16 januari 2023

Kroniek 2011 (Jaarboek 35 2012 pg 121-124)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 35, pagina 121

Kroniek 2011 van Castricum en Bakkum

Januari

1 De kern Castricum-Bakkum telt 22.664 inwoners.

18 In verband met de reconstructie van de Vinkebaan worden 22 populieren gekapt. Ze zullen worden vervangen door meer duurzame bomen.

18 Mies Waasdorp-Sonius, medeoprichtster van de peuterspeelzaal ‘t Drempeltje, thans onderdeel van Forte Kinderopvang, is overleden.

Peuterspeelzaal ‘t Drempeltje.
Peuterspeelzaal ‘t Drempeltje. Asserlaan 1 in Castricum, 1998. Foto Ad van de Velde. Toegevoegd.

27  Massaal verzet tegen de plannen voor een modern kantoorgebouw aan de Van Oldenbarneveldweg bij de entree van Bakkum.

28  Uitslaande brand aan de Zeeweg in een woonhuis behorende tot de rijksmonumenten van het complex Duin en Bosch.

Februari

7 Afscheid van brandweercommandant Petra Abma, die dezelfde functie in Alkmaar gaat bekleden. Angela den Besten volgt haar op.

11  Presentatie van een nieuwe website voor dorpshuis De Kern.

Gebouw 'De Kern'.
Gebouw ‘De Kern’. Overtoom 15 in Castricum. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

12  Sportverkiezingen van het jaar 2010: sportman werd Maarten Stekelenburg, sportvrouw: Tessa Brouwer, sporttalent: Jimmy Hendriks, sporter met beperkingen: Willem van Veldhuijsen, sportteam: voetbalclub Meervogels ‘31.

12  Feestelijke bijeenkomst ter viering van het 20-jarig bestaan van de Speel-o-theek ‘Humpie Dumpie’.

13  Carnavalsmiddag voor mensen met een verstandelijke beperking in een grote tent op De Brink.

22 Boukje Riethorst-Nijhuis, vele jaren leidster van padvindersgroepen, is overleden.

24 Vanwege de grote belangstelling worden de Castricumse avonden met muziek, verhalen, cabaret en beelden uit de jaren (negentien) vijftig en zestig herhaald.

Maart

10 Wethouder Zonjee-Zonneveld heeft een digitale informatiezuil bij het VVV-kantoor in gebruik gesteld. Eenzelfde zuil is bij restaurant Johanna’s Hof te vinden.

15 Informatiebijeenkomst voor belangstellenden voor woningbouw op het terrein van Duin en Bosch.

19 Een grote bus rijdt door de gemeente om bezuinigingssuggesties van inwoners te verzamelen. De gemeente moet de uitgaven met ongeveer vijf miljoen euro verlagen.

27 Feestelijke presentatie van de dichtbundel ‘Bakkum Bruin’ van Bob van Leeuwen.

31 Juf Ineke Verbeek neemt na 40 jaar afscheid van de Paulusschool.

De Paulusschool.
De Paulusschool. Eerste Groenelaan 88 in Castricum, 2011. De Paulusschool is in 2012 afgebroken. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

April

13 Ton de Groot geeft een presentatie in het oude raadhuis over zijn zoektocht naar in Castricum ingeschreven Joden die omkwamen in de Tweede Wereldoorlog.

15 Tijdens de jaarvergadering van de Hengelsport Vereniging Castricum ontvangt Kees Bedeke, secretaris van de vereniging, een Koninklijke onderscheiding.

17 Informatieplatform geopend in de bibliotheek. Het wordt onderhouden door een samenwerkingsverband van organisaties in Castricum die zich bezighouden met duurzaamheid, natuur en milieu.

28 In het bezoekerscentrum De Hoep vindt een muzikaal en creatief feestprogramma plaats ter gelegenheid van het afscheid van burgemeester Emmens-Knol. Tijdens een buitengewone raadsvergadering, waarin zij de ambtsketen overdraagt aan locoburgemeester Christel Portegies, ontvangt zij de gemeentelijke onderscheiding.

Burgemeester Aaltje Emmens - Knol heeft bij haar afscheid de ambtsketen overgedragen aan loco-burgemeester Christel Portegies in aanwezigheid van commissaris van de koningin Johan Remkes en plaatsvervangend raadsvoorzitter Fred de Haan.
Burgemeester Aaltje Emmens-Knol heeft bij haar afscheid de ambtsketen overgedragen aan locoburgemeester Christel Portegies in aanwezigheid van commissaris van de koningin Johan Remkes en plaatsvervangend raadsvoorzitter Fred de Haan.

Jaarboek 35, pagina 122

29 Drie inwoners van de gemeente krijgen een Koninklijke onderscheiding; het zijn mevrouw G.C.M. Blokker en de heren W. Weber en F.A.J. Scheepmaker.

Mei

6 De gemeente kondigt forse bezuinigingen aan op subsidies voor de culturele sector.

10  De actiegroep ‘Bescherm Bakkum’ heeft met vijfduizend steunbetuigingen het verzoek ingediend om van oud-Bakkum een beschermd dorpsgezicht te maken.

11  Afscheidsreceptie van Esther Hollenberg bij haar vertrek als directeur van Forte Kinderopvang. Esther Zijl volgt haar op.

13 De muziektheatergroep C-Squad voert de show Famed op in Theater De Dansende Duinen.

13  Jan Twisk, bloembollenkweker en pionier in agrarische schade-expertise, is overleden.

14  De Informatiewinkel van de stichting Landschap Noord-Holland in het dorpscentrum, die grotendeels door vrijwilligers werd gerund, is definitief gesloten.

15  De Dubbele Lus wordt gelopen en er is een grootse spinningmarathon op het Bakkerspleintje. Beide evenementen zijn verbonden met de doelstellingen van Alpe d’HuZes om geld in te zamelen voor kankeronderzoek.

21 Op meer dan dertig beachvolleybalvelden wordt dit weekend door ongeveer 300 teams gespeeld.

Beachvolleybaltoernooi.
Beachvolleybaltoernooi. Strand Castricum aan Zee. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

25 Truus Witkamp wordt in de bloemetjes gezet vanwege haar 65-jarig lidmaatschap van de Tennisclub Bakkum.

29 Groot vocaal festival Van Dorp tot Kust. Op zes podia treden zo’n 20 koren en bands op uit de regio.

Juni

1 Kampeerterrein Bakkum heeft er een filmzaaltje bij in de vorm van twee geschakelde zeecontainers.

2 Jaap Dekker, 40 jaar begeleider van teken- en schilderwerkgroepen van Perspectief, is overleden.

4 Het 50-jarig bestaan van de Amateurtuindersvereniging Castricum wordt gevierd, onder meer met een puzzeltocht over de vier tuincomplexen.

5 In het kader van ‘Beleef Castricum’ zijn bij de historische verenigingen in de drie dorpskernen tentoonstellingen te zien van foto’s van favoriete plaatsen in de gemeente.

6 Op de ledenvergadering van de biljartvereniging ‘Onder Ons’ is Jan Feeke, oud-topbiljarter, bij zijn afscheid benoemd tot erelid.

9 Tijdens een inspraakavond over de gemeentelijke Voorjaarsnota worden veel protesten geuit tegen de voorgenomen bezuinigingen die ernstige gevolgen kunnen hebben voor verschillende instellingen, zoals de bibliotheek en de VVV.

16 De oud-directeur van de Paulusschool, Jan Bruggeman, is overleden.

18 Kunstmarkt bij Toonbeeld. Het evenement valt samen met de bekende Kunstfietsroute.

20 Jo Stevens (1918) is overleden. Hij was de oprichter van zaken voor dames- en herenkleding en zal ook in herinnering blijven als prominent pleitbezorger voor de belangen van de plaatselijke middenstand.

Herenmode Stevens.
Herenmode Stevens. Dorpsstraat 90 in Castricum, 1968. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

23 Een nieuwe Balatonfüred bank wordt door wethouder Klijnstra onthuld.

De Balatonfüred bank.
Het plaatsen van de Vriendschapsbank op het Balaton Füredplein. Foto Ad van de Velde. Toegevoegd.

24 De gemeente Castricum organiseert wederom de lokale Veteranendag.

27 Platform ‘Ons strand’ is opgericht. Een groep inwoners, die zich ernstig zorgen maakt over de vergaande bebouwing en vercommercialisering van het strand en omgeving, heeft zich verenigd.

27 Tennisser Martin Verkerk en coach Alex Reijnders openen de 55e editie van het ‘Biesterbos Open’ op de tennisbanen van TC Bakkum.

30 De gemeenteraad besluit tot teleurstelling van het platform ‘Ons strand’ een nota van burgemeester en wethouders over de verdere ontwikkeling van het strand goed te keuren.

Juli

2 Na bijna dertig jaar stoppen Ber, Jan en Gonnie Veldt met het biljartcentrum in Geesterduin om van hun pensioen te gaan genieten. Er is een druk bezochte afscheidsreceptie. Het biljartcentrum wordt door een stichting overgenomen.

Ber, Gonnie en Jan Veldt tijdens afscheidsreceptie 2 juli 2011.
Ber, Gonnie en Jan Veldt tijdens afscheidsreceptie 2 juli 2011. Biljart
centrum Veldt, Jacob Rensdorpstraat 2 juli 2011. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

4 De Augustinusschool viert het 90-jarig bestaan.

9 Kindertehuis Antonius sluit met een kort officieel programma na 75 jaar zijn deuren. De zorg wordt voortaan geboden in kleinschalige voorzieningen.

10 Tinus Zijp, vroeger typograaf bij drukkerij Boesenkool en koster van de Pancratiuskerk, is overleden.

10 Jimmy Hendriks wordt Europees jeugdkampioen darts.

11 Cees Waal is overleden. Hij was van april 1998 tot eind 2001 waarnemend burgemeester van Castricum.

11 Anneke van Wallenburg-Laban is overleden. Ze was zeer actief in het Castricumse verenigingsleven, onder andere voor dorpshuis De Kern en de schildersclub Perspectief.


Jaarboek 35, pagina 123

14 Oud-wethouder Jan van Hemert is overleden.

27 Het straattheater van het zomer-theaterfestival De Karavaan geeft voorstellingen op het Bakkerspleintje.

31 Het sfeervolle ‘Uit Je Bak festival’ in het Willem de Rijke plantsoen trekt honderden bezoekers.

Augustus

13 Piet Veldt, erelid van de Castricumse Reddingsbrigade ‘De Strandlopers’, is overleden.

Boot van de van de reddingsbrigade.
Boot van de van de reddingsbrigade. Strand Castricum aan Zee. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

20 Het Verhalenpaviljoen biedt gelegenheid om verhalen te vertellen over een bijzondere plek of ernaar te luisteren. Op initiatief van de kustgemeenten en de provincie Noord-Holland trekt het evenement langs zes kustplaatsen.

23 CityCamp wordt vervolgd, waarbij verschillende gezinnen voor hen onbekende gasten ontvangen. Op De Brink kan tijdelijk gekampeerd worden.

September

2 Tijdens een vrijwilligersmarkt op het Bakkerpleintje presenteert de Rode Kruis afdeling Castricum een nieuwe sociale activiteit: ‘Meet & Eat’.

7  Drs. Toon Mans, voorheen burgemeester van Hillegom, is benoemd tot burgemeester van Castricum en wordt geïnstalleerd tijdens een buitengewone raadsvergadering.

8  De stichting Reanimatie Castricum neemt afscheid van haar oprichter Katja Boonstra. Voor haar 35-jarige dienstverlening heeft ze van de Hartstichting een onderscheiding ontvangen.

9  Een replica van het vroegere tuinhuis is teruggeplaatst in de Tuin van kapitein Rommel. Het origineel stond bij Zorgcentrum De Boogaert waar het in verval was geraakt. De ViVa! Zorggroep draagt het nieuwe tuinhuis over aan de gemeente.

Overdracht van een replica van het vroegere tuinhuis van de familie Rommel door de heer Luciën van Ruth, bestuurder van de Viva! Zorggroep aan wethouder Hilbrand Klijnstra.

10  De Sint Pancratiuskerk, het oude raadhuis en het voormalig café De Landbouw (thans jongerencentrum De Bakkerij) bestaan 100 jaar. De opening van de Open Monumentendag staat in het teken van deze jubilea.

10 ‘Culinaire Lifestylemarkt’ in het dorpscentrum.

10 Opening van het nieuwe clubhuis van de hockeyclub op het sportpark Wouterland.

10 Vitesse ‘22 opent officieel de nieuwe kleedkamers, die dankzij de medewerking van veel vrijwilligers gerealiseerd zijn.

15 Het clubhuis van de Tafeltennisvereniging Castricum is door brand verwoest.

17 De ‘Uitmarkt van Castricum’, waarbij diverse organisaties hun programma presenteren, vindt plaats in de bibliotheek.

17 ‘Castricum Culinair’: zes restaurants schotelen het publiek op het pleintje in Bakkum hun specialiteiten voor.

