4 november 2023

Het nieuwe Jaarboek (46) is er!

De presentatie van het nieuwe (46e) jaarboek op vrijdag 3 november 2023 in De Duynkant was weer druk bezocht.

Na een korte presentatie van elk hoofdstuk door Jolanda van de redactie, werd het het eerste exemplaar overhandigd aan de heer Niek Beentjes, wiens familie fraai beschreven is in dit jaarboek.

De redactie is er opnieuw in geslaagd om een zeer gevarieerde inhoud te realiseren, met uiteenlopende artikelen, zoals:

 • Wateroverlast
 • Geschiedenis van de Sifriedstraat
 • Oorsprong van de naam Castricum
 • De visvereniging Salamander
 • Sloet in Castricumse historie
 • Het Booreiland (tandartsenpraktijk)
 • Schelpenkar
 • De Castricumse familie … Beentjes (deel 1)
 • Wie was … Annie van Nievelt?
 • Van woonhuis tot steakhouse
 • In memoriam Piet Blom

En verder natuurlijk de vaste rubrieken:

 • Oud over nieuw foto’s
 • Schenkingen
 • De gebeurtenissen in Castricum en Bakkum 100 jaar geleden
 • Kroniek 2022
 • Jaarverslag 2022
 • Voorwoord van de voorzitter

Dank aan de auteurs, redactie, drukker, fotobewerker, taalkundigen (allen vanzelfsprekend met naam genoemd in het jaarboek)
en zeker ook onze de donateurs, die dit jaarboek hebben mogelijk gemaakt.

Bezorging is begonnen

De bezorging van de jaarboeken aan onze donateurs is inmiddels in volle gang, tussen de buien door.

Bent u nog geen donateur en wilt u deze fraaie jaarboeken ook ontvangen, koop deze dan bij boekhandel Laan, of liever: wordt donateur van Oud-Castricum en u helpt ons dit mooie werk voort te zetten:

Klik op: Aanmelden donateurs – Oud-Castricum

31 oktober 2023

Kroniek 2017 van Castricum en Bakkum (Jaarboek 41 2018 pg 109-112)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 41, pagina 109

Castricum en Bakkum 2017, een kroniek

Januari

1 De kern Castricum-Bakkum telt 22.965 inwoners, 337 meer dan op 1 januari 2016.

1 De ambtelijke fusie van de BUCH-gemeenten (Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo) is een feit. Doelstelling is de kwetsbaarheid van de individuele gemeenten te verkleinen en de kwaliteit van het ambtenarenapparaat door specialisatie te bevorderen.

6 Tot verdriet van velen is de bijna 30-jarige gans Gijs, bewoner van de vijver aan de Willem Alexandersingel, doodgebeten door een hond.

6 De sportprijzen 2017 zijn uitgereikt. Sportteam van het jaar werden de rolstoelhandballers van CSV, sportvrouw werd Lisanne Witte en sportman marathonloper Michel Butter. Tot vrijwilliger van het jaar is Ton Moes gekozen.

14 Officiële opening van Geesterhage met theaterzaal, muzieklokalen en ateliers van Toonbeeld. Aansluitend Open huis waarbij onder andere de Omroep Castricum en de vernieuwde bibliotheek bezocht kunnen worden.

De openingshandeling van Geesterhage. Geesterduinweg 3 in Castricum, 2017. Van links naar rechts Ton Kenter (voorzitter Geesterhage), Ted Biesterbos (projectontwikkelaar), burgemeester Toon Mans en Jan Postma (voorzitter Toonbeeld). Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

14 North Sea Poetry met voordrachten van dichters en rappers wordt op een bijzondere locatie gehouden: zwembad De Witte Brug.

17 In het kader van de activiteiten ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van Oud-Castricum is de startbijeenkomst van thema/vertelbijeenkomsten over Castricum in 1967. Er is ook een fotowedstrijd aan dit project verbonden.

29 Feestelijke opening bij Vitesse ’22 van de nieuwe accommodatie voor het wedstrijdsecretariaat.

Februari

6 Start van de herinrichting van het parkeerterrein aan de Geesterduinweg. Er komen 50 parkeeplaatsen bij.

11 Castricum wordt opgeschrikt door mishandelingen op het station. De politie is op zoek naar de daders.

15 Drukker en uitgever van onder andere het Nieuwsblad voor Castricum, Jan Boesenkool, op 96-jarige leeftijd overleden.

Jan Boesenkool (1920-2017).
Jan Boesenkool (1920-2017).

Maart

4 Op uitnodiging van de Werkgroep Oud-Castricum en de Stichting Alkmaardermeeromgeving neemt een groot aantal raads- en commissieleden deel aan een rondleiding over het landgoed Duin en Bosch.

8 Peter Brouwer, directeur van Toonbeeld, presenteert een nieuwe culturele agenda, te vinden onder www. toonbeeld.tv. Organisaties kunnen een evenement zelf op de agenda plaatsen.

11 Start van de tweedaagse Culturele Manifestatie: een weekend vol voorstellingen, workshops en presentaties in Geesterhage.

Hans van Schoor voor het vroegste stembureau van Nederland.
Hans van Schoor voor het vroegste stembureau van Nederland.

15 Vanaf middernacht kan er voor de Tweede Kamer gestemd worden op een stembureau in het station. De opkomst in Castricum is ongekend hoog: 88,21 procent ten opzichte van 83 procent in 2012.


Jaarboek 41, pagina 110

18 Feest ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan van de volksdansvereniging Igram.

Volksdans demonstratie van Igram in de Vomar. Foto Ad van de Velde. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

21 Oud-wethouder Leo van Schoonhoven is de nieuwe voorzitter van de Ondernemersvereniging Castricum.

29 Op initiatief van Henk Ruijter, programmaleider van het project ‘Versterking winkel- en verblijfgebieden Castricum’, is een dorpspanel gevormd dat meedenkt over mogelijke verbeteringen.

April

5 De sloop van de flat voor verpleegsters Koekoeksduin op het landgoed Duin en Bosch is in volle gang. Het is nog niet bekend wat er voor in de plaats komt.

Zusterhuis Koekoeksduin.
Zusterhuis Koekoeksduin. Duinenboschweg 44-130 in Bakkum. Collectie Oud-Casticum. Toegevoegd.

12 Ter gelegenheid van zijn afscheid als voorzitter van de Katholieke Bond van Ouderen krijgt Frans Peters een koninklijke onderscheiding.

20 Receptie ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van schildersbedrijf Weda.

23 Wethouder Kees Rood start de toeristische campagne ‘Heerlijkheid Castricum, voor liefhebbers’. Hij onthult de naam voor het pleintje in de bocht van de Dorpsstraat: nu heet het ‘Dorpsplein’.

23 Ralph Tuijn en zijn team breken het wereldrecord Atlantic Crossing. Ze hebben er 48 dagen over gedaan.

26  De dames Groot-Kruidenberg en Steensma-Wieling ontvangen een koninklijke onderscheiding.

27  Koningsdag is weer uitbundig gevierd met een grote vrijmarkt en diverse attracties. De brandweer vermaakte de allerjongsten met waterspelletjes op het Bakkummerpleintje.

