13 maart 2023

Kroniek 2012 (Jaarboek 36 2013 pg 114-116)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 36, pagina 114

Kroniek 2012 van Castricum en Bakkum

Januari

1 De kern Castricum-Bakkum telt 22.586 inwoners, 78 minder dan op 1 januari 2011.

4 Receptie ter gelegenheid van de overdracht van de groentewinkel van Henk Stengs aan een nieuwe eigenaar. De familie Stengs runde de zaak in de Burgemeester Mooijstraat 73 jaar.

Groente en fruitwinkel Stengs.
Groente en fruitwinkel Stengs. Burgemeester Mooijstraat 37 in Castricum, 2005. Foto M. Sneijder. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

8 Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de brandweer ontvangen F.J. Bruggeling, G.J. Veldt en H. de Water een koninklijke onderscheiding.

16 Start van een raadsspreekuur om de veertien dagen. Onderwerpen kunnen nu in een keer onder de aandacht gebracht worden van de acht raadsfracties.

18 José Rogge, leidster peuterspeelzaal ‘t Drempeltje en betrokken bij het Timmerdorp Castricum, is overleden.

25 De Bakkerij presenteert een plan om haar pand aan de Dorpsstraat met een zaal uit te breiden.

25 Cor de Beurs, oud-voorzitter en erelid van muziekvereniging Emergo, is overleden.

Februari

5  De Kennemer IJsbaan aan de Zeeweg is open; er kan eindelijk weer geschaatst worden.

IJspret op de ijsbaan van Vereniging Kennemer IJsbaan.
IJspret op de ijsbaan van Vereniging Kennemer IJsbaan. Zeeweg in Bakkum. Op de achtergrond het clubgebouw. Foto Ad van de Velde. Toegevoegd.

6  Apotheek Van Ouwerkerk verhuist naar de Torenstraat en gaat verder onder de naam ‘de Brink’.

11 Castricum 105, de stichting Sociaal Carnaval en de gemeente organiseren het evenement ‘Castricum Beweegt’.

14 Martin de Vries heeft het voorzitterschap van het Economisch Platform Castricum overgedragen aan Pieter Kalkdijk van de Kamer van Koophandel.

16 De gemeenteraad stemt in met een plan voor Nieuw Geesterhage. Het is de bedoeling dat Toonbeeld naar het nieuwe centrum verhuist. Aanvullende woningbouw zal de realisering mogelijk moeten maken.

Maart

17 Opening van de 10e editie van de Culturele Manifestatie Castricum in sporthal De Bloemen. Schilders, beeldhouwers, dichters, musici, zangers enzovoort presenteren zich op dit tweejaarlijkse evenement.

Sportcomplex De Bloemen.
Sportcomplex De Bloemen in Castricum. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

20  Wethouder Marianne Zonjee-Zonneveld opent in de hal van het gemeentehuis de tentoonstelling ‘Bijzondere werknemers, verhalen uit de sociale werkvoorziening’.

21  Activiteitencentrum De Wissel aan de Gasstraat heropend door wethouder Bert Meijer.

22 Jongerengemeenteraad, georganiseerd door leerlingen van het Clusiuscollege, kiezen een Milieumanifestatie als het winnende idee om jongeren meer milieubewust te maken.

22 Burgemeester Mans opent in de Dorpsstraat ‘t Praethuys, een inloophuis voor mensen met kanker en hun naasten.

April

4 De besturen van de gemeente, ondernemersfonds, de Rabobank en de redactie van het Nieuwsblad voor Castricum roepen de inwoners op met ideeën te komen om het dorp aantrekkelijker te maken voor het publiek.

15 Landschapsdag met tentoonstellingen op diverse locaties, presentaties en fietsexcursies.

25 Wie een eigen bloembak wil in de straat, kan die bij de gemeente aanvragen. Voorwaarde is wel dat de straatbewoners de bak zelf onderhouden.

26 De afdeling Castricum van de Zonnebloem maakt een rondvaart over het Alkmaarder- en Uitgeestermeer ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan.

27 ‘Bakkum vertelt’, een verhalen- en kunstfestival, gaat van start op het kampeerterrein Bakkum.

Kampeerterrein Bakkum.
Kampeerterrein Bakkum. Zeeweg 31 in Bakkum. Entree van de camping met een taxi standplaats. Collectie Stuifbergen. Toegevoegd.

27 Premiëre van de film ‘Merdeka, standplaats Castricum’ over oud-Indiëgangers. De film is gemaakt door Paulien van Vliet in samenwerking met scholieren en leden van de Werkgroep Oud-Castricum.

27 De dames L.M.H. Boermans-Oostenbrink, A.M.C. Bruggeling-Hes en W.C. Harff-Freessen en de heren P.Q. van Daalen, H.M. Parriger en P.M. Veldt ontvangen een koninklijke onderscheiding voor hun verdiensten voor de samenleving.

Mei

1 De Volksuniversiteit Vucas houdt op te bestaan. Het kantoor aan het Kooiplein wordt gesloten. De filmclub gaat zelfstandig door onder de naam Filmhuis Cine-Cast.

Het pand van de Volksuniversiteit Vucas.
Het pand van de Volksuniversiteit Vucas. Kooiplein 12a in Castricum. Foto Ad van de Velde. Toegevoegd.

6 Het zaterdagteam van de voetbalvereniging FC Castricum is kampioen geworden van de tweede klasse.

10 Presentatie van varianten voor de oplossing van de verkeersproblematiek rond de spoorwegovergang Beverwijkerstraatweg. De afkeer voor de aanleg van een randweg is nu al duidelijk.

12 Op het terrein van de Atletiekvereniging aan de Zeeweg zijn twee beachvolleybal velden aangelegd.

13 Reünie voor leden en oud-leden ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van Vitesse ‘22.


Jaarboek 36, pagina 115

13 Het nieuwe strandseizoen wordt ingeluid door de Castricumse Reddingsbrigade. Vanwege hun langdurig lidmaatschap ontvangt een aantal leden een vrijwilligersmedaille uit handen van de burgemeester.

23 De 1000e aanmelder voor het Burgernet wordt verwelkomd. De opsporing van daders van een overval of vermiste personen kan worden bespoedigd door inschakeling van burgers via sms of email.

Juni

1  Receptie ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de woonvoorziening Het Klaverland.

2  De Kunstfietsroute biedt gelegenheid op verschillende plaatsen van vele kunstvormen te genieten.

2 Oud-burgemeester en oud-staatssecretaris Jan Gmelich Meijling is op 76-jarige leeftijd overleden.

6  Het Platform Ons Strand, opgericht naar aanleiding van de commerciële ontwikkelingen op het strand, is een stichting geworden.

7  Het team CAL d’HuZes voert actie voor de KWF Kankerbestrijding. Ze fietsen of lopen zo vaak mogelijk de Alpe d’Huez op.

16 Na bijna 25 jaar in het oude schoolgebouw aan de Van Speykkade te zijn gevestigd, is de Rode Kruis-afdeling nu te vinden in winkelcentrum Kooiplein. De burgemeester verricht de officiële opening.

22 Een klein zeiljacht strandt bij Castricum. De twee opvarenden zijn gered. De Castricumse Reddingsbrigade en andere hulpdiensten hebben geassisteerd. Een bijzondere rol was er voor een kitesurfer, Wouter Bruin, die daarvoor van de gemeente een huldeblijk ontving.

27 De Socialistische Partij heeft aan afdeling voor de gemeente Castricum opgericht.

27 Oud-wethouder Paula Scholtz-Brand is overleden.

29  Het eerste lustrum van de lokale Veteranendag wordt met een ontvangst in het gemeentehuis gevierd.

30  Viering van het 80-jarig bestaan van de gymnastiekvereniging DOS in sporthal De Bloemen.

Logo van Gymnastiek Vereniging DOS.
Logo van Gymnastiek Vereniging DOS (Door Oefening Sterk).

Juli

1 De Atletiekvereniging Castricum bestaat 50 jaar en dat wordt gevierd op sportpark De Duinloper.

1 Voor het tennistoernooi ‘Biesterbos Open’ hebben zich 207 jongens en 176 meisjes uit de hele wereld aangemeld.

5 De gemeenteraad besluit een korting toe te passen op de jaarlijkse subsidie van de plaatselijke VVV. Sluiting van het VVV-ANWB kantoor bij het station dreigt.

8 Bijna 600 kinderen en volwassenen lopen mee in de traditionele Dubbele Lus, waarbij een parcours door de dorpskern wordt gevolgd.

13 De eerste fase van de nieuwbouw van woonzorgcentrum De Boogaert wordt geopend.

Zorgcentrum de Boogaert.
Zorgcentrum de Boogaert, nieuwbouw. Collectie Oud-Castrium. Toegevoegd.

14 Maar liefst 15 nieuwe leden van de Castricumse Reddingsbrigade zijn door Neptunus gedoopt.

16 Nico van Amsterdam, oprichter en oud-directeur van makelaarskantoor Van Amsterdam, is overleden.

18 Aart Tóth is winnaar van de publieksprijs verbonden aan de wedstrijd ‘Het beste idee van Castricum’. Zijn voorstel is een muziekkoepel te bouwen op het pleintje naast het oude raadhuis aan de Dorpsstraat.

19 Rita Springer volgt IJmte van Gosliga op als voorzitter van de WMO-raad.

19 Officiële opening van het nieuwe theehuis ‘Hof van Kijk Uit’ met de onthulling van een kleine replica van de Nachtwacht. Het originele schilderij heeft daar in 1940 in de tuin gelegen.

29 Het ‘Uit je Bak Festival’ in het park aan de Willem de Rijkelaan met muziek, kunstprojecten en exposities, trekt veel belangstelling.

Augustus

1 De korfbalvereniging Helios bestaat 50 jaar. Een uitgebreid jubileumprogramma volgt. Aan de club is een koninklijke Erepenning toegekend. Een van de oprichters, Tiny Miedema-de Vries, ontvangt een koninklijke onderscheiding.

Korfbal vereniging Helios.
Korfbal vereniging Helios. Eerste Groenelaan in Castricum. Foto Ad van de Velde. Toegevoegd.

