24 maart 2012

Zondag 15 april – Landschapsdag op herhaling

Tien jaar geleden fuseerden de gemeentes Castricum, Akersloot en Limmen met elkaar.
Kenmerkend van de nieuwe gemeente is dat de vijf dorpskernen omgeven zijn door een zeer waardevol buitengebied, waar diverse landschapstypen voorkomen zoals strand en duinen, het mondingsgebied van het OerIJ en veenpolders rond het Alkmaardermeer. Dat maakt Castricum uniek. Het beleid van de nieuwe gemeente is er het afgelopen decennium op gericht geweest dit specifieke karakter van de gemeente te behouden en te versterken.

De eerste vijf jaar na de fusie is er elk jaar in april een landschapsdag geweest.
Diverse organisaties en verenigingen die zich vooral met het buitengebied van Castricum bezig hielden, presenteerden zich ‘in het veld’. Op elke locatie werd het landschap op verschillende manieren bekeken, zowel door de bril van de boeren als van de natuurorganisaties en vanuit de cultuurhistorische hoek.