Mei

6  Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum kunnen de leden van de schildersclub Perspectief deelnemen aan diverse workshops.

Opening tentoonstelling ‘Vervaagd Agrarisch Verleden’.
Opening tentoonstelling ‘Vervaagd Agrarisch Verleden’. Van links naar rechts Ernst Mooij, Siem Mooij en Erica Brouwer.

7  Siem Mooij opent de tentoonstelling ‘Vervaagd Agrarisch Verleden’ van Oud-Castricum in de boerderij van mevrouw Twisk aan de Dorpsstraat.

12 Tinus Hopman, oud-commandant van de brandweer en ere-lid van de gymnastiekvereniging Vios, is overleden.

Tinus Hopman.
Tinus Hopman (1919-2017).

12 Aanstormend beeldend talent, leerlingen van het Bonhoeffercollege exposeren hun kunstwerken in Galerie Sopit.

12 Vitesse ’22 bestaat 95 jaar en organiseert een reünie voor oud-leden.

20 Een team van de bridgeclub Bricas heeft de landelijke bridgebeker voor amateurs gewonnen.

21 In Galerie Streetscape is ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van Oud-Castricum een tentoonstelling ingericht met kunstwerken van bekende en onbekende kunstenaars die Castricum en Bakkum in beeld hebben gebracht.

25 Aan de eerste Oer-IJ expeditie, een wandeltocht over verschillende afstanden, nemen 2500 personen deel.

Juni

4 De jaarlijkse Kunstfietsroute wordt dit jaar gehouden in combinatie met een kunstmarkt bij Geesterhage georganiseerd door Toonbeeld. Elly de Waard opent een expositie bij Perspectief.

5 Negen muziekgroepen treden op bij Muziekfestival ‘Van Dorp tot Kust’. Bij de opening van het festival reikt de burgemeester aan de dirigent van shanty en folksongkoor De Skulpers, Marcel Klaver, een koninklijke onderscheiding uit.

8 Raadslid Divera Borsboom heeft zich na afsplitsing van CKenG en Castricum Lokaal nu aangesloten bij D66.


Jaarboek 41, pagina 111

14  Er is een nieuwe website geopend waarop de gerealiseerde en toekomstige projecten op het landgoed Duin en Bosch te vinden zijn: www.wonenopduinenbosch.nl (website bestaat niet meer).

15  In de gemeenteraad worden de resultaten besproken van een extern onderzoek naar de bestuurscultuur. De aanbevelingen om tot verbeteringen te komen, zullen worden uitgewerkt.

15 Afscheid van dierenarts Harry Wolters die na 34 jaar de praktijk verlaat.

Dierenarts Harry Wolters met links zijn vrouw Aya en rechts opvolgster Marjolein Lieuwes-Schellekens.
Dierenarts Harry Wolters met links zijn vrouw Aya en rechts opvolgster Marjolein Lieuwes-Schellekens.

17 De lokale veteranen wordt een feestelijke ontvangst bereid in het gemeentehuis. Historische legervoertuigen trekken door het dorp.

17 Gemeentelijk beleidsadviseur René Marcelis is overleden.

26 Start van een discussie over de ontwikkelingsmogelijkheden in het gebied Zanderij Noord.

Juli

8 Martin Vaalburg, van de drogisterij in de Pernéstraat, is overleden.

13 Het festival ‘Bakkum vertelt’, met een grote variatie aan theater en muziek, vindt plaats in en rond het openluchttheater De Pan op het kampeerterrein Bakkum.

18 Opening van de sociale bakkerij Bak’m op Duin en Bosch.

De sociale bakkerij Bak’m op het landgoed Duin en Bosch.
De sociale bakkerij Bak’m op het landgoed Duin en Bosch met voor eigenaresse Dominique Omes en achter enige medewerkers. De foto is net voor de opening op 18 juli 2017 genomen.

20 Een dorpspanel heeft een maatschappelijke agenda ontwikkeld, bedoeld als inbreng voor de partijprogramma’s van politieke partijen. Een opvallende aanbeveling is het terugwinnen van het vertrouwen van de inwoners in het gemeentebestuur.

25 De gemeente heeft een fonds gevormd waaruit kinderen uit gezinnen met een laag inkomen kunnen worden ondersteund bij deelname aan sport- of culturele activiteiten.

30 Het festival ‘Uit je Bak’ van jongerencentrum De Bakkerij trok enorme belangstelling, dankzij het mooie weer en het brede aanbod.

Augustus

2 Het Nieuwsblad voor Castricum heeft als nieuwe eigenaar BDUmedia.

9 Volgens een onderzoek van weekblad Elsevier staat Castricum op de 25e plaats van de prettigste woongemeenten in ons land.

23 Frank Brakenhoff en Laurens Lange hebben het eerste Castricumse speciaal bier, met de naam Blozend Blondje, op de markt gebracht.

Laurens Lange en Frank Brakenhoff, de brouwers van het eerste Castricumse biertje.
Laurens Lange (links) en Frank Brakenhoff, de brouwers van het eerste Castricumse biertje.

23 Het Huis van Hilde ontvangt de 100.000ste bezoeker.

27 Een paard van circus Renz overlijdt na het eten van taxus. Ook ontsnapten in de nacht kamelen die aan de wandel gingen van de Brink naar de Kleibroek.


Jaarboek 41, pagina 112

28  Maarten Voogt, bestuurslid van de vroegere Stichting Dienstverlening Ouderen (SDOC) en voorganger in de protestantse kerk, is overleden.

29  Pompoenenconcert in de Tuin van Kapitein Rommel.

September

9  Het buurtfeest ‘Bakkum Bruist’ ter versterking van de saamhorigheid wordt geopend bij de Oude Keuken. Aan de meest bruisende straat, de Van der Mijleweg, wordt de straatprijs toegekend.

10  In het centrum van Castricum wordt de eerste triatlon gehouden.

13 Op een terrein aan de Duinweg zijn bij archeologisch onderzoek munten gevonden uit de 9e eeuw die zijn terug te voeren tot de Vikingen.

16 De eerste C in Zee diploma’s zijn uitgereikt. Het is een pilot van Zwembad De Witte Brug en de Reddingsbrigade in vervolg op het C-zwemdiploma.

20 Iedereen kan nu een potje schaken op het Bakkers-pleintje, dankzij het winnende idee van Tosca Groenewold uit de wedstrijd ‘Het beste idee van Castricum’, een initiatief van het Nieuwsblad van Castricum’.

22 Henk Heideman, samensteller en schrijver van vier fotoboeken over Castricum en Bakkum, is overleden

30 De bekende oud-groenteboer Bertus Beentjes is overleden.

Bertus Beentjes met zijn groenten handkar.
Bertus Beentjes met zijn groenten handkar. Colectie Stuifbergen. Toegevoegd.