5 Oud-raadslid Jan Hilarius is overleden.

15 Ron Jakobs, bestuurslid, secretaris en waarnemend voorzitter van Vitesse ’22, is overleden.

17 Eerste editie van een driedaags cultuurfestival ‘Uit de kunst in Castricum’. Op binnen- en buitenlocaties kan er genoten worden van tal van kunstuitingen.

19 De vijfde editie van het cultuurweekend ‘Kunst en Koningsduin’ gaat van start. Maarten van Roozendaal sluit het programma af.

29 Voor de provinciale subsidie wordt als startdatum voor de realisering van Nieuw Geesterhage 31 maart 2015 aangehouden.

September

4 Het Castricumse strand is door bezoekers gekozen tot het schoonste strand van Noord-Holland.

8 De wandelroute ‘Tijdpad door de duinen en bossen van Castricum’ wordt gepresenteerd.

8 Jan Edam, onder andere mede-oprichter van het Biljart– en bridgecentrum Castricum, is op 92-jarige leeftijd overleden.


Jaarboek 36, pagina 116

9 Het thema voor de Open Monumentendag is ‘Groen van Toen’. In De Duynkant is een tentoonstelling ingericht en wordt een publieksactie gestart om geld in te zamelen voor de restauratie van het vervallen graf van dr. J.W. Jacobi, de eerste geneesheer-directeur van het provinciaal ziekenhuis Duin en Bosch.

22 Open huis van de zorginstelling Dijk en Duin, waarbij informatie wordt gegeven over de vele veranderingen op het gebied van zorg en over de nieuwbouw die op het terrein wordt gerealiseerd. Er worden vijf nieuwe straatnamen onthuld, wat het openbare karakter van Landgoed Duin en Bosch benadrukt.

22 De Corso-bioscoop bestaat 75 jaar. Burgemeester Mans verricht de opening van een bijzonder film weekend, waarbij ook een documentaire van Hans Kinders over de bioscoopgeschiedenis vertoond wordt.

Petitie met 1000 handtekeningen door het actiecomité ‘Corso moet blijven’.
Voor het begin van de raadsvergadering wordt een petitie met 1000 handtekeningen overhandigd door het actiecomité ‘Corso moet blijven’. Castricum, 8 november 2018. Foto Erik R. Klaver. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

26  Rector Ton Heijnen neemt afscheid van het Jac.P. Thijsse College. Hij wordt voorzitter van een schoolbestuur in Alkmaar.

27  Door de economische crisis gaat de aannemer van een nieuwbouwproject op de hoek Beverwijkerstraatweg-Gasstraat failliet en wordt de bouw gestaakt.

Oktober

1 Het gemeentehuis scoort goed op toegankelijkheid voor gehandicapten en op energieprestaties. Van beide keurmerken is een symbool in de hal van het raadhuis opgehangen.

7 Op de vrijwilligersdag van de Tennisclub Bakkum is Ed de Haan gehuldigd als supervrijwilliger 2012.

17  Wethouder Christel Portegies slaat de eerste paal voor 16 appartementen. Het is het sluitstuk van een bouwproject bestaande uit drie woontorens en een nieuw gebouw voor zorgcentrum De Boogaert.

18  Officiële opening van de nieuwe Paulusschool. De kleinzoon van de vroegere directeur Bruggeman en de directrice Conny Goedel laten een bouwoffer inmetselen.

21 Restaurant Blinckers op het strandplateau is gesloten. De jaarrondexploitatie van de strandpaviljoens heeft de klandizie geen goed gedaan.

27 De Mixed Hockey Club Castricum bestaat 45 jaar en is uitgegroeid tot een club met 750 leden.

De jongste leden van hockeyvereniging MHC Castricum op sportpark Wouterland.
De jongste leden van hockeyvereniging MHC Castricum op sportpark Wouterland. Van Haerlemlaan 31 in Bakkum, 2000. Foto Ad van de Velde. Toegevoegd.

29 Gé Bouwhuis, erelid en oud-bestuurslid van de Tennisclub Bakkum, is overleden.

November

1 Robert de Rijke wordt aangesteld als ‘cultuurcoördinator’ Hij gaat onder meer een cultuurplatform voor bereiden en het cultuuraanbod in kaart brengen.

2 Theater De Dansende Duinen, voorheen De Clinghe, wordt door de Parnassia Bavo-groep gesloten tot verdriet van toneelverenigingen en zanggroepen.

Sociaal Cultureel Ontmoetingscentrum De Clinghe.
Sociaal Cultureel Ontmoetingscentrum De Clinghe. Duin en Bosch 3 in Bakkum, 2014. Een gedeelte van De Clinghe, dat gebouwd is in 1910 en daarna vele verbouwingen heeft ondergaan. Het pand is in 2014 gesloopt. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

3 De ledenvergadering van de gymvereniging Vios besluit definitief tot opheffing. De leden ontvangen de spreekwoordelijke ‘handdoek in de ring’ met het opschrift ‘Vios 1923-2012’.

5 Het sport- and healthcentrum ́Full of Life ́ is de winnaar van de jury- en publieksprijs bij de verkiezing van de ondernemer van het jaar.

7 Als eerbetoon aan de overledenen wordt op de begraafplaats Onderlangs een herdenkingsavond gehouden.

11 Muziekvereniging Emergo behaalt een eerste prijs tijdens een bondsconcours in het Zaantheater te Zaandam.

20 Eerste bijeenkomst van de Overleggroep Strandgebied Castricum, onder voorzitterschap van oud-wethouder IJmte van Gosliga.

26 Ber Zonneveld, oud-voorzitter van de biljartvereniging Onder Ons, is overleden.

28 De aanleg van twee waterbergingen langs de Schulpvaart is gestart. De Schulpvaart krijgt daar ook natuurvriendelijke oevers.

December

6 Job Joosse, ereburger van Castricum, is op 98-jarige leeftijd overleden. De heer Joosse vervulde vele functies op maatschappelijk gebied. Hij behoorde tot de oprichters van de openbare kleuterschool en de openbare Mulo en was onder andere voorzitter van de Kruisvereniging en van het stichtingsbestuur van De Santmark.

19 Een nieuw webmagazine beleefcastricum.nl (website bestaat niet meer) wordt onder de noemer ‘Heerlykheid’ gelanceerd.

20 Een volwassen bultrug met een jong bultrugje is voor de kust ter hoogte van Castricum gespot.

21 Co Nanne is gehuldigd als postbode van het jaar binnen Postnl.

24 Hotel Het Oude Raadhuis moet de deuren sluiten vanwege financiële problemen. Onderzocht wordt of een herstart mogelijk is.

Het kantoor van VVV-ANWB Castricum.
Het kantoor van VVV-ANWB Castricum. Dorpsstraat 54 in Castricum, 2007. Vier jaar is de VVV-ANWB hier gevestigd geweest. Het pand is inmiddels gesloopt. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

31 De laatste dag van de VVV-ANWB Castricum. Het kantoor bij het station sluit de deuren wegens verlaging van de gemeentelijke bijdrage. De VVV werd in 1919 opgericht en heeft dus ruim 90 jaar bestaan. De Regio VVV Hart van Noord-Holland onderzoekt de mogelijkheden van een agentschap.

Jeanne Groentjes-Vleugel
Niek Kaan

6 maart 2023

Castricum – Honderd jaar geleden 1912 (Jaarboek 36 2013 pg 107-109)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 36, pagina 107

Castricum – Honderd jaar geleden 1912

1935: de ziekenbarak aan de oude Schulpweg.

In het jaar 1912 treedt het Algemeen Armenbestuur van Castricum veelvuldig naar buiten. Halverwege dat jaar wordt het nieuwe armenhuis aan de Overtoom in gebruik genomen en het oude gesloopt. Er zijn besluiten genomen voor de bouw van een ziekenbarak aan het einde van de Kramersweg; hier worden inwoners met een besmettelijke ziekte afgezonderd. Ook is er aan het Schulpstet een nieuwe woning gebouwd ter vervanging van een onbewoonbaar verklaarde woning van het armenbestuur.

Over de plannen voor de bouw van een gasfabriek zijn nog geen besluiten genomen.

De gebeurtenissen in Castricum van honderd jaar geleden zijn vooral ontleend aan de gemeenteraadsnotulen, de inkomende en uitgaande stukken van de gemeente Castricum, de provinciale bladen, de burgerlijke standregisters enzovoorts.

1 januari 1912

Het gemeentebestuur bestaat uit burgemeester Johannes Mooij, de wethouders Joseph Goes en Petrus Valkering. De raadsleden zijn Johan Hogenstijn, Pieter Duijn, Gerrit Pzn. Kuijs, Petrus Pzn. Kuijs, Theodorus Dijkman en Pieter Twisk. De gemeenteontvanger is Bernardus Res. In de gemeente zijn 514 personen kiesgerechtigd voor de Tweede Kamer.

Castricum telt 3.438 inwoners. Dit aantal is op 31 december in datzelfde jaar toegenomen tot 3.636. In het jaar 1912 vestigen zich 464 personen, terwijl er 270 naar elders vertrekken. Er worden in dat jaar 114 kinderen geboren, 110 inwoners overlijden en er worden 26 huwelijken gesloten.

17 januari 1912

Opgave van het aantal medici in de gemeente: geneesheer IJ. Schoonhoff en een vroedvrouw; op Duin en Bosch zijn vijf geneesheren en een apothekeres.

De apotheek van Duin en Bosch.
De apotheek van Duin en Bosch. Bakkum, 1930. Collectie NHA. Toegevoegd.

28 februari 1912

Ter sprake is de aanleg van riolering in de Kerkbuurt. Er wordt besloten om een bestek te laten maken met opgave van de kosten om de gehele noordzijde van de Dorpsstraat vanaf de Kramersweg tot de Cieweg te rioleren.

Martinus de Haas, handelaar in koloniale waren, vraagt een drankvergunning B aan (niet voor verkoop per glas), uit te oefenen in een bijgebouwtje naast de winkel gelegen aan de Dorpsstraat naast het gemeentehuis. De vergunning wordt geweigerd in verband met het samengaan met de verkoop van kruidenierswaren.

