8 september 2011

De Castricumse familie Res

Uit Frankrijk

De familie Res is van Franse afkomst. Op 27 juli 1764 trouwde ene Bernard Louis Rech te Amsterdam. In de huwelijksacte staat aangegeven, dat hij afkomstig is van Lagarde. Bij zijn huwelijk was hij 35 jaar oud, dus moet hij omstreeks 1729 zijn geboren. Na het overlijden van zijn eerste vrouw hertrouwt hij in 1779 met Geertruij van Doornenburg (in ondertekening huw.acte: Doorenbürg). In deze acte staat aangegeven, dat hij afkomstig is van Boergé. Onduidelijk is uit welke streek van Frankrijk Bernard Louis Rech is gekomen, daar er meerdere dorpjes Lagarde zijn en er mogelijk met Boergé de stad Bourges bedoeld zou kunnen zijn. Bernard woonde in Amsterdam eerst op het Keizerrijk en later op de Bierkaai. Omstreeks 1782 verhuisde hij naar West-Zaandam. Zijn enige zoon Willem trouwde in 1796 en ging in Oost-Zaandam wonen. De naam Rech(e) is inmiddels vernederlandst tot Res. Willem overleed al op 38-jarige leeftijd, nadat ruim een maand daarvoor zijn nog jonge kinderen van 6 en 4 jaar, vermoedelijk aan eenzelfde besmettelijke ziekte zijn overleden. Op dat moment zijn nog in leven de kinderen Bernardus, 9 jaar oud, en Anthonie, een half jaar oud, dan nog de enige naamdragers met de naam Res.

Anthonie wordt kleermaker en blijft ongehuwd. Bernardus heeft besloten om zich te wijden aan de geneeskunst; deze keuze kan mogelijk te maken hebben gehad met het jong overlijden van zijn vader en broertjes.

Bernardus maakt gebruik van de toenmalige medische opleidingsmogelijkheden en werkt zich op tot heelmeester voor het platteland. Hij slaagt voor het betreffende examen op 12 maart 1828 in Haarlem. Kort daarop vestigt hij zich in Castricum en begint daar zijn praktijk. In 1811 trouwt hij met Johanna Maria Kuin, tot dan dienstbode bij pastoor Ruijgrok van de Werve in de Oosterbuurt van Castricum. Bernardus zal niet oud worden. Op 27 maart 1845 overlijdt hij, daarbij drie zoons en een dochter nalatend. Zijn oudste zoon Jan wordt timmerman/aannemer en zoon Willem wordt agrariër. Zij zullen verder het geslacht voortzetten, waarbij onder de afstammelingen van Jan nog steeds de aannemers te vinden zijn en onder die van Willem nog overwegend de agrariërs.

S.P.A. Zuurbier, Stichting Werkgroep Oud-Castricum, Voor meer info: 6e Jaarboekje, 1983

Op de medische loopbaan van Bernardus Res in Castricum (1828 – 1845) wordt verder ingegaan in een artikel, gepubliceerd in het 17e Jaarboekje (1994) van de Werkgroep Oud-Castricum: ‘Chirurgijns, heelmeesters en de gezondheid van de Castricummer’, auteur W. Hespe.

Print Friendly, PDF & Email
Abonneer
Laat het weten als er
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties