Standplaats Castricum

Oud-Indi√ęganger Jan Breetveld met links van hem zijn vrouw en rechts van hem filmmaker en docent geschiedenis Pauline van Vliet van Caleidoscoopfilm.

Eind november was er in het museum van Menno Twisk een bijzondere samenkomst van negen Castricumse mannen en √©√©n vrouw. Zij hadden gemeen dat ze tussen 1948 en 1950 voor het leger gediend hebben in Nederlands Indi√ę. Pauline van Vliet had hen op de Geversweg uitgenodigd, omdat zij een project gaat begeleiden over Castricummers die destijds uitgezonden werden naar deze kolonie. Zij kregen de missie om daar de vrede te bewaren, maar bij terugkomst in Nederland werden hun militaire acties niet zo positief beoordeeld. ‚ÄėNiet meer over praten‚Äô, was daarom het devies.

Nu de jaren zijn verstreken willen ze wel wat kwijt over hun ervaringen in het Verre Oosten. Hun persoonlijke verhalen zullen de geschiedenis van onze kolonie dichterbij brengen.

Voor dit project ‚ÄėMerdeka‚Äô (een Javaanse vrijheidskreet) gaat¬†Pauline van Vliet¬†aan de slag met leerlingen van het Bonhoeffercollege. De derde klas van de mavo-afdeling gaat begin volgend jaar de verhalen van de oud-Indi√ęgangers¬† optekenen en vastleggen op video.

Behalve deze documentaire, die in de loop van het volgen jaar te zien zal zijn, is er als afronding van het project ook een tentoonstelling gepland in het gebouw van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.

Meer informatie over dit project vindt u hier.

Jubileumboek 100 jaar Pancratius

In het kader van de viering van het eeuwfeest van de kerk St. Pancratius is ook boek uitgebracht dat geschreven is door parochianen van de parochie De Goede Herder.

Allerlei episoden en aspecten van de kerkgeschiedenis worden belicht.

Het is een leuk boekje geworden, waar de Werkgroep Oud-Castricum ook een bijdrage aan mocht verlenen.

Het boek is verkrijgbaar voor ‚ā¨10,- bij boekhandel Laan.

Meer informatie: http://www.degoedeherdercastricum.nl/index.php?page=overweg_boek100

Boek ‘Castricum en Bakkum in de Tweede Wereldoorlog’ gepresenteerd

Ruim 7 jaar is John Heideman al bezig om in binnen en buitenland verhalen van ooggetuigen te achterhalen en archieven uit te pluizen over Castricum en Bakkum tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Vader Henk en zoon John Heideman. De appel ...

Op de werkavonden van Oud-Castricum is hij intussen een bekend gezicht. Zijn vader Henk is de uitgever van 4 (!) fotoboeken over Castricum en Bakkum. John heeft het dus niet van een vreemde dat hij er nu toe is overgaan ook een boek samen te stellen. De oorlogstijd heeft hem van jongs af geboeid. Hij heeft zoveel materiaal verzameld dat er minstens twee delen zullen verschijnen.

Burgemeester Mans (rechts) ontvangt het boek uit handen van de schrijver

In aanwezigheid van heel veel belangstellenden overhandigde¬† hij¬† zondagmiddag 27 november het eerste deel aanburgemeester Ton Mans. Dit deel behandelt de periode tot 1942. Onderwerpen als mobilisatie, komst van de bezetters, kunstkelder, evacuatie en arbeidsinzet komen uitgebreid aan de orde. De geschiedenis wordt verteld aan de hand van¬† brieven, dagboeken en verrassende verhalen. Verder zijn er veel foto’s en documenten in opgenomen. Veel aandacht heeft John besteed aan bronvermelding en ook de vormgeving is zeer verzorgd.
Burgemeester Mans heeft het boek dankbaar in ontvangst genomen en merkte op dat, gelet op het enthousiasme van de schrijver, het tweede deel vast geen zeven jaar op zich zal laten wachten.

Meer informatie is te vinden op de website http://www.castricumbakkumwo2.nl/

De Schelpenkar

Op een zwoele voorjaarsavond in 2011 ontmoeten twee mannen elkaar op de Zanderij nabij de Oude Schulpweg.
Een is lid van de van de werkgroep Oud-Castricum. Zijn opa was schelpenvisser. Al enige tijd droomde hij ervan om met zijn broer een schelpenkar na te bouwen.
De tekeningen lagen in huis, zijn broer overleed…
De ander is oprichter van het Strandvondstenmuseum. Niet wars van nostalgie. Hij droomt over alles dat een bijdrage kan leveren aan zijn museum.
De twee mannen kennen elkaar ook van de Castricumse Reddingbrigade.