Het pakhuis van Martinus de Haas in 1915.
Het pakhuis van Martinus de Haas in 1915. Het lijken twee panden, maar het moet beschouwd worden als één pand met twee puntdaken en dat later dan ook één nummer, Dorpsstraat 57, kreeg toegewezen. Let ook op de wegwijzer. Collectie Stuifbergen. Toegevoegd.

17 januari 1912

De burgemeester is uitgenodigd door de commissaris der Koningin voor een gesprek over de bouw van een ziekenbarak. De ziektewet verplicht daartoe de gemeenten om mensen met een besmettelijke ziekte te kunnen afzonderen. De raad besluit om een dergelijke inrichting te bouwen naar het ontwerpplan van de gezondheidscommissie. De kosten worden geraamd op 2.250 gulden.

De ziekenbarak.
De ziekenbarak in ‘close up’. Kramersweg 47 in Castricum, 1943. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

Op voorstel van de heer Goes wordt het plan zo aangepast dat deze ziekenbarak ook een gelegenheid zal bieden om in te wonen, opdat de ziekenbarak, als deze als zodanig niet wordt gebruikt, niet onbeheerd zal zijn. De kostenraming wordt dan 3.000 gulden. Dit besluit wordt nog meegedeeld aan Gedeputeerde Staten om langs die weg te voldoen aan artikel 7 van de ziektewet.

De gemeenteraad wordt medegedeeld dat de verzamelplaats voor vuilnis gereed is op het terrein van jonkheer Mr. Gevers nabij de Zanderij. Het wordt raadzaam geacht deze zo spoedig mogelijk ter beschikking te stellen. Het voorschrijven van bepaalde uren wordt ontraden om zo steeds gelegenheid te geven de vuilnis daarheen te brengen. De heer P. Kuijs meldt nog dat de bewuste plaats niet van jonkheer Mr. Gevers is.

1926: Het vroegere theehuis ook wel bekend als Café de Harmonie (1910-1949).
1926: Het vroegere theehuis ook wel bekend als Café de Harmonie (1910-1949).

23 april 1912

Opgave aan de inspecteur der directe belastingen te Alkmaar van de vergunninghouders voor de verkoop van sterke drank en de huurwaarde voor het bedrijf:

 • Rika van Benthem, De Vriendschap, wijk A, nummer 121: 198 gulden
 • J.B. Koopman, De Rustende Jager, wijk A, nummer 71: 173,50 gulden
 • B. Wempe, Hoek Dorpsstraat – Burgemeester Mooijstraat, wijk A nummer 31: 148,50 gulden
 • M. Olgers, Burgemeester Mooijstraat, wijk A, nummer 56: 113 gulden
 • P. Schotvanger, De Harmonie aan de Burgemeester Mooijstraat, wijk A, nummer 49: 176 gulden
 • D. Bakker, wijk A, nummer 29a: 87,25 gulden
 • D. Tromp, wijk B, nummer 198: 79 gulden
 • L.A. Burgering, Bakkummerstraat, wijk C, nummer 356: 67,50 gulden
 • K. Peijs, Bakkummerstraat, wijk C, nummer 362: 55 gulden
 • C. Castricum, De Goede Verwachting aan de Heereweg, wijk E, nummer 449: 92 gulden
 • W. Joosten, Nu hotel Borst, wijk E, nummer 473: 50 gulden
 • K. Brantjes, Café De Onderneming aan de Heereweg (nu nummer 12), wijk E, nummer 463: 87,50 gulden

Jaarboek 36, pagina 108

1920: Gert van Egmond voor zijn herberg annex café De Onderneming, Heereweg 12 in Bakkum.
1920: Gert van Egmond voor zijn herberg annex café De Onderneming, Heereweg 12 in Bakkum.

1 mei 1912

K. Brantjes, vroeger koffiehuishouder te Bakkum en thans boerenarbeider te Heemskerk, doet afstand van het recht tot verkoop van sterke drank door hem uitgeoefend tot 1 mei 1912 in het café ‘De Onderneming’ in Bakkum. Per diezelfde datum verzoekt Johannes Borst Corneliszoon, landbouwer te Castricum, aan de gemeente om vergunning tot verkoop van sterke drank in het klein in dit café: ‘in een lokaliteit met waranda deel uitmakende van het perceel in wijk E nummer 463 als huis en weiland groot 680 vierkante meter, gelegen aan de straatweg te Bakkum in een lokaal, lang 9,60 meter, breed 6,75 meter en hoog 3,15 meter’. Het huis zal hij bewonen met zijn aanstaande vrouw Cornelia Kuijs. Op 10 juni 1912 wordt de vergunning verleend.

15 mei 1912

Door het overlijden van raadslid Johan Jacob Hogenstijn is er een vacature in de gemeenteraad; de verkiezing van een nieuw raadslid is op 14 juni.

30 mei 1912

Het Algemeen Armenbestuur van Castricum vraagt toestemming aan Gedeputeerde Staten om aan de gemeente Castricum te mogen afstaan een gedeelte van een perceel aan het Schulpstet ter grootte van ongeveer 135 vierkante meter tegen 1 gulden per jaar in erfpacht voor vijftig achtereenvolgende jaren. Op dit perceel zal een woning worden gebouwd voor rekening van de gemeente Castricum ter vervanging van de onbewoonbaar verklaarde woning, die werd bewoond door Jan Duinmeijer.

Voor de bouw van deze woning hebben vier aannemers zich gemeld: Johannes Tromp, Cornelis de Groot, Jacobus Res en Johannes Vlaar. Laatstgenoemde is de laagste inschrijver voor een bedrag van 1.421,40 gulden.

15 juni 1912

Burgemeester J. Mooij is herbenoemd voor een volgende ambtsperiode.

12 juli 1912

Het nieuwe raadslid G. Slop wordt geïnstalleerd.

31 juli 1912

Het begrote bedrag van 5.800 gulden voor bouw en inrichting van het nieuwe Armenhuis is niet toereikend gebleken. Het aanschaffen van meubilair kost aanmerkelijk meer dan werd geraamd. De raad besluit het totale bedrag te verhogen tot 7.000 gulden.

Het armenhuis, later bejaardenhuis aan de Overtoom omstreeks 1930.
Het armenhuis, later bejaardenhuis aan de Overtoom omstreeks 1930.

Nu het nieuwe Armenhuis in gebruik is genomen, vraagt het Algemeen Armenbestuur van Castricum toestemming aan Gedeputeerde Staten (GS) om het oude Armenhuis voor afbraak te mogen verkopen. De opbrengst zal worden gebruikt voor aflossing van de schuld aan de gemeente. Al eerder kreeg het Armenbestuur vergunning om in een gebouwtje grenzend aan het nieuw gebouwd armenhuis toestellen te plaatsen voor de ontwikkeling van acetyleengas voor de verlichting van het armenhuis.

29 augustus 1912

Drie sollicitaties zijn binnengekomen voor het aansteken en uitdoven van de straatlantaarns. De kandidaten zijn: Jacob Stuifbergen, Gerrit Nijman en Pieter Orij.

1930: Aan de Vinkebaan stonden gaslantaarns die ‘s avonds ontstoken moesten worden en de volgende ochtend weer gedoofd. Mogelijk is dit Arie Stet die op Vinkebaan 22 woonde en lantaarnopsteker was.
1930: Aan de Vinkebaan stonden gaslantaarns die ‘s avonds ontstoken moesten worden en de volgende ochtend weer gedoofd. Mogelijk is dit Arie Stet die op Vinkebaan 22 woonde en lantaarnopsteker was.

5 september 1912

Verzoek aan jonkheer Gevers om een stukje grond te ruilen met de Algemene Armen voor de bouw van de ziekenbarak aan het begin van de duinen aan de Kramersweg.

11 september 1912

Tot lantaarnopsteker wordt aangewezen Jacob Lute voor 210 gulden per jaar; hij zal de lantaarns laten branden tot 12 uur ’s nachts of tot na de laatste trein omstreeks die tijd.

12 september 1912

De heren Bakker en Spruyt uit Den Helder hebben nieuwe voorwaarden gesteld voor de vestiging van een steenkolengasfabriek te Castricum. Zij hebben nu een uitvoerig rapport ingediend met daarin opgenomen een gedetailleerd fabrieksontwerp, een beschrijving van de installaties en een begroting.

27 september 1912

Verzoek van de vereniging ‘Goed wonen’ aan de gemeente om 21.500 gulden te lenen voor de bouw van twaalf arbeiderswoningen op het terrein van Duin en Bosch aan de Peperstraat (nu Dr. Jacobilaan geheten).

De Peperstraat (thans Dr. Jacobilaan) in Bakkum.
De Peperstraat (thans Dr. Jacobilaan) in Bakkum, 1914. Deze woningen waren gebouwd door de woningbouwvereniging Goed Wonen voor het personeel van Duin en Bosch.

Een begroting voor de aanleg van elektriciteit voor verlichting en werktuigkracht is aangeboden aan de gemeente. Ook ligt er het plan tot bouw en exploitatie van een gasfabriek. Op voorstel van raadslid Slop wordt een commissie ingesteld om de raad te adviseren over de levering van elektriciteit of gas aan de gemeente. De commissie bestaat uit de raadsleden P. Kuijs, G. Slop en P.J. Valkering.


Jaarboek 36, pagina 109

30 oktober 1912

De heer Goes herinnert aan het vroeger reeds voorgenomen plan om een verordening in het leven te roepen tot snelheidsvermindering van auto’s en motorrijwielen.

14 november 1912

Door het eervol ontslag van jonkheer J.W.G. Boreel van Hogelanden als burgemeester van Haarlem is een vacature ontstaan voor een Heemraad voor Bakkum in het bestuur van de St. Aagtendijk. Burgemeester J. Mooij, wethouder J.M Goes en landman C. Twisk worden voorgedragen.

15 november 1912

Gemeenteraadslid Theodorus Dijkman is op 49-jarige leeftijd overleden.

Op 27 februari 1914 werd de steenkolengasfabriek in bedrijf gesteld.
Op 27 februari 1914 werd de steenkolengasfabriek in bedrijf gesteld.

18 december 1912

De in september ingestelde commissie brengt rapport uit, waarin ze stelt dat voor de gemeente de bouw van een steenkolengasfabriek voordeliger is en meer ten gerieve van de ingezetenen dan het verschaffen van elektrische stroom. Onder andere omdat de kosten van verlichting en vooral van verwarming (koken) belangrijk lager zijn.

31 december 1912

De gemeenterekening over het jaar 1912 telt aan ontvangsten 34.049 gulden en aan uitgaven 33.905 gulden, zodat er een batig saldo is van 144 gulden.

Simon Zuurbier

16 januari 2023

Kroniek 2011 (Jaarboek 35 2012 pg 121-124)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 35, pagina 121

Kroniek 2011 van Castricum en Bakkum

Januari

1 De kern Castricum-Bakkum telt 22.664 inwoners.

18 In verband met de reconstructie van de Vinkebaan worden 22 populieren gekapt. Ze zullen worden vervangen door meer duurzame bomen.

18 Mies Waasdorp-Sonius, medeoprichtster van de peuterspeelzaal ‘t Drempeltje, thans onderdeel van Forte Kinderopvang, is overleden.

Peuterspeelzaal ‘t Drempeltje.
Peuterspeelzaal ‘t Drempeltje. Asserlaan 1 in Castricum, 1998. Foto Ad van de Velde. Toegevoegd.

27  Massaal verzet tegen de plannen voor een modern kantoorgebouw aan de Van Oldenbarneveldweg bij de entree van Bakkum.

28  Uitslaande brand aan de Zeeweg in een woonhuis behorende tot de rijksmonumenten van het complex Duin en Bosch.

Februari

7 Afscheid van brandweercommandant Petra Abma, die dezelfde functie in Alkmaar gaat bekleden. Angela den Besten volgt haar op.

11  Presentatie van een nieuwe website voor dorpshuis De Kern.

Gebouw 'De Kern'.
Gebouw ‘De Kern’. Overtoom 15 in Castricum. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

12  Sportverkiezingen van het jaar 2010: sportman werd Maarten Stekelenburg, sportvrouw: Tessa Brouwer, sporttalent: Jimmy Hendriks, sporter met beperkingen: Willem van Veldhuijsen, sportteam: voetbalclub Meervogels ‘31.

12  Feestelijke bijeenkomst ter viering van het 20-jarig bestaan van de Speel-o-theek ‘Humpie Dumpie’.

13  Carnavalsmiddag voor mensen met een verstandelijke beperking in een grote tent op De Brink.

22 Boukje Riethorst-Nijhuis, vele jaren leidster van padvindersgroepen, is overleden.

24 Vanwege de grote belangstelling worden de Castricumse avonden met muziek, verhalen, cabaret en beelden uit de jaren (negentien) vijftig en zestig herhaald.

Maart

10 Wethouder Zonjee-Zonneveld heeft een digitale informatiezuil bij het VVV-kantoor in gebruik gesteld. Eenzelfde zuil is bij restaurant Johanna’s Hof te vinden.

15 Informatiebijeenkomst voor belangstellenden voor woningbouw op het terrein van Duin en Bosch.

19 Een grote bus rijdt door de gemeente om bezuinigingssuggesties van inwoners te verzamelen. De gemeente moet de uitgaven met ongeveer vijf miljoen euro verlagen.

27 Feestelijke presentatie van de dichtbundel ‘Bakkum Bruin’ van Bob van Leeuwen.

31 Juf Ineke Verbeek neemt na 40 jaar afscheid van de Paulusschool.

De Paulusschool.
De Paulusschool. Eerste Groenelaan 88 in Castricum, 2011. De Paulusschool is in 2012 afgebroken. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

April

13 Ton de Groot geeft een presentatie in het oude raadhuis over zijn zoektocht naar in Castricum ingeschreven Joden die omkwamen in de Tweede Wereldoorlog.

15 Tijdens de jaarvergadering van de Hengelsport Vereniging Castricum ontvangt Kees Bedeke, secretaris van de vereniging, een Koninklijke onderscheiding.

17 Informatieplatform geopend in de bibliotheek. Het wordt onderhouden door een samenwerkingsverband van organisaties in Castricum die zich bezighouden met duurzaamheid, natuur en milieu.

28 In het bezoekerscentrum De Hoep vindt een muzikaal en creatief feestprogramma plaats ter gelegenheid van het afscheid van burgemeester Emmens-Knol. Tijdens een buitengewone raadsvergadering, waarin zij de ambtsketen overdraagt aan locoburgemeester Christel Portegies, ontvangt zij de gemeentelijke onderscheiding.

Burgemeester Aaltje Emmens - Knol heeft bij haar afscheid de ambtsketen overgedragen aan loco-burgemeester Christel Portegies in aanwezigheid van commissaris van de koningin Johan Remkes en plaatsvervangend raadsvoorzitter Fred de Haan.
Burgemeester Aaltje Emmens-Knol heeft bij haar afscheid de ambtsketen overgedragen aan locoburgemeester Christel Portegies in aanwezigheid van commissaris van de koningin Johan Remkes en plaatsvervangend raadsvoorzitter Fred de Haan.

Jaarboek 35, pagina 122

29 Drie inwoners van de gemeente krijgen een Koninklijke onderscheiding; het zijn mevrouw G.C.M. Blokker en de heren W. Weber en F.A.J. Scheepmaker.

Mei

6 De gemeente kondigt forse bezuinigingen aan op subsidies voor de culturele sector.

10  De actiegroep ‘Bescherm Bakkum’ heeft met vijfduizend steunbetuigingen het verzoek ingediend om van oud-Bakkum een beschermd dorpsgezicht te maken.

11  Afscheidsreceptie van Esther Hollenberg bij haar vertrek als directeur van Forte Kinderopvang. Esther Zijl volgt haar op.

13 De muziektheatergroep C-Squad voert de show Famed op in Theater De Dansende Duinen.

13  Jan Twisk, bloembollenkweker en pionier in agrarische schade-expertise, is overleden.

14  De Informatiewinkel van de stichting Landschap Noord-Holland in het dorpscentrum, die grotendeels door vrijwilligers werd gerund, is definitief gesloten.

15  De Dubbele Lus wordt gelopen en er is een grootse spinningmarathon op het Bakkerspleintje. Beide evenementen zijn verbonden met de doelstellingen van Alpe d’HuZes om geld in te zamelen voor kankeronderzoek.

21 Op meer dan dertig beachvolleybalvelden wordt dit weekend door ongeveer 300 teams gespeeld.

Beachvolleybaltoernooi.
Beachvolleybaltoernooi. Strand Castricum aan Zee. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

25 Truus Witkamp wordt in de bloemetjes gezet vanwege haar 65-jarig lidmaatschap van de Tennisclub Bakkum.

29 Groot vocaal festival Van Dorp tot Kust. Op zes podia treden zo’n 20 koren en bands op uit de regio.

Juni

1 Kampeerterrein Bakkum heeft er een filmzaaltje bij in de vorm van twee geschakelde zeecontainers.

2 Jaap Dekker, 40 jaar begeleider van teken- en schilderwerkgroepen van Perspectief, is overleden.

4 Het 50-jarig bestaan van de Amateurtuindersvereniging Castricum wordt gevierd, onder meer met een puzzeltocht over de vier tuincomplexen.

5 In het kader van ‘Beleef Castricum’ zijn bij de historische verenigingen in de drie dorpskernen tentoonstellingen te zien van foto’s van favoriete plaatsen in de gemeente.

6 Op de ledenvergadering van de biljartvereniging ‘Onder Ons’ is Jan Feeke, oud-topbiljarter, bij zijn afscheid benoemd tot erelid.

9 Tijdens een inspraakavond over de gemeentelijke Voorjaarsnota worden veel protesten geuit tegen de voorgenomen bezuinigingen die ernstige gevolgen kunnen hebben voor verschillende instellingen, zoals de bibliotheek en de VVV.

16 De oud-directeur van de Paulusschool, Jan Bruggeman, is overleden.

18 Kunstmarkt bij Toonbeeld. Het evenement valt samen met de bekende Kunstfietsroute.

20 Jo Stevens (1918) is overleden. Hij was de oprichter van zaken voor dames- en herenkleding en zal ook in herinnering blijven als prominent pleitbezorger voor de belangen van de plaatselijke middenstand.

Herenmode Stevens.
Herenmode Stevens. Dorpsstraat 90 in Castricum, 1968. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

23 Een nieuwe Balatonfüred bank wordt door wethouder Klijnstra onthuld.

De Balatonfüred bank.
Het plaatsen van de Vriendschapsbank op het Balaton Füredplein. Foto Ad van de Velde. Toegevoegd.

24 De gemeente Castricum organiseert wederom de lokale Veteranendag.

27 Platform ‘Ons strand’ is opgericht. Een groep inwoners, die zich ernstig zorgen maakt over de vergaande bebouwing en vercommercialisering van het strand en omgeving, heeft zich verenigd.

27 Tennisser Martin Verkerk en coach Alex Reijnders openen de 55e editie van het ‘Biesterbos Open’ op de tennisbanen van TC Bakkum.

30 De gemeenteraad besluit tot teleurstelling van het platform ‘Ons strand’ een nota van burgemeester en wethouders over de verdere ontwikkeling van het strand goed te keuren.

Juli

2 Na bijna dertig jaar stoppen Ber, Jan en Gonnie Veldt met het biljartcentrum in Geesterduin om van hun pensioen te gaan genieten. Er is een druk bezochte afscheidsreceptie. Het biljartcentrum wordt door een stichting overgenomen.

Ber, Gonnie en Jan Veldt tijdens afscheidsreceptie 2 juli 2011.
Ber, Gonnie en Jan Veldt tijdens afscheidsreceptie 2 juli 2011. Biljart
centrum Veldt, Jacob Rensdorpstraat 2 juli 2011. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

4 De Augustinusschool viert het 90-jarig bestaan.

9 Kindertehuis Antonius sluit met een kort officieel programma na 75 jaar zijn deuren. De zorg wordt voortaan geboden in kleinschalige voorzieningen.