Oktober

11 Bernard van den Boogaard, docent piano, neemt na 28 jaar afscheid van de muziekschool.

11 Gepensioneerd onderwijzeres en kinderboekenschrijfster Els Behage presenteert haar boek ‘Leven met Lyme’.

17 Han Knebel, groot animator van het carnaval in Castricum, is overleden.

Han Knebel, prins Gajus, tijdens het carnaval in 1972.
Han Knebel, prins Gajus, tijdens het carnaval in 1972. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

19 Officiële opening van de Vrijeschool Castricum. Gestart is met een kleuterklas.

22 Pieter Langhout, conrector van het Bonhoeffercollege van 1971 tot 1985, is overleden.

25 De hoge populieren langs de Beethovensingel worden om veiligheidsredenen alsnog gekapt.

November

3 Slotfeest van jubileumjaar Oud-Castricum met cabaret en muziek onder leiding van Dick Groot, presentatie van grote foto’s op diverse plaatsen in het dorp en een vossenjacht.

15 In samenwerking met CALorie zijn op het dak van Toonbeeld in Geesterhage 120 zonnepanelen geplaatst.

16 Een brandbrief van de monumentenraad heeft tot gevolg dat de relatie met een extern adviesbureau voor erfgoedbeleid wordt verbroken.

22 De voorzitters van de welzijnsorganisaties van Bergen, Heiloo en Castricum ondertekenen een bestuurlijke intentieverklaring tot samenwerking.

Sinterklaas opent zijn tentoonstelling in het Huis van Hilde.
Sinterklaas opent zijn tentoonstelling in het Huis van Hilde.

22 Opening van een Sinterklaastentoonstelling in het Huis van Hilde.

27 Castricum wordt de eerste Safe Streetgemeente in de regio. Burgemeester Mans ondertekent daartoe een intentieverklaring.

December

7 Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier doet voortaan het groot onderhoud van het water binnen de bebouwde kommen. De gemeente blijft het dagelijks onderhoud doen.

14 In het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis wordt een meer dan drie meter hoog beeld onthuld van kunstenaar Jan Pater uit Bakkum.

21 Een meerderheid van de gemeenteraad heeft na een maandenlange discussie besloten de bouw van 48 sociale huurwoningen op het terrein van Duin en Bosch op de locatie De Clinghe mogelijk te maken.

Hier stond voorheen De Clinghe.
Hier stond voorheen De Clinghe. De gemeenteraad geeft groen licht voor de bouw van sociale huurwoningen op deze plek. Oude Parklaan 50-52 in Bakkum, 2017. Foto Peter van Eerden. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

25 Wethouder Marcel Steeman opent de kersttentoonstelling van Toonbeeld in Geesterhage.

Niek Kaan

30 oktober 2023

Castricum – Honderd jaar geleden 1917 (Jaarboek 41 2018 pg 106-108)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 41, pagina 106

Castricum en Bakkum 1917, de gebeurtenissen

Deze woning was in de eerste wereldoorlog het distributiekantoor dat stond in de Schoolstraat in Castricum.
Het houten huis “Zelden Rust” was in de Eerste Wereldoorlog het distributiekantoor voor levensmiddelen, dat stond in de Schoolstraat in Castricum. Beverwijkerstraatweg 3 in Castricum, 1924. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

In het jaar 1917 heeft de plaatselijke bevolking steeds meer last van de nu al meerdere jaren voortslepende oorlog in Europa. Nederland is dan wel neutraal, maar schaarste aan voedsel en hoge brandstofprijzen worden dagelijks gevoeld. Het bedrijf dat door de gemeente Castricum in 1916 is gestart om aan inwoners levensmiddelen te verstrekken, krijgt meer mankracht.

De gebeurtenissen in Castricum van honderd jaar geleden zijn vooral ontleend aan de gemeenteraadsnotulen, de inkomende en uitgaande stukken van de gemeente Castricum, dossiers in het gemeentearchief, de provinciale bladen, de burgerlijke standregisters, enzovoorts.

1 januari 1917

Het gemeentebestuur bestaat uit burgemeester Johannes Mooij en de wethouders Joseph Goes en Petrus Valkering. De raadsleden zijn: Gerrit Pzn. Kuijs, Petrus Pzn. Kuijs, Pieter Twisk, Gerard Louter en Cornelis Spaansen. Hendrikus Oostveen is de gemeentesecretaris.

Castricum telt 4.075 inwoners. Dit aantal is op 31 december toegenomen tot 4.225. In het jaar 1917 vestigen zich in onze gemeente 462 personen, terwijl er 323 naar elders vertrekken. Er worden in dit jaar 107 kinderen geboren, er overlijden 96 inwoners en er worden 20 huwelijken gesloten.

Aantal kiezers voor de gemeenteraad: 592; voor de Tweede Kamer en Provinciale Staten: 680.

13 februari 1917

Een aantal ingezetenen heeft het verzoek ingediend om verbetering aan te brengen aan de weg naar Limmen, ofwel de Zanddijk; de weg verkeert in slechte staat. Besloten wordt de wegwerker C. Orij voor een jaar aan te stellen op een weekloon van 14 gulden en hem ’s winters 1 hectoliter cokes (kolen) per week te geven.

De Zanddijk.
De Zanddijk, aangelegd in de 12e eeuw. Bakkum 1980. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

W. Hellinga is aangesteld tot ambtenaar ter secretarie voor een jaarwedde van 100 gulden.

27 maart 1917

De Dienst Provinciale Electrische Werken is voornemens om een bovengrondse kabel aan te leggen in de Oosterbuurt. Uit oogpunt van veiligheid wil wethouder Goes daaraan de voorwaarde verbinden dat de palen minimaal zes meter lang zijn.

De Mient, op deze foto nog een zandweg.
De Mient, op deze foto uit 1900 nog een zandweg. De Mient wordt in 1917 bestraat. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

Goedgevonden wordt om de grond, benodigd voor de bestrating van de Mient, aan te kopen.

25 april 1917

Het college van Gedeputeerde Staten stelt de verdeling vast van de gemeente Castricum in twee stemdistricten voor de verkiezing van leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal en van leden der Provinciale Staten.

 • Stemdistrict 1 omvat de buurtschappen Kerkbuurt, Oosterbuurt, de Brabantsche Landbouw, een gedeelte van de Duinderbuurt en een gedeelte van het Noordeinde;
 • Stemdistrict 2 omvat de buurtschappen Schulpstet, Duinontginning, Noord- en Zuid-Bakkum en de overige gedeelten van Duinderbuurt en Noordeinde.

In een verordening worden als stemlokalen aangewezen voor stemdistrict 1 het gymnastieklokaal van de openbare school 1, naast het Raadhuis, ingang Schoolstraat en voor stemdistrict 2 in een van de lokalen van de openbare school 2 te Bakkum, ingang noordzijde.

