28 april 2024

Nieuwe straatnaamborden verzetsstrijders Castricum

Voor de eerste straten waaraan na de Tweede Wereldoorlog werd gebouwd, koos de gemeenteraad op voorstel van de vereniging van Oud-Illegale werkers, de namen van de drie in de oorlogsjaren gefusilleerde Castricummers. Op de straatnaamborden staan alleen hun namen: Huibert van Ginhoven, Leo Toepoel en Jan Hoberg.

Om de achtergrond van de naamgeving te verduidelijken, heeft de stichting Oud-Castricum het gemeentebestuur gevraagd om de woorden verzetsstrijder en de datum van hun fusillade toe te voegen.

Aan dat verzoek heeft de gemeente willen voldoen en nog voor de dodenherdenking van dit jaar worden de straatnaamborden aangepast.

De familie Van Ginhoven heeft vorig jaar een stichting opgericht die de verzetsdaden van Huibert en van zijn broer Jacob blijvend in herinnering wil houden.

Aan het gedenkteken voor gefusilleerden dat op de Bussummerheide staat, zal Huiberts nu 88-jarige zoon op 4 mei de naam van zijn vader toevoegen.

De stichting heeft een plechtigheid georganiseerd, waarbij wethouder Valentijn Brouwer en twee vertegenwoordigers van Oud-Castricum aanwezig zullen zijn.

In het 28e jaarboek (2005) van Oud-Castricum zijn de verzetsdaden van de drie dorpsgenoten beschreven: zie deze link naar dit artikel op onze website: Toepoel, Hoberg en van Ginhoven (Jaarboek 28 2005 pg 60-70) – Oud-Castricum

18 maart 2024

Kroniek 2019 van Castricum en Bakkum (Jaarboek 43 2020 pg 113-116)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 43, pagina 113

Kroniek 2019 van Castricum en Bakkum

Januari

1 Bij de jaarlijkse Nieuwjaarsduik wint Kees Sassen uit Limmen de titel ‘Vrolijkste Mister Castricum aan Zee’.

7 Nieuwjaarsreceptie gemeente. De Castricumse Oratoriumvereniging bestaat vijftig jaar en ontvangt de gemeentelijke waarderingsspeld.

13 EHBO-vereniging Castricum viert het negentigjarig jubileum met een receptie.

Het EHBO bestuur op de 90-jarige jubileumreceptie.
Het EHBO bestuur op de 90-jarige jubileumreceptie.Van links naar rechts secretaris Ineke Valkering, penningmeester Jan Mooij, voorzitter Gosse Zoet, opleidingen Charlotte Verhagen en lesrooster Theo Ross. Niet op de foto: Aad Nijmeyer, bestuurslid hulpverlening en materialen. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

31 Presentatie uitkomsten buurt-woononderzoek omgeving Santmark van Welzijn Castricum. Vooral een supermarkt en een bushalte worden gemist.

Februari

4 Voormalig kindertehuis Sint Antonius wordt in gebruik genomen als gesloten jeugdzorglocatie van zorgaanbieder Horizon.

Sint Antonius van bovenaf.
Sint Antonius van bovenaf. Heereweg 114, Bakkum. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

9 Met medewerking van vrijwilligers en Landschap Noord-Holland is begonnen aan de aanplant van een bijen- en vogelbos op het terrein van het gemeentelijk gronddepot aan de Heemstederweg.

12 Oud-raadslid van GroenLinks Heleen van der Sluis-Brouwer is overleden. Ze was onder andere actief in de vrouwenbeweging en vluchtelingenwerk.

23 PostNL past het aantal brievenbussen aan. In Castricum verdwijnen dertien brievenbussen.

Maart

1 Joop Feijen is overleden. Hij is bestuurslid en secretaris geweest van de Bethlehemparochie, voorzitter van Caritas en initiatiefnemer van de Voedselbank Castricum.

1 Jongerenwerkers uit Castricum en omgeving hebben gezamenlijk de website jongerenwerkbuch.nl gemaakt.

9 De Culturele Manifestatie, het tweejarig podium voor verenigingen en groepen die zich bezighouden met dans, theater, muziek, poëzie, kunst en cultuur, vindt dit weekend plaats in de bibliotheek en Geesterhage.

18  Opening van de feestweek ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van Woonzorgcentrum De Santmark.

Bejaardencentrum De Santmark.
Bejaardencentrum De Santmark. Schilder: onbekend. Foto Jacques Schermer. Toegevoegd.

19  Rob Brandsma is overleden. Hij was onder andere een drijvende kracht bij de jumelage met Balatonfüred.

20  Verkiezingen leden Provinciale Staten en Waterschap. Raadslid Marcel Steeman stapt over naar Provinciale Staten. Hij wordt in de gemeenteraad opgevolgd door Harold Ebels.

21 De korfballers van Helios zijn voor het eerst in de clubhistorie gepromoveerd naar de tweede klasse.

27 Wethouder Slettenhaar geeft het startsein voor herinrichting van zeven hectare agrarische grond op de Zanderij. In opdracht van het PWN wordt hier de oorspronkelijke binnenduinrandnatuur hersteld.

27 Turnjuf Jeanet Welboren is tijdens de ledenvergadering van gymnastiekvereniging DOS gehuldigd voor haar vijftigjarig lidmaatschap.

30 Accordeonvereniging BCAC geeft een afscheidsconcert. De vereniging heeft veertig jaar bestaan.

April

10 Inloopavond over de vernieuwing van het NS-station.

De bouw van de nieuwe onderdoorgang bij het station gezien vanaf het Westerplein.
De bouw van de nieuwe onderdoorgang bij het station gezien vanaf het Westerplein. Juni 2019. Foto Hans van der Himst. Toegevoegd.

15 In het kader van het project ’75 jaar vrij in Castricum’ van de stichting Kist worden in de filmzaal van bezoekerscentrum De Hoep filmpjes vertoond van leerlingen van de Juliana van Stolbergschool.