22 Een bonte parade van mensen die verbonden zijn met de lokale duurzame energiecoöperatie CALorie, trekt door de componisten- en zeeheldenbuurt om iedereen attent te maken op energiebesparende maatregelen.

25 Dartspeler Jimmy Hendriks verovert de wereldtitel voor jeugdspelers.

28 Ernst Mooij presenteert zijn boek ‘Een groene oase tussen Kaasstad en Staalstad’, waarin de verschillende landschapstypen in de gemeente worden beschreven.


Jaarboek 35, pagina 124

Oktober

8 Officiële opening van het nieuwe raadhuis. De locatie Limmen en het paviljoen De Loet worden niet meer gebruikt. Tijdens het open huis kan ook kennis worden gemaakt met burgemeester Mans.

Officiële opening van het nieuwe raadhuis door Johan Remkes, commissaris van de koningin.
Officiële opening van het nieuwe raadhuis door Johan Remkes, commissaris van de koningin.

11  Fons Mooijman, oud-raadslid, is overleden.

12  Hans Kramer neemt afscheid van de gemeente. Hij was er sinds 1978 werkzaam in diverse leidinggevende functies.

15 Feestelijke viering in de kerk Maria ten Hemelopneming in Bakkum ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan.

19 Piet Borst, die in het dorp bekend stond als ‘de aardbeienman’, is overleden.

Piet Borst in de moderne aardbeienkas achter de boerderij.
Piet Borst in de moderne aardbeienkas achter de boerderij. Bleumerweg 20 in Bakkum, 2003. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

30 Carnavalsvereniging De Windtrappers wordt na veertig jaar opgeheven. Het resterende batig saldo gaat naar het Sociaal Carnaval.

November

2 Allerzielen op de begraafplaats van Onderlangs, waarbij graven worden verlicht en gedecoreerd als eerbetoon aan de overledenen.

5 Gerard Veldt, Harry de Water en Frank Bruggeling nemen afscheid van de vrijwillige brandweer.

9 De gemeente Castricum is winnaar van de CO2-besparing Award.

17  In Geesterhage is een Centrum voor Jeugd en Gezin gevestigd. Wethouder Meijer verricht de opening.

18  De Stichting Welzijn Castricum organiseert, als dank voor de inzet van de vrijwilligers in de gemeente, een feestelijke bijeenkomst in het Jac.P. Thijsse College.

20  Het jubileumjaar van de Sint Pancratiuskerk is officieel beëindigd met een plechtige viering. Aan het einde van de viering wordt het Jubileumboek ‘100 jaar Sint Pancratiuskerk 1911-2011’ gepresenteerd.

21  Negen organisaties in de gemeente ontvangen een bijdrage van het Rabo Coöperatiefonds voor doeleinden variërend van speeltoestellen tot leescafé.

26  Het geheel vernieuwde PWN-bezoekerscentrum De Hoep is heropend.

Bezoekerscentrum De Hoep.
Bezoekerscentrum De Hoep. Johannisweg 2 in Bakkum, 2000. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

27  John Heideman presenteert zijn boek ‘Castricum en Bakkum tijdens de Tweede Wereldoorlog’.

29 Bij het Groot Castricums Dictee, dat voor de vijfde keer wordt gehouden, nemen scholieren het op tegen een ploeg ouderen. Han Peusken schreef het dictee en Geert van Diepen, schrijver en muzikant, draagt het voor.

December

1 In het raadhuis is een expositie te zien over het leven en werk van architect Jan Stuyt, ontwerper van het oude raadhuis en de Sint Pancratiuskerk.

5 De gemeente en de ondernemers zetten hun handtekening onder de instelling van een Ondernemersfonds dat wordt gevoed door heffing van reclamebelasting en bestemd is voor het aantrekkelijker maken van het winkelgebied.

8 Er komt toch geen glasvezelnet in de gemeente. Ondanks maandenlange actie van de initiatiefnemer is het aantal aanmeldingen te gering en een netwerk dus niet rendabel.

24 Kerstsamenzang op Bakkums pleintje met begeleiding van de muziekvereniging Emergo.

30 Opening van het ‘Strandvondstenmuseum’ van Menno Twisk aan de Geversweg. De verzameling van strandvonder Thijs Bakker is daar onder andere te zien.

Jeanne GroentJes-Vleugel
Niek Kaan

16 januari 2023

Castricum – Honderd jaar geleden 1911 (Jaarboek 35 2012 pg 114-116)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 35, pagina 114

Castricum – Honderd jaar geleden 1911

Het raadhuis.
Het raadhuis. Dorpsstraat 65 in Castricum. Foto Ad van de Velde. Toegevoegd.

Het jaar 1911 kenmerkt zich door verschillende bouwactiviteiten in het centrum van het dorp: de sloop van het oude raadhuis en de bouw van een nieuw raadhuis. Voorts wordt gebouwd aan een nieuwe rooms-katholieke kerk St.-Pancratius, aan hotel De Rustende Jager en aan café De Landbouw.

De gebeurtenissen in Castricum van honderd jaar geleden zijn vooral ontleend aan de gemeenteraads-notulen, de inkomende en uitgaande stukken van de gemeente Castricum, de provinciale bladen, de burgerlijke standregisters enzovoorts.

1 januari 1911

Het gemeentebestuur bestaat op 1 januari 1911 uit burgemeester Johannes Mooij, de wethouders Joseph Goes en Petrus Valkering. De raadsleden zijn Johan Hogenstijn, Pieter Duijn, Gerrit Pzn. Kuijs, Petrus Pzn. Kuijs, Theodorus Dijkman en Pieter Twisk. De gemeenteontvanger is Bernardus Res. In de gemeente zijn 506 personen kiesgerechtigd voor de Tweede Kamer. Het aantal kiesgerechtigden voor de verkiezing van raadsleden in Castricum is 418. Daarvan zijn er 288 opgekomen bij de verkiezingen.

Op 1 januari 1911 telt Castricum 3.267 inwoners. Dit aantal is op 31 december in datzelfde jaar toegenomen tot 3.438. In het jaar 1911 vestigen zich in onze gemeente 463 personen, terwijl er 279 naar elders vertrekken. Er worden in dat jaar 95 kinderen geboren, er overlijden 108 inwoners en er worden 12 huwelijken gesloten.

10 januari 1911

In het raadhuis wordt door de betrokken besturen overgegaan tot het openbaar verhuren voor een periode van vijf jaar van enige percelen wei- en bouwland:

Voor de gemeente Castricum:
1 De Warkamp, in 12 percelen, samen groot: 167,10 are
2 De Kronenkamp, groot: 231,20 are
3 De Staalkamp, groot: 177,20 are
4 De Schuitenkamp, groot: 223,20 are
5 De Zanddijk, groot: 32,20 are
6 De Madeweg, groot: 65,50 are

Voor de Algemene Armen:
1 Een akker bouwland te Noord-Bakkum, groot: 13,50 are
2 Het Boschje te Bakkum, groot: 12,70 are
3 Jan Beenders-akkers, weiland, groot: 78,70 are
4 Het Bavenhofstee-bouwland in 3 percelen, groot: 67,80 are
5 Het Nesje, weiland, groot: 98,70 are
6 Het weiland ten westen van de Groene Laan, groot: 28,30 are
7 Het weiland de Baartenven, groot: 59,00 are
8 Het weiland het Morsje in het Bakkummerveld, groot: 171,10 are
Verder de Schulpstetten nummers 1 tot en met 8.

18 januari 1911

Vroedvrouw mejuffrouw E. Kieft-Slot, die in Limmen woonde, is in december 1910 overleden. Samen met de gemeente Limmen wordt een regeling afgesproken voor de tijdelijke benoeming van een vroedvrouw.

Elisabeth Kieft-Slot.
Elisabeth Kieft-Slot schenkt koffie in voor haar familieleden. Rijksweg 54 in Limmen. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

Aan de provincie wordt opgegeven dat de gemeente over een geneesheer beschikt, te weten IJ. Schoonhoff. Op Duin en Bosch zijn vier geneesheren en een apothekeres.

Dokter Schoonhoff.
Dokter Schoonhoff, circa 1910. Hij woonde in Hermana State, Dorpsstraat 76 in Castricum. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

De gemeente wil van 1 maart tot 1 september een deel van het terrein van Jacob Res gebruiken voor de bouw van een nieuw raadhuis.

1909: Het oude raadhuis aan de Rijksstraatweg.
1909: Het oude raadhuis aan de Rijksstraatweg.

21 februari 1911

Burgemeester en Wethouders (B&W) verkopen de grond en het brandspuithuisje aan de Kramersweg (Burgemeester Mooijstraat). Voor 200 gulden wordt Martinus Res de nieuwe eigenaar.
De burgemeester merkt aan het einde van de vergadering op dat dit de laatste vergadering zal zijn in het oude raadhuis en dat daaraan vele herinneringen, zowel aangename als misschien minder aangename, achterblijven. Hij hoopt echter dat met het slopen van het oude raadhuis veel aan de vergetelheid zal mogen worden overgelaten. Op zijn voorstel wordt goedgevonden om een foto van het raadhuis te laten maken.

Driehoekige gevelsteen in oude Raadhuis.
Driehoekige gevelsteen in oude Raadhuis.

29 maart 1911

Het ‘Comité tot aanleg eener stoomtramverbinding Egmond-Castricum’ verzoekt opnieuw aan de gemeenteraad om 300 gulden bij te dragen in de kosten van de voorbereidingen voorafgaande aan de definitieve aanleg. Ook nu wordt daartoe niet besloten, omdat voor de gemeente de aanleg van weinig belang is, daarentegen wel voor de Egmonden.

18 april 1911

De huurwaarde van de lokaliteiten met een vergunning tot de verkoop van sterke drank is geschat door de gemeenteontvanger B.A. Res.

Café de Vriendschap.
Dorpsstraat met rechts Café Van Benthem, later Café Roozendaal, ook bekend als Café De Vriendschap en De Oude Schimmel. Schilder Ton Revers. Foto Jacques Schermer. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

Het betreft de volgende eigenaren: in de Kerkbuurt: Rika van Benthem (de Vriendschap), J.B. Koopman (De Rustende Jager), B. Wempe (hoek Dorpsstraat-Burgemeester Mooijstraat), M. Olgers (Burgemeester Mooijstraat) en P. Schotvanger (hoek Burgemeester Mooijstraat-Mient); in wijk B: D. Tromp (Oosterbuurt) en vier in Bakkum: L.A. Burgering (Bakkummerstraat), W. Joosten (nu – in 2012 – hotel Borst), K. Peijs, K. Brantjes en C. Castricum (De Goede Verwachting aan de Heereweg).

Het nieuwe raadhuis.
Het nieuwe raadhuis.

27 april 1911

Na afloop van de raadsvergadering legt burgemeester Mooij de eerste steen van het in aanbouw zijnde nieuwe raadhuis.


Jaarboek 35, pagina 115

De nieuwe Pancratiuskerk in aanbouw. Links achter is nog een stukje van de oude kerk te zien, dat na voltooiing van de nieuwe kerk werd gesloopt.
De nieuwe Pancratiuskerk in aanbouw. Links achter is nog een stukje van de oude kerk te zien, dat na voltooiing van de nieuwe kerk werd gesloopt.
Dit plankje is door een metselaar achtergelaten tijdens de bouw van de kerk. In Alkmaar woonde een familie Querelle, verder zijn geen gegevens bekend.
Dit plankje is door een metselaar achtergelaten tijdens de bouw van de kerk. In Alkmaar woonde een familie Querelle, verder zijn geen gegevens bekend.

4 mei 1911

Er wordt besloten om mejuffrouw J.J. Vahl, verloskundige te Heiloo, te benoemen tot vroedvrouw. Dat gebeurt met ingang van 15 mei en voorlopig voor een jaar.

Johanna Jeanetta Vahl.
Vroedvrouw Johanna Jeanetta Vahl
 (1882-1931). Zij is op 31-07-1931 onder de elektrische tram naar Duin en Bosch verongelukt. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

24 mei 1911

De commissie tot voorbereiding van de oprichting van een elektrische centrale voor West-Friesland verzoekt aan het gemeentebestuur om een principiële niet bindende beslissing te nemen omtrent aansluiting van de gemeente Castricum.
Met hetzelfde doel heeft ook de Kennemer Elektriciteit-Maatschappij te Bloemendaal een verzoek aan het gemeentebestuur gericht. Deze verzoeken zijn voor kennisgeving aangenomen en er is besloten een afwachtende houding aan te nemen.

31 mei 1911

Er wordt een heffingsverordening vastgesteld tot terugbetaling van de kosten van het onderwijs die de gemeente Castricum aan de gemeente Alkmaar zijn verschuldigd. Het betreft de kinderen uit Castricum die de openbare lagere scholen in Alkmaar bezoeken. De kosten bedragen 18 gulden per leerling per jaar en dienen door de betreffende ouders te worden betaald.

10 juni 1911

Bij het vee van heel veel boeren is de besmettelijke ziekte mond- en klauwzeer uitgebroken.