Opgaven aan de overheid:
Per 1 januari 1917: de onderneming met eigenaar M. Olgers aan de Kramersweg te Castricum onderhoudt met twee boten een vrachtdienst van Limmen-Wormerveer- Zaandam-Amsterdam.

Bedeling van de armen door:

 • het rooms-katholieke parochiaal armenbestuur: 12 personen, waarvan 4 boven de 70 jaar;
 • de Diaconie van de Nederlands hervormde gemeente: 4 personen;
 • het burgerlijk armenbestuur: 15 personen, waarvan 5 boven de 70 jaar.

26 april 1917

Opgave aan de inspecteur van de directe belastingen te Alkmaar van de vergunninghouders voor de verkoop van sterke drank en de huurwaarde voor het bedrijf:


Jaarboek 41, pagina 107

Café Duinzicht.
Café Duinzicht. Beverwijkerstraatweg 6 in Castricum, 1915. Collectie Stuifbergen. Toegevoegd.

R. van Benthem: 267,50 gulden, wijk A, nummer 121, De Vriendschap
J.B. Koopman: 234,75 gulden, wijk A, nummer 71, De Rustende Jager
Ant. van Benthem: 162,50 gulden, wijk A, nummer 31, Hoek Dorpsstraat-Burgemeester Mooijstraat
J. Slijboom: 90 gulden, wijk A, nummer 56, Burgemeester Mooijstraat
P. Schotvanger: 180 gulden, wijk A, nummer 49, Burgemeester Mooijstraat (De Harmonie)
D. Tromp: 66 gulden, wijk B, nummer 198, Beverwijkerstraatweg (Duinzicht)
C. Stuifbergen: 114 gulden, wijk A, nummer 29a, Dorpsstraat (De Landbouw)
L.A. Burgering: 66 gulden, wijk C, nummer 356, Bakkummerstraat
W. Borst: 70 gulden, wijk E, nummer 473, Nu Fase Fier
Jo Borst: 97 gulden, wijk E, nummer 463, Café De Onderneming (nu – in 2018 – Heereweg nummer 12)
C. Castricum: 84 gulden, wijk E, nummer 449, De Goede Verwachting aan de Heereweg.

Café de Onderneming aan de Heereweg in Bakkum met Gerrit van Egmond, die het café in 1917 overnam van zijn zwager Jo Borst.
Café de Onderneming aan de Heereweg in Bakkum met Gerrit van Egmond, die het café in 1917 overnam van zijn zwager Jo Borst.

De volgende namen zijn later doorgehaald en vervangen: D. Tromp door G. Leering; vergunning ingetrokken op 17-3-1917, verleend 5-4-1917.
Jo Borst door G. van Egmond. idem op 12-3-1917, verleend 28-3-1917.

12 mei 1917

Vordering ten behoeve van het leger van de levering van alle inlandse wol die bij de eerstvolgende scheer van de schapen wordt verkregen. In totaal leveren 16 Castricumse veehouders wol, waarvoor zij maximaal 2,50 gulden per kg ontvangen. Het aantal vachten per veehouder varieert van 1 tot 21.

23 mei 1917

De schoolopziener in het district Haarlem dringt erop aan om zo spoedig mogelijk over te gaan tot invoering van Uitgebreid Lager Onderwijs (ULO) in Castricum. Dit wordt ruim een maand later ondersteund door eenzelfde oproep van de districtsschoolopziener.

Meester C.J. Bussen, hoofd der school.
Dit is de binnenplaats van de school bij het Raadhuis. Links meester C.J. Bussen, hoofd der school. Dorpsstraat 67 in Castricum, 1897. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

De heer Bussen, het hoofd van de Openbare School aan de Dorpsstraat, is van mening dat bij invoering de eerstkomende twee jaren geen uitbreiding van lokalen nodig is en dat er ook geen extra leerkracht behoeft te worden benoemd. De raad besluit daarom de vakken Frans en Wiskunde na de grote vakantie in te voeren aan die school en als hoofd aan te wijzen het hoofd van die school.

4 juli 1917

Wethouder Joseph Goes heeft ontslag genomen. Als opvolger wordt Cornelis Spaansen gekozen en benoemd. De districtsschoolopziener stelt voor om het schooljaar op 1 of 15 augustus te laten beginnen in plaats van op 1 april, dit in verband met de invoering van het ULO.

De voorzitter stelt voor om de kermis dit jaar niet te vieren omdat het allerminst een tijd is om feest te vieren: “De toestand in ons vaderland is gaandeweg achteruitgaand” (Eerste Wereldoorlog). Met een kleine meerderheid wordt dit voorstel aangenomen.

Goed gevonden wordt dat de directeur van de gasfabriek voor gemeenterekening een rijwiel aankoopt, mede ten dienste van het bedrijf.

De gasfabriek.
De gasfabriek. Gasstraat 1 in Castricum. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

De bakkers hebben gepleit voor een verordening om te verbieden dat er ’s morgens vers brood verkrijgbaar is vóór bijvoorbeeld 10.30 uur. Dit om voldoende nachtrust te waarborgen, mede van belang vanwege de grote schaarste aan brandstoffen. Zij zijn van mening dat tegen die tijd op een behoorlijke wijze de broodbereiding plaats kan hebben zonder in de nacht te hoeven aanvangen.

Bakker Hemmer bezorgt brood in een mand op zijn transportfiets.
Bakker Hemmer bezorgt brood in een mand op zijn transportfiets. Dorpsstraat 52-54 in Castricum. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

De verordening wordt vastgesteld inhoudende het verbod op het venten met brood vóór ’s morgens 10 uur.


Jaarboek 41, pagina 108

25 juli 1917

Verkiezing gemeenteraad: Cornelis Spaansen en Petrus Kuijs worden herkozen en Jacob Schuijt is het nieuwe raadslid.

4 september 1917

Beëdiging van de nieuwe raadsleden. Spaansen wordt opnieuw gekozen tot wethouder.

25 september 1917

Het presentiegeld van de leden van de gemeenteraad is gebracht op 100 gulden per jaar.

Door een groot aantal winkeliers is een verzoek ingediend om een verordening vast te stellen op de vervroegde winkelsluiting. De winkels mogen geopend zijn van 06.00 tot 20.00 uur.

De gemeente koopt twee huizen aan de Schoolstraat van J. Res om elk te verhuren voor 2 gulden per week aan de veldwachter en aan de stoker van de gasfabriek.

Een veldwachter in Castricum.
Een veldwachter in Castricum. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

Voorstel van de gascommissie van de gemeentelijke gasfabriek om de gasprijzen met ingang van 1 oktober 1917 te brengen op 22 cent. De verhoging is een gevolg van de abnormaal hoge kolenprijzen door de oorlog. In de gemeenteraad wordt hier langdurig over gesproken Het gas is bijna niet te betalen door mensen met kleine, vaste inkomens en er zijn ook arme gezinnen die in ’t geheel geen licht hebben.