16 Buurtbemiddelaars ontvangen een certificaat van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid.

21 Sportleraar en trainer Jan Karel Smit is overleden.

24 Tot opluchting van velen is een verdachte van diverse steekincidenten, gericht op hardlopers in Castricum en omgeving, aangehouden.


Jaarboek 43, pagina 114

30 In Geesterhage reikt burgemeester Mans koninklijke onderscheidingen uit aan: Elly Berkhout, Clarien Slot, Gré van Zwet-Bestebroer, Marcel de Geest, Joop Holt, Pieter Verveer en Hans Walrave.

Mei

5 Met het ontsteken van het bevrijdingsvuur door burgemeester Mans wordt het startsein gegeven voor een feestelijke 5 mei-viering. Atleten van AV Castricum hebben de fakkel vanuit Wageningen naar Castricum gebracht.

Het ontsteken van het bevrijdingsvuur op 5 mei.
Het ontsteken van het bevrijdingsvuur op 5 mei. Foto Henk de Reus.

12 Het strandseizoen is officieel geopend. Op het strandplateau staat tijdelijk het kunstwerk ‘The Weeping Elephant’ van kunstenares Jantien Mook.

13 Met de onthulling van een groot bouwbord door vertegenwoordigers van ProRail, NS en de gemeente is de verbouwing van het station Castricum begonnen.

18 Lisanne de Witte heeft zich in Shanghai gekwalificeerd voor het WK Atletiek op de vierhonderd meter.

22 Het Nieuwsblad voor Castricum viert het honderdjarig bestaan met een bijzondere editie.

24 Reünie van oud-leerlingen en (oud-)docenten ter gelegenheid van het zeventigjarig bestaan van de basisschool Cunera.

Juni

1 De gemeente heeft een cultuurcoach aangesteld in de persoon van Tamara Roos, die culturele instellingen adviseert en initiatieven ondersteunt.

2 Jeu de Boulesvereniging De Stetters viert het dertigjarig bestaan, onder andere met een gezamenlijke maaltijd.

Het Stoeremannentournooi bij de Stetters.
Het Stoeremannentournooi bij de Stetters. De naam van het tournooi is ontleent aan het feit dat alleen mannen meedoen terwijl jeu de boules normaliter een gemengde sport is. In totaal 72 stoere mannen bonden de strijd in koppels van twee aan. Foto Henk Honing. Toegevoegd.

2 Aan de Kunstfietsroute doen dit jaar zeventig kunstenaars mee. Ze exposeren hun werk op 25 verschillende locaties.

10 Oud-burgemeester Aaltje Emmens-Knol is overleden. Ze was van 2002 tot 2011 de eerste burgemeester van de nieuwe fusiegemeente Castricum.


Jaarboek 43, pagina 115

12  Een meerderheid in de gemeenteraad kiest ervoor vluchtelingen met een verblijfstatus geen voorrang te geven bij woningtoewijzing.

13  Kampioensreceptie bij Vitesse’22. Het eerste team is teruggekeerd in de tweede klasse van de KNVB West-I.

Spelers en stafleden van Vitesse ’22 vieren het kampioenschap met burgemeester Mans.
Spelers en stafleden van Vitesse ’22 vieren het kampioenschap met burgemeester Mans. Foto Hans Boot.

19 Presentatie in de Pancratiuskerk van een boek over Dirk Schut (1893-1942), die missionaris was in Oeganda.

22 De Tuin van Kapitein Rommel viert het 25-jarig bestaan. Wethouder Falgun Binnendijk opent het feest.

27 De gemeenteraad neemt een motie aan van CKenG om nog dit jaar onderzoek te doen naar de mogelijkheden van een fietstunnel onder de spoorwegovergang bij de Beverwijkerstraatweg.

Juli

7 Triatlon in de straten van Castricum met ruim tweehonderd deelnemers.

12  Muziek- en theaterfestival ‘Bakkum vertelt’ op camping Bakkum biedt een grote diversiteit aan optredens.

13  Wethouder Ron de Haan plaatst de eerste steen van het nieuwe Buurt- en Biljartcentrum aan de Van Speykkade.

Eerste steenlegging van het Buurt- en Biljartcentrum aan de Van Speykkade. Van links naar rechts bouwbegeleider Frans Limmen, Iris Vos, Kimberly Völker, Jesse Molenaar, Brandon Molenaar en wethouder De Haan. Foto Bos Media Services.

27 Chris van Keeken, oud-directeur van De Santmark, is overleden. Hij is 95 jaar geworden.

Augustus

13 Grote schoonmaakactie op het strand door 150 vrijwilligers uit verschillende regio’s.

19 Dankzij de begeleiding door 45 vrijwilligers is het jaarlijkse Timmerdorp voor honderden kinderen een groot feest.

Stevige bouwvakkers zetten zich in voor het timmerdorp.
Stevige bouwvakkers zetten zich in voor het timmerdorp. Castricum, circa 1993. Foto Ad van de Velde. Toegevoegd.

September

1 Het negentigjarig EHBO-jubileum wordt gevierd bij bezoekerscentrum De Hoep met activiteiten voor kinderen.

3 Onder de vlag van Emergo is DagOrkest (harmonie-orkest) van start gegaan.

4 Astrid-Breetveld-Quispel, René Bos en Hans Huitenga worden in het zonnetje gezet vanwege hun veertigjarig lidmaatschap van muziekvereniging Emergo.

11 Bezoek van een Tibetaanse lama aan de Pancratiuskerk. Ook gaf de boeddhistische leider twee avonden meditatielessen.

Op uitnodiging van de Castricumse boeddhist Jan Duin (rechts) ontmoet lama Shar Khentrul Rinpoche pastoor Kaleab (links) in de Pancratiuskerk.
Op uitnodiging van de Castricumse boeddhist Jan Duin (rechts) ontmoet lama Shar Khentrul Rinpoche pastoor Kaleab (links) in de Pancratiuskerk. Foto Hans Boot.

