10 januari 2012

Garantie schelpenkar (Alleen voor leden toegankelijk)

Helemaal aan het eind van 2011 heeft Menno Twisk, onder grote belangstelling officieel het “strandvondstenmuseum”, gehuisvest in een voormalige bollenschuur aan de Geversweg (een kleine 100mtr. voorbij “de Duynkant”, geopend. Het college van B&W was met een delegatie van burgemeester en drie wethouders zeer goed vertegenwoordigd. Datzelfde geldt overigens voor het bestuur van onze werkgroep.

Het aanzien van het museum zal op redelijk korte termijn nog een flinke wijziging ondergaan. Inmiddels is namelijk de herbouw van een schelpenkar gestart door een groepje leerlingen van een beroepsopleiding in het Zaanse. Via Menno Twisk en Rino Zonneveld bereikte ons het verzoek garant te staan voor een gedeelte van de voor die bouw te maken kosten.  Het bestuur is de overtuiging toegedaan dat dit project binnen de doelstelling van de Stichting WOC valt, en heeft daarombesloten de gevraagde garantie te verlenen. Het gaat om een bedrag van € 350 op een totaal van ca € 1500. Andere organisaties (zoals de Skulpers) geven een garantie voor het resterende bedrag. Het handelt dus in feite om een borgstelling. Het risico is zeer beperkt.

27 november 2011

De Schelpenkar

Op een zwoele voorjaarsavond in 2011 ontmoeten twee mannen elkaar op de Zanderij nabij de Oude Schulpweg.
Een is lid van de van de werkgroep Oud-Castricum. Zijn opa was schelpenvisser. Al enige tijd droomde hij ervan om met zijn broer een schelpenkar na te bouwen.
De tekeningen lagen in huis, zijn broer overleed…
De ander is oprichter van het Strandvondstenmuseum. Niet wars van nostalgie. Hij droomt over alles dat een bijdrage kan leveren aan zijn museum.
De twee mannen kennen elkaar ook van de Castricumse Reddingbrigade.

Gedachten smelten ineen. De liefde voor het strand, de nostalgie, oud-castricum, het museum…. Hun ogen twinkelen bij de gedachte een heuse schelpenkar te kunnen realiseren.
Een ouderwets goede timmerman met zijn wortels in Castricum is gauw gevonden.