Schelpenvissen was geen vetpot

door Eric Bor

In de Tweede Wereldoorlog mocht er niemand op het strand komen. Ook de schelpenvissers niet en dat betekende meteen het einde van een lange traditie. Al in de Middeleeuwen waren er schelpenvissers. De methode is in al die jaren weinig veranderd: de schulper (schelpenvisser) trok een beugelnet achteruit door de branding, bewoog de beugel op en neer om het zand weg te spoelen en leegde de  beugel op zijn kar. De kar stond hoog op twee wielen om de branding te trotseren en had brede velgen om niet in het mulle zand weg te zakken. De kar werd door een paard getrokken. Het kostte het paard heel veel inspanning om de kar vanaf het strand de eerste duinenrij op te trekken. Daarom werden in de kar vaak kleinere hoeveelheden schelpen omhoog gebracht, die de schulper bovenop het duin even op een eigen plekje neergooide.

Vanaf het zuidelijke strand gingen de volle karren via de Oude Schulpweg langs de Brabantse Landbouw naar Kijk-Uit , vandaar over de Kramersweg, de Mient, de Bakkummerstraat en de Stetweg naar het Schulpstet. Vanaf het noordelijke strand gingen ze over het zandpad de Glopsweg (de latere Zeeweg) naar het Stet. De bestrating van de Zeeweg was een enorme verbetering voor de schelpenvissers. Op de dag van de officiële opening op 19 mei 1925 reden ongeveer 50 schelpenkarren en wagens als eerste over de pas geopende weg. Sindsdien werden de schelpen alleen nog via de Zeeweg naar het Schulpstet vervoerd.

Frans Zonneveld met zijn schelpenkar in 1930

Op het Stet had iedere schulper zijn eigen plek (zijn schulpstet). Er stond een witte paal met zijn naam en zijn volgnummer erop. Hij kreeg een vaste prijs voor zijn schelpen. In 1895 leverde een volle kar 75 cent op: een karig loon voor 4 uur werk! Voor de meeste schulpers was het schelpenvissen dan ook niet hun enige broodwinning. Vaak waren het boeren of tuinders die het erbij deden. De laatste schulper, Kees Lute, kreeg in de jaren voor de oorlog nog maar f. 2,40 voor een kar.

De schelpen gingen doorgaans per vlet naar de ovens in Alkmaar, Uitgeest, De Rijp en Zaandam, waar er kalk van gemaakt werd. Vanaf 1921 gingen ze ook naar Akersloot, waar 4 kalkovens gebouwd waren. Deze zijn nog tot 1976 in gebruik geweest en daarna steen voor steen afgebroken en in het Zuiderzeemuseum weer opgebouwd. In 1935 bouwde aannemer C. de Groot twee kalkovens op het Schulpstet. Deze zijn op last van de bezetter in 1943 gesloopt.

Bronnen

Tekst:
 • S.P.A. Zuurbier, Schelpenvisserij Jaarboek Oud-Castricum 21 1998 p.3-12

 • Foto’s:
 • Beeldbank Oud-Castricum

 • N.B. Meer columns van Eric Bor lezen?
  U vindt al zijn columns hier.

  Bakkerij Burgmeijer bleef bij Burgemeester Boreel

  door Eric Bor

  Vanaf 1934 opende bakkerij Burgmeijer zijn deuren aan de Beverwijkerstraatweg op de hoek van de Burgemeester Boreellaan. Die laan lag ongeveer waar nu de Puikman is en was de eerste laan van de villawijk achter het station die burgemeester Lommen in de jaren dertig wilde realiseren. Meer lanen zouden er nooit komen, want de Duitsers lieten in 1943 alle huizen achter het station, inclusief die aan de Beverwijkerstraatweg, afbreken.

  De laan was vernoemd naar jonkheer Jacob Boreel van Hogelanden, die in 1878 op vijfentwintigjarige leeftijd (parttime) burgemeester van Castricum werd. Hij woonde in Velsen en hoefde slechts op woensdag vanaf 11 uur in Castricum aanwezig te zijn om de ingezetenen te woord te staan. Verder kon hij zich wijden aan het beheer van zijn landgoederen die grensden aan het duingebied. In 1884 werd hij ook burgemeester van Heemskerk en in 1888 legde hij het burgemeesterschap neer omdat hij in de Tweede Kamer gekozen was voor de Liberale Unie. In 1893 werd hij burgemeester van Haarlem en hij zat daarna nog in Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. Hij overleed in 1937.

  Na de oorlog zat bakkerij Burgmeijer eerst aan de Van Egmondstraat, maar in 1949 betrok de bakkerij aan de overkant het pand aan de Burgemeester Lommenstraat. Al spoedig werd het brood in de nieuwe wijken uitgevent op een bakfiets. Ook andere neringdoenden ventten destijds met de bakfiets en later per auto hun waren uit, bijvoorbeeld de ‘overburen’ uit de Van Egmondstraat groenteboer Beentjes en melkboer Kaandorp, en uit de Burgemeester Mooijstraat kaasboer Bank Beentjes.

  Behalve groenteboer Beentjes en melkboer Kaandorp zaten in het rijtje winkelpanden op de Van Egmondstraat in de jaren vijftig Technisch bureau Bedeke, Dansschool Jack en Tiny Smit en kapper Klardie. Aan de andere kant schuin tegenover bakkerij Burgmeijer ligt de brandweerkazerne, die het eerste pand is aan de straat die na de oorlog naar jonkheer Jacob vernoemd is: de Burgemeester Boreelstraat.

  Bronnen

  Tekst:
 • Werkgroep Oud-Castricum

 • Foto’s:
 • Beeldbank Oud-Castricum

 • N.B. Meer columns van Eric Bor lezen?
  U vindt al zijn columns hier.

  De Torenstraat was de weg naar Bakkum

  door Eric Bor

  Kaart van 1681 met de Backelweg en de Cleybroeckerweg

  In de Middeleeuwen lag Bakkum best een flink eind weg van Castricum. Voordat de Mient bestraat was (die tot 1864 een zanderig pad vlak voor de duinen was), liep de verbinding via Torenstraat, Ruiterweg, Vinkebaan en Bakkummerstraat. De naam Torenstraat is van na de oorlog, de namen van de andere drie straten zijn in de raadsvergadering van 29 augustus 1930 vastgesteld. Tijdens diezelfde vergadering kreeg de Torenstraat de naam Kleibroekerweg.

  Kleibroekerweg (Torenstraat) 1937. De naam ‘Kleibroekerstraat’ op de ansichtkaart is onjuist. (Ansichtmakers wonen vaak niet in het dorp en maken daardoor wel vaker fouten.)

  Kleibroekerweg is een historische naam, maar eigenaardig genoeg juist niet voor de Torenstraat. Op kaarten van 1681 en 1737 is het de naam voor het traject Vinkebaan – Ruiterweg, dat iets noordelijker dan de huidige Wilhelminalaan een aansluiting had op de Soomerwegh (Alkmaarderstraatweg). Dit kwam doordat de weg om een groot weiland heen boog dat op de plek van de huidige Frederik Hendrikstraat en Mauritsstraat en een deel van de Irenestraat en Margrietstraat lag. Dat weiland heette Kleibroek en gaf de weg dus zijn naam. De Torenstraat heette toen Backelweg (1681) en Bakkersweg (1737). De Bakkummerstraat en de Van Oldenbarneveldweg heetten in 1681 en 1737 nog Heereweg.

  In de negentiende eeuw heette het hele traject van Torenstraat tot en met Van Oldenbarneveldweg de Bakkummerweg. Het was de meest logische benaming op dat moment en het is eveneens heel logisch dat de naam in 1930 veranderd werd, omdat het toen door de uitbreiding van Castricum niet meer de enige weg naar Bakkum was. De bus naar het strand reed via de Mient en dan heen over de Poelven en terug over de Bakkummerstraat.

  Bakkummerweg (Torenstraat) in 1907, ter hoogte van de Korte Cieweg

  De Heereweg van Bakkum naar Egmond wordt op kaarten niet altijd Heereweg genoemd, maar soms ook “Weght nae Egmont” (1661) of  “Straatweg van Castricum naar Egmond”(1917) . Andere kaarten vermelden wel ‘Heereweg’. De weg liep toen nog iets anders: waar de Duintjes beginnen en tegenover het Ruyterhuis liep de Heereweg achter Koningsbosch en Antonius langs ter hoogte van de Duinweg. De oude Postweg (de weg voor de postkoets) liep via de Duinweg en de Hoogeweg naar Egmond.

