8 februari 2016

Jacobi-tentoonstelling in De Duynkant geopend

Voorafgaand aan de opening van de tentoonstelling spreekt Miep Jacobi de aanwezigen toe. Hans Jacobi luistert aandachtig toe.

Zestien nazaten, verdeeld over drie generaties, waren op zaterdag 6 februari aanwezig bij de opening van de tentoonstelling over dr. Jan Willem Jacobi in het gebouw van de Werkgroep Oud-Castricum. Jacobi was de eerste geneesheer-directeur van het voormalige psychiatrische ziekenhuis Duin en Bosch. Dit jaar wordt zijn honderdste sterfjaar herdacht.
Na een welkomstwoord door Ernst Mooij, de initiatiefnemer van de tentoonstelling, werd de openingshandeling verricht door Miep Jacobi, een kleindochter van de geneesheer-directeur.
Samen met prof. Winkler en architect Poggenbeek wordt Jan Willem Jacobi beschouwd als één van de grondleggers van het voormalige Provinciaal Ziekenhuis Duin en Bosch.

Voorafgaand aan de opening van de tentoonstelling spreekt Miep Jacobi de aanwezigen toe. Hans Jacobi luistert aandachtig toe.
Voorafgaand aan de opening van de tentoonstelling spreekt Miep Jacobi de aanwezigen toe. Hans Jacobi luistert aandachtig toe.

Enkele nazaten van Jacobi hebben in 2009 het begin van het 100-jarig bestaan bijgewoond van wat nu landgoed Duin en Bosch wordt genoemd. Toen was Parnassia Groep al eigenaar van het ziekenhuisterrein. Deze organisatie heeft de metamorfose in gang gezet die het ziekenhuisterrein momenteel ondergaat.
Dr. Jacobi ligt begraven op de gesloten begraafplaats van Duin en Bosch. Op initiatief van Oud-Castricum is in 2013 het grafmonument gerestaureerd. Zijn kleinkinderen Miep en Ernst Jacobi waren aanwezig bij de overdracht van het grafmonument aan Parnassia Groep. Omdat de werkgroep slechts beschikte over één portretfoto, werd bij de familie geïnformeerd naar meer documentatiemateriaal. Dat contact heeft zoveel gedigitaliseerde foto’s en informatie opgeleverd, dat daarmee een expositie kon worden gerealiseerd.
Caspar Henrich Jacobi, de overgrootvader van Jan Willem, emigreerde in 1799 vanuit Dordmund naar Nederland en vestigde zich in Amsterdam. Van hem is een reispas bewaard gebleven. De tentoonstelling beperkt zich niet tot de Castricumse en Bakkumse geschiedenis, maar heeft een reikwijdte tot in Nederlands-Indië. Ook wordt er een aardig tijdsbeeld gegeven van de portretfotografie. De relatie die de familie Jacobi had met de psychiatrische inrichting Duin en Bosch, vormt echter het hart van de tentoonstelling. In april 1909 nam het gezin Jacobi vanuit Amsterdam zijn intrek in de directeurswoning aan de Van Oldenbarneveldweg.

10 april 2015

Wie was…….. dokter Leenaers

Riek de Jongh en Harry Leenaers trouwen op 9 september 1926 in Amsterdam.
Riek de Jongh en Harry Leenaers trouwen op 9 september 1926 in Amsterdam.
Riek de Jongh en Harry Leenaers trouwen op 9 september 1926 in Amsterdam.

“Collega Leenaers bezat alle gaven om een belangrijke rol te spe­len in het artsenverzet en hij heeft deze gaven met brandend en­thousiasme in dienst van het verzet gesteld. Tegen zijn overredingskracht waren slechts weinigen bestand, marchanderen ken­ de hij niet, elk offer wilde hij ten alle tijde brengen voor een triomf van het Medisch Contact, dat hij er zijn leven voor over zou hebben was bij hem geen holle frase, verlies van huis en praktijk telde hij gering in verhouding tot het grote doel: de ideële en feite­lijke overwinning op het Nazidom”.

Met deze gloedvolle woorden werd dokter Leenaers herdacht tij­dens de eerste in vrijheid gehouden vergadering van het Medisch Contact, dat van 1941 tot 1945 het artsenverzet leidde.

27 augustus 2013

Een bijzonder medisch voorwerp

Het inductieapparaat

Een bijzonder medisch hulpmiddel

In de jaren 30 stond Rika Glorie-Hopman bekend als de kankerjuffrouw van Castricum, Ze woonde aan het Onderlangs; een deel dat nu tot de gelijknamige begraafplaats behoort. Ze had die functie overgenomen van Maartje Glorie bij wie ze dienstbode was geweest, toen die haar praktijk nog aan de Burgemeester Mooijstraat had. Als remedie tegen bepaalde vormen van kanker werden kussentjes aangeboden, gevuld met verschillende kruiden, volgens een recept met een onduidelijke herkomst.