22 november 1917

De directie van de conserven- en veevoederfabriek ‘Kennemerland’ (bouwplannen aan de Duinweg in Noord-Bakkum) deelt aan de gemeenteraad mee dat zij de weg naar Noord-Bakkum zal bestraten. De kosten worden geraamd op 2.000 gulden. Zij verzoekt een bijdrage in die kosten of de beschikbaarstelling van halve klinkers.
De gemeenteraad neemt nog geen beslissing over de financiële deelname in de bestrating van de Bakkummerweg: ”Nog maar even afwachten wat de fabriek zal worden.

In de raadsvergadering is H.J. Zandbergen benoemd tot lid van de levensmiddelencommissie en C. Bregman tot lid van de brandstoffencommissie. Al eerder was Th.J. Pepping benoemd tot administrateur van het Levensmiddelenbedrijf.

4 december 1917

In het kader van de Hinderwet wordt vergunning gevraagd door de directie van de Hollandsche Industrie en Handelsmaatschappij tot het oprichten van een groentedroog-inrichting aan de Duinweg op Noord-Bakkum. Eén van de voorwaarden is de afvoer van de rookgassen door een schoorsteen van 17 meter hoogte voor voldoende trek en volledige verbranding.

De conservenfabriek.
De conservenfabriek. Duinweg 3 in Bakkum, 1925. De fabriek is later gesloopt. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

18 december 1917

Woningbouwvereniging ‘Goed Wonen’ vraagt ten behoeve van de bouw van 18 woningen een voorschot van 93.240 gulden. De woningen aan de Dr. Jacobilaan zijn vooral bestemd voor het personeel van Duin en Bosch.

Woningen van Goed wonen aan de Peperstraat (nu Dr. Jacobilaan).
Woningen van Goed wonen aan de Peperstraat (nu Dr. Jacobilaan). Collectie Ou-Castricum. Toegevoegd.

De Levensmiddelencommissie verzoekt aan het gemeentebestuur iemand aan te stellen die belast is met de controle op de verkoop van levensmiddelen. Veldwachter Bleijendaal wordt als zodanig benoemd.

Pieter Bleijendaal, gemeenteveldwachter.
Pieter Bleijendaal, gemeenteveldwachter. Castricum, 1920. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

31 december 1917

De gemeenterekening over het jaar 1917 telt aan ontvangsten 77.443 gulden en aan uitgaven 88.768 gulden. Er is een nadelig saldo van 11.325 gulden.

Simon Zuurbier

5 oktober 2023

113 jaar oud verhaal: “Een echt Hollandsch dorp”

Aan het begin van de vorige eeuw vinden in Castricum en Bakkum grote veranderingen plaats. Duinenbosch wordt gebouwd, er wordt een nieuwe kerk ingewijd en de tram dendert door de Dorpsstraat. Wellicht was dit aanleiding voor de Katholieke Illustratie om er in 1910 een artikel over te schrijven onder de noemer ‘Een bezoek aan Castricum’.

EEN ECHT HOLLANDSCH DORP

Landbouw, veeteelt, zuivelbereiding en schelpvisscherij, alleen reeds om die vier hoofdbedrijven van zijn twee en half duizend inwoners mag het Noordhollandsche duindorp Castricum een echt Hollandsch dorp heeten. “Typisch Hollandsch”, zal ook wel de eerste indruk zijn, dien onze lezers krijgen bij het beschouwen der vlakke ruime straatgezichten, welke wij afbeelden op de zevende bladzij van dit nummer.

Echt Hollandsch is ook Castricum’s geschiedenis. Een niet onbelangrijk deel heeft het dorp gehad aan het wel en wee van Hollands verleden. Zoowel de oude Graventijd als de tachtigjarige oorlog en de Fransche tijd hebben het rustige plaatsje betrokken in de staatkundige beroeringen van ons vaderland. In 1358 had er een gevecht plaats tusschen de Hoekschen en Kabeljauwschen, in 1573 moest het dorp een plundering ondergaan van de Spanjaarden, in 1799 werd er een slag geleverd tusschen de Fransch-Bataafsche en Engelsch-Russische troepen.

In de hedendaagsche geschiedenis, en wel sinds 1909, dient Castricum rechtstreeks de sociale belangen van Provincie en Rijk door zijn groot en grootsch krankzinnigengesticht voor armlastige patiënten, “Duinenbosch”. Eene onzer afbeeldingen geeft een blik op het hoofd- en administratiegebouw, terwijl links door de boomen de palviljoens zichtbaar zijn. De roeping dezer helaas al te noodige provinciale stichting is een succursaal te zijn der Rijksinrichtingen van Medemblik en Grave, in het bijzonder voor niet gevaarlijke lijders en wel voornamelijk niet-katholieke, wijl Roomsche patiënten bij voorkeur verpleegd blijven worden te Coudewater, Venray, Zutphen of ook wel te Meerenberg, in de huizen, waar Noord-Holland contracten mee heeft.

De eerste bevolking van “Duinenbosch” bestond uit de 127 vrouwelijke krankzinnigen, die tijdelijk verpleging vonden aan den Zwanenburgwal te Amsterdam. Er is in het geheel plaats voor 722 patiënten, welke plaats op dit oogenblik ongeveer voor de helft is bezet. Vóór Januari 1911 komen er van Rijkswege nog een driehonderdtal lijders bij, hoofdzakelijk uit Medemblik.
Bijzondere vermelding verdient nog, dat in de commissie van beheer ook zitting heeft een bekende figuur uit het katholieke leven der hoofdstad, het lid der Provinciale Staten, Mr. Ed. v.d. Bogaert.

Wat het Roomsche leven van Castricum betreft, een bewijs van deszelfs grooten bloei was de aanleiding van ons bezoek aan het interessante dorp, namelijk de eerstesteenlegging van een nieuw Godsgebouw. Een wèl heuglijk feit, waarmee de redactie der Illustratie Castricum’s volijverigen Herder, den zeereerw. heer Th. J.C. Engering, en zijne milden parochianen hartelijk gelukwenscht.

Bijschriften van de vijf platen:

 • Een bezoek aan Castricum, Het nieuwe provinciale krankzinnigensgesticht “Duinenbosch”, directeur Dr. Jacobi, — Commissie van Beheer de Heeren: Boreel, Lid van Ged. Staten, Voorzitter; De Boer en Glinderman, Oud-Leden der IIe Kamer; Mr. E. v.d. Boogaert en Dr. Timmer, Leden der Prov. Staten – (Opname van onzen redacteur-photograaf)
 • 200388 Een bezoek aan Castricum, Gezicht op het raadhuis, vooraan rechts. Schnabel S.C.
 • 000202 Een bezoek aan Castricum, Gezicht in de kom van het dorp en op den stoomtramweg Haarlem – Alkmaar. (Het dorp heeft tevens een station aan de spoorlijn Amsterdam – Den Helder) Schnabel S.C.
 • 201018 Een bezoek aan Castricum De breede Duinstraat naar het Krankzinnigensgesticht. (Opnamen van onzen redacteur-photograaf)
 • Plechtige eerstesteenlegging der nieuwe Sint Pancratiuskerk (architect Jan Stuyt) te Castricum door den hoogeerw. heer A. Waare, deken van Beverwijk, verleden week donderdag (Opname van onzen redacteur-photograaf)

Uit: Katholieke Illustratie, 26-2-1910

aangeleverd door Rino Zonneveld

3 oktober 2023

Redactie Jaarboek Oud-Castricum zoekt collega’s

De Stichting Oud-Castricum houdt zich bezig met bron- en veldonderzoek op het gebied van archeologie, historie en genealogie in Castricum. Oud-Castricum geeft 1x per jaar een jaarboek uit met uiteenlopende artikelen over de geschiedenis van Castricum.