  Bronnen

  Tekst:
 • Werkgroep Oud-Castricum (met dank aan Rino Zonneveld voor het speurwerk)

 • Foto’s:
 • Coen van den Driesche, Het cultuurlandschap van het Oer-IJ, Noord-Hollandse Archeologische publicaties nr. 6 2018, afb. 4.1, p. 30,
 • Beeldbank Oud-Castricum.

 • N.B. Meer columns van Eric Bor lezen?
  U vindt al zijn columns hier.

  Een kerk aan de Beverwijkerstraatweg

  door Eric Bor

  Je zou het nu niet meer zeggen, maar het pand van Body Slen op Beverwijkerstraatweg 32 was meer dan dertig jaar een (gereformeerde) kerk. Aanvankelijk bood de in 1920 gebouwde kerk aan 50 mensen plaats, maar na een verbouwing in 1935 konden er 150 mensen in. De eerste veertien jaar verzorgde de dominee uit Beverwijk de diensten in Castricum. In 1934 kreeg  de gereformeerde gemeente haar eerste eigen dominee in de persoon van ds. Johannes Krüger. Voordien was hij dominee in Silvolde, Maarssen, Delden en Elburg.

  Dominee Krüger betrok de door architect R.G. Rodenburg in zakelijk-expressionistische stijl ontworpen villa ‘Nieuw Silvold’ op Beverwijkerstraatweg 140. De naam die de  villa nu nog steeds heeft, verwijst naar zijn eerste gemeente Silvolde, een plaatsje in Gelderland tussen Doetinchem en Dinxperlo.

  Zoals ook elders  in Nederland nam een aantal jongeren van de gereformeerde gemeente tijdens de oorlog actief deel aan het verzet. Dat liep mis voor de organist van de kerk, Huibert van Ginhoven. In 1941 arresteerden de Duitsers hem  in Amsterdam wegens sabotage en spionage. Hij werd op 17 maart 1942 in Laren doodgeschoten.

  In dat zelfde jaar werden de kerk en het huis van de dominee door de Duitsers gevorderd en moest Krüger met de zijnen naar Beverwijk verhuizen. Tragisch voor het gezin van de dominee was dat zijn zoon Theodoor, die verkering had met een meisje uit Elburg,  bij de grote razzia van Putten op 1 oktober 1944 werd opgepakt en met een groep gijzelaars naar Neuengamme gedeporteerd, waar hij op 12 maart 1945 overleed. Johannes Krüger bleef tot zijn emeritaat in 1950 dominee in Castricum, verhuisde nadien naar Bussum en overleed daar in 1962 op 81-jarige leeftijd.

  Theodoor Krüger

  De door architect Hindrik Eldering ontworpen Maranathakerk aan de Beatrixstraat verving de kerk aan de Beverwijkerstraatweg in 1955.

  Bronnen

  Tekst:
 • Gereformeerde gemeente Castricum,
 • werkgroep Oud-Castricum,
 • Website Oorlogsslachtoffers IJmond,
 • NIOD,
 • dagblad Trouw.

 • Foto’s:
 • Beeldbank Oud-Castricum,
 • Website Oorlogsslachtoffers IJmond.

 • N.B. Meer columns van Eric Bor lezen?
  U vindt al zijn columns hier.

  Jonkheer Gevers liet hoge duinen afgraven

  door Eric Bor

  In 1850 lagen de hoge duinen in Castricum tot aan de Mient (zie kaart 1). Jonkheer Daniël Theodore Gevers, getrouwd met Jonkvrouwe Margaretha Johanna Deutz van Assendelft die deze duinen in bezit had, sloot namens haar in 1864 een overeenkomst met de staat, waarin de staat het recht verkreeg om kosteloos zand uit het duingebied te halen ten behoeve van de aanleg van de spoorweg van Alkmaar naar Amsterdam. Mogelijk heeft daarbij een rol gespeeld dat Gevers o.a. door zijn ervaringen met De Brabantse Landbouw verwachtte dat de afgegraven grond agrarisch bruikbaar zou zijn. Het traject van het spoor, dat aanvankelijk oostelijk aan Castricum voorbij zou gaan, werd omgebogen naar het westen.