19 juli 1911

De raad wordt op de hoogte gebracht van het feit dat de balken in het nieuwe raadhuis niet naar wens liggen en dat de architect, de heer Stuyt, er voorstander van is dat onder de balken een plafond zal worden aangebracht.
De raad geeft er echter de voorkeur aan om het te laten zoals het nu is. Zij meent dat de lagere zolder in de raadszaal wanstaltiger zal staan dan de balken.


Jaarboek 35, pagina 116

Na overleg met de districtsschoolopziener en de pastoor is de begintijd van de school vastgesteld op 8.45 uur. Een 60-tal inwoners had gepleit voor 9.00 uur, opdat de kinderen nog voor het begin van de school eerst de kerk zouden kunnen bezoeken.

16 augustus 1911

Bij de verkiezingen van 11 juli worden de raadsleden Theodorus Dijkman, Joseph M. Goes en Petrus Kuijs Pzn. herkozen. Goes wordt als wethouder herkozen.

Deze grenspaal heeft aan de Heereweg gestaan.
Deze grenspaal heeft aan de Heereweg in Bakkum gestaan. Foto G. van Geenhuizen. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

De gemeente Limmen heeft voorgesteld om aan de Rijksstraatweg tussen Limmen en Castricum een nieuwe twee meter hoge hardstenen scheipaal te plaatsen en de oude stenen grenspaal, die in slechte toestand verkeert, naar de Zanddijk te verplaatsen. De gemeente Castricum wordt gevraagd de helft van de kosten te dragen. Het voorstel wordt aangenomen.

5 september 1911

Met de heer Trompetter wordt een bedrag van 100 gulden overeengekomen voor het vullen, aansteken en uitdoven van de straatlantaarns, met name van 17 stuks en van de verste drie alleen het vullen, terwijl van de heren Peijs en Stuifbergen zal worden gevraagd die drie te willen aansteken en uitdoven.

Circa 1930 aan de De Vinkebaan: lantaarn opsteker voor de winkel van Nanne.
Circa 1930 aan de De Vinkebaan: lantaarn opsteker voor de winkel van Nanne.

18 oktober 1911

De burgemeester van Limmen stelt voor om gezamenlijk in een ziekenbarak te voorzien. De raad is niet genegen om voor gezamenlijke rekening een ziekenbarak te Castricum te laten inrichten.

15 november 1911

Het provinciaal bestuur merkt op dat er in Castricum nog steeds geen inrichting bestaat tot afzondering van lijders aan besmettelijke ziekten (vanwege de bedreiging van de cholera epidemie). Er wordt opgeroepen om aandacht te schenken aan de bouw van een ziekenbarak en voorgesteld om samen met de gemeente Limmen te komen tot de bouw van een ziekenbarak. Een besluit wordt aangehouden.

De ziekenbarak.
De ziekenbarak. Kramersweg 47 in Castricum. Het pand is in oorlogstijd gesloopt. Op de foto Veenstra. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

16 november 1911

Eerste vergadering in het nieuwe raadhuis. De tafel uit het oude raadhuis wordt verkocht aan de Amsterdamse antiquair Staal voor 400 gulden.

Gedeputeerde Staten (GS) geven goedkeuring voor het oprichten van een acetyleengas installatie in een gebouwtje bij het nieuwe raadhuis. Het te ontwikkelen gas is voor de verlichting van het raadhuis en de woning van het hoofd der school.

Jacobus Lute vraagt vergunning voor het plaatsen van een toestel voor de ontwikkeling van acetyleengas, systeem carbid in water tot het verschaffen van licht in de woning en werkplaats van de verzoeker, in de woning en timmermanswerkplaats van G. Kabel, de woning van P. Klinkhamer en die van D. Bakker.

6 december 1911

Er wordt besloten om het onderwijzend personeel gedurende 5 maanden vanaf december tot en met april een tegemoetkoming te geven van 5 gulden per maand. De kosten bedragen dan in totaal 45 gulden per maand voor het gezamenlijke personeel.

31 december 1911

De gemeenterekening over het jaar 1911 telt aan ontvangsten 62.820 gulden en aan uitgaven 62.419 gulden, zodat er een batig saldo is van 401 gulden.

Simon Zuurbier

Ht administratiegebouw van Duin en Bosch.
Ht administratiegebouw van Duin en Bosch in Bakkum. Collectie Stuifbergen. Toegevoegd.

Provinciaal verslag over 1911 betreffende Krankzinnigengesticht ‘Duin en Bosch’ te Castricum

Het verplegend personeel bestaat in 1911 uit 78 verpleegsters en 34 verplegers.

Ten gevolge van de vermeerdering van het uitwonend personeel doet zich de woningnood te Castricum sterk gevoelen, zodat thans personeel te Heiloo en Uitgeest woonachtig is. Daar dit niet in het belang van het gesticht kan worden geacht, zal uitbreiding van het aantal ambtswoningen spoedig nodig zijn.

Het zusterhuis van Duin en Bosch in Bakkum.
Het zusterhuis van Duin en Bosch in Bakkum, 1920. Later werden dit de broederwoningen. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

Met de bouw van een dokterswoning, een hoofdverplegers- een parkwachters- en zes dubbele woningen voor gestichtspersoneel wordt aangevangen.

Loop der bevolking van Duin en Bosch: aanwezig op 1 januari 1911: 550 en op 31 december 1911: 649.

24 oktober 2022

Kroniek 2010 van Castricum (Jaarboek 34 2011 (pg 121- 124)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 34, pagina 121

Kroniek 2010 van Castricum

Januari

1 De kern Castricum-Bakkum telt 22.667 inwoners, 23 minder dan het aantal inwoners op 1 januari 2009.

2  Tijdens de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie krijgen Lia Vriend-Vendel, landschapsdeskundige en geografe, Mart Brouwer de Koning van LTO Noord en Piet Veel van PWN Puur Natuur een waarderingsspeld.

7 De gemeenteraad besluit de aankoop voor jeugdsociëteit De Bakkerij van café Me Tante, vroeger bekend als café De Landbouw, met een tweede hypotheek te ondersteunen.

7 De eerste Automatische Externe Defibrillatoren (AED’s) zijn in het winkelcentrum Geesterduin geplaatst. Castricum zal worden voorzien van een groot aantal van deze hartmassageapparaten.

IJspret op de ijsbaan van Vereniging Kennemer IJsbaan.
IJspret op de ijsbaan van Vereniging Kennemer IJsbaan. Foto Ad van de Velde. Toegevoegd.

9 De ijsbaan aan de Zeeweg wordt opengesteld, nadat de brandweer heeft gezorgd voor een laag water.

10 Wegens de slechte weersomstandigheden en de spekgladde duinpaden zijn de Halve Marathon van Egmond en de fietscross afgelast.

10 Bij de gemeentelijke sportverkiezing wordt atleet Ronald Schroër sportman 2009 en de zwemster Tessa Brouwer sportvrouw 2009. Het sporttalent van 2009 is de elfjarige turner Mats van Burgel.

Rolstoeltennisser Sven Jonker prolongeert zijn titel als sporter met een beperking. Sportploeg van het jaar wordt de voetbalclub F.C. Castricum.

25  Presentatie van een onderzoeksrapport over de bestrijding van ratten in onder andere de Componisten- en Zeeheldenbuurt. Vervanging van de riolering is een van de maatregelen.

26  De bekende Castricummer Dirk Schotvanger overlijdt op honderdjarige leeftijd. In het 32e Jaarboek (2009) is over hem een artikel opgenomen.

Februari

1 Jaap van der Poll is op 95-jarige leeftijd overleden. Hij nam als speerwerper deel aan de Olympische spelen van 1936 en werd drie keer Nederlands kampioen.

7 In een grote tent op de Brink vindt het Sociaal Carnaval plaats met verschillende activiteiten er omheen, waaronder een korenfestival.

8 Wethouder Ria Beens geeft het officiële startsein voor de herinrichting van de Dorpsstraat.

8 Wethouder Christel Portegies en twaalf organisaties van belanghebbenden tekenen een intentieovereenkomst voor de oprichting van een Economisch Platform Castricum.

13 De voorlopig laatste optocht van de carnavalsvereniging De Windtrappers trekt door het dorp.

De strandhuisjes op het strand van Castricum aan Zee.
De strandhuisjes op het strand van Castricum aan Zee. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

18 De gemeenteraad besluit het verbod op het overnachten in strandhuisjes in te trekken. Voorts mogen vier strandpaviljoens het gehele jaar blijven staan.

18 Landschap Noord-Holland maakt bekend dat het geplande Groenhuis achter het station niet doorgaat, omdat de provincie Noord-Holland de subsidie verlaagt.

Maart

3 Bij de verkiezingen voor de gemeenteraad is de opkomst 63 procent. De zetelverdeling is als volgt: VVD 5, CKenG 4, GDB 3, CDA 3, PvdA 3, Groen-Links 2, D66 2 en de Vrije Lijst 1.

10 Afscheid wordt genomen van tien raadsleden die niet in de nieuwe gemeenteraad terugkeren. Irene Bouman, Maria Overtoom en Fred Weda ontvangen een koninklijke onderscheiding.

Bejaardencentrum De Santmark.
Bejaardencentrum De Santmark. Schilder: onbekend. Foto Jacques Schermer. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

20 Woonzorgcentrum De Santmark organiseert een feestelijke dag ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan.

20 De burgemeester opent de tweejaarlijkse Culturele Manifestatie in sporthal De Bloemen.

24 Jan Frens wordt benoemd tot voorzitter van de Tennisclub Bakkum. Hij volgt Tonny Hendriks op die elf jaar de voorzittershamer hanteerde.

24 Marja en Dick Ceulen ontvangen een koninklijke onderscheiding voor hun inzet voor de gymnastiekvereniging DOS.

27 Mevrouw Behrens-Bakker ontvangt een koninklijke onderscheiding voor haar werk voor de accordeonvereniging BCAC.

April

5 Opening van galerie en atelier Sopit van grafisch ontwerper Harm Noordhoorn.


Jaarboek 34, pagina 122

10 Première van de film ‘Ik wist niet wat oorlog was’ van Pauline van Vliet. Het is een film over de Castricumse oorlogsjaren, waarin scholieren en ouderen aan het woord komen.

De rugbybal in de bemodderde handen van de Kannibalen van CasRC.
De rugbybal in de bemodderde handen van de Kannibalen van CasRC. Fotopersbureau De Boer. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

17 Op 83-jarige leeftijd overlijdt Kees Kabel, onder meer oprichter van de Castricumse Rugbyclub en van de basketbalvereniging The Sea Devils.

20 Presentatie van het programma van het nieuwe college van burgemeester en wethouders. De nieuwe wethouders worden Christel Portegies (VVD), Marianne Zonjee (CDA), Bert Meijer (CKenG) en Hilbrand Klijnstra (D66).

29 Afscheidsbijeenkomst van de wethouders Ria Beens en Ber Hes.

29 In het kader van de jaarlijks lintjesregen ontvangen vijf Castricummers een koninklijke onderscheiding. Het zijn de dames Jacobs-Poell, Voors-Rikkers, Van Meerkerk-Akkerman en de heren Koenes en Zonneveld.

Mei

7  Op deze datum kwam in 1945 Cor Beentjes bij de boerderij van de familie aan de Hollaan door een kogel van een Duitse soldaat om het leven. Op uitnodiging van de tegenwoordige eigenaar gedenkt zijn familie op deze boerderij de tragische gebeurtenis.

Boerderij aan de Hollaan 1 in Castricum.
Boerderij aan de Hollaan 1 in Castricum. Schilder Lau Hoebe. Foto Jacques Schermer. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

8  De Castricumse Reddingsbrigade geeft in het zwembad De Witte Brug voorlichting ter voorkoming van waterongevallen.

9 Bets Hoebe-Schouten, van de vele jaren in Bakkum en omstreken bekende winkel, is op 96-jarige leeftijd overleden.

19 Een vertegenwoordiger van het Oranjefonds, dat een grote financiële bijdrage heeft verleend, verricht de opening van de uitgebreide ontmoetingsruimte in de Tuin van Rommel.

19 De provincie heeft het terrein ‘Geest van Heemstede’ op de provinciale monumentenlijst geplaatst.

Juni

5 De gerestaureerde Maer- of Korendijk is feestelijk geopend.

12 Tijdens het Totaal Vokaal festival in theater Dansende Duinen treden 14 zanggroepen op.

19  Ateliers en expositieruimtes opengesteld tijdens de 15e Kunstfietsroute.

Herenkapper Quax.
Herenkapper Quax. Burgemeester Mooijstraat in Castricum, 1994. Foto Kees Blokker. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

20  Kapper Siem Quax overleden. Hij was mede-organisator van vele evenementen in Castricum.

25 Gevierd wordt dat bij de nieuwbouw van het raadhuis het hoogste punt bereikt is.

25 In Hotel het Oude Raadhuis voltrekt de burgemeester het eerste huwelijk.

26 Het koor Connection viert het 25-jarig bestaan. Dirigente Rolien Eikelenboom heeft al 25 jaar de muzikale leiding.

26 Reünie van oud-leerlingen en hun ouders ter gelegenheid van het 35-jarig jubileum van de Montessorischool. Juf Aukje Mallee neemt deze dag afscheid.