14 Open monumentendagen. Stolpboerderij aan de Breedeweg, rijks- en gemeentelijke monumenten zijn te bezichtigen. Het pleintje voor hotel-restaurant Fase Fier in Bakkum wordt omgedoopt tot ‘Schulpersplein’.

Onthulling van het ‘Schulpersplein’.
Onthulling van het ‘Schulpersplein’. Van links naar rechts Nico Lute, Jolanda Lute en wethouder Slettenhaar. Foto Linda Prikken.

14 Garage Van Riet aan de Willem de Zwijgerlaan is de bijzondere locatie voor een theatervoorstelling van theatermaker Edgar Nijman.

14 Vierde editie van buurtfeest ‘Bakkum Bruist’ met versierde straten en huizen, theater, muziek en meer.

17 Het faillissement van BDUmedia Noord-Holland is uitgesproken. Dit betekent onder andere het einde van het Nieuwsblad voor Castricum, dat in mei nog het honderdjarig bestaan herdacht.

19 Oud-raadslid Greet Wentink-Klinkenberg is overleden.

21 De ‘truckrun’ met zo’n honderd vrachtwagens, waarin mensen met een beperking meerijden, doet ook Castricum aan.


Jaarboek 43, pagina 116

26 Kennemer Duincampings is uitgeroepen tot de winnaar van de prijs ‘Kroon op het werk 2019’ van het Nationaal Platform Duurzame inzetbaarheid.

Oktober

3 Het Steunpunt tegen Eenzaamheid is opgericht. Er zijn zes ambassadeurs benoemd die eenzaamheid onder de aandacht brengen en met mensen in gesprek gaan.

19 Joop Holt is overleden. Hij speelde onder andere een belangrijke rol voor JET, Jeugd en Techniek Castricum, waar hij jongeren kennis liet maken met technische vaardigheden.

29 Open dag van de Castricumse Invaliden Sportclub ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan.

November

4 Burgemeester Mans reikt aan twee oud-militairen, Hendrik en Julius Gelsing, postuum het ‘Mobilisatie-Oorlogskruis’ uit. Familieleden nemen de onderscheidingen in ontvangst.

Uitreiking van het ‘Mobilisatie Oorlogskruis’ aan familieleden van Hendrik en Julius Gelsing.
Uitreiking van het ‘Mobilisatie Oorlogskruis’ aan familieleden van Hendrik en Julius Gelsing. Foto Henk de Reus.

4 Hans Kaandorp wordt als voorzitter van Vitesse’22 opgevolgd door Jeroen Tromp. Hans is voor zijn verdiensten benoemd tot ‘erevoorzitter voor het leven’.

20 Gerrit Branderhorst, vele jaren raadslid en fractievoorzitter van het CDA en lid van de Kerkenraad van de protestantse kerk, is overleden.

21 De gemeenteraad kiest met een nipte meerderheid (dertien voorstemmers, twaalf tegen) voor de bouw van een nieuw zwembad in de gemeente.

28 In het raadhuis komen veel belangstellenden naar de presentatie van plannen voor een nieuw Corsotheater. De consequenties voor de omgeving roepen weerstand op.

December

3 De nieuwe Technasium-werkplaats van het Bonhoeffercollege is feestelijk geopend.

Luchtfoto van het Bonhoeffer college.
Luchtfoto van het Bonhoeffer college. Pieter Kieftstraat 20 in Castricum, circa 1980. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

10 Kennemer Wonen heeft aan de Eerste Groenelaan vijftien energie-neutrale huurwoningen opgeleverd.

Niek Kaan

18 maart 2024

Met name Castricum

Met name Castricum.
Met name Castricum.

Eerder onderzoek

Er is door Oud-Castricum eerder over de betekenis van de naam Castricum gepubliceerd in de jaarboeken van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum jaargangen 23 en 35. Met name het eerste deel Castr- was aanleiding te denken aan castra (legerplaats), of castor (bever) en één van de redenaties was ‘dat het zo Latijns klinkt’. Zelden is in de verklaringspogingen gelet op plaatsen met een naam die ook op –icum eindigt en naar het moment van ontstaan van deze plaatsen met behulp van de archeologie al helemaal niet. In deze zoektocht naar de betekenis van de naam Castricum is het gebied van de landen om de Noordzee afgezocht naar plaatsnamen met -icum of -inghem. Er is hierbij gelet op volk en taal. Zou deze werkwijze leiden tot bewijs naar analogie voor de betekenis van die aparte naam Castricum of levert het juist meer vragen op?

Onderstaand artikel  van de hand van Rino Zonneveld is ontstaan na jaren van onderzoek. Het beknopte deel is gepubliceerd in 43e Jaarboek (2020), op pagina’s 44-51. Hieronder is de volledige versie van het artikel te lezen.

4 november 2023

Het nieuwe Jaarboek (46) is er!

De presentatie van het nieuwe (46e) jaarboek op vrijdag 3 november 2023 in De Duynkant was weer druk bezocht.

Na een korte presentatie van elk hoofdstuk door Jolanda van de redactie, werd het het eerste exemplaar overhandigd aan de heer Niek Beentjes, wiens familie fraai beschreven is in dit jaarboek.