10 Tinus Zijp, vroeger typograaf bij drukkerij Boesenkool en koster van de Pancratiuskerk, is overleden.

10 Jimmy Hendriks wordt Europees jeugdkampioen darts.

11 Cees Waal is overleden. Hij was van april 1998 tot eind 2001 waarnemend burgemeester van Castricum.

11 Anneke van Wallenburg-Laban is overleden. Ze was zeer actief in het Castricumse verenigingsleven, onder andere voor dorpshuis De Kern en de schildersclub Perspectief.


Jaarboek 35, pagina 123

14 Oud-wethouder Jan van Hemert is overleden.

27 Het straattheater van het zomer-theaterfestival De Karavaan geeft voorstellingen op het Bakkerspleintje.

31 Het sfeervolle ‘Uit Je Bak festival’ in het Willem de Rijke plantsoen trekt honderden bezoekers.

Augustus

13 Piet Veldt, erelid van de Castricumse Reddingsbrigade ‘De Strandlopers’, is overleden.

Boot van de van de reddingsbrigade.
Boot van de van de reddingsbrigade. Strand Castricum aan Zee. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

20 Het Verhalenpaviljoen biedt gelegenheid om verhalen te vertellen over een bijzondere plek of ernaar te luisteren. Op initiatief van de kustgemeenten en de provincie Noord-Holland trekt het evenement langs zes kustplaatsen.

23 CityCamp wordt vervolgd, waarbij verschillende gezinnen voor hen onbekende gasten ontvangen. Op De Brink kan tijdelijk gekampeerd worden.

September

2 Tijdens een vrijwilligersmarkt op het Bakkerpleintje presenteert de Rode Kruis afdeling Castricum een nieuwe sociale activiteit: ‘Meet & Eat’.

7  Drs. Toon Mans, voorheen burgemeester van Hillegom, is benoemd tot burgemeester van Castricum en wordt geïnstalleerd tijdens een buitengewone raadsvergadering.

8  De stichting Reanimatie Castricum neemt afscheid van haar oprichter Katja Boonstra. Voor haar 35-jarige dienstverlening heeft ze van de Hartstichting een onderscheiding ontvangen.

9  Een replica van het vroegere tuinhuis is teruggeplaatst in de Tuin van kapitein Rommel. Het origineel stond bij Zorgcentrum De Boogaert waar het in verval was geraakt. De ViVa! Zorggroep draagt het nieuwe tuinhuis over aan de gemeente.

Overdracht van een replica van het vroegere tuinhuis van de familie Rommel door de heer Luciën van Ruth, bestuurder van de Viva! Zorggroep aan wethouder Hilbrand Klijnstra.

10  De Sint Pancratiuskerk, het oude raadhuis en het voormalig café De Landbouw (thans jongerencentrum De Bakkerij) bestaan 100 jaar. De opening van de Open Monumentendag staat in het teken van deze jubilea.

10 ‘Culinaire Lifestylemarkt’ in het dorpscentrum.

10 Opening van het nieuwe clubhuis van de hockeyclub op het sportpark Wouterland.

10 Vitesse ‘22 opent officieel de nieuwe kleedkamers, die dankzij de medewerking van veel vrijwilligers gerealiseerd zijn.

15 Het clubhuis van de Tafeltennisvereniging Castricum is door brand verwoest.

17 De ‘Uitmarkt van Castricum’, waarbij diverse organisaties hun programma presenteren, vindt plaats in de bibliotheek.

17 ‘Castricum Culinair’: zes restaurants schotelen het publiek op het pleintje in Bakkum hun specialiteiten voor.

22 Een bonte parade van mensen die verbonden zijn met de lokale duurzame energiecoöperatie CALorie, trekt door de componisten- en zeeheldenbuurt om iedereen attent te maken op energiebesparende maatregelen.

25 Dartspeler Jimmy Hendriks verovert de wereldtitel voor jeugdspelers.

28 Ernst Mooij presenteert zijn boek ‘Een groene oase tussen Kaasstad en Staalstad’, waarin de verschillende landschapstypen in de gemeente worden beschreven.


Jaarboek 35, pagina 124

Oktober

8 Officiële opening van het nieuwe raadhuis. De locatie Limmen en het paviljoen De Loet worden niet meer gebruikt. Tijdens het open huis kan ook kennis worden gemaakt met burgemeester Mans.

Officiële opening van het nieuwe raadhuis door Johan Remkes, commissaris van de koningin.
Officiële opening van het nieuwe raadhuis door Johan Remkes, commissaris van de koningin.

11  Fons Mooijman, oud-raadslid, is overleden.

12  Hans Kramer neemt afscheid van de gemeente. Hij was er sinds 1978 werkzaam in diverse leidinggevende functies.

15 Feestelijke viering in de kerk Maria ten Hemelopneming in Bakkum ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan.

19 Piet Borst, die in het dorp bekend stond als ‘de aardbeienman’, is overleden.

Piet Borst in de moderne aardbeienkas achter de boerderij.
Piet Borst in de moderne aardbeienkas achter de boerderij. Bleumerweg 20 in Bakkum, 2003. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

30 Carnavalsvereniging De Windtrappers wordt na veertig jaar opgeheven. Het resterende batig saldo gaat naar het Sociaal Carnaval.

November

2 Allerzielen op de begraafplaats van Onderlangs, waarbij graven worden verlicht en gedecoreerd als eerbetoon aan de overledenen.

5 Gerard Veldt, Harry de Water en Frank Bruggeling nemen afscheid van de vrijwillige brandweer.

9 De gemeente Castricum is winnaar van de CO2-besparing Award.

17  In Geesterhage is een Centrum voor Jeugd en Gezin gevestigd. Wethouder Meijer verricht de opening.

18  De Stichting Welzijn Castricum organiseert, als dank voor de inzet van de vrijwilligers in de gemeente, een feestelijke bijeenkomst in het Jac.P. Thijsse College.

20  Het jubileumjaar van de Sint Pancratiuskerk is officieel beëindigd met een plechtige viering. Aan het einde van de viering wordt het Jubileumboek ‘100 jaar Sint Pancratiuskerk 1911-2011’ gepresenteerd.

21  Negen organisaties in de gemeente ontvangen een bijdrage van het Rabo Coöperatiefonds voor doeleinden variërend van speeltoestellen tot leescafé.

26  Het geheel vernieuwde PWN-bezoekerscentrum De Hoep is heropend.

Bezoekerscentrum De Hoep.
Bezoekerscentrum De Hoep. Johannisweg 2 in Bakkum, 2000. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

27  John Heideman presenteert zijn boek ‘Castricum en Bakkum tijdens de Tweede Wereldoorlog’.

29 Bij het Groot Castricums Dictee, dat voor de vijfde keer wordt gehouden, nemen scholieren het op tegen een ploeg ouderen. Han Peusken schreef het dictee en Geert van Diepen, schrijver en muzikant, draagt het voor.

December

1 In het raadhuis is een expositie te zien over het leven en werk van architect Jan Stuyt, ontwerper van het oude raadhuis en de Sint Pancratiuskerk.

5 De gemeente en de ondernemers zetten hun handtekening onder de instelling van een Ondernemersfonds dat wordt gevoed door heffing van reclamebelasting en bestemd is voor het aantrekkelijker maken van het winkelgebied.

8 Er komt toch geen glasvezelnet in de gemeente. Ondanks maandenlange actie van de initiatiefnemer is het aantal aanmeldingen te gering en een netwerk dus niet rendabel.

24 Kerstsamenzang op Bakkums pleintje met begeleiding van de muziekvereniging Emergo.

30 Opening van het ‘Strandvondstenmuseum’ van Menno Twisk aan de Geversweg. De verzameling van strandvonder Thijs Bakker is daar onder andere te zien.

Jeanne GroentJes-Vleugel
Niek Kaan

16 januari 2023

Castricum – Honderd jaar geleden 1911 (Jaarboek 35 2012 pg 114-116)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 35, pagina 114

Castricum – Honderd jaar geleden 1911

Het raadhuis.
Het raadhuis. Dorpsstraat 65 in Castricum. Foto Ad van de Velde. Toegevoegd.

Het jaar 1911 kenmerkt zich door verschillende bouwactiviteiten in het centrum van het dorp: de sloop van het oude raadhuis en de bouw van een nieuw raadhuis. Voorts wordt gebouwd aan een nieuwe rooms-katholieke kerk St.-Pancratius, aan hotel De Rustende Jager en aan café De Landbouw.

De gebeurtenissen in Castricum van honderd jaar geleden zijn vooral ontleend aan de gemeenteraads-notulen, de inkomende en uitgaande stukken van de gemeente Castricum, de provinciale bladen, de burgerlijke standregisters enzovoorts.

1 januari 1911

Het gemeentebestuur bestaat op 1 januari 1911 uit burgemeester Johannes Mooij, de wethouders Joseph Goes en Petrus Valkering. De raadsleden zijn Johan Hogenstijn, Pieter Duijn, Gerrit Pzn. Kuijs, Petrus Pzn. Kuijs, Theodorus Dijkman en Pieter Twisk. De gemeenteontvanger is Bernardus Res. In de gemeente zijn 506 personen kiesgerechtigd voor de Tweede Kamer. Het aantal kiesgerechtigden voor de verkiezing van raadsleden in Castricum is 418. Daarvan zijn er 288 opgekomen bij de verkiezingen.

Op 1 januari 1911 telt Castricum 3.267 inwoners. Dit aantal is op 31 december in datzelfde jaar toegenomen tot 3.438. In het jaar 1911 vestigen zich in onze gemeente 463 personen, terwijl er 279 naar elders vertrekken. Er worden in dat jaar 95 kinderen geboren, er overlijden 108 inwoners en er worden 12 huwelijken gesloten.