  Voor het spoor bij Castricum werd met handkarren zand uit het duin gehaald, waarmee tegelijk ruimte werd gecreëerd voor een extra spoor, waarop speciale treinen zand gingen vervoeren. De Hollandsche IIzeren Spoorweg Maatschappij, die de exploitatie van de lijn op zich nam, liet op eigen kosten een aftakking van Uitgeest naar Haarlem aanleggen, waarvoor met instemming van Gevers eveneens Castricums zand werd gebruikt. Eerst werden de duinen bij de Mient afgegraven en daarna volgden de rest van de ‘Voorduinen’, het gebied tussen de Papenberg en de ‘Goudsbergen’ (terrein Duin en Bosch). Als diepte van de afgraving werd op het oog de onderkant van de deur van de wachtkamer op het station aangehouden. Zo ontstond het terrein dat de Zanderij werd genoemd.

  Kaart 1. De situatie in 1850 met duinen tot aan de Mient. De spoorlijn is ter oriëntatie ingetekend

  Op 1 mei 1867 was de lijn Alkmaar – Haarlem gereed en werd station Castricum geopend. Op 1 november 1869 werd ook het traject Uitgeest – Zaandam in gebruik genomen. De verbinding met Amsterdam moest wachten op de voltooiing van het Noordzeekanaal (1876) en de (Hem-)brug daaroverheen (1878). Nadien werd ook voor andere doeleinden zand aan Amsterdam geleverd. Kaart 2 laat zien hoeveel duin er in 1879 verdwenen was.

  In januari 1882 gingen de zandtreinen opnieuw rijden om zand aan te leveren voor de spoorbaan Zaandam – Hoorn: 3 treinen met 45 wagons reden elk drie keer per dag heen en weer en vanaf 1883 4 treinen met 40 wagons. Elke wagon bevatte zes kuub zand. Het traject Zaandam – Hoorn werd in 1884 in gebruik genomen. Voor het baanvak was 630.000 m3 duinzand gebruikt. De luchtfoto uit 1996 geeft een kleurrijk beeld van de Zanderij.

  Bronnen

  Tekst:
 • diverse kranten uit die tijd

 • Foto’s:
 • Beeldbank Oud-Castricum

 • N.B. Meer columns van Eric Bor lezen?
  U vindt al zijn columns hier.

  Nieuw jaarboek Oud-Castricum verschenen

  Bron: de Castricummer van 28 oktober 2020

  Tiny Hemstede-Gorter ontvangt het eerste jaarboek uit handen van Peter Sibinga (foto Hans Boot)

  Castricum –  De coronacrisis heeft Oud-Castricum er niet van weerhouden om het 43e Jaarboek samen te stellen en uit te brengen. De traditionele presentatie kon weliswaar voor het eerst geen doorgang vinden, maar de 95-jarige Tiny Hemstede-Gorter was graag bereid om voor haar oude huis het eerste exemplaar van de opnieuw zeer gevarieerde uitgave in ontvangst te nemen.

  De redactie van het nieuwe jaarboek, bestaande uit Anneke Zonneveld, Ria Hopman en Hans Boot, heeft met het bestuur van Oud-Castricum lang getwijfeld of het verantwoord was om de gebruikelijke presentatie van het nieuwe jaarboek met een feestelijk tintje in De Duynkant te organiseren. Nadat het kabinet de lichte lockdown op 13 oktober had aangekondigd, werd besloten om de bijeenkomst definitief af te blazen. Dat neemt niet weg dat er ook dit jaar weer een rijk gevuld jaarboek bij de donateurs wordt bezorgd of verkrijgbaar is bij boekhandel Laan, zoals Anneke vertelt: ,,We zijn in november vorig jaar begonnen met de inventarisatie en keuze van de artikelen, wat resulteerde in zo’n twintig boeiende onderwerpen. Na het uitbreken van het coronavirus hebben we zoveel mogelijk online overleg gevoerd, maar zijn ook een paar keer op gepaste afstand bij elkaar geweest. Ondertussen werkten Tom Heijjer en Jan Buijsman weer hard aan respectievelijk het verbeteren van de afbeeldingen en het corrigeren van de teksten. Ook dit keer heeft uitgeverij Pirola uit Schoorl een belangrijke rol gespeeld bij de fraaie opmaak van het boek, dat opnieuw 120 pagina’s telt en is voorzien van veel prachtige foto’s.”

