14 juli 2013

Werkgroep ontvangt schilderij van facebookvrienden

Namens de Werkgroep ontvangt Peter Levi het schilderij van de Schoolstraat van 'Je bent Castricummer als ...'
Namens de Werkgroep ontvangt Peter Levi het schilderij van de Schoolstraat van ‘Je bent Castricummer als …’ Foto: Hans Boot

Onlangs werden op de facebookpagina ‘Je bent Castricummer als…’ twee schilderijen geveild voor het goede doel. Via een stemming kwam het Dierenduintje als winnaar uit de bus en daarom mocht Fred Bakker afgelopen zaterdag een cheque van € 316 in ontvangst nemen, die hij hard nodig heeft voor het verblijf van zijn nieuwe varken Purk. Kees IJpelaan was de hoogste bieder op het schilderij van de Schoolstraat en schonk dat aan de Werkgroep Oud-Castricum.

Schoolstraat geschilderd door Bert Holthuis

De facebookpagina ‘Je bent Castricummer als… ’ bestaat alweer bijna een jaar en telt inmiddels ruim 2100 leden. De actieve facebookgroep kwam een paar weken geleden voor de tweede keer bij elkaar en nam het initiatief om iets voor een goed doel te doen. Oud-Castricummer en amateurschilder Bert Holthuis bood spontaan twee van zijn schilderijen aan om ze via de pagina te laten veilen.  Er werden vier doelen genomineerd, te weten de Werkgroep Oud-Castricum, het Hof van Kijk-Uit, de Tuin van kapitein Rommel en het Dierenduintje. Laatstgenoemde werd na een stemming op de site winnaar. Piet Cornelisse, een van de initiatiefnemers van deze actie, lichtte toe: “Een schilderijtje met daarop de Schoolstraat leverde € 200 op na een hoogste bieding van Kees IJpelaan. Hij heeft het echter direct geschonken aan de Werkgroep Oud-Castricum. Voor het grotere schilderij van de Overtoom in heel vroegere tijden werd Daan van Wetering na zijn bod van € 116 de nieuwe eigenaar. In totaal konden we Fred en Willa Bakker dus blij maken met een bedrag van € 316.”

21 mei 2013

Kunstwerk uit het Castricumse raadhuis zoek

 

Een belangrijk kunstwerk, dat in de jaren tachtig door de gemeente Castricum is gekocht, wordt vermist. Jarenlang hing het in de oude raadzaal van het gemeentehuis, maar in de aanloop tot de vernieuwbouw zou het zijn verdwenen.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Nieuws Getagged

21 oktober 2012

Oud-Castricum biedt Hof van Kijk-Uit tekstbordje Nachtwacht aan

Jan Zijlstra laat zien waar het tekstbordje komt te hangen, dat hij van Frans Duffhues overhandigd kreeg. (foto Hans Boot)
Jan Zijlstra laat zien waar het tekstbordje komt te hangen, dat hij van Frans Duffhues overhandigd kreeg. (foto Hans Boot)

Tijdens de opening van ‘t Hof van Kijk-Uit in juli van dit jaar kreeg de beheersstichting van dit theehuis een prachtige kleine replica van het schilderij De Nachtwacht aangeboden, dat door de Uitgeester Eric Mulder werd vervaardigd. Inmiddels siert deze replica alweer enige maanden een van de wanden van het voormalige jachthuis van jhr. Frits Gevers en dat was voor de Werkgroep Oud-Castricum aanleiding om een tekstbordje te laten maken, waarop uitleg wordt gegeven over de geschiedenis van het originele schilderij. Dat werd namelijk aan het begin van de oorlog tijdelijk in een bergplaats vlakbij de woning van Gevers opgeslagen. Aan Jan Zijlstra van de stichting ’t Hof van Kijk-Uit werd afgelopen zondagmiddag het bordje overhandigd door Frans Duffhues, voorzitter van Oud-Castricum. De kosten van het fraaie bordje zijn voor een deel gesponsord door leverancier Rob Bakker Reclame.

6 oktober 2012

Nog een foto van een schilderij van Kees Bakker

Schilderij Kees Bakker (Schulpstet)
Schilderij Kees Bakker (Schulpstet)

Meinard Kloppenburg stuurde ons enige tijd geleden een foto van een schilderij van zijn schoonvader Kees Bakker. Dat was een gezicht op Castricum van circa 1950. Het schilderij dat hierbij is afgebeeld, is eveneens door Kees Bakker gemaakt. Het werk dateert uit eind jaren 1950, toen hij met zijn jonge gezin op Schulpstet woonde. Het huisje, met het toilet buiten, is van mevr. Kuijs en werd waarschijnlijk geschilderd vanuit Schulpstet richting Stetweg.

17 juli 2012

Kees Bakker schilderde Castricum vanaf de Papenberg in 1950

Kees Bakker gezicht op Castricum 1950
Kees Bakker gezicht op Castricum 1950

Onlangs stuurde Meinard Kloppenburg de werkgroep de hierbij afgebeelde foto van een schilderij van zijn schoonvader Kees Bakker. Het is een aquarel uit de jaren ’50, dat is gemaakt van het uitzicht vanaf de Papenberg.
Meinard vertelde daarbij het volgende over zijn schoonvader:

Kees Bakker is geboren op 25-04-1925 in Driebergen. In 1954 trouwde hij met Coosje Wacht. Zijn grootvader heeft aan de voet van de Papenberg gewoond. Beide ouders hebben gewerkt als psychiatrisch verpleegkundigen in de Willem Arntzhoeve in Zeist. Van 1947 tot 1950 was Kees gelegerd in Indïe, waar hij diverse kleine aquarellen heeft gemaakt. In 1951 ging Kees naar Castricum en volgde er, evenals zijn vrouw, de opleiding psychiatrisch verpleegkundig. Vanaf 1955 hebben zij in Bakkum gewoond en in 1963 zijn ze verhuisd  naar de Geelvinckstraat 28, waar het echtpaar nog woont.

20 februari 2012

Straatnamen – 1 Lide Tulpsingel

Lide Tulp 1892-1985

Het toekennen van straatnamen is in veel gemeenten van ons land nog niet zo’n eenvoudige zaak. In principe is dit een taak van het plaatselijk bestuur (de Gemeentelijke Straatnamencommissie), maar veelal krijgen ook diverse groepen uit de samenleving inspraak.  Castricum werd in de loop der tijd geconfronteerd met grote uitbreidingen van de gemeente en het was dus niet onverstandig om – zoals ook in vele andere gemeenten –   de naamgeving van hele wijken onder dezelfde noemer te brengen. En zo ontstonden een  veldnamenbuurt, een koningshuisbuurt, een  componistenbuurt, een bloemenbuurt etc.  Om aan deze straatnamen aandacht te besteden is niet zo interessant, ze zijn meestal gemakkelijk thuis te brengen. Maar er resteert een aantal straatnamen met betrekking tot personen die in de geschiedenis van Castricum een min of meer belangrijke rol hebben gespeeld.

Niet iedereen zal weten om wie het gaat en daarom leek het ons interessant om in het kader van de geschiedschrijving over Castricum wat meer over hen te vertellen.