5 mei 2022

Oud-Castricum schenkt oorlogskranten aan NIOD

Peter Levi (links) en Hubert Berkhout tijdens de overdacht. Foto aangeleverd

In De Castricummer van 4 mei 2022 (op pag. 8) vertelt Hans Boot over de collectie kranten die Oud-Castricum schonk aan het NIOD. Waarom die collectie van belang is en waarom wij die schonken aan het NIOD, leest u hieronder in zijn artikel.

Castricum –  De Stichting Werkgroep Oud-Castricum was in het bezit van bijna alle exemplaren van de verzetskrant ‘Strijd’. Archiefbeheerder Peter Levi droeg de collectie op 22 april over aan het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD).

27 juli 2021

Schenkingen aan Oud-Castricum 2019-2020 (Jaarboek 43 2020 pg 119)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 43, pagina 119

Schenkingen aan Oud-Castricum 2019-2020

Koorn koffie uit de Tweede Wereldoorlog.
Koorn koffie uit de Tweede Wereldoorlog.

Ook dit jaar zijn er allerlei voorwerpen, boeken en fotomateriaal geschonken. Het materiaal wordt in de collectie opgenomen en zal, waar mogelijk, worden gebruikt bij tentoonstellingen, voor publicaties of educatieve doeleinden. De schenkingen worden jaarlijks in het jaarboek vermeld.

Tirailleursfluitjes en kogels.

Tirailleursfluitjes en kogels.

De schenkers staan in chronologische volgorde en wonen in Castricum, tenzij anders vermeld:

Dijkman: pijpaarden ledematen, musketkogels en porseleinen kopje
I. en C. van Deele: diverse historische documenten en gevonden voorwerpen
Mevrouw Van Dalen: kopie prijslijst café Ammeraal
E. van den Brink-Spits: Perzisch tapijt
J. Houtenbos: tralingsmeter, dosismeter, schilderij speel- en theetuin, diverse boeken, kalender en twee meteorietachtige stenen
N. Dam-Stuifbergen: pentekening van Sijf Portegies en kaart van de Uitgeester- en Heemskerker broekpolder
J. Hes: wandbordje met foto van de Papenberg
M. van de Vlugt: artikel en brieven aan Burgemeester en Wethouders over planten rond Fochteloo en een luchtfoto van Castricum
Grande: veertig jaarboeken en zeven andere boeken
B. Eyking-de Winter: bidprentjes, foto’s Piet Liefting, Karel Vermeulen en Louis de Winter
J. Brakenhoff: giettang, kogels, mortierscherf en tirailleurfluitjes, gevonden in 1975
H. Stuifbergen, Uitgeest: tien foto’s
K. Huitenga: pentekening van Sijf Portegies
J. van der Schaaf: spaarpot van de Raiffeisenbank
Mevrouw De Bats: boek over Noordhollandse kerken en kapellen in de middeleeuwen
M. Dusseljee/B. van Geenhuizen: diverse kaarten en mappen Castricum, schriften Nederlandse Strijdkrachten, scripties en tekeningen
A. Houtenbos: diverse medailles van de Tour de Flevo
F. Weda: vlag Winkeliersvereniging Bakkum 75, entreebewijs De Clinghe 1972, sticker Balatonfüred en wandbord met Beatrixklok
H. Neelissen: Koorn koffie en thee WO2, tabak en stamboom familie Neelissen
C. de Ruijter: document raadsvergadering 4-9-1948 in verband met aftreden Wilhelmina
M. Zandbergen: gedichten van A.W. van Kluyve
Joost Kuijs: kogelhuls uit WO2 en musketkogels
Th. Bleijendaal: plaatje priesterwijding Wim Beentjes, kerkboek en boekje van O.L.V. ter Nood (putje Heiloo)
L. Zonneveld: info kruidenierswinkel Zonneveld uit de Dorpsstraat
Molenweidschool: foto’s vanaf 1975
De heer Witkamp: kalender Oud-Castricum, diverse boeken en jaarboeken
J. Kuiper: twee bijbels, gezangboek en info jubileumreisje Duin en Bosch 50 jaar
P. Kaptein: aquarel van J.C. Heeck (zicht op Fochteloo)

14 april 2021

Kadastrale kaart uit 1832 digitaal beschikbaar

Peter Levi digitaal op zoek naar Castricums verleden. Foto Hans Boot

Artikel van Hans Boot, verschenen in de Castricummer van 14 april 2021

Castricum –  Om belastingtechnische redenen eiste Napoleon dat de perceelgroottes in Nederland volledig werden vastgelegd, zodat bekend was wie de eigenaren waren en waar het land voor werd gebruikt. Nu is een groot deel van de kadastrale kaarten van Noord-Holland gedigitaliseerd. Castricummer Peter Levi leverde daar een belangrijke bijdrage aan.

31 juli 2020

Schenkingen aan de Werkgroep 1992-1993 (Jaarboek 16 1993 pg 61)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 16, pagina 61

Schenkingen aan de Werkgroep 1992-1993 (tenzij anders vermeld uit Castricum):

– in februari:

 • van mevrouw Steeman-Mooij: diverse huishoudelijke dingetjes, rijmprent ten gevolge van huwelijk koninklijk paar, plaat Willem van Oranje.

 
– in maart:

 • van Van Dam (Doodweg): een koe-tondeuze, een houten hooihark.