Gedachten smelten ineen. De liefde voor het strand, de nostalgie, oud-castricum, het museum…. Hun ogen twinkelen bij de gedachte een heuse schelpenkar te kunnen realiseren.
Een ouderwets goede timmerman met zijn wortels in Castricum is gauw gevonden.

Rino Zonneveld van Werkgroep Oud-Castricum, Menno Twisk van het Strandvondersmuseum en de vakbekwame timmerman Jacob Beentjes slaan in augustus 2011 de handen ineen.

Jacob die bij het SPB werkt in Zaandam heeft mogelijkheden om in het kader van (om)scholing project schelpenkar aan te pakken.
Eerst wordt er een proefmodel op ware grootte gemaakt in het goedkopere vurenhout.
Het proefmodel schelpenkar op 8 december 2011.


20 januari en het prototype schelpenkar nadert zijn voltooiing. De wielen zijn klaar!!

3 februari 2012 en het gebruik van echte materialen (eik, es, etc) gaat beginnen. Spannend!

Nieuwe website Oud-Castricum gepresenteerd op donateursavond

Webdesigner Mark de Vries toont de nieuwe site van de werkgroep

In aanwezigheid van zo’n 200 donateurs is afgelopen donderdagavond de nieuwe website van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum de lucht ingegaan. Daarmee is het mogelijk geworden om 15.000 foto’s via een beeldbank op te zoeken.

Naast de presentatie van de site gaf Egmonder Hans Nauta een interessante lezing over de luchtoorlog boven Noord-Kennemerland in de TweedeWereldoorlog.

De altijd goed bezochte donateursavond van de Werkgroep Oud-Castricum had dit jaar, naast de gebruikelijke lezing over een historisch onderwerp, een tweede presentatie op het programma staan. Na jaren gewerkt te hebben met een overigens gebruiksvriendelijke en uitstekend bezochte website, vond het bestuur de tijd rijp om deze site eens volledig te verversen en te voorzien van wat extra digitale snufjes. Daarom werd opdracht gegeven aan Mark de Vries van het bedrijf Lama Lama om zijn creatieve idee√ęn hierop te laten botvieren. Donderdagavond was het zover dat zijn product kon worden gepresenteerd. Voordat De Vries met toelichting van de werkgroepleden Rino Zonneveld en Peter Levi liet zien wat er via de nieuwe website allemaal mogelijk was, werd eerst Sjef Smulders bedankt, die jarenlang de oude site had beheerd. Daarna werd Arend Bron als nieuwe webmaster aan het publiek voorgesteld. Op de vernieuwde site is weliswaar veel informatie van de oude terug te vinden, maar er zijn ook grote verschillen. Een belangrijk item is de beeldbank, waardoor men thuis foto‚Äôs van straten, panden of personen kan opzoeken uit het archief van Oud-Castricum dat circa 15.000 beschreven foto‚Äôs bevat. Ook is het voor een bezoeker van de site mogelijk informatie over foto‚Äôs aan de werkgroep te verschaffen. De naam van de site is overigens niet veranderd.

Vervolgens kreeg Hans Nauta uit Egmond-Binnenhet woord om aan de hand van vele foto’s een boeiende lezing te geven over de bombardementen boven Noord-Kennemerland, waarin het voormalige vliegveld in Bergen een centrale rol speelde. Nauta liet ook nog een aantal filmpjes uit deoorlogstijd zien, waarvan er een de beschieting van een radiomast bij Bakkum in beeld bracht.

34e jaarboek verschenen

De redactie heeft ook deze keer weer geprobeerd om een interessant en gevarieerd jaarboek samen te stellen. Overeenkomstig het streven in de laatste jaren, is weer gekozen voor een mix van grote en kleine artikelen. Ook heeft het ene verhaal een wat zwaardere cultuurhistorische lading dan het andere.

Het aantal pagina’s bereikte met 124 een nieuw record.

 

 

De Victoria van Castricum

¬†In het voorjaar van 2009 stuitte Pino Goduto in een ma√Įsveld in Castricum op een beeldje van de Romeinse godin Victoria. Hiervan zijn er op meerdere plaatsen in Nederland en daarbuiten exemplaren gevonden. In het artikel wordt de Victoria van Castricum en de overige beeldjes beschreven.

