27 juli 2021

Schenkingen aan Oud-Castricum 2019-2020 (Jaarboek 43 2020 pg 119)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 43, pagina 119

Schenkingen aan Oud-Castricum 2019-2020

Koorn koffie uit de Tweede Wereldoorlog.
Koorn koffie uit de Tweede Wereldoorlog.

Ook dit jaar zijn er allerlei voorwerpen, boeken en fotomateriaal geschonken. Het materiaal wordt in de collectie opgenomen en zal, waar mogelijk, worden gebruikt bij tentoonstellingen, voor publicaties of educatieve doeleinden. De schenkingen worden jaarlijks in het jaarboek vermeld.

Tirailleursfluitjes en kogels.

Tirailleursfluitjes en kogels.

De schenkers staan in chronologische volgorde en wonen in Castricum, tenzij anders vermeld:

Dijkman: pijpaarden ledematen, musketkogels en porseleinen kopje
I. en C. van Deele: diverse historische documenten en gevonden voorwerpen
Mevrouw Van Dalen: kopie prijslijst café Ammeraal
E. van den Brink-Spits: Perzisch tapijt
J. Houtenbos: tralingsmeter, dosismeter, schilderij speel- en theetuin, diverse boeken, kalender en twee meteorietachtige stenen
N. Dam-Stuifbergen: pentekening van Sijf Portegies en kaart van de Uitgeester- en Heemskerker broekpolder
J. Hes: wandbordje met foto van de Papenberg
M. van de Vlugt: artikel en brieven aan Burgemeester en Wethouders over planten rond Fochteloo en een luchtfoto van Castricum
Grande: veertig jaarboeken en zeven andere boeken
B. Eyking-de Winter: bidprentjes, foto’s Piet Liefting, Karel Vermeulen en Louis de Winter
J. Brakenhoff: giettang, kogels, mortierscherf en tirailleurfluitjes, gevonden in 1975
H. Stuifbergen, Uitgeest: tien foto’s
K. Huitenga: pentekening van Sijf Portegies
J. van der Schaaf: spaarpot van de Raiffeisenbank
Mevrouw De Bats: boek over Noordhollandse kerken en kapellen in de middeleeuwen
M. Dusseljee/B. van Geenhuizen: diverse kaarten en mappen Castricum, schriften Nederlandse Strijdkrachten, scripties en tekeningen
A. Houtenbos: diverse medailles van de Tour de Flevo
F. Weda: vlag Winkeliersvereniging Bakkum 75, entreebewijs De Clinghe 1972, sticker Balatonfüred en wandbord met Beatrixklok
H. Neelissen: Koorn koffie en thee WO2, tabak en stamboom familie Neelissen
C. de Ruijter: document raadsvergadering 4-9-1948 in verband met aftreden Wilhelmina
M. Zandbergen: gedichten van A.W. van Kluyve
Joost Kuijs: kogelhuls uit WO2 en musketkogels
Th. Bleijendaal: plaatje priesterwijding Wim Beentjes, kerkboek en boekje van O.L.V. ter Nood (putje Heiloo)
L. Zonneveld: info kruidenierswinkel Zonneveld uit de Dorpsstraat
Molenweidschool: foto’s vanaf 1975
De heer Witkamp: kalender Oud-Castricum, diverse boeken en jaarboeken
J. Kuiper: twee bijbels, gezangboek en info jubileumreisje Duin en Bosch 50 jaar
P. Kaptein: aquarel van J.C. Heeck (zicht op Fochteloo)