10 januari 1911

In het raadhuis wordt door de betrokken besturen overgegaan tot het openbaar verhuren voor een periode van vijf jaar van enige percelen wei- en bouwland:

Voor de gemeente Castricum:
1 De Warkamp, in 12 percelen, samen groot: 167,10 are
2 De Kronenkamp, groot: 231,20 are
3 De Staalkamp, groot: 177,20 are
4 De Schuitenkamp, groot: 223,20 are
5 De Zanddijk, groot: 32,20 are
6 De Madeweg, groot: 65,50 are

Voor de Algemene Armen:
1 Een akker bouwland te Noord-Bakkum, groot: 13,50 are
2 Het Boschje te Bakkum, groot: 12,70 are
3 Jan Beenders-akkers, weiland, groot: 78,70 are
4 Het Bavenhofstee-bouwland in 3 percelen, groot: 67,80 are
5 Het Nesje, weiland, groot: 98,70 are
6 Het weiland ten westen van de Groene Laan, groot: 28,30 are
7 Het weiland de Baartenven, groot: 59,00 are
8 Het weiland het Morsje in het Bakkummerveld, groot: 171,10 are
Verder de Schulpstetten nummers 1 tot en met 8.

18 januari 1911

Vroedvrouw mejuffrouw E. Kieft-Slot, die in Limmen woonde, is in december 1910 overleden. Samen met de gemeente Limmen wordt een regeling afgesproken voor de tijdelijke benoeming van een vroedvrouw.

Elisabeth Kieft-Slot.
Elisabeth Kieft-Slot schenkt koffie in voor haar familieleden. Rijksweg 54 in Limmen. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

Aan de provincie wordt opgegeven dat de gemeente over een geneesheer beschikt, te weten IJ. Schoonhoff. Op Duin en Bosch zijn vier geneesheren en een apothekeres.

Dokter Schoonhoff.
Dokter Schoonhoff, circa 1910. Hij woonde in Hermana State, Dorpsstraat 76 in Castricum. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

De gemeente wil van 1 maart tot 1 september een deel van het terrein van Jacob Res gebruiken voor de bouw van een nieuw raadhuis.

1909: Het oude raadhuis aan de Rijksstraatweg.
1909: Het oude raadhuis aan de Rijksstraatweg.

21 februari 1911

Burgemeester en Wethouders (B&W) verkopen de grond en het brandspuithuisje aan de Kramersweg (Burgemeester Mooijstraat). Voor 200 gulden wordt Martinus Res de nieuwe eigenaar.
De burgemeester merkt aan het einde van de vergadering op dat dit de laatste vergadering zal zijn in het oude raadhuis en dat daaraan vele herinneringen, zowel aangename als misschien minder aangename, achterblijven. Hij hoopt echter dat met het slopen van het oude raadhuis veel aan de vergetelheid zal mogen worden overgelaten. Op zijn voorstel wordt goedgevonden om een foto van het raadhuis te laten maken.

Driehoekige gevelsteen in oude Raadhuis.
Driehoekige gevelsteen in oude Raadhuis.

29 maart 1911

Het ‘Comité tot aanleg eener stoomtramverbinding Egmond-Castricum’ verzoekt opnieuw aan de gemeenteraad om 300 gulden bij te dragen in de kosten van de voorbereidingen voorafgaande aan de definitieve aanleg. Ook nu wordt daartoe niet besloten, omdat voor de gemeente de aanleg van weinig belang is, daarentegen wel voor de Egmonden.

18 april 1911

De huurwaarde van de lokaliteiten met een vergunning tot de verkoop van sterke drank is geschat door de gemeenteontvanger B.A. Res.

Café de Vriendschap.
Dorpsstraat met rechts Café Van Benthem, later Café Roozendaal, ook bekend als Café De Vriendschap en De Oude Schimmel. Schilder Ton Revers. Foto Jacques Schermer. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

Het betreft de volgende eigenaren: in de Kerkbuurt: Rika van Benthem (de Vriendschap), J.B. Koopman (De Rustende Jager), B. Wempe (hoek Dorpsstraat-Burgemeester Mooijstraat), M. Olgers (Burgemeester Mooijstraat) en P. Schotvanger (hoek Burgemeester Mooijstraat-Mient); in wijk B: D. Tromp (Oosterbuurt) en vier in Bakkum: L.A. Burgering (Bakkummerstraat), W. Joosten (nu – in 2012 – hotel Borst), K. Peijs, K. Brantjes en C. Castricum (De Goede Verwachting aan de Heereweg).

Het nieuwe raadhuis.
Het nieuwe raadhuis.

27 april 1911

Na afloop van de raadsvergadering legt burgemeester Mooij de eerste steen van het in aanbouw zijnde nieuwe raadhuis.


Jaarboek 35, pagina 115

De nieuwe Pancratiuskerk in aanbouw. Links achter is nog een stukje van de oude kerk te zien, dat na voltooiing van de nieuwe kerk werd gesloopt.
De nieuwe Pancratiuskerk in aanbouw. Links achter is nog een stukje van de oude kerk te zien, dat na voltooiing van de nieuwe kerk werd gesloopt.
Dit plankje is door een metselaar achtergelaten tijdens de bouw van de kerk. In Alkmaar woonde een familie Querelle, verder zijn geen gegevens bekend.
Dit plankje is door een metselaar achtergelaten tijdens de bouw van de kerk. In Alkmaar woonde een familie Querelle, verder zijn geen gegevens bekend.

4 mei 1911

Er wordt besloten om mejuffrouw J.J. Vahl, verloskundige te Heiloo, te benoemen tot vroedvrouw. Dat gebeurt met ingang van 15 mei en voorlopig voor een jaar.

Johanna Jeanetta Vahl.
Vroedvrouw Johanna Jeanetta Vahl
 (1882-1931). Zij is op 31-07-1931 onder de elektrische tram naar Duin en Bosch verongelukt. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

24 mei 1911

De commissie tot voorbereiding van de oprichting van een elektrische centrale voor West-Friesland verzoekt aan het gemeentebestuur om een principiële niet bindende beslissing te nemen omtrent aansluiting van de gemeente Castricum.
Met hetzelfde doel heeft ook de Kennemer Elektriciteit-Maatschappij te Bloemendaal een verzoek aan het gemeentebestuur gericht. Deze verzoeken zijn voor kennisgeving aangenomen en er is besloten een afwachtende houding aan te nemen.

31 mei 1911

Er wordt een heffingsverordening vastgesteld tot terugbetaling van de kosten van het onderwijs die de gemeente Castricum aan de gemeente Alkmaar zijn verschuldigd. Het betreft de kinderen uit Castricum die de openbare lagere scholen in Alkmaar bezoeken. De kosten bedragen 18 gulden per leerling per jaar en dienen door de betreffende ouders te worden betaald.

10 juni 1911

Bij het vee van heel veel boeren is de besmettelijke ziekte mond- en klauwzeer uitgebroken.

19 juli 1911

De raad wordt op de hoogte gebracht van het feit dat de balken in het nieuwe raadhuis niet naar wens liggen en dat de architect, de heer Stuyt, er voorstander van is dat onder de balken een plafond zal worden aangebracht.
De raad geeft er echter de voorkeur aan om het te laten zoals het nu is. Zij meent dat de lagere zolder in de raadszaal wanstaltiger zal staan dan de balken.


Jaarboek 35, pagina 116

Na overleg met de districtsschoolopziener en de pastoor is de begintijd van de school vastgesteld op 8.45 uur. Een 60-tal inwoners had gepleit voor 9.00 uur, opdat de kinderen nog voor het begin van de school eerst de kerk zouden kunnen bezoeken.

16 augustus 1911

Bij de verkiezingen van 11 juli worden de raadsleden Theodorus Dijkman, Joseph M. Goes en Petrus Kuijs Pzn. herkozen. Goes wordt als wethouder herkozen.

Deze grenspaal heeft aan de Heereweg gestaan.
Deze grenspaal heeft aan de Heereweg in Bakkum gestaan. Foto G. van Geenhuizen. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

De gemeente Limmen heeft voorgesteld om aan de Rijksstraatweg tussen Limmen en Castricum een nieuwe twee meter hoge hardstenen scheipaal te plaatsen en de oude stenen grenspaal, die in slechte toestand verkeert, naar de Zanddijk te verplaatsen. De gemeente Castricum wordt gevraagd de helft van de kosten te dragen. Het voorstel wordt aangenomen.

5 september 1911

Met de heer Trompetter wordt een bedrag van 100 gulden overeengekomen voor het vullen, aansteken en uitdoven van de straatlantaarns, met name van 17 stuks en van de verste drie alleen het vullen, terwijl van de heren Peijs en Stuifbergen zal worden gevraagd die drie te willen aansteken en uitdoven.

Circa 1930 aan de De Vinkebaan: lantaarn opsteker voor de winkel van Nanne.
Circa 1930 aan de De Vinkebaan: lantaarn opsteker voor de winkel van Nanne.

18 oktober 1911

De burgemeester van Limmen stelt voor om gezamenlijk in een ziekenbarak te voorzien. De raad is niet genegen om voor gezamenlijke rekening een ziekenbarak te Castricum te laten inrichten.

15 november 1911

Het provinciaal bestuur merkt op dat er in Castricum nog steeds geen inrichting bestaat tot afzondering van lijders aan besmettelijke ziekten (vanwege de bedreiging van de cholera epidemie). Er wordt opgeroepen om aandacht te schenken aan de bouw van een ziekenbarak en voorgesteld om samen met de gemeente Limmen te komen tot de bouw van een ziekenbarak. Een besluit wordt aangehouden.

De ziekenbarak.
De ziekenbarak. Kramersweg 47 in Castricum. Het pand is in oorlogstijd gesloopt. Op de foto Veenstra. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

16 november 1911

Eerste vergadering in het nieuwe raadhuis. De tafel uit het oude raadhuis wordt verkocht aan de Amsterdamse antiquair Staal voor 400 gulden.

Gedeputeerde Staten (GS) geven goedkeuring voor het oprichten van een acetyleengas installatie in een gebouwtje bij het nieuwe raadhuis. Het te ontwikkelen gas is voor de verlichting van het raadhuis en de woning van het hoofd der school.