 

 

 Laatmiddeleeuwse bezittingen van het Karthuizerklooster in Bakkum en Castricum

Het Karthuizerklooster heeft van 1393 tot 1597 bij Amsterdam gestaan en in die periode een aantal stukken land in Bakkum en Castricum verworven. In 1810 heeft het Burgerweeshuis het bezit van de Karthuizers verkocht aan Castricummers. De veldnamen bleken nog steeds voor de stukken land te worden gebezigd. Het artikel geeft een toelichting op het klooster en de betreffende bezittingen.

 

Het gemeentebestuur van Castricum tussen twee fusies (deel 3)

Het derde deel over het gemeentebestuur van Castricum behandelt de periode 1946 tot 1974. Aan de orde komen onder andere de inhuldiging van burgemeester Smeets en de installatie van zijn opvolger Van Boxtel. Ook bevat het artikel een beschrijving van het opmerkelijke raadslid Willem Stam en de roerige periode van de Castricumse Kabouterpartij.

 De bakkers in ons dorp

Dit betreft een nieuwe serie over de middenstanders in Bakkum en Castricum. Voor de eerste aflevering is gekozen voor de bakkers vanaf circa 1910. Het artikel laat aan de hand van veel foto’s zien dat er in de vorige eeuw zo’n 20 bakkers tegelijkertijd actief waren. Nu zijn daar nog slechts drie warme bakkers van overgebleven.

 

Van stoomwasscherij Blanka tot expeditiebedrijf Th. Veldt

Het artikel gaat over een pand aan de Gasstraat, dat in 1920 is gebouwd als stoomwasserij. De bedrijfsresultaten zijn echter slecht met als gevolg dat het gebouw in 1928 opzettelijk door de eigenaar in brand wordt gestoken. Dorus Veldt vestigt hier na herbouw een expeditiebedrijf dat nog steeds bestaat.

 

Wie was… burgemeester Lommen

Piet Lommen was van 1918 tot zijn overlijden in 1936 burgemeester van Castricum. Hij was door zijn eenvoud en vriendelijkheid zeer geliefd onder de bevolking. Lommen maakte zich onder andere sterk voor de oprichting van de plaatselijke VVV, zat in een groot aantal besturen en commissies buiten de gemeente en vervulde diverse nevenfuncties op het gebied van de gezondheidszorg. Voor zijn begrafenis liep het hele dorp uit.

 

 

Twee tragische ongevallen in Bakkum

Dit verhaal gaat over het overlijden van twee jonge kinderen in 1929 en 1936 door onfortuinlijke oorzaken. Beide kinderen liggen begraven op de begraafplaats op het terrein van het vroegere Provinciaal Ziekenhuis Duin en Bosch en zijn neven van elkaar.
 

Castricoms bay
De grote ontdekkingsreis van het fluitschip ‚ÄėCastricum‚Äô van de VOC in 1643 heeft indirect geleid tot de vestiging van de naam ‚ÄėKaap Castricum‚Äô in de Koerillen ten noorden van Japan. Tijdens deze reis werd een baai aan de zuidkust van een schiereiland van Celebes ‚ÄėCastricoms bay‚Äô genoemd.

 

De geschiedenis van de Dorpsstraat en zijn bewoners (deel 8 )

In het achtste artikel in de reeks over de Dorpsstraat worden de panden tussen de Torenstraat en Korte Cieweg beschreven. Dat zijn onder andere de winkels en bioscoop die in de plaats zijn gekomen van de gesloopte villa ‚ÄėKerkzicht‚Äô. Ook het vroegere statige herenhuis ‚ÄėHermana State‚Äô, de huidige kantoren en nog bestaande woningen komen aan de orde.

 

Een halve eeuw Amateurtuindersverenigingen Castricum

Dit keer in de reeks over de plaatselijke verenigingen de nog vrij jonge geschiedenis van de Amateurstuindersvereniging Castricum. Een belangrijk item is de strijd die vaak gevoerd is tegen de gemeente om tuincomplexen te verwerven en behouden. Daarnaast wordt de organisatie binnen de vereniging belicht en komen markante leden aan het woord. Ook wordt aandacht besteed aan de verschillende producten die in de volkstuinen worden gekweekt.

 

De Castricumse familie… De Vries

Vanzelfsprekend wordt ook in dit jaarboek weer een echte Castricumse familie met stamboom beschreven. Dit jaar werd gekozen voor de landelijk veel voorkomende naam De Vries. Een tak van deze familie vestigde zich in 1778 in Castricum. In het artikel worden acht generaties behandeld en komen ruim 150 nakomelingen aan bod.

 

Naast deze artikelen bevat het 34e jaarboek van Oud-Castricum de vaste rubrieken ‚ÄėCastricum ‚Äď Honderd jaar geleden‚Äô, het jaarverslag en de kroniek van het afgelopen jaar.