1 juli 2015

Film ‘de Dorpsstraat’

Doorkijk Dorpsstraat in noordelijke richting ter hoogte van de Burgemeester Mooijstraat in 1960
Doorkijk Dorpsstraat in noordelijke richting ter hoogte van de Burgemeester Mooijstraat in 1960
Doorkijk Dorpsstraat in noordelijke richting ter hoogte van de Burgemeester Mooijstraat in 1960

De film over de Dorpsstraat verbindt het verleden van de Dorpsstraat in Castricum met het heden. Door middel van interviews met diverse oud bewoners van de Dorpsstraat krijgt u een beeld van hoe het leven er toen uitzag. Het leuke is dat soms de geïnterviewden ook op oud film- of fotomateriaal te zien zijn. Alle mensen rond deze film hebben belangeloos meegewerkt.

De volgende mensen vertellen hun verhaal in de film: Pieter Kooijman, Joop Beentjes, Bertus Stuifbergen, Theo van der Meer, Toos Spaan, Ans Mul, Jaap Schoute, Tiny Zijlstra-Dijkman, Peter Admiraal en Gaat Zonneveld-Glorie.

25 januari 2015

De geschiedenis van de eeuwenoude Dorpsstraat

Vanaf 1 februari is tijdens de open dag (de eerste zondag van de maand van 12.00 tot 17.00 uur) in De Duynkant een tentoonstelling te zien over de Dorpsstraat. De tentoonstelling is tevens een eerbetoon aan ons in september jl. overleden lid Wim Hespe, die in 10 delen voor het jaarboek de geschiedenis van de Dorpsstraat heeft beschreven.

Het is een deel van de eeuwenoude hoofdweg tussen Haarlem en Alkmaar. Het dorp en de Kerkbuurt is er aan ontstaan. Oorspronkelijk liep de oude weg dicht langs de duinen. De Hollaan, Oude Haarlemmerweg en de Oudeweg die we nu nog kennen maakten er deel van uit.

Aquarel van Cresent: Hollaan in 1807
Aquarel van Cresent: Hollaan in 1807

Tot aan de 19e eeuw was het een onverharde weg die door zandverstuivingen dikwijls onbegaanbaar was. Regelmatig kwamen de postkoets en andere rijtuigen vast te zitten. Het stadsbestuur van Alkmaar diende een plan in bij de landsregering om het weggedeelte ten zuiden van Castricum meer naar het oosten te verleggen. Het plan is in 1785 onder leiding van schout Joachim Nuhout van de Veen gerealiseerd. Er werd grond aangekocht en het werk werd aanbesteed. De omleiding liep vanaf de Maardijk in Heemskerk tot aan de Korendijk en daarna langs het Krengenbos terug naar de Hollaan. Vanwege de vreemde kronkels in de doorgaande weg kreeg het nieuwe deel de naam Malleweg.

13 januari 2015

Oud-Castricum brengt historie Dorpsstraat in beeld

Werkgroep lid Bert de Rooij heeft net de poster overhandigd aan Sabine (voor) en Miranda van slager Van der Meer (foto Hans Boot)
Werkgroep lid Bert de Rooij heeft net de poster overhandigd aan Sabine (voor) en Miranda van slager Van der Meer (foto Hans Boot)
Werkgroep lid Bert de Rooij heeft net de poster overhandigd aan Sabine (voor) en Miranda van slager Van der Meer (foto Hans Boot)

De Werkgroep Oud-Castricum heeft in een tiental artikelen in haar jaarboeken de geschiedenis beschreven van alle panden in de Dorpsstraat en haar bewoners. Als hommage aan de vorig jaar overleden Wim Hespe, de auteur van deze artikelen, bereidt de werkgroep een tentoonstelling voor over deze eeuwenoude verkeersader van Castricum.

De tentoonstelling is te bezichtigen vanaf de open dag van Oud-Castricum op 1 februari en tevens wordt dan een film over de Dorpsstraat vertoond. Vooruitlopend hierop is de werkgroep samen met een aantal winkeliers of eigenaren van panden met een andere bestemming een fotoactie gestart. Dat betekent dat in elf panden een poster komt te hangen met de afbeelding van het desbetreffende pand in vroegere tijd. Het gaat om de slagerijen Admiraal, Schipper en Van der Meer, lijstenmakerij Ida Bakker, de woningzaken Huitenga, Schotten en Meubels en Fabels, hotel Het oude Raadhuis, Sanitair De Graaf, café My Way en het woonhuis Dorpsstraat 98. Zij sponsoren deze actie door een foto van hun pand bij de werkgroep te bestellen.

