Stand van zaken uitbreiding De Duynkant

Artist impression van de achterkant gezien.
Artist impression van de achterkant gezien.

Op dit moment werkt architectenbureau Van Wilsem & Cabri aan de uitwerking van de plattegrond die als basis gaat dienen voor de definitieve bouwtekeningen.  Naar verwachting wordt de bouwaanvraag in het najaar ingediend en kan hopelijk in 2017 met de bouw worden begonnen.

Er is inmiddels aan giften van onze donateurs een bedrag van € 12.353,- ontvangen. Bedrijven en fondsen hebben in totaal € 16.604,- gestort, waaronder een prachtige donatie à € 5000,- van de Rabobank. De actie ‘Spek jouw club’ van dezelfde bank leverde nog eens € 775,- op. Alle gulle gevers willen wij hierbij nog eens hartelijk danken voor hun bijdragen.

Daarnaast kunnen wij gebruik kan maken van een renteloze lening van € 25.000,- van de gemeente, waar we ook erg verheugd over zijn.

Nieuwe giften zijn nog van harte welkom op rekeningnummer NL38 RABO 0311905684.

 

Het bestuur

Uitbreiding Duynkant

Schets uitbreiding (vanaf voorkant gezien)
Schets uitbreiding (vanaf voorkant gezien)

De realisering van de uitbreiding van ons gebouw De Duynkant in ons jubileumjaar 2017 is de grote wens van de werkgroep. De uitbreiding van de werk- en archiefruimte en een film- en lezingenruimte biedt nieuwe mogelijkheden voor onze activiteiten.
In samenspraak met de bouwcommissie gaat de architect de laatste hand leggen aan de bouwtekeningen. De gemeente heeft toegezegd om de procedure voor de omgevingsvergunning vlot te laten verlopen. Mede dankzij onze sponsoren ziet het er naar uit dat de uitbreiding volgend jaar in gebruik genomen kan worden.

Klik hier om een animatie van het plan te zien.

Oud-Castricum ontvangt van Rabobank € 5000 voor meubilair nieuwbouw

In het midden voorzitter Peter Sibinga van Oud-Castricum die op 9 mei de cheque heeft ontvangen van Sanna Amhaini van de Rabobank. Rechts Hugo Snabilie, lid van de ledenraad van de bank. (foto Rabobank)
In het midden voorzitter Peter Sibinga van Oud-Castricum die op 9 mei de cheque heeft ontvangen van Sanna Amhaini van de Rabobank. Rechts Hugo Snabilie, lid van de ledenraad van de bank. (foto Rabobank)

Rabobank Noord-Kennemerland stelt jaarlijks een deel van haar resultaat beschikbaar aan het coöperatiefonds van deze bank. Vanuit dit fonds worden lokale instellingen ondersteund die een aanvraag doen voor een aansprekend en passend project.
Om die reden is de Stichting Werkgroep Oud-Castricum onlangs € 5000 ter beschikking gesteld voor de aanschaf van meubilair ten behoeve van de door Oud-Castricum te realiseren nieuwbouw. Begin 2015 is de werkgroep begonnen met het werven van fondsen en middelen teneinde de gewenste uitbreiding van het gebouw De Duynkant aan de Geversweg mogelijk te kunnen maken. Met deze financiële bijdrage van de Rabobank is de werkgroep uiteraard erg blij. Op basis van de ontvangen giften van de donateurs, de ondernemers en andere instellingen heeft het bestuur van Oud-Castricum vastgesteld dat de nieuwbouw financieel haalbaar is. De plannen hiertoe zijn in een redelijk vergevorderd stadium en het wachten is op het groene licht van de gemeente en de definitieve begroting van de bouwkosten. De werkgroep hoopt nog dit jaar een aanvang te kunnen maken met de bouw, zodat in het jubileumjaar 2017 het nieuwe gedeelte in gebruik kan worden genomen.

Acties uitbreiding De Duynkant

Schets uitbreiding (vanaf voorkant gezien)

Door een groeiend bezoekersaantal heeft Oud-Castricum behoefte aan een aparte ruimte voor het vertonen van films en het houden van presentaties en vergaderingen. Ook is een vergroting van het archief gewenst. Daarom wil de werkgroep haar gebouw De Duynkant uitbreiden om zo de inwoners van Castricum en Bakkum nog meer ter wille te zijn bij het beheren en bewaken van ons cultureel erfgoed.

Onlangs zijn er 950 brieven aan ondernemend Castricum gestuurd met het verzoek om sponsoring en giften.

De eerste sponsors hebben gereageerd.

Bent u de volgende?

Inmiddels zijn bijdragen ontvangen van:

Restaurant Johanna’s Hof

Kennemerduincampings

Camping Ormsby Field

Semster

Schildersbedrijf Jan Breetveld

Dorpshuis De Kern

De Ruijter

Greet Verkleedt

Strandpaviljoen Deining

Jac.P. Thijsse College

Van Amsterdam Garantiemakelaars

Maxkapper R. Thoes

HartHitter R van der Meer financial consulting

Fysiotherapie Henri Schuytstraat

Gerard Veldt Administratieve Dienstverlening

Slagerij Hans van Borre

Biesterbos Groep

Snackbar De Klomp

Hairstyle4you 

Triangel Groep BV

Hopman Era Makelaars

Via de groen aangegeven links kunt linken naar de website van de sponsor.

STAND PER 29 OKTOBER:

Via onze donateurs en eenmalige giften € 10354,50

Via bedrijven en ondernemers € 4709,-

STAND PER 5 NOVEMBER:

Via onze donateurs en eenmalige giften € 10907,70

Via bedrijven en ondernemers was € 4709,- en blijft

€ 4709,-

STAND PER 13 NOVEMBER:

Via onze donateurs en eenmalige giften € 11207,70

Via bedrijven en ondernemers was € 4709,- en blijft

€ 4709,-

STAND PER 20 NOVEMBER:

Via onze donateurs en eenmalige giften € 11362,70

Via bedrijven en ondernemers was € 4709,- en blijft

€ 4709,-

STAND PER 1 DECEMBER:

Via onze donateurs en eenmalige giften € 11552,70

Via bedrijven en ondernemers was € 4709,- nu

€ 8209,-

STAND PER 5 DECEMBER:

Via onze donateurs en eenmalige giften € 11651,-

Via bedrijven en ondernemers blijft € 8209,-

STAND PER 31 DECEMBER:

Via onze donateurs en eenmalige giften € 11751,-

Via bedrijven, ondernemers en fondsen € 10629,-

Oud-Castricum is blij met iedere bijdrage die kan worden gestort op

NL38 RABO 0311905684 t.n.v. Stichting Werkgroep Oud-Castricum.

Mogen we U ook hier  vermelden?

 

Oud-Castricum benadert ondernemers voor uitbreiding Duynkant

De Werkgroep Oud-Castricum bevordert het behoud van het cultuurhistorisch erfgoed van Castricum en Bakkum en wil dit zoveel mogelijk toegankelijk maken. In verband met toenemende bezoekersaantallen en behoefte aan meer archiefruimte wil de stichting haar onderkomen aan de Geversweg uitbreiden. Het streven is deze uitbreiding te kunnen openen in 2017, het jaar waarin Oud-Castricum 50 jaar bestaat.
De kosten van de uitbreiding zijn begroot op € 186.200. De stichting heeft hiervoor gespaard en kan zorgen voor 65% van dit bedrag. De ontbrekende € 85.000 wil men bijeen brengen via fondsenwerving, door het benaderen van de ondernemers van Castricum en Bakkum en de 1200 donateurs.

Artist impression van de achterkant gezien.
Artist impression van de achterkant gezien.

Afgelopen januari maakte de Werkgroep Oud-Castricum de start bekend van de fondsenwerving voor de realisatie van het plan. Daarna zijn circa 70 fondsen aangeschreven, maar het resultaat was minder groot dan gehoopt. Een veel genoemde reden was dat er ‘geen stenen voor nieuwbouw’ worden gesubsidieerd en er alleen bijdragen worden verstrekt voor activiteiten. Helaas was niet altijd duidelijk dat de gewenste ‘uitbreiding met stenen’ juist nodig is voor de groeiende activiteiten.
Daarom is de hoop nu gevestigd op de tweede fase van de inzamelingsacties: het benaderen van alle ondernemers in Castricum en Bakkum. Deze week worden zij persoonlijk aangeschreven met het verzoek om als schenker of sponsor Oud-Castricum te ondersteunen. De werkgroep wil daarbij benadrukken dat zij blij is met ieder bedrag. Donaties kleiner dan €500 worden beschouwd als gift.
In dat geval wordt de naam van het bedrijf genoemd in diverse publicaties rond de nieuwbouw en op de website van de werkgroep die, in het bijzonder voor de foto’s op de beeldbank, circa 30.000 keer per jaar wordt bezocht.

Artist impression vanaf de voorkant gezien
Artist impression vanaf de voorkant gezien

Sponsors vanaf €500 (excl. BTW) krijgen meer ‘exposure’ in de vorm van naamsvermelding op banners en spandoeken die tijdens de bouw aan de Geversweg zullen worden aangebracht.
Met sponsors boven de €1000 (excl. BTW) zijn individuele afspraken mogelijk, zodat logo’s e.d. kunnen worden uitgewisseld die door de stichting kunnen worden gebruikt om de naamsbekendheid van het bedrijf te vergroten.

De ondernemers worden uitgenodigd om hun gift of sponsorbijdrage over te maken op NL38 RABO 0311905684 t.n.v. Stichting Werkgroep Oud-Castricum, of contact op te nemen met penningmeester en projectleider Gerard Veldt (telefoon 0251-657662) voor het maken van afspraken.

Bomen bij De Duynkant gekapt

De Duynkant 12-12-2013 (Kopie)Afgelopen week is de bebossing rondom het gebouw van de werkgroep in opdracht van de gemeente drastisch uitgedund. Dat was een hele operatie, want men moest met een telekraan werken die over de Geversweg was geplaatst. De bomen moesten het veld ruimen omdat  ze aan het eind van hun levensloop waren. Tijdens de herfststorm in oktober viel er al een boom op De Duynkant, waardoor een dakgoot werd beschadigd.