28 De eerste van drie discussieavonden die de gemeente heeft georganiseerd over kunst en cultuur in Castricum. Ze vormen de voedingsbodem voor de gemeentelijke Cultuurnota.

Juli

3 Feestelijke opening door burgemeester Emmens-Knol van het nieuwe dorpshart het Bakkerspleintje.

7 Wethouder Portegies opent een kanoroute die de dorpen Castricum, Akersloot en Limmen verbindt.

8 Na 37 en 35 jaar les te hebben gegeven nemen Ans Veeken en Gerard Tervoort afscheid van het Bonhoeffercollege.

15 Theaterfestival Karavaan trekt veel belangstelling met diverse straatacts.

De boerderij van de familie Zomerdijk.
De boerderij van de familie Zomerdijk. Heereweg 74 in Bakkum, 1996. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

31 In de bollenschuur van Piet Zomerdijk aan de Heereweg organiseert de familie Zomerdijk een expositie van zelfgemaakte kunstwerken.

Augustus

1 Het ‘Uit je Bak festival’ van De Bakkerij in het Willem de Rijkepark met popmuziek, straattheater, enzovoorts trekt ruim 1.500 bezoekers.

15 Vitesse ‘22 wint het jaarlijkse toernooi om de CAL-cup.

15 Het evenement Kunst & Koningsduin met onder andere een optreden van de trompettist Eric Vloeimans is wederom een groot succes.

16 Honderden vogelaars verzamelen zich in het duingebied, waar de zeldzame ‘Groene bijeneter’ gesignaleerd is.

19 In het kader van een kunstproject, onderdeel van de Noord-Holland-Biënnale, worden kampeerplekken in het dorp aangeboden en wordt de gastvrijheid op de proef gesteld. Centraal staat een provinciaal onderzoek naar de identiteit van kustplaatsen.

Het Schulpstet met rechts de boerderij van Lute.
Het Schulpstet met rechts de boerderij van Lute. De boerderij is in 2010 afgebroken. De huizen links zijn veel eerder afgebroken. Links achter is de woning van de familie Kuijs. Met de hand onder de foto geschreven: Koba v.d. Velden. Adressering van de ansicht: Mejuffrouw Neeltje Portegies. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

25 Een ruim 200 jaar oude boerderij aan het Schulpstet wordt gesloopt. De boerderij was vanaf 1916 in bezit van de familie Lute.

28 Open dag in het gerenoveerde dorpshuis De Kern.


Jaarboek 34, pagina 123

September

1  Afscheidsreceptie van Bert Teeuwen, de wijkagent van Bakkum.

2  Officiële opening van het kantoor van de thuiszorg organisatie Buurtzorg Castricum aan de Korte Cieweg.

2  Odylia Ostendorf neemt afscheid als conrector en plaatsvervangend rector van het Jac.P. Thijsse College, waar ze ruim vijfentwintig jaar aan verbonden was.

3  De burgemeester overhandigt Gré Borst een gouden broche vanwege haar 40-jarig jubileum in de boekenbranche.

10 De Bakkerij heeft het voormalig café Me Tante (voorheen De Landbouw) officieel in gebruik genomen. Ongeveer drie jaar heeft de jeugdsociëteit het zonder eigen accommodatie moeten doen.

11 Bert Stam, oud-wethouder van Castricum en oud-burgemeester van Wieringen, Schagen en Vlaardingen, is plotseling overleden.

11 Diverse gebouwen zijn geopend en veel exposities te bezichtigen in verband met de Open Monumentendag.

14 Oprichting van de Energie Coöperatie CALorie. Het is een samenwerkingsverband voor inwoners van de gemeente met als doel productie van duurzame energie.

16  Co Kerssens, deelnemer aan een sponsorfietstocht naar Burkina Faso, is dodelijk verongelukt.

17  Gedeputeerde E. Post verricht samen met vertegenwoordigers van de gemeente de opening van het nieuwe fietspad dat Castricum en Akersloot met elkaar verbindt.

18  Het culturele seizoen begint in de bibliotheek en in Toonbeeld met het evenement ‘Cultuur proeven’.

23  Muziekdocent Hans Timmer neemt afscheid van het Bonhoeffercollege wegens zijn pensionering.

24  Na de herinrichting van de Dorpsstraat is de weekmarkt weer terug in het oude dorpscentrum.

Voormalig café De Vriendschap heeft een rijke historie die dateert vanaf 1874.
Voormalig café De Vriendschap heeft een rijke historie die dateert vanaf 1874. Rechts snackbar ´t Steegje, en links café Centraal. Dit pand is afgebroken en in 2012 zijn er winkelpanden met appartementen gebouwd. Dorpsstraat 75 in Castricum, 2010. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

28 Café De Vriendschap aan de Dorpsstraat, beter bekend als De Oude Schimmel en daterende uit 1874, is gesloopt in verband met een nieuwbouwproject.

Oktober

6 Opening van het uitgebreide studiehuis en nieuwe lokalen bij het Jac.P. Thijsse College.

11 Tijdens archeologisch onderzoek bij het Woonzorgcentrum De Boogaert zijn twee skeletten gevonden die vermoedelijk uit de derde eeuw dateren.

14 Opening van de nieuwe studieruimtes van het Bonhoeffercollege.

15 De eerste bijeenkomst van een netwerkcafé van ondernemers, politici en actieve burgers vindt plaats in Hotel het Oude Raadhuis.

De Oratorium vereniging geeft een optreden in de Pancratius kerk.
De Oratorium vereniging geeft een optreden in de Pancratius kerk. Dorpsstraat 113 in Castricum. Foto Ad van de Velde. Toegevoegd.

15 Uitvoering door de Castricumse Oratoriumvereniging met acht solisten van het oratorium Elias.

16 Catharina de Leur-Keijser overleden. Zij was een bekende blokfluitiste en lid van verschillende ensembles.

20 De wethouders Meijer en Zonjee onthullen bij de entree van het strand een bord, waarop is vermeld dat het strand naast de ‘Blauwe vlag’ het predicaat ‘Zeer schoon’ is toegekend.

31 Jubileumconcert van het kleinkoor Castricum ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan. Het koor krijgt een staande ovatie.

November

10 Het officiële startsein wordt gegeven voor de nieuwbouw van woonzorgcentrum De Boogaert door Kennemer Wonen en de ViVa Zorggroep.

12 Wethouder Christel Portegies en de directeur van de fietsersbond Hugo van der Steenhoven openen de vernieuwde Dorpsstraat. Tot het feestprogramma behoort een stilettorun: een hardloopwedstrijd op hoge hakken.

15 Ondernemer Theo Zijlstra plotseling overleden.

16 De allereerste Rabo ‘lefpenning’ voor een ondernemer die zich heeft onderscheiden op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, wordt uitgereikt aan Edith van Daalen van Hotel het Oude Raadhuis. Ondernemersprijzen worden verder uitgereikt aan Mull Mode en A.C. Borstbouw.

18 Eerste amusementsavond in Hotel Borst met beelden, liedjes en verhalen over Castricum en Bakkum in vroeger tijd onder regie van Dick Groot. Alle geplande avonden waren razendsnel uitverkocht en voor de bezoekers was het een feest van herkenning.

Patisserie Tearoom de Roset.
Patisserie Tearoom de Roset. Burgemeester Mooijstraat 17 in Castricum, 2000. Foto Ad van de Velde. Toegevoegd.

25 Aan Patisserie Tearoom de Roset wordt de Meergroep Award 2010 toegekend, omdat het bedrijf zich regionaal het meest heeft ingezet voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

25 René Moerman uit Bakkum heeft het ‘Johan Stekelenburg Compliment 2010’ ontvangen voor zijn belangeloze inzet om mensen zonder baan aan werk te helpen.

26 De gemeente en de Stichting Welzijn Castricum ontvangen de Castricumse vrijwilligers in theater De Dansende Duinen als dank voor hun inzet.


Jaarboek 34, pagina 124

28 Het programma voor vele activiteiten ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan in 2011 van de St. Pancratiuskerk wordt gepresenteerd tijdens een feestelijke viering.

December

1 Rie Westland-Kornman van het vroeger bekende hotel-restaurant Kornman is op 79-jarige leeftijd overleden.

Hotel Kornman.
Hotel Kornman. Mient 1 in Castricum. Collectie Stuifbergen. Toegevoegd.

6 De burgemeester slaat de eerste paal voor de nieuwbouw van Tardy Vermicultures aan de Heemstederweg.

9 De heer Remkes, commissaris van de Koningin 31 in Noord-Holland, komt kennismaken met de gemeente Castricum.

15 Sneeuw en gladde wegen. Het strooizout van de gemeente is bijna op en alleen op de hoofdwegen wordt nog gestrooid.

24 Man ernstig gewond bij een schietincident aan het eind van de Zeeweg.

24 De Dorpsraad Bakkum organiseert in samenwerking met de muziekvereniging Emergo een sfeervolle kerstavond op het pleintje met muziek en samenzang.

29 In het buitengebied tussen Castricum en Heemskerk is een bronzen beeldje gevonden uit de Romeinse tijd dat de godin Victoria verbeeldt. De provincie heeft het beeldje gekocht.

31 Boesenkool krantendruk BV drukt de laatste kranten. Jansen Pers/Rotatiedruk in Gennep neemt dit bedrijf over.

31 Pastor Gerard Huisman, verbonden aan de parochie De Goede Herder, houdt zijn laatste kerkdienst in verband met zijn pensionering.

24 oktober 2022

Castricum – Honderd jaar geleden 1910 (Jaarboek 34 2011 pg 114-116)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 34, pagina 114

Castricum – Honderd jaar geleden 1910

Het Burgerlijk Armenhuis aan de Overtoom.
Het burgerlijk armenhuis aan de Overtoom 40-54 in Castricum, 1912. Hier woonden mensen die geen geld of onderdak hadden. Rechts staat de eerste ‘Weesmoeder’ Ma de Winter. Zij was tot 1923 de eerste ‘moeder’ van het Armenhuis. Op het bord staat dat bezoeken op zondag, dinsdag en donderdag tussen 3 en 4 uur afgelegd kunnen worden. Van links naar rechts Guurtje Ooms, Trijntje Ooms, Maartje Knaap, Teunis Baars en Stomme Dirk Stuifbergen, die doofstom was. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

Het jaar 1910 is een belangrijk jaar in de geschiedenis van Castricum: de bouw van een nieuw raadhuis en armenhuis wordt aanbesteed en rond dit jaar gaat ook de bouw van de rooms-katholieke kerk St. Pancratius en van hotel De Rustende Jager van start.

De gasfabriek met twee gashouders.
De gasfabriek met twee gashouders. Gasstraat in Castricum. Op 27 februari 1914 werd de steenkolengasfabriek in bedrijf gesteld. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

Verschillende activiteiten worden in 1910 ontplooid om steenkolengas in Castricum te gaan produceren, dan wel door de gemeente Beverwijk te laten leveren.

De gebeurtenissen in Castricum van honderd jaar geleden zijn vooral ontleend aan de gemeenteraads-notulen, de inkomende en uitgaande stukken van de gemeente Castricum, de provinciale bladen, de burgerlijke standregisters enzovoorts.

1 januari 1910

Het gemeentebestuur bestaat op 1 januari 1910 uit burgemeester Johannes Mooij, de wethouders Jacob Pzn. Kuijs en Piet J. Valkering. De raadsleden zijn Jan Schuijt, Joseph Goes, Johan Hogenstijn, Pieter Duijn en Gerrit Pzn. Kuijs. De gemeenteontvanger is Bernardus Res. In de gemeente zijn 478 personen kiesgerechtigd.

Op 1 januari 1910 telt Castricum 2.813 inwoners. Dit aantal is op 31 december in datzelfde jaar toegenomen tot 3.267. Deze enorme toename komt vooral door het vestigingsoverschot dat ingeluid is door de ingebruikname van Duin en Bosch. In het jaar 1910 vestigen zich in onze gemeente 668 personen, terwijl er 253 naar elders vertrekken. Er worden in dat jaar 112 kinderen geboren, er overlijden 73 inwoners en er worden 14 huwelijken gesloten.

19 januari 1910

De commandant der Stelling van Amsterdam doet in een brief aan de burgemeester met het predicaat ‘zeer geheim’ opnieuw een beroep om personen voor te dragen die bij mobilisatie als boodschapper voor de Stelling onder het bevel van de commandant zouden kunnen optreden. Eerder heeft de burgemeester meegedeeld dat er geen personen bekend zijn die dat zouden kunnen doen. De Boodschappendienst voor tijd van oorlog wordt van belang geacht ook wat Castricum betreft. De personen mogen niet militie-, landweer- of reserveplichtig zijn.

22 januari 1910

Pieter Schotvanger Jacobszoon, van beroep bierhuishouder en wonende te Castricum, verzoekt vergunning voor de verkoop van sterke drank voor een lokaliteit waarin nu reeds verlof is voor de verkoop van alcoholhoudende dranken in De Harmonie gelegen aan de Kramersweg (nu Burgemeester Mooijstraat). In het huis wonen verder zijn echtgenote Anna Bisschop en dienstbode Naatje de Reus. Op 15 februari daaraanvolgend krijgt Pieter Schotvanger deze vergunning.

