Film Oud-Castricum geprolongeerd

De film ‘Hoe het hier reilt en zeilt’ is op zondag 27 oktober door 230 mensen bezocht. De Duynkant stond bol van de belangstelling. Herkenning van personen en dorpsbeelden leidden tot enthousiasme en nostalgie bij de bezoekers.

Omdat een groot aantal belangstellenden teleurgesteld moest worden, herhaalt Oud Castricum de film op zondag 10 november.

U kunt zich aanmelden via informatie@oud-castricum.nl. Geef daarbij aan hoe laat en met hoeveel personen u wenst te komen. De voorstelling van 13.00 uur is al vol, maar u kunt nog wel terecht om 14.00, 15.00 en 16.00 uur. U krijgt een bevestiging van de aanmelding.