Jacobus Lute vraagt vergunning voor het plaatsen van een toestel voor de ontwikkeling van acetyleengas, systeem carbid in water tot het verschaffen van licht in de woning en werkplaats van de verzoeker, in de woning en timmermanswerkplaats van G. Kabel, de woning van P. Klinkhamer en die van D. Bakker.

6 december 1911

Er wordt besloten om het onderwijzend personeel gedurende 5 maanden vanaf december tot en met april een tegemoetkoming te geven van 5 gulden per maand. De kosten bedragen dan in totaal 45 gulden per maand voor het gezamenlijke personeel.

31 december 1911

De gemeenterekening over het jaar 1911 telt aan ontvangsten 62.820 gulden en aan uitgaven 62.419 gulden, zodat er een batig saldo is van 401 gulden.

Simon Zuurbier

Ht administratiegebouw van Duin en Bosch.
Ht administratiegebouw van Duin en Bosch in Bakkum. Collectie Stuifbergen. Toegevoegd.

Provinciaal verslag over 1911 betreffende Krankzinnigengesticht ‘Duin en Bosch’ te Castricum

Het verplegend personeel bestaat in 1911 uit 78 verpleegsters en 34 verplegers.

Ten gevolge van de vermeerdering van het uitwonend personeel doet zich de woningnood te Castricum sterk gevoelen, zodat thans personeel te Heiloo en Uitgeest woonachtig is. Daar dit niet in het belang van het gesticht kan worden geacht, zal uitbreiding van het aantal ambtswoningen spoedig nodig zijn.

Het zusterhuis van Duin en Bosch in Bakkum.
Het zusterhuis van Duin en Bosch in Bakkum, 1920. Later werden dit de broederwoningen. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

Met de bouw van een dokterswoning, een hoofdverplegers- een parkwachters- en zes dubbele woningen voor gestichtspersoneel wordt aangevangen.

Loop der bevolking van Duin en Bosch: aanwezig op 1 januari 1911: 550 en op 31 december 1911: 649.

20 december 2022

Zanderij, oude duinbeek (Jaarboek 35 2012 pg 88-91)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 35, pagina 88

Oude duinbeek op de Zanderij

De kaart uit 1850 laat zien dat het duingebied zich uitstrekte tot de huidige Mient.
De kaart uit 1850 laat zien dat het duingebied zich uitstrekte tot de huidige Mient. Rechts is ter oriëntatie het tracé van de geplande spoorlijn ingetekend. Met de pijl wordt het gebied van de Zanderij aangegeven.

Op 20 mei 2009 vond een archeologische verkenning plaats in een bouwput gelegen aan de Duinenboschweg 28 te Castricum. Op de plaats van een gesloopte woning werd nieuwbouw gepleegd. Onder de nieuw te bouwen woning was een kelder gepland. Dit was aanleiding om hier een bijna drie meter diepe bouwput te graven. Deze situatie gaf ons een uniek kijkje op een stukje geschiedenis van de Zanderij. Het profiel van een duinbeek werd zichtbaar en getuigt van overstuivingen van rond de tiende eeuw na Christus.

In het duingebied zijn er vele duinbeken geweest om op natuurlijke wijze af te wateren naar het lagere gebied. Ook zijn er de met de hand gegraven duinrellen die dezelfde functie hadden. Dat de duinen zeer nat geweest zijn, is nog terug te vinden in toponiemen als Watervlak, Vennewater, Vogelwater, Swaensdal, Waterstall en Mareveldt.

Een commissie schetste in 1798 het volgende beeld:
Alle deeze vlakten zijn bedekt met eene meenigte van onderscheide grassen en planten, men vindt er zelfs telkens veel witte en ook roode klaver, zo dat wij van de meeste kunnen zeggen, ’t geen wij boven van de Meente op Texel verklaarden, dat zij als ongebruikte Weilanden moeten gerekend worden. Veele Greppels zijn ook door de Natuur gevormd, van welke de geenen die tusschen Noortdorp en de Beverwijk liggen haare uitloozing hebben door beekjes die na de binnenwateren vloeien. Indien dezelve slechts verbreed of tot slooten werden gemaakt, om het water betere afleiding te bezorgen; en de gronden naar behooren werden toegemaakt, zou hier eene aanzienlijke meenigte van Runder Vee zelfs, kunnen geweid worden.”

Hieruit blijkt dat het een zeer nat gebied geweest is, dat heden ten dage door grondwaterwinning en beplanting in vergelijking met vorige eeuwen een dorre boel is.

De toegenomen windactiviteit bracht vanaf de 11e eeuw grote massa’s door de zee aangevoerd zand in beweging. Het oude en tamelijk vlakke duinlandschap werd verstoven en er ontstond een hoge duinrand die zich steeds verder naar het oosten verplaatste. Uitlopers van de jonge duinen bereikten ook de dorpen Castricum en Bakkum. Pas in de 18e eeuw werd de zandzee getemd door helmaanplant en bosaanleg.

De omgeving van de opgraving; het zwarte vierkant geeft de contouren van de bouwput.
De omgeving van de opgraving; het zwarte vierkant geeft de contouren van de bouwput.

Door het afgraven van duinzand in de 19e eeuw heeft een deel van de duinrand in Castricum een heel ander aanzien gekregen en is de Zanderij ontstaan. Veel duinzand is indertijd gebruikt voor de aanleg van de spoorlijn tussen Alkmaar en Amsterdam rond 1860. Er is in het gebied twee tot acht meter hoog duin weggeschept. Op deze afgraving zal ter plaatse tuinbouw zijn bedreven. Een groot deel van de Zanderij is ook heden ten dage nog in gebruik als tuinbouwgrond, al zijn er tegenwoordig ook bedrijven en woningen te vinden.

Luchtfoto Zanderijweg
Luchtfoto Zanderijweg met huis en schuur van Arie Lute. Links boven kruispunt Mient-Ruiterweg in Castricum, 1976. Foto Pieter de Graaf. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

Jaarboek 35, pagina 89

Deze afbeelding geeft de situatie van 1879 weer. Nog maar een beperkt deel van de Zanderij is afgegraven. Op een kaart uit 1900 bleek dit al wel het geval te zijn. Op alle bestudeerde kaarten is geen spoor van de gevonden duinbeek zichtbaar.
Deze afbeelding geeft de situatie van 1879 weer. Nog maar een beperkt deel van de Zanderij is afgegraven. Op een kaart uit 1900 bleek dit al wel het geval te zijn. Op alle bestudeerde kaarten is geen spoor van de gevonden duinbeek zichtbaar.

De opgraving

De verkenning is verricht in mei 2009 door Marc Harsveld van AWN Zaanstreek Waterland en Rino Zonneveld van Werkgroep Oud-Castricum en Werkgroep Oer-IJ.

In het noordelijke deel van de bouwput werd in de wand een verzande beek aangetroffen. Deze beek of duinrel tekende zich duidelijk af tegen het lichte duinzand en bleek gevuld met lagen zand. De verschillende lagen zand waren duidelijk van elkaar te onderscheiden, voornamelijk door de textuur en de kleur van de afzettingen. De situering van de bouwput bleek een gelukkig toeval, vooral omdat zowel een dwars- als een langsdoorsnede van de beek zichtbaar was.

Met name in het noordoostelijke profiel van de bouwput was een groot deel van de dwarsdoorsnede van de beek waar te nemen.
De noordwesthoek van de beek lag deels buiten de bouwput. Ongeveer tweederde deel van het dwarsprofiel van de beek kon worden gedocumenteerd. In het langsprofiel zijn de stroom- of overstuivingsrafelingen nog zichtbaar.

Op de foto zijn een dwars- en langsdoorsnede van de beek zichtbaar.
Op de foto zijn een dwars- en langsdoorsnede van de beek zichtbaar. Rechts op de foto Rino Zonneveld.

Jaarboek 35, pagina 90

Tekening van het noordoost-profiel.
Tekening van het noordoost-profiel.

De opeenvolgende grondlagen

De onderkant van de bouwput bestaat uit natte zandhoudende klei. Direct daarboven bevindt zich achtereenvolgens ongeveer 60 centimeter veenhoudende klei en ongeveer 40 centimeter verzadigd zand, dan volgt het nulpunt van het huidige NAP, daarboven ongeveer een meter aardvochtig zand en tot het maaiveld ongeveer 60 centimeter de bouwvoor.

De beek ligt in zand met fijne schelpdeeltjes die door de wind zijn afgezet. In de bovenste zandlaag zijn nauwelijks of geen schelpdeeltjes meer aanwezig. Op basis van de geomorfologie, de wetenschap die de vormingsprocessen van het landschap bestudeert, is bekend dat verstuivingen vanaf de achtste eeuw plaatsvinden.

Enkele vondsten: v.l.n.r. twee fragmenten Pingsdorf aardewerk,een stukje kogelpot en twee stukjes botschilfer.
Enkele vondsten: van links naar rechts twee fragmenten Pingsdorf aardewerk, een stukje kogelpot en twee stukjes botschilfer.

Archeologische vondsten in de duinbeek

In de beek zijn verschillende voorwerpen aangetroffen.Op de diepste plek (0 meter NAP) werden de kaak van een rund, botmateriaal en een aantal stukjes van een kogelpot uit de 8e of 9e eeuw gevonden. Ook zijn twee stukjes Pingsdorf en drie stukjes rood Andenne gevonden, waaronder een stukje lensbodem. Het aardewerk dateert uit de 12e en 13e eeuw.

Ook wat ondieper in de beek (0,4 meter boven NAP) werden stukjes Pingsdorf aardewerk, kogelpot en botschilfer gevonden.
Boven in de beek (0,9 meter boven NAP) is een gelige, grof gemagerde scherf gevonden. Dit is mogelijk de rand van een Pingsdorf baksel uit periode 1225-1250 na Christus.


Jaarboek 35, pagina 91

Wat zegt de vondst van de duinbeek over het verleden ?