Er zijn 1500 betalende donateurs die elk jaar het jaarboek thuis ontvangen. Het jaarboek is tevens bij Boekhandel Laan te Castricum en via de website los te koop.

De redactie zoekt collega’s die toegankelijk en vlot kunnen schrijven met interesse en of kennis over de geschiedenis van Castricum. Kennis van redactiewerk is een pré. Je schrijft zelf artikelen of je maakt door collega’s/auteurs aangeleverde informatie geschikt voor het jaarboek. 
De redactie komt 1x per maand in de avond bij elkaar van 19.30 – 21.00 uur. Tijdinvestering daarnaast is wisselend, houd rekening met ongeveer 1 dagdeel per maand.

Heb je interesse? Bezoek een keer de Duynkant aan Geversweg 1b te Castricum als je meer wil weten over wat de Stichting Oud-Castricum doet. Of neem contact op via redactie@oud-castricum.nl.
We kijken ernaar uit om met je te praten !


4 september 2023

Kroniek 2016 van Castricum en Bakkum (Jaarboek 40 2017 pg 121-124)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 40, pagina 121

Kroniek 2016 van Castricum en Bakkum

Januari

1 De kern Castricum-Bakkum telt 22.628 inwoners, 194 meer dan op 1 januari 2015.

1 Het is door het milde weer drukker dan ooit bij de inmiddels traditionele Nieuwjaarsduik bij Castricum aan Zee.

3 De ondernemers van Hotel Huize Koningsbosch ontvangen een prijs voor hun verrassende en vernieuwende aanpak van de VVD Noord-Holland in aanwezigheid van minister Stef Blok en gedeputeerde Elisabeth Post.

8 Wethouder Leo van Schoonhoven reikt de prijzen uit aan de winnaars van de sportverkiezingen. Atleet Michel Butter en zwemster Serena Stel worden sportman en sportvrouw van het jaar 2015.

15 Het Huis van Hilde is één jaar open en verwacht de 46.000e bezoeker.

17 De 15-jarige Yanne Dorenbos wordt in het Velodrome in Amsterdam Nederlands kampioen duur-omnium, dat bestaat uit vier onderdelen van het baanwielrennen.

20  De gemeente organiseert een bedankavond in Limmen voor de vrijwilligers die hun steentje bijdroegen aan de vluchtelingenopvang in Limmen.

De Weeping Elefant kijkt uit over zee.
De Weeping Elefant kijkt uit over zee. Een kunstobject gemaakt door gemaakt door Jantien Mook. CaanZEE en wethouder Ron de Haan hebben er samen voor gezorgd dat de olifant gedurende het zomerseizoen (half mei-eind september) een centrale plek heeft gekregen op het strandplateau. Foto Hans van der Himst. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

21  Strandondernemers bieden de gemeenteraad een toeristische visie aan onder de naam CaanZee.

26 De omroepen van Bergen, Castricum en Heiloo gaan meer samenwerken en hebben een regionaal media-centrum opgericht.

31 Voor de 10e keer carnavalsfeest voor mensen met een beperking in een feesttent op de Brink.

Februari

3 De Muziek- en Dansschool Heiloo en Toonbeeld ondertekenen een intentieverklaring tot verdere samenwerking.

4 Castricum en andere kustgemeenten pleiten er bij minister Kamp voor om nieuwe windmolenparken verder van de kust aan te leggen in verband met het uitzicht vanaf de stranden.

10 Het projectkoor Castricum treedt op in de Maranathakerk met composities van de Engelse musicus Tom Parker.

11 Na het indienen van een motie van wantrouwen tegen de wethouder van financiën Klijnstra trekt D’66 haar wethouder terug, waarna ook de VVD haar wethouder Esther Hollenberg terugtrekt. De aanleiding is de overschrijding van het budget voor het inhuren van extern personeel. Er zal nu een nieuwe coalitie in de gemeenteraad gevormd moeten worden.

Vol goede moed gaat het college in 2014 van start. D’66 en de VVD trekken in 2016 hun wethouders Hilbrand Klijnstra en Esther Hollenberg terug na een motie van wantrouwen tegen Klijnstra. De wethouders Ans Pelzer en Leo van Schoonhoven moeten ook opstappen.
Vol goede moed gaat het college in 2014 van start. D’66 en de VVD trekken in 2016 hun wethouders Hilbrand Klijnstra en Esther Hollenberg terug na een motie van wantrouwen tegen Klijnstra. De wethouders Ans Pelzer en Leo van Schoonhoven moeten ook opstappen.

19 Bronzen stangen gestolen van het door acties van Oud-Castricum gerestaureerde graf van dokter Jacobi op het landgoed Duin en Bosch.

20 Het Kennemer Streekfonds kent een financiële bijdrage toe van 7.500 euro aan de Vrijwilligersgroep Oosterbuurt ter ondersteuning van haar werk voor het behoud van het karakter van het gebied. De gemeente heeft het bedrag verdubbeld.

20 Supportersvereniging Blauw-Zwart van Vitesse ’22 viert het zeventigjarig bestaan.

20 Feestelijke presentatie van een boek van Frank Leonhard over de veteranen van FC Castricum.

20 Jan Glaubitz, oud-directeur Kamer van Koophandel en actief in de Protestantse kerk en verschillende maatschappelijke organisaties, is overleden.

26 Luchtverkeersleiding Nederland maakt bekend dat een oplossing voor het dubbele aantal nachtvluchten over het grondgebied van Castricum nog jaren gaat duren.


Jaarboek 40, pagina 122

Maart

1 Slager Admiraal in de Dorpsstraat is gestopt. De slagerij bestond al vanaf 1896, dus 120 jaar.

Slagerij Admiraal.
Slagerij Admiraal. Dorpsstraat 103 in Castricum, 2010. Van links naar rechts het woonhuis, slagerswinkel en het verbouwde en bij de slagerij getrokken voormalige woongedeelte. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

1 Croonenburg is als eerste volleybalvereniging gecertificeerd om het Nijntje Beweegdiploma aan te bieden.

6 Raadslid Ralph Castricum stapt uit de CKenG-fractie en gaat als eenmansfractie verder onder de naam Forza.

12  De beatgroep The Frogs Ltd bekend in de jaren (negentien)zestig, treedt nog een keer op in Fase Fier. De muziek wordt omlijst door oud beeldmateriaal en een liquid light show, zoals vroeger te zien was in Paradiso.

