De Castricumse familie Lute

Uit Duitsland

De familie Lute is terug te voeren tot de plaats Rheinberg ten westen van Dinslaken in West Duitsland. Ene Jan Janszoon Lute, die waarschijnlijk vòòr 1700 in Rheinberg is geboren, vestigde zich in Oost-Zaandam (ook wel Zardam geheten). Uit zijn huwelijk met Grietje Sijmonsdochter Kramer wordt een zoon Jan geboren. Deze Jan Lute, vermoedelijk schipper van beroep, trouwt in 1746 met Aaltje Muusdochter Kleef, een schippersdochter uit Limmen. Jan overlijdt op betrekkelijk jonge leeftijd in 1754 in Zaandam en zijn vrouw Aaltje gaat met haar zoontje – ook Jan geheten – weer terug naar haar oorspronkelijke woonplaats Limmen, alwaar haar vader nog woonde. Aan deze zoon Jan wordt een deel van vaders erfgoed toegewezen. Hiertoe behoorde een visboeier, die voer van Limmen op Amsterdam en een stuk land gelegen in Limmen achter Dampegeest. Deze Jan Lute is eveneens schipper van beroep. In 1797 raakt hij nog in een proces verwikkeld over het uitbaggeren van de Disseldorpervaart tot de Akerslotersluis. Jan trouwde met Aagje Krammer en mag inwonen in het huis van zijn moeder te Limmen. Hij overlijdt in 1803, daarbij 3 minderjarige kinderen achterlatend, Jan, Dirk en Cornelis. Aagje hertrouwt in 1805 met Harmanus Kramer, broodbakker van beroep. Van de drie zoons worden Jan en Cornelis, naar het voorbeeld van hun stiefvader, eveneens broodbakker. Dirk wordt boerenknecht en overlijdt ongehuwd op 29 jarige leeftijd. De oudste zoon Jan woont na zijn huwelijk eerst in Warmenhuizen, daarna in Beverwijk. Hij schrijft zijn achternaam, evenals zijn kinderen, consequent met een n op het eind: Luten.

Het begin van de Castricumse periode

De jongste zoon Cornelis zal het geslacht verder voortzetten. Hij woont direct na zijn huwelijk in 1815 voor een korte periode in Akersloot en Uitgeest en komt omstreeks 1818 in Castricum wonen, waar hij een gedeelte van de boerderij bewoont, die bekend is geworden als Het Knophuis – eertijds woning van de Schout en met een zeer rijke geschiedenis. Met de komst van Cornelis Lute breekt de Castricumse periode van de familie Lute aan.

S.P.A. Zuurbier, A. Glorie-van der Steen, Werkgroep Oud-Castricum, Jaarboekje 8 (1985)

Print Friendly, PDF & Email