De redactie is er opnieuw in geslaagd om een zeer gevarieerde inhoud te realiseren, met uiteenlopende artikelen, zoals:

 • Wateroverlast
 • Geschiedenis van de Sifriedstraat
 • Oorsprong van de naam Castricum
 • De visvereniging Salamander
 • Sloet in Castricumse historie
 • Het Booreiland (tandartsenpraktijk)
 • Schelpenkar
 • De Castricumse familie … Beentjes (deel 1)
 • Wie was … Annie van Nievelt?
 • Van woonhuis tot steakhouse
 • In memoriam Piet Blom

En verder natuurlijk de vaste rubrieken:

 • Oud over nieuw foto’s
 • Schenkingen
 • De gebeurtenissen in Castricum en Bakkum 100 jaar geleden
 • Kroniek 2022
 • Jaarverslag 2022
 • Voorwoord van de voorzitter

Dank aan de auteurs, redactie, drukker, fotobewerker, taalkundigen (allen vanzelfsprekend met naam genoemd in het jaarboek)
en zeker ook onze de donateurs, die dit jaarboek hebben mogelijk gemaakt.

Bezorging is begonnen

De bezorging van de jaarboeken aan onze donateurs is inmiddels in volle gang, tussen de buien door.

Bent u nog geen donateur en wilt u deze fraaie jaarboeken ook ontvangen, koop deze dan bij boekhandel Laan, of liever: wordt donateur van Oud-Castricum en u helpt ons dit mooie werk voort te zetten:

Klik op: Aanmelden donateurs – Oud-Castricum

31 oktober 2023

Kroniek 2017 van Castricum en Bakkum (Jaarboek 41 2018 pg 109-112)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 41, pagina 109

Castricum en Bakkum 2017, een kroniek

Januari

1 De kern Castricum-Bakkum telt 22.965 inwoners, 337 meer dan op 1 januari 2016.

1 De ambtelijke fusie van de BUCH-gemeenten (Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo) is een feit. Doelstelling is de kwetsbaarheid van de individuele gemeenten te verkleinen en de kwaliteit van het ambtenarenapparaat door specialisatie te bevorderen.

6 Tot verdriet van velen is de bijna 30-jarige gans Gijs, bewoner van de vijver aan de Willem Alexandersingel, doodgebeten door een hond.

6 De sportprijzen 2017 zijn uitgereikt. Sportteam van het jaar werden de rolstoelhandballers van CSV, sportvrouw werd Lisanne Witte en sportman marathonloper Michel Butter. Tot vrijwilliger van het jaar is Ton Moes gekozen.

14 Officiële opening van Geesterhage met theaterzaal, muzieklokalen en ateliers van Toonbeeld. Aansluitend Open huis waarbij onder andere de Omroep Castricum en de vernieuwde bibliotheek bezocht kunnen worden.

De openingshandeling van Geesterhage. Geesterduinweg 3 in Castricum, 2017. Van links naar rechts Ton Kenter (voorzitter Geesterhage), Ted Biesterbos (projectontwikkelaar), burgemeester Toon Mans en Jan Postma (voorzitter Toonbeeld). Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

14 North Sea Poetry met voordrachten van dichters en rappers wordt op een bijzondere locatie gehouden: zwembad De Witte Brug.

17 In het kader van de activiteiten ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van Oud-Castricum is de startbijeenkomst van thema/vertelbijeenkomsten over Castricum in 1967. Er is ook een fotowedstrijd aan dit project verbonden.

29 Feestelijke opening bij Vitesse ’22 van de nieuwe accommodatie voor het wedstrijdsecretariaat.

Februari

6 Start van de herinrichting van het parkeerterrein aan de Geesterduinweg. Er komen 50 parkeeplaatsen bij.

11 Castricum wordt opgeschrikt door mishandelingen op het station. De politie is op zoek naar de daders.

15 Drukker en uitgever van onder andere het Nieuwsblad voor Castricum, Jan Boesenkool, op 96-jarige leeftijd overleden.

Jan Boesenkool (1920-2017).
Jan Boesenkool (1920-2017).

Maart

4 Op uitnodiging van de Werkgroep Oud-Castricum en de Stichting Alkmaardermeeromgeving neemt een groot aantal raads- en commissieleden deel aan een rondleiding over het landgoed Duin en Bosch.

8 Peter Brouwer, directeur van Toonbeeld, presenteert een nieuwe culturele agenda, te vinden onder www. toonbeeld.tv. Organisaties kunnen een evenement zelf op de agenda plaatsen.

11 Start van de tweedaagse Culturele Manifestatie: een weekend vol voorstellingen, workshops en presentaties in Geesterhage.

Hans van Schoor voor het vroegste stembureau van Nederland.
Hans van Schoor voor het vroegste stembureau van Nederland.

15 Vanaf middernacht kan er voor de Tweede Kamer gestemd worden op een stembureau in het station. De opkomst in Castricum is ongekend hoog: 88,21 procent ten opzichte van 83 procent in 2012.


Jaarboek 41, pagina 110

18 Feest ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan van de volksdansvereniging Igram.

Volksdans demonstratie van Igram in de Vomar. Foto Ad van de Velde. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

21 Oud-wethouder Leo van Schoonhoven is de nieuwe voorzitter van de Ondernemersvereniging Castricum.

29 Op initiatief van Henk Ruijter, programmaleider van het project ‘Versterking winkel- en verblijfgebieden Castricum’, is een dorpspanel gevormd dat meedenkt over mogelijke verbeteringen.

April

5 De sloop van de flat voor verpleegsters Koekoeksduin op het landgoed Duin en Bosch is in volle gang. Het is nog niet bekend wat er voor in de plaats komt.

Zusterhuis Koekoeksduin.
Zusterhuis Koekoeksduin. Duinenboschweg 44-130 in Bakkum. Collectie Oud-Casticum. Toegevoegd.

12 Ter gelegenheid van zijn afscheid als voorzitter van de Katholieke Bond van Ouderen krijgt Frans Peters een koninklijke onderscheiding.

20 Receptie ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van schildersbedrijf Weda.

23 Wethouder Kees Rood start de toeristische campagne ‘Heerlijkheid Castricum, voor liefhebbers’. Hij onthult de naam voor het pleintje in de bocht van de Dorpsstraat: nu heet het ‘Dorpsplein’.

23 Ralph Tuijn en zijn team breken het wereldrecord Atlantic Crossing. Ze hebben er 48 dagen over gedaan.

26  De dames Groot-Kruidenberg en Steensma-Wieling ontvangen een koninklijke onderscheiding.

27  Koningsdag is weer uitbundig gevierd met een grote vrijmarkt en diverse attracties. De brandweer vermaakte de allerjongsten met waterspelletjes op het Bakkummerpleintje.

Mei

6  Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum kunnen de leden van de schildersclub Perspectief deelnemen aan diverse workshops.

Opening tentoonstelling ‘Vervaagd Agrarisch Verleden’.
Opening tentoonstelling ‘Vervaagd Agrarisch Verleden’. Van links naar rechts Ernst Mooij, Siem Mooij en Erica Brouwer.

7  Siem Mooij opent de tentoonstelling ‘Vervaagd Agrarisch Verleden’ van Oud-Castricum in de boerderij van mevrouw Twisk aan de Dorpsstraat.

12 Tinus Hopman, oud-commandant van de brandweer en ere-lid van de gymnastiekvereniging Vios, is overleden.

Tinus Hopman.
Tinus Hopman (1919-2017).

12 Aanstormend beeldend talent, leerlingen van het Bonhoeffercollege exposeren hun kunstwerken in Galerie Sopit.

12 Vitesse ’22 bestaat 95 jaar en organiseert een reünie voor oud-leden.

20 Een team van de bridgeclub Bricas heeft de landelijke bridgebeker voor amateurs gewonnen.

21 In Galerie Streetscape is ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van Oud-Castricum een tentoonstelling ingericht met kunstwerken van bekende en onbekende kunstenaars die Castricum en Bakkum in beeld hebben gebracht.

25 Aan de eerste Oer-IJ expeditie, een wandeltocht over verschillende afstanden, nemen 2500 personen deel.

Juni

4 De jaarlijkse Kunstfietsroute wordt dit jaar gehouden in combinatie met een kunstmarkt bij Geesterhage georganiseerd door Toonbeeld. Elly de Waard opent een expositie bij Perspectief.

5 Negen muziekgroepen treden op bij Muziekfestival ‘Van Dorp tot Kust’. Bij de opening van het festival reikt de burgemeester aan de dirigent van shanty en folksongkoor De Skulpers, Marcel Klaver, een koninklijke onderscheiding uit.

8 Raadslid Divera Borsboom heeft zich na afsplitsing van CKenG en Castricum Lokaal nu aangesloten bij D66.


Jaarboek 41, pagina 111

14  Er is een nieuwe website geopend waarop de gerealiseerde en toekomstige projecten op het landgoed Duin en Bosch te vinden zijn: www.wonenopduinenbosch.nl (website bestaat niet meer).

15  In de gemeenteraad worden de resultaten besproken van een extern onderzoek naar de bestuurscultuur. De aanbevelingen om tot verbeteringen te komen, zullen worden uitgewerkt.

15 Afscheid van dierenarts Harry Wolters die na 34 jaar de praktijk verlaat.

Dierenarts Harry Wolters met links zijn vrouw Aya en rechts opvolgster Marjolein Lieuwes-Schellekens.
Dierenarts Harry Wolters met links zijn vrouw Aya en rechts opvolgster Marjolein Lieuwes-Schellekens.

17 De lokale veteranen wordt een feestelijke ontvangst bereid in het gemeentehuis. Historische legervoertuigen trekken door het dorp.

17 Gemeentelijk beleidsadviseur René Marcelis is overleden.

26 Start van een discussie over de ontwikkelingsmogelijkheden in het gebied Zanderij Noord.

Juli

8 Martin Vaalburg, van de drogisterij in de Pernéstraat, is overleden.

13 Het festival ‘Bakkum vertelt’, met een grote variatie aan theater en muziek, vindt plaats in en rond het openluchttheater De Pan op het kampeerterrein Bakkum.

18 Opening van de sociale bakkerij Bak’m op Duin en Bosch.

De sociale bakkerij Bak’m op het landgoed Duin en Bosch.
De sociale bakkerij Bak’m op het landgoed Duin en Bosch met voor eigenaresse Dominique Omes en achter enige medewerkers. De foto is net voor de opening op 18 juli 2017 genomen.

20 Een dorpspanel heeft een maatschappelijke agenda ontwikkeld, bedoeld als inbreng voor de partijprogramma’s van politieke partijen. Een opvallende aanbeveling is het terugwinnen van het vertrouwen van de inwoners in het gemeentebestuur.

25 De gemeente heeft een fonds gevormd waaruit kinderen uit gezinnen met een laag inkomen kunnen worden ondersteund bij deelname aan sport- of culturele activiteiten.

30 Het festival ‘Uit je Bak’ van jongerencentrum De Bakkerij trok enorme belangstelling, dankzij het mooie weer en het brede aanbod.

Augustus

2 Het Nieuwsblad voor Castricum heeft als nieuwe eigenaar BDUmedia.

9 Volgens een onderzoek van weekblad Elsevier staat Castricum op de 25e plaats van de prettigste woongemeenten in ons land.

23 Frank Brakenhoff en Laurens Lange hebben het eerste Castricumse speciaal bier, met de naam Blozend Blondje, op de markt gebracht.

Laurens Lange en Frank Brakenhoff, de brouwers van het eerste Castricumse biertje.
Laurens Lange (links) en Frank Brakenhoff, de brouwers van het eerste Castricumse biertje.

23 Het Huis van Hilde ontvangt de 100.000ste bezoeker.

27 Een paard van circus Renz overlijdt na het eten van taxus. Ook ontsnapten in de nacht kamelen die aan de wandel gingen van de Brink naar de Kleibroek.


Jaarboek 41, pagina 112

28  Maarten Voogt, bestuurslid van de vroegere Stichting Dienstverlening Ouderen (SDOC) en voorganger in de protestantse kerk, is overleden.

29  Pompoenenconcert in de Tuin van Kapitein Rommel.

September

9  Het buurtfeest ‘Bakkum Bruist’ ter versterking van de saamhorigheid wordt geopend bij de Oude Keuken. Aan de meest bruisende straat, de Van der Mijleweg, wordt de straatprijs toegekend.

10  In het centrum van Castricum wordt de eerste triatlon gehouden.

13 Op een terrein aan de Duinweg zijn bij archeologisch onderzoek munten gevonden uit de 9e eeuw die zijn terug te voeren tot de Vikingen.

16 De eerste C in Zee diploma’s zijn uitgereikt. Het is een pilot van Zwembad De Witte Brug en de Reddingsbrigade in vervolg op het C-zwemdiploma.

20 Iedereen kan nu een potje schaken op het Bakkers-pleintje, dankzij het winnende idee van Tosca Groenewold uit de wedstrijd ‘Het beste idee van Castricum’, een initiatief van het Nieuwsblad van Castricum’.

22 Henk Heideman, samensteller en schrijver van vier fotoboeken over Castricum en Bakkum, is overleden

30 De bekende oud-groenteboer Bertus Beentjes is overleden.

Bertus Beentjes met zijn groenten handkar.
Bertus Beentjes met zijn groenten handkar. Colectie Stuifbergen. Toegevoegd.

Oktober

11 Bernard van den Boogaard, docent piano, neemt na 28 jaar afscheid van de muziekschool.

11 Gepensioneerd onderwijzeres en kinderboekenschrijfster Els Behage presenteert haar boek ‘Leven met Lyme’.

17 Han Knebel, groot animator van het carnaval in Castricum, is overleden.

Han Knebel, prins Gajus, tijdens het carnaval in 1972.
Han Knebel, prins Gajus, tijdens het carnaval in 1972. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

19 Officiële opening van de Vrijeschool Castricum. Gestart is met een kleuterklas.

22 Pieter Langhout, conrector van het Bonhoeffercollege van 1971 tot 1985, is overleden.

25 De hoge populieren langs de Beethovensingel worden om veiligheidsredenen alsnog gekapt.

November

3 Slotfeest van jubileumjaar Oud-Castricum met cabaret en muziek onder leiding van Dick Groot, presentatie van grote foto’s op diverse plaatsen in het dorp en een vossenjacht.

15 In samenwerking met CALorie zijn op het dak van Toonbeeld in Geesterhage 120 zonnepanelen geplaatst.

16 Een brandbrief van de monumentenraad heeft tot gevolg dat de relatie met een extern adviesbureau voor erfgoedbeleid wordt verbroken.

22 De voorzitters van de welzijnsorganisaties van Bergen, Heiloo en Castricum ondertekenen een bestuurlijke intentieverklaring tot samenwerking.

Sinterklaas opent zijn tentoonstelling in het Huis van Hilde.
Sinterklaas opent zijn tentoonstelling in het Huis van Hilde.

22 Opening van een Sinterklaastentoonstelling in het Huis van Hilde.

27 Castricum wordt de eerste Safe Streetgemeente in de regio. Burgemeester Mans ondertekent daartoe een intentieverklaring.

December

7 Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier doet voortaan het groot onderhoud van het water binnen de bebouwde kommen. De gemeente blijft het dagelijks onderhoud doen.

14 In het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis wordt een meer dan drie meter hoog beeld onthuld van kunstenaar Jan Pater uit Bakkum.

21 Een meerderheid van de gemeenteraad heeft na een maandenlange discussie besloten de bouw van 48 sociale huurwoningen op het terrein van Duin en Bosch op de locatie De Clinghe mogelijk te maken.

Hier stond voorheen De Clinghe.
Hier stond voorheen De Clinghe. De gemeenteraad geeft groen licht voor de bouw van sociale huurwoningen op deze plek. Oude Parklaan 50-52 in Bakkum, 2017. Foto Peter van Eerden. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

25 Wethouder Marcel Steeman opent de kersttentoonstelling van Toonbeeld in Geesterhage.

Niek Kaan

30 oktober 2023

Castricum – Honderd jaar geleden 1917 (Jaarboek 41 2018 pg 106-108)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 41, pagina 106

Castricum en Bakkum 1917, de gebeurtenissen

Deze woning was in de eerste wereldoorlog het distributiekantoor dat stond in de Schoolstraat in Castricum.
Het houten huis “Zelden Rust” was in de Eerste Wereldoorlog het distributiekantoor voor levensmiddelen, dat stond in de Schoolstraat in Castricum. Beverwijkerstraatweg 3 in Castricum, 1924. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

In het jaar 1917 heeft de plaatselijke bevolking steeds meer last van de nu al meerdere jaren voortslepende oorlog in Europa. Nederland is dan wel neutraal, maar schaarste aan voedsel en hoge brandstofprijzen worden dagelijks gevoeld. Het bedrijf dat door de gemeente Castricum in 1916 is gestart om aan inwoners levensmiddelen te verstrekken, krijgt meer mankracht.

De gebeurtenissen in Castricum van honderd jaar geleden zijn vooral ontleend aan de gemeenteraadsnotulen, de inkomende en uitgaande stukken van de gemeente Castricum, dossiers in het gemeentearchief, de provinciale bladen, de burgerlijke standregisters, enzovoorts.

1 januari 1917

Het gemeentebestuur bestaat uit burgemeester Johannes Mooij en de wethouders Joseph Goes en Petrus Valkering. De raadsleden zijn: Gerrit Pzn. Kuijs, Petrus Pzn. Kuijs, Pieter Twisk, Gerard Louter en Cornelis Spaansen. Hendrikus Oostveen is de gemeentesecretaris.

Castricum telt 4.075 inwoners. Dit aantal is op 31 december toegenomen tot 4.225. In het jaar 1917 vestigen zich in onze gemeente 462 personen, terwijl er 323 naar elders vertrekken. Er worden in dit jaar 107 kinderen geboren, er overlijden 96 inwoners en er worden 20 huwelijken gesloten.