 
– in juni:

 • van ir. J. Kol: kopie kaart M. Visscher.
 • van mevrouw A. Glorie-van der Steen: div. antieke kledingstukken voor een dame.

 
– in juli:

 • van de heer Settels: twee super-8 films van de Brandweer Castricum.
 • van mevrouw Steeman-Mooij: een programma ouderavond 1939, een opdracht zilveren jubileum Wilhelmina 1923, een rekening van dr. Leenaers.

 
– in augustus:

 • van Nora Bonekamp: diverse boeken 10 stuks.

 
– in oktober:

 • van de heer Bleijendaal: 11 loden kogels en 3 schijffibula’s.

 
– in januari:

 • van de heer M. Krist: landkaart van Castricum uitgave 1916.
 • van A.M . Brakenhoff: vier bidprentjes.
 • van P. Boesaert: stafkaart van Castricum uitgave 1971.
 • van K. Brandjes: advertenties 1924 en Geversduin foto-afdruk.

31 juli 2020

Schenkingen aan de werkgroep 1993 – 1994 (Jaarboek 17 1994 pg 62)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.

Schenkingen aan de Werkgroep 1993-1994 (tenzij anders vermeld uit Castricum):

 • mevrouw A.W.Brakenhoff, Castricum: raamplaat winkel Stuifbergen
 • C. Gorter, Castricum: 1 boek en 4 ansichtkaarten
 • W. Veenstra, Castricum: schilderij
 • mevrouw Heere, Castricum: loden kogels en knikkers
 • C.J. Stet, Alkmaar: feestgids 1945
 • H. Brakenhoff, Castricum: landkaart Noordzeekust
 • H. Zandbergen, Castricum: documentatie 2e wereldoorlog
 • B. Bleijendaal, Castricum: Romeinse munt en tinnen fluitje (slag bij Castricum)
 • H. West, Castricum: koeiendrijfstok
 • Familie Van Gulik, Castricum: diverse foto’s
 • E. Travnicek, Castricum: stafkaart en wandelkaart Castricum 1924
 • A. van der Kamp, Bakkum: 2 boeken
 • mevrouw Verduijn, Akersloot: 2 ansichtkaarten

Verder ontvingen wij bidprentjes van vele personen.

In bruikleen gegeven:

Gemeente Castricum:

 • foto stranding Wan Chung 1972
 • foto burgemeester Jan de Quack

31 juli 2020

Schenkingen aan de Werkgroep in 1994-1995 (Jaarboek 18 1995 pg 64)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 18, pagina 64

Steeds meer personen en instanties gaan ertoe over om zaken van historische waarde aan de Stichting Werkgroep Oud- Castricum toe te vertrouwen. De Werkgroep juicht dit toe! Iedere schenker krijgt een officiële schenkingsacte en wordt in het jaarboekje vermeld.
De Werkgroep neemt de geschonken zaken op in de collectie en zal waar mogelijk gebruik maken van de materialen bij ten­ toonstellingen en voor educatieve doeleinden.

Schenkingen januari 1994 tot en met mei 1995 (tenzij anders vermeld uit Castricum):

Fam. Kühne: geglazuurde aardewerk pot
J. Wulp: 1 grote foto Castricum
P. Boesaart: panorama van Stad en Lande, verdelgingsspuit
Historische Kring Heemskerk: blauwdruk van tekening vil­la’s aan de Puikman
P. Zonneveld: litermaat
B. Veldt: 2 rieken
P. Neelissen: uit de oorlogstijd: pak kof­ fie, sigaretten, krantenknipsels
Mevr. Van Surksum: kranten uit de oorlogstijd
P.W.N.: kaart uit 1932
Mevr. C.W.N. de Nijs – de Haan: 3 gevelstenen afkomstig uit de oude Augustinus jon­gensschool
J. Schermer: periscoop/afstandsmeter uit de 2e WO
Mevr. J. van Sabben – Visser: boek M. Kramer ‘De slag bij Castricum’ originele uit­ gave
A.J. Kareis: 28 jaarboekjes, oude jaar­ gangen v.a. jaargang 1
Mevr. G. Spijker, Limmen: houten boterkop
J.J. Zonjee, Haarlem: stuk betreffende Slag bij Castricum
St. Noordhollands Landschap: pamflet 1911 inzake vrouwenkiesrecht/drankbestrij­ding
H.Z. Hommes: documentatie en foto’s van de “Tour de Flevo” 1957/1961
Mevr. Hendrix: deel archief “Kennemer IJsbaan” jaren 1930
C. Gorter: ansichtkaart Provinciaal Ziekenhuis
J. Zonneveld: lessenaar
M. Krist: 4 foto’s, 12 oude jaarboek­jes en boek archeologie en historie
R. Eijkmans: bajonet, sabel, hellebaard, dubbele bijl en koolmes
F. Giling: 3 kaarten bouwplannen Castricum 1934, 1942, 1954 en bouwverordening Castricum 1934 en 2 boekjes VVV en Pancratiuskerk
P. van Klink: boekje ABC van het nazi-regime, oorlogsuitgave
mevr. A. Jongejan: bonnen uit de oorlogsperio­de
mevr. Demoitié – Schermer: originele brief uit de oor­logsjaren: lastgeving af­ braak
G. van Weel, Beverwijk: pan uit de Ortskommandantur, foto’s en documen­ten uit de oorlogsjaren