Het vroegere theehuis, voor velen een opsteek naar het Provinciaal Ziekenhuis Duin en Bosch, nu al jaren lang een chinees restaurant. Kramersweg (nu Burgemeester Mooijstraat) in Castricum, 1910. De bezoekers van Duin en Bosch kwamen vaak met de trein naar Castricum en moesten dan verder met de paardentram naar Duin en Bosch. Tijdens het wachten dronk men in De Harmonie (hoek Kramersweg-Stationsweg) een kopje thee of koffie. De eerste eigenaar is P. Schotvanger. Collectie Stuifbergen. Toegevoegd.

Door het stijgend aantal inwoners is het maximum aantal van deze vergunningen door de gemeente verhoogd naar elf. Hiertegen komt bezwaar van de Inspectie van de Drankwet, omdat de grootte van de Castricumse bevolking volgens de wet dan een maximum van 9 vergunningen voorschrijft; de Inspectie gelast de eventueel verleende 10e en 11e vergunning voor vernietiging voor te dragen.

Vergunningen tot de verkoop van sterke drank zijn beperkt tot maximaal vijf in de Kerkbuurt:
Rika van Benthem (de Vriendschap), J.B. Koopman (De Rustende Jager), B. Wempe (hoek Dorpsstraat-Burgemeester Mooijstraat) en M. Olgers (Burgemeester Mooijstraat) , P. Schotvanger (Burgemeester Mooijstraat)
en vier in Bakkum:
L. Burgering, Wub Joosten (nu hotel Borst), Kl. Peijs en C. Castricum (De Goede Verwachting aan de Heereweg).

Op de aanvraag van timmerman Dirk Tromp voor een vergunning voor de verkoop van sterke drank, wordt afwijzend beschikt, omdat het maximum is bereikt. Op 14 juli 1910 is het aantal vergunningen beneden het maximum gedaald en krijgt Tromp alsnog op 3 augustus 1910 een vergunning; hij woont aan de Rijksstraatweg met zijn echtgenote Aafje Eeltink. Ook Klaas Brantjes, kruidenier te Zuid-Bakkum, krijgt een vergunning.

20 maart 1910

De heer T.C. Bakker uit Den Helder gaat niet in op de voorwaarden van de gemeente Castricum voor het verkrijgen van een gasconcessie.

Een plaatselijk comité, zich noemende ‘Vereeniging van belanghebbenden tot het verkrijgen van beter licht in deze Gemeente’, met onder andere als leden dokter IJ. Schoonhoff, dominee A. van Poelgeest, J. Res. M. de Haas en H.A. Nijsen, richt een verzoek aan de gemeente om gas te gaan betrekken uit Beverwijk. Daarin wordt vermeld dat er spoed gewenst is met het oog op de aansluiting van kerk, pastorie, enzovoorts.

Burgemeester en Wethouders (B&W) hebben een onderhoud gehad met de commissaris der Koningin inzake een geldlening van 7.000 gulden voor de bouw van een nieuw Armenhuis.

20 maart 1910

In verband met de verkiezingen nodigt de burgemeester de inwoners uit die kiesgerechtigd zijn. Het zijn alleen de mannelijke inwoners die de leeftijd van 25 jaar hebben bereikt en over een bepaald inkomen (300 gulden per jaar) kunnen beschikken in relatie met de woonlasten; dit is vastgelegd in de Kieswet van 1896. Op 22 maart 1910 is een gedrukte kiezerslijst beschikbaar met in alfabetische volgorde de kiesgerechtigden van Castricum met daarin per kiesgerechtigde de familienaam, voornamen, geboorteplaats en datum, huisnummer en de aanduiding kiesgerechtigd te


Jaarboek 34, pagina 115

zijn voor de Tweede Kamer, voor de Provinciale Staten en voor de Gemeenteraad. In totaal zijn er in Castricum 478 kiesgerechtigden voor de Tweede Kamer. Van hen zijn er 472 die ook voor de Provinciale Staten kiesgerechtigd zijn. De zes personen die niet mogen stemmen voor de Staten, zijn buiten de provincie Noord-Holland geboren en wonen hier nog niet lang genoeg.

In totaal zijn er 365 kiesgerechtigd voor de gemeenteraad, dus 113 inwoners voldoen niet aan de voorwaarden die gelden voor de gemeenteraad (te laag inkomen en/of te hoge woonlasten). De huisnummers in de kiezerslijst worden niet per straat gegeven, maar er wordt een doorlopend volgnummer gehanteerd voor alle huizen binnen de gemeente; het hoogste huisnummer in de kiezerslijst is 536.

9 april 1910

De Gezondheidscommissie, gevestigd te Beverwijk, dringt in een brief aan het gemeentebestuur aan op het nemen van maatregelen vanwege de bedreiging van de cholera-epidemie. Dit betreft dan het scheppen van gelegenheid tot afzondering en verpleging van cholerapatiënten.

In een schrijven van 9 november 1910 van het Provinciaal Bestuur blijkt deze gelegenheid in Castricum nog steeds niet beschikbaar te zijn en wordt het gemeentebestuur verzocht om deze voorziening te treffen. Hierop reageert de burgemeester met verwijzing naar de plannen voor de stichting van een nieuw armenhuis en het overleg dat gevoerd is met het Algemeen Armenbestuur. Daarbij is gesproken over de mogelijkheid om bij de bouw ook te zorgen voor een gelegenheid tot afzondering en verpleging van lijders aan besmettelijke ziekten, vooral choleragevallen.

De burgemeester meldt dat hiermee in het ontwerp van het armenhuis rekening is gehouden en er twee afzonderlijke kamers bestemd worden, welke binnenshuis geen verbinding hebben: een kamer voor de zieken en een voor de verpleging.

15 april 1910

Burgemeester en wethouders hebben gesproken met de burgemeester van Beverwijk over een mogelijke levering van steenkolengas aan de gemeente Castricum. De begroting van de directeur van de gasfabriek te Beverwijk voor levering van gas omvat perstoestellen, een persleiding van Beverwijk naar Castricum met een lengte van 9.000 meter, een gashouder te Castricum met een inhoud van 1.000 kubieke meter en een regulateurgebouwtje met dienstwoning. De totale kosten worden geraamd op 80.000 gulden. Dit bedrag wordt dusdanig hoog bevonden dat hierop niet wordt ingegaan.

4 april 1910

Raadslid Jan Schuijt is overleden, waardoor een nieuwe vacature in de raad is ontstaan.

3 juni 1910

De Bouw- en Exploitatieonderneming te Utrecht is door de gemeente Castricum gevraagd een onderzoek uit te voeren of de gasfabriek in onze gemeente redenen van bestaan zou hebben, en als dat zo is, of de gemeente als eigenaar van de te bouwen fabriek deze dan in pacht zou kunnen afstaan onder nader overeen te komen voorwaarden. Als resultaat van het onderzoek schrijft genoemde onderneming dat een steenkolengasfabriek bestaansredenen zou hebben.

Jacob Kuijs Pzn. neemt ontslag als raadslid.

27 juli 1910

De nieuwe raadsleden Petrus Kuijs Pzn. en Theodorus Dijkman worden geïnstalleerd.

Door het overlijden op 17 juli van het raadslid Pieter Duijn is er een nieuwe vacature ontstaan.

16 augustus 1910

De commissaris van de Koningin komt op bezoek. Hij zal onder andere de onderwijzerswoning bekijken bij het oude raadhuis.

25 augustus 1910

Het raadhuis behoeft buitengewoon herstel. De vraag wordt opgeworpen of het niet gewenst zou zijn om het geheel te vernieuwen.

Het oude Raadhuis met daarnaast de lagere school.
Het oude Raadhuis met daarnaast de lagere school. Dorpsstraat 65 in Castricum, 1909. Op deze plaats wordt in 1911 het nieuwe raadhuis gebouwd. Dit is het voormalige raadhuis, waarvoor de eerste steen in 1869 door burgemeester Zaalberg werd gelegd. Ernaast, aan de Schoolstraat, stond de in 1854 gebouwde eerste Openbare Lagere School van Castricum. Dit gebouw werd in 1934 gesloopt. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

De commissaris van de Koningin heeft geadviseerd om een gemeentesecretaris aan te stellen om daarmee de burgemeester te ontlasten, die ook nog de taak van gemeente-secretaris heeft. Zijn advies wordt pas per 1 januari 1914 opgevolgd.

21 september 1910

De raad besluit om een nieuw raadhuis met onderwijzerswoning te laten bouwen (kosten 10.000 gulden). Ook de bouw van een nieuw Armenhuis aan de Overtoom (kosten 7.000 gulden) en de aanleg van straatverlichting (kosten 1.000 gulden) worden goedgekeurd.

14 oktober 1910

Het Provinciaal Geneeskundig Gesticht Duinenbosch vraagt vergunning tot uitbreiding van de machinale inrichting door het plaatsen van een horizontale stoommachine met dynamo voor de opwekking van elektrische energie.

J.S.G.Jan Bedeke de machinist in de elektriciteitscentrale.
J.S.G.Jan Bedeke de machinist in de elektriciteitscentrale. Duin en Bosch, 1935. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

5 november 1910

De hoofdonderwijzer aan de Openbare Lagere School te Bakkum, de heer H.A. Nijsen, verzoekt met meerdere argumenten hetzelfde salaris te mogen ontvangen als het hoofd der Openbare Lagere School te Castricum dat 1.125 gulden per jaar bedraagt.

Meester Nijssen op een klassenfoto.
Rechts meester H.A. Nijsen en links de dames Mulder en Benedic. Klassenfoto van de Tweede openbare lagere school. Van Oldenbarneveldweg 37 in Bakkum, 1915. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

16 november 1910

Het nieuwe raadslid Pieter Twisk wordt geïnstalleerd.

Een plaatselijke verordening wordt vastgesteld:

  • herbergen, logementen en dergelijke voor het publiek openstaande plaatsen moeten gesloten zijn en blijven van 22.00 uur ’s avonds tot 06.00 uur ’s morgens;
  • het is verboden met woonwagens te staan op of langs openbare wegen, paden en pleinen.

26 november 1910

De Kennemer Electriciteit-Maatschappij, gevestigd te Bloemendaal, heeft plannen tot het ontwerp van een elektrische stroomlevering aan Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Akersloot, Castricum, Limmen, Heiloo en Alkmaar en informeert naar de gegevens over de plaatselijke bevolking.


Jaarboek 34, pagina 116

7 december 1910

Vanwege de aanleg van de nieuwe straatverlichting worden de plaatsen voor de gaslantaarns vastgesteld. Er zal een oproep worden gedaan aan gegadigden voor het aansteken en uitdoven van verder afgelegen geplaatste lantaarns.

Lantaarnopsteker voor de gaslantaarn aan Vinkebaan 18.
Aan de Vinkebaan stonden gaslantaarns die ‘s avonds ontstoken moesten worden en de volgende ochtend weer gedoofd. Mogelijk is dit Arie Stet die op Vinkebaan 22 woonde en lantaarnopsteker was. Vinkenbaan 18 in Bakkum, 1930. Collectie Stuifbergen. Toegevoegd.

12 december 1910

Christiaan Kieft, bloembollenkweker te Limmen en echtgenoot van Elisabeth Slot, gemeente-verloskundige van Limmen en Castricum, verzoekt voor zijn echtgenote eervol ontslag met ingang van 1 januari aanstaande vanwege een ernstige operatie die zij heeft ondergaan. Kort daarop is 16 december Elisabeth Slot te Amsterdam overleden.

Elisabeth Kieft-Slot (met koffiepot en haar familieleden.
Elisabeth Kieft-Slot (met koffiepot) en haar familieleden. Rijksweg 54 in Limmen. Na een wervingsprocedure wordt in oktober 1882, na goedkeuring door de Castricumse gemeenteraad, aangesteld als vroedvrouw in Castricum en Limmen. Elisabeth Slot, die haar diploma behaalde op 19 juli 1882 in Rotterdam, kan dus worden gezien als eerste van een reeks erkende Castricumse vroedvrouwen. In de eerste jaren van haar werkzaamheden leert Elisabeth haar toekomstige echtgenoot Christiaan Kieft, bollenkweker te Limmen, kennen, waarmee ze op 8 september 1886 in het huwelijk treedt. Het echtpaar gaat wonen Rijksweg 54 te Limmen, een huis dat kortgeleden is gesloopt. Elisabeth Kieft-Slot blijft meer dan 25 jaar als vroedvrouw in Castricum en Limmen werkzaam. Om bij dag en nacht de verlossingen te kunnen verrichten, verplaatste zij zich meestal met paard en wagen. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

De gemeente Limmen neemt contact op met B&W van de gemeente Castricum en stelt voor opnieuw een gemeenschappelijke vroedvrouw te benoemen, die dan bij voorkeur in Limmen woonachtig moet zijn, omdat Castricum al het voorrecht heeft een geneesheer te bezitten.