Aantal kiezers voor de gemeenteraad: 592; voor de Tweede Kamer en Provinciale Staten: 680.

13 februari 1917

Een aantal ingezetenen heeft het verzoek ingediend om verbetering aan te brengen aan de weg naar Limmen, ofwel de Zanddijk; de weg verkeert in slechte staat. Besloten wordt de wegwerker C. Orij voor een jaar aan te stellen op een weekloon van 14 gulden en hem ’s winters 1 hectoliter cokes (kolen) per week te geven.

De Zanddijk.
De Zanddijk, aangelegd in de 12e eeuw. Bakkum 1980. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

W. Hellinga is aangesteld tot ambtenaar ter secretarie voor een jaarwedde van 100 gulden.

27 maart 1917

De Dienst Provinciale Electrische Werken is voornemens om een bovengrondse kabel aan te leggen in de Oosterbuurt. Uit oogpunt van veiligheid wil wethouder Goes daaraan de voorwaarde verbinden dat de palen minimaal zes meter lang zijn.

De Mient, op deze foto nog een zandweg.
De Mient, op deze foto uit 1900 nog een zandweg. De Mient wordt in 1917 bestraat. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

Goedgevonden wordt om de grond, benodigd voor de bestrating van de Mient, aan te kopen.

25 april 1917

Het college van Gedeputeerde Staten stelt de verdeling vast van de gemeente Castricum in twee stemdistricten voor de verkiezing van leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal en van leden der Provinciale Staten.

 • Stemdistrict 1 omvat de buurtschappen Kerkbuurt, Oosterbuurt, de Brabantsche Landbouw, een gedeelte van de Duinderbuurt en een gedeelte van het Noordeinde;
 • Stemdistrict 2 omvat de buurtschappen Schulpstet, Duinontginning, Noord- en Zuid-Bakkum en de overige gedeelten van Duinderbuurt en Noordeinde.

In een verordening worden als stemlokalen aangewezen voor stemdistrict 1 het gymnastieklokaal van de openbare school 1, naast het Raadhuis, ingang Schoolstraat en voor stemdistrict 2 in een van de lokalen van de openbare school 2 te Bakkum, ingang noordzijde.

Opgaven aan de overheid:
Per 1 januari 1917: de onderneming met eigenaar M. Olgers aan de Kramersweg te Castricum onderhoudt met twee boten een vrachtdienst van Limmen-Wormerveer- Zaandam-Amsterdam.

Bedeling van de armen door:

 • het rooms-katholieke parochiaal armenbestuur: 12 personen, waarvan 4 boven de 70 jaar;
 • de Diaconie van de Nederlands hervormde gemeente: 4 personen;
 • het burgerlijk armenbestuur: 15 personen, waarvan 5 boven de 70 jaar.

26 april 1917

Opgave aan de inspecteur van de directe belastingen te Alkmaar van de vergunninghouders voor de verkoop van sterke drank en de huurwaarde voor het bedrijf:


Jaarboek 41, pagina 107

Café Duinzicht.
Café Duinzicht. Beverwijkerstraatweg 6 in Castricum, 1915. Collectie Stuifbergen. Toegevoegd.

R. van Benthem: 267,50 gulden, wijk A, nummer 121, De Vriendschap
J.B. Koopman: 234,75 gulden, wijk A, nummer 71, De Rustende Jager
Ant. van Benthem: 162,50 gulden, wijk A, nummer 31, Hoek Dorpsstraat-Burgemeester Mooijstraat
J. Slijboom: 90 gulden, wijk A, nummer 56, Burgemeester Mooijstraat
P. Schotvanger: 180 gulden, wijk A, nummer 49, Burgemeester Mooijstraat (De Harmonie)
D. Tromp: 66 gulden, wijk B, nummer 198, Beverwijkerstraatweg (Duinzicht)
C. Stuifbergen: 114 gulden, wijk A, nummer 29a, Dorpsstraat (De Landbouw)
L.A. Burgering: 66 gulden, wijk C, nummer 356, Bakkummerstraat
W. Borst: 70 gulden, wijk E, nummer 473, Nu Fase Fier
Jo Borst: 97 gulden, wijk E, nummer 463, Café De Onderneming (nu – in 2018 – Heereweg nummer 12)
C. Castricum: 84 gulden, wijk E, nummer 449, De Goede Verwachting aan de Heereweg.

Café de Onderneming aan de Heereweg in Bakkum met Gerrit van Egmond, die het café in 1917 overnam van zijn zwager Jo Borst.
Café de Onderneming aan de Heereweg in Bakkum met Gerrit van Egmond, die het café in 1917 overnam van zijn zwager Jo Borst.

De volgende namen zijn later doorgehaald en vervangen: D. Tromp door G. Leering; vergunning ingetrokken op 17-3-1917, verleend 5-4-1917.
Jo Borst door G. van Egmond. idem op 12-3-1917, verleend 28-3-1917.

12 mei 1917

Vordering ten behoeve van het leger van de levering van alle inlandse wol die bij de eerstvolgende scheer van de schapen wordt verkregen. In totaal leveren 16 Castricumse veehouders wol, waarvoor zij maximaal 2,50 gulden per kg ontvangen. Het aantal vachten per veehouder varieert van 1 tot 21.

23 mei 1917

De schoolopziener in het district Haarlem dringt erop aan om zo spoedig mogelijk over te gaan tot invoering van Uitgebreid Lager Onderwijs (ULO) in Castricum. Dit wordt ruim een maand later ondersteund door eenzelfde oproep van de districtsschoolopziener.