  Sinterklaasfeest

  Het ‘huisje van Borst’. (foto Oud-Castricum)

  In het eerste artikel van Piet Blom en Niek Kaan wordt de restauratie beschreven van het ‘huisje van Borst’ aan de Alkmaarderstraatweg, een gemeentelijk monument dat naast de ‘boerderij van Kuijs’ staat. De familie Borst was bijna 120 jaar eigenaar of bewoner van het woonhuis. Sylvia Tervoort kocht het pand in 2017 en liet het grondig restaureren. Het heeft zo moeten zijn, want achteraf is gebleken dat de groot­moeder van Sylvia afstamt van de familie Kabel die het huis in 1876 heeft laten bouwen.

  Annette Beentjes dook voor het jaarboek in de geschiedenis van het Joodse gezin Godschalk dat in Castricum woonde en een damesmodezaak begon aan de Dorpsstraat. Tijdens de Tweede Wereldoorlog vroeg Leentje Godschalk-Colthof haar buurvrouw, me­vrouw Kuijs, enkele dierbare eigendommen voor haar te bewaren. Leentje en haar man Maurits Godschalk do­ken onder in Ommen. Zij hebben de oorlog niet overleefd. Mevrouw Kuijs heeft de prachtige art deco metalen schaal met deksel en het tweedelig roomstel al­tijd bewaard.

  De stevige discussies over Zwarte Piet belemmerde Hans Boot niet om met behulp van Sinterklaasdeskundige Peter van Trigt een artikel te schrijven over de viering van zo’n eeuw Sinterklaasfeest in het dorp. Het uitgebreide verhaal vertelt hoe de intochten werden georganiseerd en wie er de huid van de goedheiligman en zijn knechten kropen. Daarvan getuigen heel veel nostalgische foto’s.

  Sint en Piet op het balkon van Kuilman. (foto Oud-Castricum)

  Waterleiding

  Ook good-old Ernst Mooij leverde weer zijn bijdragen aan het nieuwe jaarboek. In zijn eerste artikel beschrijft hij de komst in 1937 van de Juliana en Bernhardbank, die de oorlog overleefde en nog altijd te vinden is links van het oude raadhuis aan de rand van de begraafplaats van de protestantse kerk. Zijn tweede artikel sluit goed bij dit onderwerp aan en gaat over de oprichting van de Beatrixklok in Bakkum, die was gekoppelde aan de geboorte van de toenmalige kroonprinses. De klok was regelmatig een prooi van vernielzucht, maar werd in 1978 en in 1995 in ere hersteld.

  De Beatrixklok keerde in 1978 terug op de oude plek. (foto Oud-Castricum)

  Peter Levi, sinds jaar en dag fotobeheerder van Oud-Castricum, laat in de rubriek ‘Oud over nieuw’ drie foto’s zien, waarvan de oude afbeeldingen over de nieuwe situatie zijn gemonteerd. Het betreft panden aan de Mient, Ruiterweg en Stetweg die op last van de bezetter werden afgebroken.

  Zijn collega Rino Zonneveld, taakgroepleider archeologie, heeft zich na diverse eerdere publicaties gebogen over de vraag waar de naam Castricum vandaan komt. Hij betrok bij zijn artikel alle plaatsnamen in het kustgebied van de landen om de Noordzee die op -icum of -inghem eindigen.

  Interessant voor de lezer is eveneens het verhaal van Niek Kaan over de aanleg van de waterleiding in ons dorp. Dat gebeurde pas ver in de vorige eeuw en had heel wat voeten in de aarde binnen de plaatselijke politiek.

  Rugby

  Het artikel voor de rubriek ‘Achter de voordeur’ van Peter Mol en Hans Boot is deze keer gewijd aan de in 1925 geboren Tiny Hemstede-Gorter. Zij had een arbeidzaam leven en was ook zeer actief in het verenigingsleven. Daarnaast is zij een van de oudste donateurs van Oud-Castricum. Alle reden dus om Tiny het eerste jaarboek aan te bieden.