25 april 2014

Piloot Taylor killed in action

rwtstreetVanaf verschillende vliegvelden in Engeland stegen op 23 februari 1945 1200 bommenwerpers en 700 jagers van de Amerikaanse luchtmacht op. Het doel van de operatie is de vernietiging van spoorwegen bruggen en wegen in Duitsland. Tussen al deze toestellen bevond zich ook de Mustang van  2e luitenant Richard W. Taylor, roepnaam Dick. Hij was van de vliegbasis Leiston in Suffolk opgestegen om samen met nog 60 andere Mustangs de B24-bommenwerpers te escorteren. Vermoedelijk door zuurstofgebrek is de 22-jarige Taylor boven de Noordzee in de problemen gekomen.   Om 10.30 uur op die 23e februari werden de Castricummers opgeschrikt door een gierend geluid. Verbijsterd zien ze een felbrandend vliegtuig loodrecht uit de grauwe hemel neerduiken en te pletter slaan in een weiland naar de Alkmaarderstraatweg in de tegenwoordige wijk Noordend nabij de Henri Dunantsingel.

Richard W. Taylor
Richard W. Taylor

De toen nog onbekende piloot werd voorlopig in het weiland begraven. In augustus 1946 werd het stoffelijk overschot geïndentificeerd en herbegraven op een Amerikaanse begraafplaats bij Luik in België. Later is het overgebracht naar zijn vroegere woonplaats Genova in de staat New York. Het vliegtuigwrak is in l951 geborgen. Paul Patist heeft veel onderzoek gedaan naar deze geschiedenis en heeft de gemeente gevraagd een straat te noemen naar deze in Castricum omgekomen  piloot. Op 29 juni 2000 heeft de gemeenteraad dat verzoek gehonoreerd.

4 maart 2012

Straatnamen 2 – Geelvinckstraat

Lieve Geelvinck

Het toekennen van straatnamen is in veel gemeenten van ons land nog niet zo’n eenvoudige zaak. In principe is dit een taak van het plaatselijk bestuur (de Gemeentelijke Straatnamencommissie), maar veelal krijgen ook diverse groepen uit de samenleving inspraak. Castricum werd in de loop der tijd geconfronteerd met grote uitbreidingen van de gemeente en het was dus niet onverstandig om – zoals ook in vele andere gemeenten – de naamgeving van hele wijken onder dezelfde noemer te brengen. En zo ontstonden een veldnamenbuurt, een koningshuisbuurt, een componistenbuurt, een bloemenbuurt etc. Om aan deze straatnamen aandacht te besteden is niet zo interessant, ze zijn meestal gemakkelijk thuis te brengen. Maar er resteert een aantal straatnamen met betrekking tot personen die in de geschiedenis van Castricum een min of meer belangrijke rol hebben gespeeld.
Niet iedereen zal weten om wie het gaat en daarom leek het ons interessant om in het kader van de geschiedschrijving over Castricum wat meer over hen te vertellen.

Geelvinckstraat

20 februari 2012

Straatnamen – 1 Lide Tulpsingel

Lide Tulp 1892-1985

Het toekennen van straatnamen is in veel gemeenten van ons land nog niet zo’n eenvoudige zaak. In principe is dit een taak van het plaatselijk bestuur (de Gemeentelijke Straatnamencommissie), maar veelal krijgen ook diverse groepen uit de samenleving inspraak.  Castricum werd in de loop der tijd geconfronteerd met grote uitbreidingen van de gemeente en het was dus niet onverstandig om – zoals ook in vele andere gemeenten –   de naamgeving van hele wijken onder dezelfde noemer te brengen. En zo ontstonden een  veldnamenbuurt, een koningshuisbuurt, een  componistenbuurt, een bloemenbuurt etc.  Om aan deze straatnamen aandacht te besteden is niet zo interessant, ze zijn meestal gemakkelijk thuis te brengen. Maar er resteert een aantal straatnamen met betrekking tot personen die in de geschiedenis van Castricum een min of meer belangrijke rol hebben gespeeld.

Niet iedereen zal weten om wie het gaat en daarom leek het ons interessant om in het kader van de geschiedschrijving over Castricum wat meer over hen te vertellen.