Doelstellingen

Home » Over ons » Doelstellingen

Doelstellingen

In onze statuten is vastgelegd wat onze doelstelling is:

  1. Het verrichten van onderzoek op historisch en archeologisch gebied,
  2. Het verzamelen en bewaren van voorwerpen, geschriften en dergelijke die van belang zijn voor de historie van Castricum en Bakkum,
  3. Het verzorgen en meewerken aan publicaties over de geschiedenis van Castricum en Bakkum
  4. Het bevorderen van het cultuurhistorisch erfgoed in Castricum en Bakkum, waaronder begrepen het voeren van juridische procedures en het aanwenden van rechtsmiddelen.

We realiseren onze doelstellingen door:

  1. bron- en veldonderzoek te doen op het gebied van archeologie, historie en genealogie,
  2. voorwerpen, beelden en teksten fysiek en/of digitaal te bewaren o.a. in onze informatiebank,
  3. de resultaten van onze onderzoeken vast te leggen in onze jaarboeken, artikelen te schrijven voor op onze website en op sociale media (Facebook), nieuwsbrieven te schrijven, lessen aan te bieden aan het onderwijs, lezingen te verzorgen en tentoonstellingen op te bouwen.
  4. contacten te onderhouden met gemeente en andere organisaties die zich bezig houden met cultuurhistorisch erfgoed en (gevraagd of ongevraagd) onze kennis over de geschiedenis van Castricum te delen.
Print Friendly, PDF & Email
Abonneer
Laat het weten als er
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties