Oproep foto’s voor tentoonstelling Beleef Castricum

In 2010 heeft Het Toeristisch Platform Castricum de website www.beleefcastricum.nl (website bestaat helaas niet meer) geopend ‚Ä®met als doel de gemeente Castricum met haar drie kernen Castricum/Bakkum, Akersloot/‚Ä®De Woude en Limmen, toeristisch op de kaart te zetten.

Graag willen de Werkgroep Oud-Castricum, de Historische Vereniging Oud-Akersloot, en ‚Ä®de Stichting Oud-Limmen hierop inhaken door het organiseren van een fototentoonstelling, ‚Ä®genaamd ‚ÄėBeleef Castricum‚Äô, die in elk der kernen in de maanden juni, juli en augustus 2011 ‚Ä®zal worden gehouden.

Om deze tentoonstelling te realiseren worden inwoners van de gemeente Castricum en ‚Ä®al haar passanten/recreanten uitgenodigd een fotobijdrage aan deze tentoonstelling ‚Ä®te leveren.

Gevraagd wordt foto’s in te sturen van allerhande objecten, zoals huizen, boerderijen, gebouwen, weilanden, monumenten, dijkjes, bomen, strand, duinen, bos, sloten, meren, bollenvelden, enz. van geheel Castricum, dus vanaf het Noordzeestrand tot en met het Alkmaardermeer, Boekel, De Woude en Stierop. Plekken, waarvan u vindt dat deze eigenlijk eeuwigheidswaarde hebben en nooit zouden mogen verdwijnen.

Voor het inzenden geldt het volgende:

  • Het gaat om foto‚Äôs die niet ouder zijn dan circa 5 jaar.
  • De foto‚Äôs kunnen worden ingezonden tot eind juni 2011 per e-mail aan beleefcastricum@gmail.com of worden ingeleverd bij een van onderstaande adressen van de historische instanties als het om afgedrukte exemplaren gaat.
  • Vermeld bij uw inzending duidelijk uw naam, adres en de plek waar de foto(‚Äės) is/zijn genomen en zo mogelijk uw onderbouwing voor de eeuwigheidswaarde van het onderwerp.
  • Een commissie beoordeelt de foto‚Äôs en per kern is er een prijs te winnen.  Met uw inzending geeft u toestemming tot publicatie.

 

Adressen:

Oud-Akersloot
Rembrandtsingel 1, 1921 EK Akersloot (postbus bibliotheek)
Openingsuren:
woensdag van 09.30 -16.30 uur

Oud-Limmen
Schoolweg 1, 1906 AD Limmen
Openingsuren:
maandag van 10.00 – 12.00 en van 19.00 – 21.00 uur

Oud-Castricum
Geversweg 1, 1901 NW Castricum
Openingsuren:
maandag en woensdag van 19.30 – 21.30 uur
eerste zondag van de maand van 12.00 -17.00 uur.

De historische instanties zorgen voor de verwerking van het ingezonden materiaal, dat zich zal beperken tot een vijftal foto’s per persoon. De foto’s zullen worden gebruikt voor de tentoonstellingen en opgenomen in het bestand van de instanties.

Ook op de websites van de instanties en het Toeristisch Platform Castricum staat verdere informatie over de tentoonstelling ‚ÄėBeleef Castricum‚Äô.

Expositie Klompenbuurt Bakkum in april 2011

Het onderwerp is de vroegere Klompenbuurt in Bakkum, die de driehoek van de 
Bakkummerstraat, Van der Mijleweg en Van Oldenbarneveldweg omvatte.

Vele foto’s van winkels, woningen en de bewoners geven zicht op de geschiedenis van 
een bijzondere buurt in ons dorp, waar gezinnen woonden met talrijke kinderen die 
zonder uitzondering op klompjes liepen.

Het verhaal gaat dat de buurt daaraan haar naam ontleende. 
Dit hart van Bakkum kenmerkte zich door een hechte gemeenschap van vooral 
hardwerkende kleine middenstanders.

Het 33e Jaarboek is verschenen!De oplage van het boek is beperkt. U kunt zich abonneren door voor minimaal ‚ā¨ 13 per jaar ‚Ä®donateur te worden van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum. ‚Ä®Donateurs ontvangen het jaarboek gratis. Overige exemplaren zijn voor ‚ā¨ 15, – verkrijgbaar in ons Informatiecentrum, Geversweg 1b en bij de Castricumse boekhandel of door storting van het¬†‚Ä®bedrag op rekening 1851360 t.n.v. Stichting Werkgroep Oud-Castricum o.v.v. “Jaarboek 33”.