Bouwtekening van het oude raadhuis.
Bouwtekening van het oude raadhuis.

17 december 1910

Ten overstaan van de architect Jan Stuyt uit Amsterdamis in het raadhuis van Castricum overgegaan tot het aanbesteden van het slopen van het bestaande raadhuis met de onderwijzerswoning en van het bouwen van een nieuwraadhuis en onderwijzerswoning. In de daartoe bestemde bus blijken bij opening 15 inschrijvingsbiljetten te zijn gedeponeerd.

De aannemers hebben twee aannemingssommen verstrekt met of zonder leien dakbedekking. De hoogste inschrijving met leien is van Pieter Dubbeld, aanemer uit Alkmaar voor 12.670 gulden en de laagste is van Jacobus Res, aannemer te Castricum voor  9.490,gulden. Aan laatstgenoemde aannemer wordt het werk gegund. Tot zekerheidsstelling verbinden zich als borgen van aannemerJacobus Res zijn broers de heren Bernardus Anthonius Res, bloemkweker, en Gerardus Franciscus Res, broodbakker, beiden wonende te Castricum.

Het woonhuis en bedrijfspand van Firma Res.
Het woonhuis en bedrijfspand van Firma Res. Schoolstraat 9 in Castricum, 1920. De man met de zwarte pet is Jacobus Res (geboren in 1868). Jan Res is de derde van links. De panden zijn regelmatig aangepast aan de eisen van wonen en werken. Hier zien we de bedrijvigheid op straat van de timmerlieden. Collectie Stuifbergen. Toegevoegd.

In de raadsvergadering van 28 december 1910 wordt meegedeeld dat de heer Jacobus Res de laagste inschrijver is voor de bouw van het raadhuis met onderwijzerswoning. De aanneemsom bedraagt 9.100 gulden voor een dakbedekking met pannen en 9.490 gulden voor een bedekking met leien. Het laatste heeft de voorkeur en daartoe wordt besloten.

In 1910 is er een telling uitgevoerd op last van het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel betreffende het grondgebruik en de veestapel.

31 december 1910

De gemeenterekening over het jaar 1910 telt aan ontvangsten 24.055 gulden en aan uitgaven 25.276 gulden, zodat er een nadelig saldo is van 1.221 gulden.

Simon Zuurbier

Weiland met koeien.
Weiland met koeien. Op de achtergrond de Pancratiuskerk en de Augustinusschool. In de verte is de Alkmaarderstraatweg te zien. De boerderij en hooischuur is van Kees Stuifbergen. De foto is genomen vanaf de Molendijk ofwel Boogaertsdijk. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

In Castricum bestaat de veestapel (inclusief jong vee) uit:
paarden 135
runderen 1191
schapen 415
bokken en geiten 116
varkens 190
hoenders 1930

Boerderij ‘De Brabantse Landbouw’. Oude Schulpweg 8 in Castricum. pentekening van Nico Lute. Kijk-Uit kalender 1994. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

Het landgebruik als eigenaar en pachter:

aantal gebruikers:
landbouwers 46 – oppervlakte in hectare: 106
landarbeiders – oppervlakte in hectare: 53
particulieren (voetnoot 1) – oppervlakte in hectare: 6
tuinbouwers 2 – oppervlakte in hectare: 11
totaal 60 – oppervlakte in hectare: 176
waarvan (voetnoot 2) totaal 49 – oppervlakte in hectare: 123

Voetnoot 1: hoofdberoep buiten de land- en tuinbouw
Voetnoot 2: gebruikers met meer dan 1 hectare

20 september 2022

Kroniek 2009 van Castricum (Jaarboek 33 2010 pg 118-120)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 33, pagina 118

Kroniek 2009 van Castricum

Januari

1 De kern Castricum-Bakkum telt 22.690 inwoners, 66 minder dan op 1 januari 2008.

1 De afdeling terreinen van het PWN, tegenwoordig de sector Natuur & Recreatie, bestaat 75 jaar. Er werken nu zo’n 50 mensen.

4 Op de nieuwjaarsreceptie reikt de burgemeester gemeentelijke waarderingsspelden uit aan het tweesterrenrestaurant Apicius en de muziekvereniging Emergo. Het Jos van Beest Trio verzorgt de muzikale omlijsting van de receptie.

9 Meriam Mulders neemt afscheid als voorzitter van de Castricumse hockeyclub en wordt opgevolgd door Arjen Veter.

Veel bezoekers bij de halve marathon van Egmond op het strandplateau.
Veel bezoekers bij de halve marathon van Egmond op het strandplateau van Castricum aan Zee. Foto Ad van de Velde. Toegevoegd.

11 Bij de halve marathon van Egmond, dit jaar onder ijselijke omstandigheden gelopen, behalen Hilda Kibet en Michel Butter een tweede plaats.

18 Tijdens de receptie van de 75-jarige Kennemer IJsbaan mag het bestuur de Koninklijke erepenning in ontvangst nemen.

22  Gerrit Muizelaar, oud-wachtmeester van de Rijkspolitie, is op 81-jarige leeftijd overleden.

23  De eerste uitdeling in Castricum van voedselpakketten door de Voedselbank IJmond-Noord. 28  Juf Antoinette van Boxtel van de Toermalijn neemt na 40 dienstjaren afscheid van het onderwijs.

29  Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het ziekenhuis Duin en Bosch is er een programma samengesteld met lezingen, rondleidingen en een reünie van oud-personeelsleden. Voorts is er een jubileumboek uitgegeven, getiteld ‘Een eeuw hoofdzaken’.

Februari

8 In een grote feesttent op de Brink vindt voor de derde keer het Sociaal Carnaval plaats.

11 De gemeente Castricum besluit geen gebruik te maken van het voorkeursrecht tot koop van het oude raadhuis en Landschap Noord-Holland biedt het gebouw nu te koop aan. De Werkgroep Oud-Castricum is er teleurgesteld over en maakt dat aan het gemeentebestuur kenbaar.

15 Meervoudig Nederlands kampioen hardlopen Michel Butter en Europees kampioene Hilda Kibet worden tot sportman en sportvrouw van het jaar 2008 gekozen. Talent van 2008 is de atlete Lentine Klaassen. Sven Jonker is meest succesvolle gehandicapte sporter. De titel sportteam 2008 gaat naar de Colts van de Castricumse Rugbyclub, die kampioen van Nederland zijn geworden.

21 Een bonte carnavalsstoet is weer door de straten getrokken. Pieter Kooiman wordt onderscheiden in de Orde van de Luie Bul.

Kantine op de Puikman.
Kantine op de Puikman 2 in Castricum. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

24 De jubileumeditie van de ouderenmiddag van de supportersvereniging Blauw-Zwart is een groot feest geworden. Er komen meer dan 100 ouderen naar de kantine op de Puikman.

Maart

1 Open dag op de camping Geversduin ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan.

5 Rob Glass stapt uit de PvdA-fractie in de gemeenteraad en gaat als eenmansfractie verder.

6 De Castricumse Oratorium Vereniging zet de viering van het 40-jarig jubileum luister bij met een uitvoering van ‘Die Jahreszeiten’ van Joseph Haydn in de Pancratiuskerk.

13 Adri Hopman wordt als voorzitter van de Ondernemersfederatie opgevolgd door Erik Minnema.

20 Tijdens de ledenvergadering van de Castricumse Amateurtuinders Vereniging zijn Loek Zonneveld en Niek Schumacher benoemd tot erelid.

21 In het kader van de landelijke Opschoondag wordt zwerfafval rondom het Winkelcentrum Geesterduin opgeruimd door raadsleden, winkelmedewerkers en andere vrijwilligers.

27 De gemeente heeft een webwinkel in gebruik genomen, waardoor burgers een aantal producten en diensten digitaal kunnen afnemen.

Het Oude Theehuys op Duin en Bosch.
Het Oude Theehuys op Duin en Bosch. Oude Parklaan 8 in Bakkum, 1996. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

31 De burgemeester verricht de officiële opening van het verbouwde ‘Oude Theehuys’ op het terrein van Duin en Bosch.

April

4 Harald van Rees, mede-eigenaar van restaurant Blinckers, is op 48-jarige leeftijd overleden.


Jaarboek 33, pagina 119

9 De gemeenteraad besluit unaniem tot een officieel raadsonderzoek naar de gang van zaken rond de bouw van het woonwinkelcomplex ‘De Gouden Stulp’ in de Burgemeester Mooijstraat.

16 Fons Geenevasen van de afdeling Sociale Zaken neemt na 33 jaar afscheid van de gemeente.

16 De aanplant van een door een inwoner geschonken vleugelnootboom is de laatste handeling voor de herinrichting van het plantsoen langs de Mient, naar een oorspronkelijk ontwerp van landschapsarchitect ir. Hein Otto.

18 Presentatie van de ‘Baccummer Banroute’ door wethouder Christel Portegies. De route is samengesteld door Ernst Mooij van de Werkgroep Oud-Castricum.

Camping Geversduin.
Camping Geversduin. Rijksstraatweg 219b in Heemskerk, 1980. Foto persbureau De Boer. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

19 Op de Camping Geversduin is door leerlingen van het Clusiuscollege een ‘belevingspad’ ontwikkeld, waar de natuur op educatieve en avontuurlijke wijze kan worden ervaren.

29 Aan mevrouw Liesbeth Vink en de heren A. Hopman, J. Huis in ‘t Veld en J. Feyen wordt een Koninklijke onderscheiding uitgereikt vanwege hun maatschappelijke verdiensten.

Mei

12 De stichting Dorpshart Castricum is opgericht. De stichting richt zich op de promotie van het oude dorpscentrum.

14 D66 fractievoorzitter Pechtold hijst de ‘Blauwe Vlag’ op het Castricumse strand. De vlag is een internationale erkenning voor een veilig en schoon strand. In totaal ontvangen 41 stranden en 69 jachthavens deze onderscheiding.

15 De eerste paal voor de renovatie en uitbreiding van het gemeentehuis wordt geslagen door wethouder John Hommes en andere betrokkenen. Daarna keert de stilte terug op het bouwterrein.

Café Borst.
Café Borst. Links William Borst zijn vrouw Karin Borst en rechts de kok Leon de Winter. Van Oldenbarneveldweg 25 in Bakkum, 1995. Foto Ad van de Velde. Toegevoegd.

17 Bij een verkeersongeluk in Zuid-Afrika komen Karin Borst-Glorie en haar dochter Sharon om het leven. William Borst en zoon Fabian zijn gewond. In Hotel Borst wordt een condoleanceregister geopend. De verslagenheid in Castricum en Bakkum is groot.

27 Afscheidsreceptie voor Joke Vis, die ruim 28 jaar werkzaam was bij de afdeling Sociale Zaken.

Juni

1  VVD-fractievoorzitter Fred de Haan vervangt wethouder Christel Portegies gedurende haar zwangerschapsverlof.

Het postkantoor aan de Burgemeester Smeetslaan
Het postkantoor aan de Burgemeester Smeetslaan 232 in Castricum is gesloopt in 2021 om ruimte te maken voor Romeo en Julia. Foto Ad van de Velde. Toegevoegd.

2  Het vertrouwde postkantoor aan de C.F. Smeetslaan is gesloten. De taken zijn overgenomen door postwinkels in de Burgemeester Mooijstraat en in het winkelcentrum Geesterduin.

6 De Dubbele Lus vindt voor de dertigste keer plaats. Ingmar Knobbe is de winnaar van deze stratenloop.

7 Feestelijke bijeenkomst in de Tuin van Kapitein Rommel ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan.

9 Een bewoner van het ziekenhuis Dijk en Duin is overleden na een verpleegduur van 62 jaar.

14 Muziekfestival ‘Van Dorp tot Kust’, georganiseerd door de Skulpers, trekt veel bezoekers.

20 Start van de Kunstfietsroute en de Kunstmarkt bij Toonbeeld.

26 De gemeente organiseert een lokale Veteranendag.

29 Sjeng Schalken opent het tennistoernooi Biesterbos Open van TC Bakkum.

Juli

7 Het reizend straattheater Karavaan doet Castricum aan. Op verschillende podia rond de dorpskerk wordt voor een groot publiek opgetreden.

8 Het gemeentebestuur maakt bekend dat de overeenkomst met de architect van het raadhuis is ontbonden. De burgemeester neemt de portefeuille vernieuwbouw over van wethouder John Hommes. Het leegstaande gemeentehuis wordt tijdelijk bewoond door anti-kraakwachten.

Het naambord van de Stichting het Noord-Hollands landschap op het oude raadhuis.
Het naambord van de Stichting het Noord-Hollands landschap op het oude raadhuis. Dorpsstraat 65 in Castricum. Foto Ad van de Velde. Toegevoegd.

24 Landschap Noord-Holland heeft het oude raadhuis verkocht. Het is de bedoeling hierin een kleinschalig hotel te vestigen. Ook kunnen er straks weer huwelijken worden voltrokken.

31 Een team van de reddingsbrigade ‘De Strandlopers’ heeft zes kinderen tussen 6 en 18 jaar uit zee gered. Ze konden door de sterke stroming het strand niet meer bereiken.

