen hun winnende foto afgedrukt op Linnen.

   

 De winnende foto’s op een rijtje.