  Het eerste rugbyteam van CasRC in 1974. (foto Oud-Castricum)

  Aan sportverenigingen wordt ook in deze uitgave aandacht besteed. Allereerst beschreef Hans van Balgooi de roemrijke historie van de plaatselijke rugbyclub CasRC. De vereniging behaalde grote nationale en internationale successen en levert nog steeds tientallen spelers en speelsters voor de nationale selecties.

  Vervolgens staat Gert-jan Bremer in zijn artikel stil bij het 80-jarig bestaan van bridgeclub Bricas. Uiteraard passeren herinneringen de revue en worden de personen genoemd die hun stempel op de club hebben gedrukt.

  Van een heel ander kaliber is de geschiedenis van transportbedrijf Lute van de hand van Marja Lute-Stet. Het familiebedrijf uit 1907 was een begrip door de vele zandauto’s die ’s morgens vanaf Schoutenbosch vertrokken. Naast verkoop van zand werd er veel grondwerk verricht. De onderneming veranderde een paar keer van naam en verhuisde in 1975 naar Beverwijk.

  Familie Van Velzen

  Het provinciaal ziekenhuis Duin en Bosch is al in verschillende jaarboeken beschreven, maar niet eerder werd er specifiek stilgestaan bij het voormalige zusterhuis ‘Koekoeksduin’.

  Dat deden Jan Camps en Hans Boot in hun artikel dat terugblikt op de streng bewaakte huisvesting van leerling-verpleegsters. De broeders waren echter creatief genoeg om de zusters te ontmoeten. Het gebouw werd dan ook met recht de ‘hunkerbunker’ genoemd.

  Nadat Simon Zuurbier in het vorige jaarboek de huizen en bewoners aan de noordzijde van de Dr. Jacobilaan had beschreven, verdiepte hij zich nu in de zuidzijde van deze laan, die vroeger Peperstraat heette. De beschrijving begint bij de start van het Kadaster in 1932.

  Dezelfde auteur, die al jaren bekend is vanwege de behandeling van een Castricumse familie, belichtte nu de familie Van Velzen die veel vissers en visverkopers voortbracht. De stamvader is Gerrit van Velzen. Hij had een oom en tante wonen op boerderij Zeeveld en dat bracht hem in 1811 naar Bakkum.

  Ook de vaste onderwerpen, waarmee de jaarboeken doorgaans worden afgesloten, ontbreken niet. Dat betreft in de eerste plaats de gebeurtenissen van honderd jaar geleden, oftewel: wat gebeurde er in Castricum in 1919? Ook daarvan is Zuurbier de geestelijk vader.

  Niek Kaan is dat al ruim veertig jaar van de ‘Kroniek van Castricum en Bakkum’ die nu de belangrijkste gebeurtenissen in 2019 bevat.

  Als laatste het jaarverslag 2019 van secretaris Folkert Bangma, een herinnering aan de overleden vrijwilliger Erica Brouwer en een lijst van schenkingen in het afgelopen jaar.

  Eerste exemplaar
  Op zaterdag 24 oktober reikte Oud-Castricumvoorzitter Peter Sibinga geheel coronaproof  het eerste exemplaar van het 43e Jaarboek uit aan Tiny Hemstede. Dat gebeurde voor het huis aan de Hendrik Casimirstraat 12, waar de krasse Castricumse maar liefst zestig jaar woonde voordat ze naar De Santmark verhuisde. Haar reactie was: ,,Het ziet er prachtig uit en ik ben zeer vereerd dat ik het eerste boek heb gekregen. Ook ben ik blij dat mijn dochter Marion veel aan het artikel over mij heeft bijgedragen. Ik ga het met plezier lezen en hoop nog een tijdje donateur te blijven van Oud-Castricum!”

  Het 43e Jaarboek is te koop voor € 17,50 bij boekhandel Laan. Donateurs van Oud-Castricum ontvangen het gratis tegen betaling van minimaal € 16,- per jaar. Dat geldt ook voor personen die nu donateur worden. Aanmelding is mogelijk via penningmeester@oud-castricum.nl of via deze site.

  Tekst: Hans Boot