Augustus

1 In het duingebied grazen 160 indrukwekkende Schotse Hooglanders. De eigenaar Hans Loghies geeft aan vijftig belangstellenden uitleg hoe je de dieren het beste tegemoet kunt treden.

8 Jeu de Boules Vereniging ‘De Stetters’ viert het 20-jarig bestaan met een groot toernooi.

9 Het jongerencentrum De Bakkerij houdt een kleinschalig popfestival ‘Uit je Bak’ in het Willem de Rijkeplantsoen.

14 Na de afbraak van het timmerdorp is een oude traditie in ere hersteld: de verbranding van het afvalhout.

De muziekschool.
De muziekschool op de hoek van de Mient-Ruiterweg. Mient 115 in Castricum, 1971. Voorheen was hier een winkel gevestigd met huishoudelijke artikelen van familie Duin. Daarna nog het pensionbedrijf ‘Huize Sonnevanck’. Foto Ad van de Velde. Toegevoegd.

16 Chris Hollaender, vele jaren lid van de gemeenteraad en bestuurslid van de Muziekschool, is overleden.


Jaarboek 33, pagina 120

23 De bewoners van de Ruiterweg organiseren een buurtfeest ter gelegenheid van de oplevering van de gerenoveerde Ruiterweg.

September

3 John Hommes stapt op als wethouder vanwege de problemen bij de raadhuisbouw, waarin hij niet langer gesteund wordt door coalitiepartner VVD. De PvdA stapt vervolgens uit de coalitie.

9 De planschadeclaims van omwonenden van het complex De Gouden Stulp zijn door de Raad van State op juridische gronden afgewezen. Een extern bureau onderzoekt in opdracht van de gemeente de gang van zaken bij dit bouwproject.

12  Het monumentenweekend is door wethouder Hes geopend in het dorpshuis De Kern, waar Oud-Castricum een tentoonstelling heeft ingericht.

13  Rolf Roos overhandigt zijn boek ‘Duinen en mensen’ aan de burgemeester in het voormalig jachthuis nabij ‘Kijk Uit’.

17 De gemeenteraad benoemt mevrouw Ria Beens-Jansen als tijdelijk wethouder.

17  Bij een overval op de ING-bank in de Burgemeester Mooijstraat is een medewerkster licht gewond geraakt.

De Papenberg.
De Papenberg met links onder een stukje tankmuur van de Atlantikwall. Onderlangs in Castricum. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

18  Achter de Papenberg is een stuk duin verbrand ter grootte van een voetbalveld.

27 Jan Castricum, medewerker van Radio Castricum 105, is overleden.

27 Start van het twintigste seizoen van jazzconcerten op zondagmiddag in Hotel Borst.

Oktober

2 Joh Duijn, veehouder aan de Bleumerweg, op 88-jarige leeftijd overleden.

4 Dirk Schotvanger is 100 jaar geworden.

6 Wethouder Christel Portegies decoreert met ‘Duurzame opstekers’ mevrouw C. Barendsma en de heer G. Hopman.

19 Na een besluit van de gemeenteraad om een extra krediet beschikbaar te stellen, is de vernieuwbouw van het raadhuis begonnen.

26 De gemeente stelt gratis energieboxen met onder andere spaarlampen en een waterbegrenzer beschikbaar voor personen met een minimuminkomen.

Toneelvereniging Pancratius.
Toneelvereniging Pancratius. Hier tijdens het 50-jarig jubileum in 1989 met de musical ‘De kleine parade’. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

30 Toneelvereniging Pancratius geeft een jubileumvoorstelling ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan.

November

1 Strandpaviljoen ‘De Jutter’ heeft een metamorfose ondergaan en gaat verder onder de naam ‘Strand 10’.

3 Na jarenlang zoeken naar een alternatief heeft de provincie besloten het zweefvliegveld in de duinen te handhaven.

15 Emergo heeft op het landelijk muziekconcours te Zaandam het hoogste aantal punten van alle concoursen tot nu toe over het gehele land behaald.

17 De Stichting Welzijn en de bibliotheek organiseren het Groot Castricums dictee, geschreven door Han Peuskens en voorgelezen door dichteres Elly de Waard. Samuel de Jong, leerling van het Bonhoeffer College, is deze keer de beste.

19 Het Masterplan Inbreidingen met mogelijke bouwlocaties is door de gemeenteraad vastgesteld.

22 Oud-gemeenteraadslid Gerrit de Boer overleden.

Café De Landbouw.
Café De Landbouw. Dorpsstraat 28-30 in Castricum, 1970. Collectie Stuifbergen. Toegevoegd.

22 De Vereniging Vrienden van De Bakkerij koopt café ‘Me Tante’, vroeger ‘De Landbouw’.

24 In de sporthal worden bijna 2.000 kinderen gevaccineerd tegen de Mexicaanse griep.

December

2 Aan mevrouw Tonny Hendriks, voorzitter van Tennisclub Bakkum, is het erelidmaatschap toegekend wegens haar inzet gedurende 35 jaar.

Tonny Hendriks.
Tonny Hendriks.

7 Johanna’s Hof is eigendom geworden van acht vaste personeelsleden, alsmede van Marijke Dokter, dochter van de vorige eigenaren Gerrit en Foekje Dokter.

11 Afscheidsreceptie van Jan Beuvens, die 35 jaar directeur was van de Montessorischool.

23 Clemy de Rooy is voor haar kookproject voor vluchtelingen in een programma van de Postcodeloterij uitgeroepen tot ‘Nederlander van het jaar’.

23 Het bestuur van de stichting ‘Jumelage Castricum Balatonfüred’ treedt af. De afgenomen belangstelling voor het onderhouden van deze stedenband heeft daarbij een rol gespeeld.

31 Laatste werkdag van Frits Scheffer en Tini Groot, beiden als ouderenwerker en adviseur respectievelijk 28 en 25 jaar in dienst van de Stichting Welzijn Castricum en daarvoor bij de Stichting Dienstverlening Ouderen Castricum.

Jeanne Groentjes-Vleugel
Niek Kaan

12 september 2022

Castricum – Honderd jaar geleden 1909 (Jaarboek 33 2010 pg 113-115)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 33, pagina 113

Castricum – Honderd jaar geleden

Duin en Bosch. Paviljoen Mannen 1.
Duin en Bosch. Paviljoen Mannen 1, het latere Hoge Steeg. Oude Parklaan in Bakkum, 1910. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

De belangrijkste gebeurtenis van het jaar 1909 is zonder twijfel de ingebruikname van het ziekenhuis Duin en Bosch. Verder wordt een hulptelegraaf- en telefoonkantoor in gebruik genomen in de woning van de plaatselijke postkantoorhouder en worden de eerste telefoonaansluitingen in Castricum gerealiseerd.

Het postkantoor aan de Dorpsstraat hoek Cieweg.
Het postkantoor aan de Dorpsstraat 87 hoek Cieweg in Castricum, 1905. Jacob Res, geboren op 5 augustus 1862, was brievengaarder, postkantoorhouder en woonde in het huis waar nu (2015) bar My Way is gevestigd. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

Het ontwerp van een stoomtramverbinding met de Egmonden staat nog steeds ter discussie en verschillende initiatieven worden gestart om in Castricum een gasfabriek te mogen bouwen en exploiteren.

Gasfabriek met twee gashouders.
Op 27 februari 1914 werd de steenkolengasfabriek in bedrijf gesteld. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

Voor het jaarlijks overzicht van de gebeurtenissen in Castricum van honderd jaar geleden zijn vooral de gemeenteraadsnotulen, de inkomende en uitgaande stukken van de gemeente Castricum, de provinciale bladen, de burgerlijke standregisters etc. geraadpleegd.

1 januari 1909

Het gemeentebestuur bestaat op 1 januari 1909 uit burgemeester Johannes Mooij, de wethouders Jacob Pzn. Kuijs en Cornelis Spaansen. De raadsleden zijn Jan Schuijt, Jan Twisk, Joseph Goes, Johan Hogenstijn en Pieter Duijn. De gemeenteontvanger is Bernardus Res. In de gemeente zijn 386 personen kiesgerechtigd.

Op 1 januari 1909 telt Castricum 2.486 inwoners. Dit aantal is op 31 december in datzelfde jaar toegenomen tot 2.810. Deze enorme toename met 324 inwoners is het gevolg van de ingebruikname van Duin en Bosch.

In het daaraan voorafgaande jaar (1908) nam de bevolking met slechts 26 personen toe. Er is over 1909 geen gedetailleerde opgave in het Provinciaal Blad gepubliceerd over aantallen geboren en overleden personen, noch over aantallen vertrokken en de zich hier vestigende personen.

Uit de gegevens van de Burgerlijke Stand kunnen we opmaken dat 96 kinderen in Castricum zijn geboren en 47 personen zijn overleden. Dit lag op ongeveer hetzelfde niveau als in 1908.

24 maart 1909

Het stichten van een eigen gasfabriek is ten zeerste aan te bevelen, schrijft het gemeentebestuur. In december van 1908 had de heer Van Leeuwen uit Hilversum zijn voorwaarden bekend gemaakt tot het verkrijgen van concessie voor de bouw van een gasfabriek.

Gashouder.
Gashouder, onderdeel van de gasfabriek. Oud Haarlemmerweg in Castricum, 1939. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

Vervolgens was een aantal vooraanstaande inwoners in comité bijeen geweest, had de voorstellen van de heer Van Leeuwen besproken en op 25 januari 1909 een dringend verzoek gericht aan de gemeente: “Het gedane aanbod in zeer ernstige overweging te willen nemen, wijl zij ondergetekenden overtuigd zijn dat de bloei en ’t belang der Gemeente ten zeerste met deze concessieaanvrage zijn verbonden.
De Raad besluit aan de heer Van Leeuwen een gewijzigd voorstel te doen. Naast diens aanbod om de straatlantaarns gratis te leveren, wordt ook het kosteloos verstrekken van het gas voor de straatverlichting geëist.

Voor Van Leeuwen is deze eis een onmogelijke voorwaarde: “Dit is nog nooit te voren vernomen, een dergelijk voorstel is nog nooit door een gemeenteraad gedaan.” In de brief van 22 mei 1909 schrijft hij aan de Raad dat hij zijn concessie met genoegen intrekt: “Omdat met een Raad, die de concessie-aanvraag niet begrijpt, toch elke wetenschappelijke samenwerking onmogelijk zou zijn geweest.”

25 maart 1909

De Inspecteur van Posterijen en Telegrafie heeft geadviseerd aan de Minister van Waterstaat om een hulptelegraaf en hulptelefoonkantoor in de gemeente Castricum te vestigen. Het gemeentebestuur moet zorgen voor de aanwijzing en instandhouding van een kantoorlokaal, de benoeming en bezoldiging van een kantoorhouder en een plaatsvervanger en te voorzien in de bestelling der telegrammen binnen de kosteloze kring, zich uitstrekkende tot ongeveer op een afstand van 20 minuten gaans van het kantoor. Het Rijk vergoedt aan de Gemeente een bedrag van 10 cent per telegram. De Inspecteur stelt het zeer op prijs indien de telegraaf- en telefoondienst met de bestaande postdienst wordt verenigd en zou dus zeer graag zien dat de brievengaarder Res door de gemeente als kantoorhouder wordt aangewezen.

Gezin van Jacob Res en Gisebertha Zonjee.
Gezin van Jacob Res en Gisebertha M. Zonjee. Jacob Res was brievengaarder en postkantoorhouder. Hij woonde in het huis waar nu café My Way is gevestigd. Dorpsstraat 87 in Castricum. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

26 maart 1909

Namens Gedeputeerde Staten (GS) is door de hoofdingenieur van de Provinciale Waterstaat aan Burgemeester en Wethouders (B&W) van Castricum een vergunning gevraagd voor de aanleg van een bijzondere begraafplaats ten behoeve van het Gesticht Duin en Bosch. Op 26 maart wordt besloten deze vergunning te verlenen. Het ligt in de bedoeling om de begraafplaats af te sluiten door een (om)heining ter hoogte van circa 2 meter, bestaande uit ijzeren stijlen, waartussen gaas en draadwerk.

De begraafplaats van Provinciaal ziekenhuis Duin en Bosch.
De begraafplaats van Provinciaal ziekenhuis Duin en Bosch. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

7 april 1909

De gemeenteraad neemt het besluit om een hulptelegraaf- en hulptelefoonkantoor te realiseren en stelt Johannes Bartholomeus Koopman, eigenaar van De Rustende Jager, aan als kantoorhouder tegen een vergoeding van 75 gulden per jaar en voor zijn plaatsvervanger (zijn echtgenote) van 25 gulden per jaar. Het wachtlokaal en de spreekcel zullen worden gebouwd in het nu voor woning bestemde gedeelte van zijn huis, geheel afgescheiden van het cafégedeelte. Deze aanstelling wordt niet goedgekeurd door de Inspecteur der Posterijen en Telegrafie te Amsterdam, omdat een vergunninghouder (voor de verkoop van alcoholische drank) niet tevens kantoorhouder mag zijn en dat een openbaar lokaal binnenshuis geen verbinding mag hebben met een lokaliteit met drankvergunning.