13  Een klok uit de vorig jaar gesloten Bakkumse kerk Maria ten Hemelopneming krijgt een plaats in een boshut van de St. Wilfriedgroep op de Zanderij.

15 Arnold Res en Jan Theissling ontvangen een Koninklijke onderscheiding vanwege hun twintigjarig dienstverband bij de brandweer.

18 Staatssecretaris Dekker reikt aan Anouk van Amsterdam en Jonas Kappel van het Bonhoeffercollege de prijs uit voor het beste profielwerkstuk van 2016. Hun onderzoek gaat over de ontstaansgeschiedenis van het Rijksmuseum.

29 Wouter den Harder draagt de voorzittershamer van de Ondernemersvereniging Castricum over aan vice-voorzitter Roelant van Ewijk.

31 Ondanks protesten van Oud-Castricum heeft de gemeenteraad het bestemmingplan Dorpskom vastgesteld met daarin de mogelijkheid tot uitbreiding van de eeuwenoude dorpskerk.

April

8 Gemeentesecretaris Karin Peters heeft haar ontslag ingediend wegens privé-omstandigheden.

8 Schaakclub Bakkum is kampioen geworden in de derde klasse van de schaakbond.

8 De clubveiling van Vitesse ’22 levert 34.000 euro op.

11 De wethouders Ans Pelzer (PvdA) en Leo van Schoonhoven (CKenG) worden door een nieuwe coalitie van VVD, D’66, CDA en GDB, die samen een zetel (12) meer hebben dan de oppositie, naar huis gestuurd.

14  Kees Rood (VVD), Marcel Steeman (D’66), Wim Swart (CDA) en Rob Schijf (GDB) zijn door de meerderheid van de raad als nieuwe wethouders gekozen.

15  Op initiatief van de Stichting Oer-IJ is een cursus georganiseerd om vrijwilligers op te leiden tot gidsen in het buitengebied. Aan de eerste 25 deelnemers zijn certificaten uitgereikt.

26 De heer J.P.J. van Doesum ontvangt een Koninklijke onderscheiding voor zijn activiteiten voor de toneelvereniging Forento, de woningbouwverenigingen en de bridgeclub.

Mei

22 Jan Beuvens, oud-directeur Montessorischool (1975-2010), is overleden.

22 John Heideman presenteert in het strandvondstenmuseum het tweede deel van zijn driedelige serie over Castricum in oorlogstijd.

John Heideman.
John Heideman (helemaal links) tijdens filmopnames voor “Verborgen Verleden”. Duin en Bosch in Bakkum, 9 augustus 2020. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

26 Afscheid van Trees Werring die 33 jaar de sportinstuif voor 5 plus begeleidde.

26 Woonproject ‘de Walstro’, met koopwoningen en woningen voor mensen met een beperking, wordt geopend door wethouder Rob Schijf.

28 De seniorengroep van Atletiekvereniging Castricum viert het vijftig jarig bestaan.

Juni

1 Groots afscheid van Rob Kramer, hoofd jeugdopleidingen en clubicoon van FC Castricum.

4 De Kunstfietsroute, met 27 stops en 78 deelnemende kunstenaars, is uitgebreider dan ooit. Bij alle stops zijn liveoptredens of voordrachten te horen.

4 In het kader van de Week van de Begraafplaatsen worden op de begraafplaatsen bij de katholieke kerk en bij de protestantse kerk rondleidingen gegeven.

5 Op het kampeerterrein Bakkum treden vijf koren op vanaf twee podia.

8 De kidsvakantiecocktail wordt niet meer door de stichting Welzijn gecoördineerd maar door een samenwerkingsverband van veertien organisaties met als centraal punt de Speel-o-theek. De stichting Welzijn gaat zich meer op kwetsbare inwoners richten.

10 Feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van de start van de laatste bouwfase van Cultuurhuis Geesterhage. De voorbereiding heeft ruim 13 jaar geduurd. Rondom het nieuwe centrum komen 43 woningen en op de Toonbeeldlocatie nog eens 16 woningen.

Juni 10: De laatste bouwfase van Cultuurhuis Geesterhage is aangebroken. Enkele hoofdrolspelers. V.l.n.r. directeuren Biesterbos B.V. Ed de Weijer en Ted Biesterbos, wethouder Marcel Steeman, directeur bibliotheek Erna de Winter, bestuursleden Ton Kenter en Jan Postma.
Juni 10: De laatste bouwfase van Cultuurhuis Geesterhage is aangebroken. Enkele hoofdrolspelers. Van links naar rechts directeuren Biesterbos B.V. Ed de Weijer en Ted Biesterbos, wethouder Marcel Steeman, directeur bibliotheek Erna de Winter, bestuursleden Ton Kenter en Jan Postma.

11 Wethouder Marcel Steeman opent de vernieuwde bibliotheek.

18 Veteranendag wordt gevierd met een optocht van historische legervoertuigen en een lezing in het gemeentehuis.

18 In de Dorpsstraat wordt een Fête de la Musique gehouden. Op verschillende podia treden bekende en minder bekende artiesten op. Helaas werkt het weer niet mee, waardoor het aantal bezoekers tegenvalt.


Jaarboek 40, pagina 123

18 Jenny Bettink-Harrevelt, vroeger eigenares van het Corsotheater, is overleden.

24  Reünie ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Juliana van Stolbergschool.

25  Het Bakkum Beach Volleybaltoernooi wordt voor de 25e keer gehouden. Het jubileum wordt opgeluisterd met een reünie van oud-spelers.

26  Op de Nederlandse kampioenschappen atletiek pakt Sanne Verstegen de titel op de 800 meter en Lisanne de Witte wordt eerste op de 400 meter.

28 Vitsesse ’22 levert een grote prestatie met de organisatie van het jaarlijkse Zilveren Hert Toernooi, waaraan 128 jeugdige voetbalteams deelnemen.

Juli

1 Het Bonhoeffercollege mag zich officieel een technasium noemen. Het werken aan projecten staat voor de leerlingen centraal.

1 De stichting Vocatie Castricum organiseert voor de 25e keer een muzikale zomerweek in de Maranathakerk.

De Maranathakerk. Prins Hendrikstraat 1 in Castricum, 1989. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

6 Het Huis van Hilde en de Cultuurcompagnie, kenniscentrum voor het cultureel erfgoed, zijn een intentieovereenkomst aangegaan om vanaf 1 januari 2017 intensief samen te werken.

31 Voor de tiende keer wordt het Uit Je Bak Festival georganiseerd in het Willem de Rijkepark. Vele bezoekers genieten van exposities, theateracts en livemuziek.

Augustus

3 Start van ‘Bakkum vertelt’. Bijzondere voorstellingen en optredens in het openluchttheater De Pan op camping Bakkum.

21 Het PWN en museum Kranenburg organiseren ‘Kunst & Koningsduin’. Er kan door de duinen een route gevolgd worden langs beeldende kunstenaars, schrijvers, dichters, danstheater en muziek.