Meester C.J. Bussen, hoofd der school.
Dit is de binnenplaats van de school bij het Raadhuis. Links meester C.J. Bussen, hoofd der school. Dorpsstraat 67 in Castricum, 1897. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

De heer Bussen, het hoofd van de Openbare School aan de Dorpsstraat, is van mening dat bij invoering de eerstkomende twee jaren geen uitbreiding van lokalen nodig is en dat er ook geen extra leerkracht behoeft te worden benoemd. De raad besluit daarom de vakken Frans en Wiskunde na de grote vakantie in te voeren aan die school en als hoofd aan te wijzen het hoofd van die school.

4 juli 1917

Wethouder Joseph Goes heeft ontslag genomen. Als opvolger wordt Cornelis Spaansen gekozen en benoemd. De districtsschoolopziener stelt voor om het schooljaar op 1 of 15 augustus te laten beginnen in plaats van op 1 april, dit in verband met de invoering van het ULO.

De voorzitter stelt voor om de kermis dit jaar niet te vieren omdat het allerminst een tijd is om feest te vieren: “De toestand in ons vaderland is gaandeweg achteruitgaand” (Eerste Wereldoorlog). Met een kleine meerderheid wordt dit voorstel aangenomen.

Goed gevonden wordt dat de directeur van de gasfabriek voor gemeenterekening een rijwiel aankoopt, mede ten dienste van het bedrijf.

De gasfabriek.
De gasfabriek. Gasstraat 1 in Castricum. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

De bakkers hebben gepleit voor een verordening om te verbieden dat er ’s morgens vers brood verkrijgbaar is vóór bijvoorbeeld 10.30 uur. Dit om voldoende nachtrust te waarborgen, mede van belang vanwege de grote schaarste aan brandstoffen. Zij zijn van mening dat tegen die tijd op een behoorlijke wijze de broodbereiding plaats kan hebben zonder in de nacht te hoeven aanvangen.

Bakker Hemmer bezorgt brood in een mand op zijn transportfiets.
Bakker Hemmer bezorgt brood in een mand op zijn transportfiets. Dorpsstraat 52-54 in Castricum. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

De verordening wordt vastgesteld inhoudende het verbod op het venten met brood vóór ’s morgens 10 uur.


Jaarboek 41, pagina 108

25 juli 1917

Verkiezing gemeenteraad: Cornelis Spaansen en Petrus Kuijs worden herkozen en Jacob Schuijt is het nieuwe raadslid.

4 september 1917

Beëdiging van de nieuwe raadsleden. Spaansen wordt opnieuw gekozen tot wethouder.

25 september 1917

Het presentiegeld van de leden van de gemeenteraad is gebracht op 100 gulden per jaar.

Door een groot aantal winkeliers is een verzoek ingediend om een verordening vast te stellen op de vervroegde winkelsluiting. De winkels mogen geopend zijn van 06.00 tot 20.00 uur.

De gemeente koopt twee huizen aan de Schoolstraat van J. Res om elk te verhuren voor 2 gulden per week aan de veldwachter en aan de stoker van de gasfabriek.

Een veldwachter in Castricum.
Een veldwachter in Castricum. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

Voorstel van de gascommissie van de gemeentelijke gasfabriek om de gasprijzen met ingang van 1 oktober 1917 te brengen op 22 cent. De verhoging is een gevolg van de abnormaal hoge kolenprijzen door de oorlog. In de gemeenteraad wordt hier langdurig over gesproken Het gas is bijna niet te betalen door mensen met kleine, vaste inkomens en er zijn ook arme gezinnen die in ’t geheel geen licht hebben.

22 november 1917

De directie van de conserven- en veevoederfabriek ‘Kennemerland’ (bouwplannen aan de Duinweg in Noord-Bakkum) deelt aan de gemeenteraad mee dat zij de weg naar Noord-Bakkum zal bestraten. De kosten worden geraamd op 2.000 gulden. Zij verzoekt een bijdrage in die kosten of de beschikbaarstelling van halve klinkers.
De gemeenteraad neemt nog geen beslissing over de financiële deelname in de bestrating van de Bakkummerweg: ”Nog maar even afwachten wat de fabriek zal worden.

In de raadsvergadering is H.J. Zandbergen benoemd tot lid van de levensmiddelencommissie en C. Bregman tot lid van de brandstoffencommissie. Al eerder was Th.J. Pepping benoemd tot administrateur van het Levensmiddelenbedrijf.

4 december 1917

In het kader van de Hinderwet wordt vergunning gevraagd door de directie van de Hollandsche Industrie en Handelsmaatschappij tot het oprichten van een groentedroog-inrichting aan de Duinweg op Noord-Bakkum. Eén van de voorwaarden is de afvoer van de rookgassen door een schoorsteen van 17 meter hoogte voor voldoende trek en volledige verbranding.

De conservenfabriek.
De conservenfabriek. Duinweg 3 in Bakkum, 1925. De fabriek is later gesloopt. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

18 december 1917

Woningbouwvereniging ‘Goed Wonen’ vraagt ten behoeve van de bouw van 18 woningen een voorschot van 93.240 gulden. De woningen aan de Dr. Jacobilaan zijn vooral bestemd voor het personeel van Duin en Bosch.

Woningen van Goed wonen aan de Peperstraat (nu Dr. Jacobilaan).
Woningen van Goed wonen aan de Peperstraat (nu Dr. Jacobilaan). Collectie Ou-Castricum. Toegevoegd.

De Levensmiddelencommissie verzoekt aan het gemeentebestuur iemand aan te stellen die belast is met de controle op de verkoop van levensmiddelen. Veldwachter Bleijendaal wordt als zodanig benoemd.

Pieter Bleijendaal, gemeenteveldwachter.
Pieter Bleijendaal, gemeenteveldwachter. Castricum, 1920. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

31 december 1917

De gemeenterekening over het jaar 1917 telt aan ontvangsten 77.443 gulden en aan uitgaven 88.768 gulden. Er is een nadelig saldo van 11.325 gulden.

Simon Zuurbier