Schaven aan Alkmaar

Kaas is het eerste waar ik aan denk. Dan wel héél oude kaas, want het gaat over de archeologie van Alkmaar. Peter Bitter, stadsarcheoloog, beschrijft in dit 228 pagina’s tellende boek de bodemvondsten van Alkmaar, Koedijk en Oudorp.

Alkmaar ligt op het noorden van de grote strandwal Limmen-Alkmaar die rond 2300 voor Chr. is gevormd. Rond 1400 voor Chr. vormt zich een laag veen waaronder men een hertshoornen werktuig, een peddelachtig stuk bewerkt hout en sporen van een akker vindt. Op deze veenlaag begint het rond 1000 voor Chr. enorm te stuiven. De ‘oude duinen’ op de strandwal worden een feit. Uit deze periode van 1000 tot 700 voor Chr. vindt men in Alkmaar de eergetouwsporen van een ploeg en uit vroege ijzertijd een pot; uit de Romeinse tijd van12 voor Chr. tot 411 na Chr. een plaggenput met houten raamwerk, een graf met gehurkte begraving; uit Merovingische tijd een Madelinus munt uit Dorestad, 630-650 na Chr. en dan….

Het ontstaan van Alkmaar in de 10e tot 13e eeuw met verhalen over de Grote Kerk; de kastelen Torenburg, Middelburg en Nieuwburg; de stadsuitbreiding en ontwikkeling van de huizen; verhalen over handel en nijverheid met leerlooiers, pottenbakkers, bier, tabak, zoutziederijen. De vestingwerken met de elf muurtorens worden belicht en natuurlijk restanten van het Spaans beleg (geen kaas !). Een hoofdstuk over de twee vrouwenkloosters en het mannenklooster op de plaats waar later de Paardenmarkt is. Afsluitend met huisraad uit al die rijkgevulde stadse beerputten en een artikel over begraafplaatsen.

In één adem van voor naar achter en terug! Het boek bevat zoveel afbeeldingen dat als je niet van lezen houdt, je toch plakje voor plakje wordt meegenomen in de Alkmaarse bodem. Peter Bitter een uitstekend archeoloog én verteller.

ISBN 978-90-820837-7-4

Print Friendly, PDF & Email
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties