30 maart 2022

De Castricumse Oratorium Vereniging

Door: Eric Bor

Afb. 1. een repetitie in de dorpskerk in coronatijd (foto C.O.V.)

Op vrijdag 8 april aanstaande zal – als de coronamaatregelen het toelaten – de Castricumse Oratorium Vereniging met het Begeleidingsorkest van Noord-Holland in de Pancratiuskerk de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach uitvoeren. Dit koor bestaat al sinds 1968 en wat heel bijzonder is: vanaf het begin heeft het dezelfde dirigent: Pieter-Jan Olthof.

16 maart 2022

Jeugdherberg De Mantelmeeuw

Door: Eric Bor

Afb. 1. De Mantelmeeuw in de jaren 50 (foto: collectie Eric Bor)

Het was destijds een geheimtip voor ons zestienjarige jongens: verscholen in Bakkum-Noord lag een jeugdherberg die twee keer in de week een dansavond organiseerde voor zijn gasten en dat waren doorgaans vooral meisjes. Jongens waren dus meer dan welkom! Bovendien was voor die avonden vaak een band nodig en tja, die had ik.

2 maart 2022

Waardoor de Papenberg zo hoog is

Door: Eric Bor

Afb. 1. De voet van de Papenberg bij Onderlangs in 1928

De Papenberg is de hoogste duinketen van het duingebied van Castricum en Bakkum. Ik heb al eens verteld dat hij vroeger tot aan de Mient kwam, maar dat in de negentiende eeuw een groot deel is afgezand, waardoor het vlakke gebied de Zanderij ontstond. Naast de nu nog bestaande Papenberg bleef er ook bij Duin en Bosch nog een kleine rug voor afzanding gespaard. Hoe kan het dat er dicht bij het dorp zo’n hoog duin is ontstaan, terwijl het duinterrein daarachter tot aan de duinen aan de kust heel vlak is?

16 februari 2022

Wees wijs koop bij Peijs

Door: Eric Bor

Afb. 1. Het café van Klaas Peijs op Van Oldenbarneveldweg 2 in 1907

De slogan ‘Wees wijs, koop bij Peijs’ die tot in de jaren zeventig van de vorige eeuw dikwijls in een advertentie in het Nieuwsblad voor Castricum e.o. te lezen was, heeft tientallen jaren gegolden op het kampeerterrein in Bakkum en in de voormalige Klompenbuurt, het hart van Bakkum. De Klompenbuurt omvatte de Bakkummerstraat vanaf de Beatrixklok en ging over in de Van Oldenbarneveldweg tot even voorbij Hotel Borst (nu Fase Fier).

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Columns, Nieuws

2 februari 2022

Het veldje van Tervoort

Door: Eric Bor

Afb. 1. Jan Tervoort jr. in 1947 met een speciale transportfiets voor melkbussen

Het was destijds een wonderlijke zaak. De winkel van Tervoort stond vanaf 1956 op de hoek van de Anna Paulownastraat en had als nummer 30. Maar er was verder helemaal geen straat! Na een metertje of tien liep het begin van de straat dood op het bollenveld van Res. Soms stond daar een hooiberg, waar wij natuurlijk graag inklommen. Uiteraard mocht dat niet en dat maakte het juist zo aantrekkelijk. Van bovenaf spiedden wij enigszins nerveus rond of wij niet gezien waren door de klandizie van Tervoort of door boer Res, wiens huis vanaf de hooiberg gezien vlak voor de Maranathakerk stond. Bovendien moesten wij rekening houden met eventuele passanten op het Zwarte Paadje, dat tussen het land van Res en dat van Bos lag.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Columns, Nieuws

19 januari 2022

Op de Wei van Brasser lag ooit een nederzetting

Door: Eric Bor

Afb. 1. De Wei van Brasser in 1942 (verbouw van aardappelen en rogge)

In het duingebied ligt ter hoogte van Bakkum Noord een vlak terrein waarop ooit aardappels en groenten werden verbouwd. Het heet ‘de Wei van Brasser’. In de jaren tachtig is het teruggeven aan de natuur en in 1996 is het afgeplagd en ontdaan van bos om de wind in staat te stellen het zand te verstuiven en stuifduinen op te werpen. De verstuiving had een onverwacht gevolg. Er stoven verschillende archeologische vondsten vrij, die lieten zien dat lang geleden op deze plek een nederzetting lag.