Jaarboek 33, pagina 114

De gemeente komt met een nieuw voorstel om de postkantoorhouder Jacob Res ook te belasten met de telefoondienst tegen een vergoeding van 125 gulden en zijn zuster Johanna Maria Res als plaatsvervangster voor 25 gulden per jaar.

21 april 1909

Wanneer de inkomsten van de gemeente de uitgaven niet dekken, wordt het tekort over de inwoners omgeslagen. De gemeenteraad heeft over het afgelopen jaar de hoofdelijke omslag vastgesteld op een bedrag van 4.266,17 gulden. Een heffing van 2,5 procent op het belastbaar inkomen van elke hoofdbewoner zou hiertoe kunnen volstaan. Op basis van het geschatte inkomen is elke hoofdbewoner in een belastingklasse ondergebracht.

Dokter Yeb Schoonhoff.
Dokter Yeb Schoonhoff. Hij woonde in Hermana State. Dorpsstraat 76 in Castricum, 1910. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

De laagste klasse is de 1e klasse met een jaarinkomen van 25 gulden. De hoogste klasse, die dan in Castricum voorkomt, is de 55e klasse voor Albert Asjes met een jaarinkomen van 4.512,50 gulden. Hij wordt gevolgd door huisarts IJ. Schoonhoff in de 52e klasse met een inkomen van 4.137,50 gulden. In 1909 worden 442 personen aangeslagen. In het onderstaande overzicht zijn de inwoners verdeeld over de verschillende groepen van belastingklassen:

belastingklasse 1 tot en met 5 – jaarinkomen 25 tot en met 100: aantal inwoners 127
belastingklasse 6 tot en met 10 – jaarinkomen 100 tot en met 250: aantal inwoners 133
belastingklasse 11 tot en met 20 – jaarinkomen 275 tot en met 725: aantal inwoners 121
belastingklasse 21 tot en met 30 – jaarinkomen 780 tot en met 1525: aantal inwoners 44
belastingklasse 31 tot en met 40 – jaarinkomen 1625 tot en met 2637: aantal inwoners 12
belastingklasse 41 tot en met 50 – jaarinkomen 2762 tot en met 3887: aantal inwoners 2
belastingklasse 51 tot en met 55 – jaarinkomen 4012 tot en met 4512: aantal inwoners 3

Met de ingebruikname van Duin en Bosch wordt later dit jaar ook de geneesheer-directeur Dr. J.W. Jacobi aangeslagen; hij valt in de 82e klasse met een jaarinkomen van 7.887 gulden. Hij laat Albert Asjes ver achter zich.

Tot een algemene hernummering van de huizen is besloten vanwege de 10-jaarlijkse volkstelling en vanwege het grote aantal woningen dat er sinds de vorige telling was bijgekomen.

De woning van rijksveldwachter P. Koelewijn.
Aan de rechterzijde de onderwijzerswoning, de school en daar achter de woning van rijksveldwachter P. Koelewijn. Bakkummerweg in Bakkum, 1920. Collectie Stuifbergen. Toegevoegd.

De gemeenteraad besluit om de in aanbouw zijnde veldwachterswoning naast de openbare lagere school aan de Van Oldenbarneveldweg te Bakkum te bestemmen voor Pieter Koelewijn, voordien opziener der Jacht en Visserij en op 19 september 1908 benoemd tot rijksveldwachter.

1 mei 1909

De eerste twee paviljoens van Duin en Bosch worden in gebruik genomen. De patiënten, die verpleegd worden in het gesticht aan de Zwanenburgwal te Amsterdam, zullen vervolgens naar Duin en Bosch worden overgebracht.

2 juni 1909

Op de vacature voor een onderwijzer met een verplichte hoofdakte zijn er, ondanks herhaalde oproepen, geen sollicitanten. De schoolopziener van dit arrondissement is van mening dat het jaarsalaris voor deze functie te laag is. De raad neemt het besluit om het jaarsalaris voor een onderwijzer met verplichte hoofdakte, dat boven het gewone salaris 200 gulden bedraagt, te verhogen naar 250 gulden.

8 juni 1909

De Minister van Waterstaat heeft geen bezwaar tegen de vestiging van een hulptelegraafkantoor te Castricum noch tegen de vestiging van een hulptelefoonkantoor met de benodigde spreekcel in dat kantoor. Van de aan het hulppostkantoor belendende keuken in de woning van de brievengaarder Res zal een gedeelte worden afgestaan voor de telegraaf- en telefoondienst.

14 juni 1909

Koopman Teunis Cornelis Bakker uit Den Helder heeft vernomen dat Castricum een gasfabriek wenst en vraagt of de burgemeester de onderhandelingen hieromtrent zou willen openen. Hierop wordt positief gereageerd en de heer Bakker wordt gevraagd aan te tonen dat de fabriek kan bestaan. Daartoe wil hij aan de ingezetenen van Castricum vragen een verklaring te ondertekenen, waarmee men zich verbindt bij de oprichting van een gasfabriek verbruiker te zijn van naar keuze lichtgas en/of kookgas.

18 juni 1909

Lambertus Antonius van Benthem, caféhouder van wat later ‘De Oude Schimmel’ is gaan heten, verzoekt B&W te bevorderen dat zijn vergunning wordt overgeschreven ten name van zijn meerderjarige dochter Hendrika van Benthem, zonder beroep en thans bij hem inwonende.

Links café De Vriendschap van Van Benthem.
Links café De Vriendschap van Van Benthem. Dorpsstraat 75, 73, 80 in Castricum, 1910. Voorbij het café het houten huisje van postbode Jan van Benthem. Rechts bakkerij Juffermans (voorheen Kuijs). Foto Schnabel CS (Kath. Ill.). Collectie Stuifbergen. Toegevoegd.

Hij stelt dat hij met het oog op zijn leeftijd de zaken niet goed meer kan waarnemen; dat zijn koffiehuis een der oudste, grootste en meest bezochte in de gemeente is, waarvoor vergunning is verleend reeds vóór 1881; dat het ligt in het voornaamste gedeelte van de gemeente en de halte is voor de stoomtram Alkmaar-Haarlem; dat bijna alle vergaderingen, bijeenkomsten en dergelijke op elk gebied daar steeds plaats hebben; dat naar zijn bescheiden mening zijn lokaliteiten deel uitmaken van een inrichting voor maatschappelijk verkeer.

Dit verzoek wordt door B&W op 26 augustus 1909 verleend, waarbij is bepaald dat de vergunning uitsluitend zal gelden voor twee lokaliteiten (gelagkamer en koffiekamer).

29 juni 1909

Verkiezing van twee nieuwe leden van de gemeenteraad wegens periodieke aftreding: Cornelis Spaansen en Jan Twisk.

26 augustus 1909

Het rooms-katholieke kerkbestuur van St.-Pancratius verzoekt een vergunning tot het bouwen van een nieuwe kerk met pastorie op het terrein kadaster sectie C, nummer 323 en 333 en tevens tot het slopen van de bestaande kerk en pastorie. Deze werken zullen worden uitgevoerd naar het ontwerp van de architecten Joseph Cuypers en Jan Stuyt te Amsterdam.

De pastorie van de Pancratiuskerk wordt gebouwd.
De pastorie van de Pancratiuskerk wordt gebouwd. Op de achtergrond nog de oude kerk, de toren is al gesloopt. Dorpsstraat 113 in Castricum, 1910. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

7 september 1909

De gekozen nieuwe raadsleden Gerrit Kuijs Pz. en Piet J. Valkering worden beëdigd en geïnstalleerd. Vervolgens wordt Valkering tot wethouder gekozen.


Jaarboek 33, pagina 115

Er wordt gediscussieerd over het geven van ‘vrije en orde’ oefeningen (gymnastiek) op school. De raad is hiertegen vanwege de hoge kosten, vindt dat de overige leervakken hieronder zullen lijden en ook vanwege het feit dat de kinderen hier in de gunstige omstandigheid verkeren dat zij buiten schooltijd genoeg in de frisse lucht en op het open veld kunnen bewegen. Een verzoek zal worden gericht aan Gedeputeerde Staten tot ontheffing van het geven van gymnastieklessen voor een periode van vijf jaar.

De Gedeputeerde Staten hebben op 11 november afwijzend beschikt over het verzoek tot ontheffing van het geven van vrije en orde oefeningen. Dit heeft tot gevolg dat zoveel mogelijk de terreinen bij de scholen voor de oefeningen geschikt worden gemaakt.

22 september 1909

Jacob Lute wordt benoemd tot telefoonbesteller voor 25 gulden per jaar; de kosten, die per telegram in rekening worden gebracht, bedragen 10 cent bij een half uur gaans vanaf het telefoonkantoor en 15 cent voor meer dan een half uur.

Het gezin van Jacob Lute.
Het gezin van Jacob Lute en Marijtje Brakenhoff. Dorpsstraat in Castricum, 1910. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

28 september 1909

De heer Bakker richt een officieel verzoek aan de gemeenteraad om hem concessie te verlenen voor de oprichting en exploitatie van een steenkolengasfabriek volgens de voorwaarden die bij Burgemeester en Wethouders (B&W) waren ingediend. Bakker werd daarbij geholpen door zijn vriend A.C. Lafeber, directeur van het gemeentelijk waterleidingbedrijf in Den Helder.

29 september 1909

De negende 10-jarige volkstelling is gehouden. De woningen hebben voor de gehele gemeente een doorlopend huisnummer beginnend bij 1 en eindigend op 536. Het aantal woningen en personen per wijk is als volgt:

A Kerkbuurt, aantal woonhuizen: 148, bewoners: 693
B Oosterbuurt aantal woonhuizen: 54, bewoners: 250
C Duinderbuurt aantal woonhuizen: 160, bewoners: 803
D Brabantsche Landbouw en Duinontginning aantal woonhuizen: 17, bewoners: 101

hierbij komt de Stichting Duinenbosch:
aantal woonhuizen: 11, bewoners: 43
paviljoens:
aantal woonhuizen: 6
verpleegden:
bewoners: 148
inwonend personeel:
bewoners: 55
subtotaal: aantal woonhuizen: 17, bewoners: 246

E Noord- en Zuid-Bakkum: aantal woonhuizen: 60, bewoners: 324
F Schulpstet en Noordeinde: aantal woonhuizen: 61, bewoners: 302

Totaal: aantal woonhuizen: 517, bewoners: 2719

13 oktober 1909

Het hulptelegraaf en hulptelefoonkantoor te Castricum wordt opengesteld. De klerk der Posterijen en Telegrafie D. Jonker is aangewezen voor instructie van het personeel.

Begraafplaats bij de dorpskerk.
Begraafplaats bij de dorpskerk. Kerkpad 1 in Castricum, 2012. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

Een verordening tot het heffen van begrafenisrecht voor het begraven op de algemene begraafplaats bij de dorpskerk te Castricum is door de gemeenteraad vastgesteld. Voor het begraven van een persoon zijn de tarieven leeftijdsafhankelijk:

  • boven 12 jaar: 2,50 gulden
  • van 1-12 jaar: 1,25 gulden
  • beneden 1 jaar: 0,60 gulden

26 oktober 1909

De commissie van bestuur over het gesticht Duin en Bosch vestigt naar aanleiding van ingekomen klachten de aandacht op de slechte staat van het onderhoud van de Stationsweg betreffende het gedeelte tussen het station en de overweg naar Duin en Bosch en acht het gewenst dat er langs die weg enige lantaarns worden geplaatst ten gerieve van de talrijke personen die zich ’s avonds langs die weg moeten begeven.

Gestichtsweg, nu Kramersweg.
Gestichtsweg, nu Kramersweg in Castricum, 1917. Collectie Pennekamp. Toegevoegd.

De gemeente geeft als oorzaak de overvloedige regen en het veelvuldig gebruik van de weg door vrachtrijders voor vervoer van mest. De gemeente wil op vier punten elektrische verlichting aanbrengen als de elektrische leiding vanaf Duin en Bosch naar het station kan worden geleid.

11 november 1909

Cornelis Stolk doet het gemeentebestuur een aanbieding om acetyleenlicht aan te leggen voor straatverlichting. Hij is bereid om een lantaarn als proef bij zijn werkplaats aan De Duinkant te plaatsen voor rekening van de gemeente. De Raad besluit het aanbod voor kennisgeving aan te nemen en eerst het voorstel van de heer Bakker voor een concessie van een gasfabriek tot een einde te brengen. Uiteindelijk wordt de toepassing van acetyleengas afgewezen, omdat het niet voor andere doeleinden dan verlichting geschikt is.

Gaslantaarn.
Gaslantaarn met lantaarnopsteker Arie Stet. Vinkebaan 18 in castricum, 1930. Collectie Stuifbergen. Toegevoegd.

31 december 1909

De gemeenterekening over het jaar 1909 telt aan ontvangsten 25.539 gulden en aan uitgaven 26.117 gulden, zodat er een nadelig saldo is van 578 gulden.

Simon Zuurbier