Tijdens Kunst & Koningsduin worden in het duingebied veel kunstvormen gepresenteerd.
Tijdens Kunst & Koningsduin worden in het duingebied veel kunstvormen gepresenteerd.

27 In de tuin van Kapitein Rommel wordt het jaarlijkse Pompoenenconcert gehouden.

September

6 PWN-boswachter Jan Zijlstra reikt de 250.000ste online gekochte duinjaarkaart uit.

10 Onder de naam ‘Bakkum Bruist’ organiseren vijf buurtgenoten een evenement om oude en nieuwe inwoners met elkaar in contact te brengen. Er is een optocht en straten zijn sfeervol verlicht.

10 Open monumentendag. Verschillende monumenten openen de deuren; de stichting Oer-IJ biedt fietsexcursies aan en in de katholieke kerk is een expositie van iconen van de Castricumse schilder Cor Kroone.

Cor Kroone.
Cor Kroone. Cor is zijn leven lang met verf bezig. Hij begon op zijn veertiende als huisschilder, 25 jaar geleden kreeg hij als hobbyschilder de kans om ikonen te leren schilderen van een Russisch-orthodoxe priester. Meteen was Cor gegrepen. In zijn atelier in Castricum hangt een wand vol met vooral Jezus en Mariafiguren. De passie voor het iconen schilderen is zo groot dat hij er zelf ook al jaren les in geeft. Foto Kees Blokker. Collectie Dagblad Kennermerland. Toegevoegd.

17 Avonturier Ralph Tuijn roeit met drie anderen een week lang de Rijn af om geld in te zamelen voor de strijd tegen MS.

19 In het tv-programma Geloof en een Hoop Liefde komen tal van verhalen over Castricum voorbij.

20 Een project ‘Versterking winkel- en verblijfsgebieden Castricum’ van gemeente, ondernemersvereniging en ondernemersfonds is in voorbereiding. Henk Ruijter, oud-bestuurder van de stichting Parlan, is de nieuwe leider van het project.

27 Ron Suanet is aangesteld als gemeentesecretaris en algemeen directeur van de gemeente Castricum. Hij was al waarnemend secretaris.


Jaarboek 40, pagina 124

29 De gemeenteraad besluit een motie aan te nemen van Ralph Castricum (Forza) om een zebrapad in de Dorpsstraat aan te leggen met de kleuren van de regenboogvlag.

Oktober

1  De stichting Social Enterprise heeft haar winkel in de Torenstraat gesloten. In de winkel konden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring opdoen.

2  De kerkdiensten die gehouden werden in het Witte Kerkje op het terrein van Dijk en Duin verhuizen naar restaurant De Oude Keuken. Het kerkje wordt verkocht.

Het Witte Kerkje op het terrein van Duin en Bosch.
Het Witte Kerkje op het terrein van Duin en Bosch. Schilder: Corry Bakker. Foto Jacques Schermer. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

8 Het Bonhoeffercollege viert het 45-jarig bestaan met een reünie van leerlingen en docenten.

8 Het actiekoor ‘De Straatklinker’ treedt op ter gelegenheid van het dertigjarig jubileum. Het repertoire van het koor bestaat vooral uit maatschappijkritische liederen die door leden van het koor zelf zijn geschreven.

11 De gemeenteraad kiest voor de bouw van een nieuw zwembad in Noordend. Renovatie van de Witte Brug wordt afgewezen.

16 Romeins festival in het Huis van Hilde en op het Westerplein, waarbij de geschiedenis tot leven wordt gebracht. Er zijn meer dan 2.000 bezoekers.

23 Piet van der Horst heeft de pauselijke onderscheiding ‘Commandeur in de Orde van St. Sylvester’ ontvangen vanwege zijn vele verdiensten voor het bisdom.

27 Gerard Travniçek is benoemd tot erelid van FC Castricum.

November

2 Allerzielen wordt op het Pancratius kerkhof en op Onderlangs gevierd met sfeervolle verlichting, muziek en zang.

5  De gemeente en de stichting Welzijn organiseren workshops en andere activiteiten als dank voor de inzet van vrijwilligers.

6  In het oude administratiegebouw van het landgoed Duin en Bosch is een open dag, waarop de daar inmiddels gevestigde bedrijven zich presenteren.

11  FC Castricum feliciteert Jan Boesenkool met het 75-jarig lidmaatschap van de KNVB.

12  De stichting Sociaal Carnaval Castricum is ter ziele. Voor alle vrijwilligers is er een afscheidsfeest in Johanna’s Hof.

12 De Vogelvereniging ‘De Gevederde Vrienden’ organiseert voor de 51e en tevens de laatste keer de jaarlijkse tentoonstelling. Na deze tentoonstelling wordt de vereniging opgeheven wegens het gebrek aan nieuwe jonge leden.

13 Henk Twisk, oprichter van het aannemersbedrijf H.W. Twisk, is overleden.

20 Harry van der Valk mede-initiatiefnemer van tennispark De Bloemen en erelid van de Tennisvereniging, is overleden.

23 Sleuteloverdracht van 15 nieuwe sociale huurwoningen aan de Hoogevoort.

29 Energiecoöperatie Calorie organiseert in het raadhuis een informatiemarkt over diverse duurzame projecten, waar 200 belangstellenden op af komen.

Er is grote belangstelling voor de informatiemarkt van Energiecoöperatie CALorie in het gemeentehuis.
Er is grote belangstelling voor de informatiemarkt van Energiecoöperatie CALorie in het gemeentehuis.

29 Willem (Pim) Adriaansz, onder meer bekend als dichter, is overleden.

December

1 Start van de laatste fasen van nieuwbouwplan Nieuw Koningsduin op landgoed Duin en Bosch. De Stichting Alkmaardermeeromgeving en de Werkgroep Oud-Castricum maken zich zorgen over het behoud van het landgoed als cultuurhistorische en landschappelijke eenheid door overdracht van het beheer aan diverse afzonderlijke groenstichtingen.

De eerste twee woningen in fase 6 (Koningshof) van de nieuwbouw Koningsduin op Duin en Bosch zijn zo goed als klaar.
De eerste twee woningen van de nieuwbouw Koningsduin op Duin en Bosch zijn zo goed als klaar. Koningshof in Bakkum, 14 juni 2017. Foto Peter van Eerden. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

7 De gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo, zes huurdersorganisaties en Kennemer Wonen hebben prestatieafspraken gemaakt over het bouwprogramma en de woonlasten. In Castricum komen minstens 118 nieuwe huurwoningen.

11 Door de nieuwe dienstregeling van de NS stoppen er in de spits vier treinen per uur in Castricum. Een eerdere versobering is teruggedraaid.

17 Op het plein voor de Pancratiuskerk voeren leerlingen en leraren van het Bonhoeffercollege een muzikaal theaterstuk ‘Spel der Engelen’ op.

Niek Kaan