De donkere cultuurlaag, die aanleiding was de bouwput beter te bekijken, is een laag veen met ingestoven zand. Of de laag door de mens bewerkt is, hebben we niet kunnen vaststellen. Het beekprofiel laat ons alsnog getuige zijn van de overstuivingen van rond de tiende eeuw na Christus. De vondsten wijzen zeker op duinbewoning hier in de periode van 1000 tot 1300 en mogelijk van de periode daarvoor. Gezien de omvang van de beek zal er veel water door gestroomd zijn. Tevens laat het zien dat de duinen zeer waterrijk zijn geweest. De beek ligt in de oude duinen en is dichtgestoven door het zand van de latere jonge duinen.

Rino Zonneveld

Literatuur:

 • Vos, P.C., R.A. van Eerden, J. de Koning, 2010: Paleolandschap en archeologie van het PWN duingebied bij Castricum.
 • Kops, J.: Tegenwoordige staat der duinen van het voormalig gewest Holland; zijnde het eerste deel van het algemeen rapport der Commissie van Superintendentie over het onderzoek der duinen. Leiden, 1798.

Dank: Met dank aan Gerard Graas voor het determineren van het botmateriaal.

Beleidsnota archeologie vastgesteld

Op 6 oktober 2011 heeft de gemeenteraad een Beleidsnota Archeologie vastgesteld. Daaraan zijn een waarden- en verwachtingenkaart en een maatregelenkaart gekoppeld.
De gemeenten hebben op grond van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg tot taak het archeologisch erfgoed in de bodem te beschermen. Het uitgangspunt van de wet is dat archeologische waarden via ruimtelijke ordening worden beschermd. Zo kan de gemeente aan vergunningen voor ingrepen in de bodem voorwaarden verbinden om vindplaatsen te beschermen of, als dit niet mogelijk is, te laten opgraven. De beleidsnota en de kaarten dienen ertoe om het archeologiebeleid beter af te stemmen op de lokale situatie en de omstandigheden.

Aan de vaststelling van de nota is uitvoerig overleg met verschillende instanties en belangenorganisaties voorafgegaan. De Regionale Archeologische Werkgroep Oer-IJ heeft daarbij een belangrijke rol gespeeld.

Castricum wordt wel een schatkamer genoemd van de archeologie in de provincie. Amateur-archeoloog Derk van Deelen en vervolgens de Werkgroep Oud-Castricum hebben zich er al vanaf de jaren (negentien) vijftig voor ingezet.

Bodemvondsten uit de eerste eeuwen worden in onze gemeente soms dicht onder het maaiveld al aangetroffen. Vandaar dat er een discussie is ontbrand over het voorstel van het gemeentebestuur een vrijstelling voor archeologisch onderzoek toe te staan tot 50 centimeter diepte. De werkgroep ‘Oer-IJ’ had graag 30 centimeter gezien voor specifieke gebieden. De monumentenraad heeft gepleit voor afstemming met de omliggende gemeenten. Uiteindelijk is de vrijstellingsgrens bijgesteld tot een diepte van 40 centimeter.

De nota met het kaartmateriaal is te raadplegen op de website van de gemeente onder het hoofdstuk Sport, Kunst en Cultuur. Uitvoerige informatie over de totstandkoming van de nota op de website van Oud-Castricum onder de taakgroep Archeologie.

24 oktober 2022

Kroniek 2010 van Castricum (Jaarboek 34 2011 (pg 121- 124)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 34, pagina 121

Kroniek 2010 van Castricum

Januari

1 De kern Castricum-Bakkum telt 22.667 inwoners, 23 minder dan het aantal inwoners op 1 januari 2009.

2  Tijdens de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie krijgen Lia Vriend-Vendel, landschapsdeskundige en geografe, Mart Brouwer de Koning van LTO Noord en Piet Veel van PWN Puur Natuur een waarderingsspeld.

7 De gemeenteraad besluit de aankoop voor jeugdsociëteit De Bakkerij van café Me Tante, vroeger bekend als café De Landbouw, met een tweede hypotheek te ondersteunen.

7 De eerste Automatische Externe Defibrillatoren (AED’s) zijn in het winkelcentrum Geesterduin geplaatst. Castricum zal worden voorzien van een groot aantal van deze hartmassageapparaten.

IJspret op de ijsbaan van Vereniging Kennemer IJsbaan.
IJspret op de ijsbaan van Vereniging Kennemer IJsbaan. Foto Ad van de Velde. Toegevoegd.

9 De ijsbaan aan de Zeeweg wordt opengesteld, nadat de brandweer heeft gezorgd voor een laag water.

10 Wegens de slechte weersomstandigheden en de spekgladde duinpaden zijn de Halve Marathon van Egmond en de fietscross afgelast.

10 Bij de gemeentelijke sportverkiezing wordt atleet Ronald Schroër sportman 2009 en de zwemster Tessa Brouwer sportvrouw 2009. Het sporttalent van 2009 is de elfjarige turner Mats van Burgel.

Rolstoeltennisser Sven Jonker prolongeert zijn titel als sporter met een beperking. Sportploeg van het jaar wordt de voetbalclub F.C. Castricum.

25  Presentatie van een onderzoeksrapport over de bestrijding van ratten in onder andere de Componisten- en Zeeheldenbuurt. Vervanging van de riolering is een van de maatregelen.

26  De bekende Castricummer Dirk Schotvanger overlijdt op honderdjarige leeftijd. In het 32e Jaarboek (2009) is over hem een artikel opgenomen.

Februari

1 Jaap van der Poll is op 95-jarige leeftijd overleden. Hij nam als speerwerper deel aan de Olympische spelen van 1936 en werd drie keer Nederlands kampioen.

7 In een grote tent op de Brink vindt het Sociaal Carnaval plaats met verschillende activiteiten er omheen, waaronder een korenfestival.

8 Wethouder Ria Beens geeft het officiële startsein voor de herinrichting van de Dorpsstraat.

8 Wethouder Christel Portegies en twaalf organisaties van belanghebbenden tekenen een intentieovereenkomst voor de oprichting van een Economisch Platform Castricum.

13 De voorlopig laatste optocht van de carnavalsvereniging De Windtrappers trekt door het dorp.

De strandhuisjes op het strand van Castricum aan Zee.
De strandhuisjes op het strand van Castricum aan Zee. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

18 De gemeenteraad besluit het verbod op het overnachten in strandhuisjes in te trekken. Voorts mogen vier strandpaviljoens het gehele jaar blijven staan.

18 Landschap Noord-Holland maakt bekend dat het geplande Groenhuis achter het station niet doorgaat, omdat de provincie Noord-Holland de subsidie verlaagt.

Maart

3 Bij de verkiezingen voor de gemeenteraad is de opkomst 63 procent. De zetelverdeling is als volgt: VVD 5, CKenG 4, GDB 3, CDA 3, PvdA 3, Groen-Links 2, D66 2 en de Vrije Lijst 1.

10 Afscheid wordt genomen van tien raadsleden die niet in de nieuwe gemeenteraad terugkeren. Irene Bouman, Maria Overtoom en Fred Weda ontvangen een koninklijke onderscheiding.

Bejaardencentrum De Santmark.
Bejaardencentrum De Santmark. Schilder: onbekend. Foto Jacques Schermer. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

20 Woonzorgcentrum De Santmark organiseert een feestelijke dag ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan.

20 De burgemeester opent de tweejaarlijkse Culturele Manifestatie in sporthal De Bloemen.

24 Jan Frens wordt benoemd tot voorzitter van de Tennisclub Bakkum. Hij volgt Tonny Hendriks op die elf jaar de voorzittershamer hanteerde.

24 Marja en Dick Ceulen ontvangen een koninklijke onderscheiding voor hun inzet voor de gymnastiekvereniging DOS.

27 Mevrouw Behrens-Bakker ontvangt een koninklijke onderscheiding voor haar werk voor de accordeonvereniging BCAC.

April

5 Opening van galerie en atelier Sopit van grafisch ontwerper Harm Noordhoorn.


Jaarboek 34, pagina 122

10 Première van de film ‘Ik wist niet wat oorlog was’ van Pauline van Vliet. Het is een film over de Castricumse oorlogsjaren, waarin scholieren en ouderen aan het woord komen.

De rugbybal in de bemodderde handen van de Kannibalen van CasRC.
De rugbybal in de bemodderde handen van de Kannibalen van CasRC. Fotopersbureau De Boer. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

17 Op 83-jarige leeftijd overlijdt Kees Kabel, onder meer oprichter van de Castricumse Rugbyclub en van de basketbalvereniging The Sea Devils.

20 Presentatie van het programma van het nieuwe college van burgemeester en wethouders. De nieuwe wethouders worden Christel Portegies (VVD), Marianne Zonjee (CDA), Bert Meijer (CKenG) en Hilbrand Klijnstra (D66).

29 Afscheidsbijeenkomst van de wethouders Ria Beens en Ber Hes.

29 In het kader van de jaarlijks lintjesregen ontvangen vijf Castricummers een koninklijke onderscheiding. Het zijn de dames Jacobs-Poell, Voors-Rikkers, Van Meerkerk-Akkerman en de heren Koenes en Zonneveld.

Mei

7  Op deze datum kwam in 1945 Cor Beentjes bij de boerderij van de familie aan de Hollaan door een kogel van een Duitse soldaat om het leven. Op uitnodiging van de tegenwoordige eigenaar gedenkt zijn familie op deze boerderij de tragische gebeurtenis.

Boerderij aan de Hollaan 1 in Castricum.
Boerderij aan de Hollaan 1 in Castricum. Schilder Lau Hoebe. Foto Jacques Schermer. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

8  De Castricumse Reddingsbrigade geeft in het zwembad De Witte Brug voorlichting ter voorkoming van waterongevallen.

9 Bets Hoebe-Schouten, van de vele jaren in Bakkum en omstreken bekende winkel, is op 96-jarige leeftijd overleden.

19 Een vertegenwoordiger van het Oranjefonds, dat een grote financiële bijdrage heeft verleend, verricht de opening van de uitgebreide ontmoetingsruimte in de Tuin van Rommel.

19 De provincie heeft het terrein ‘Geest van Heemstede’ op de provinciale monumentenlijst geplaatst.

Juni

5 De gerestaureerde Maer- of Korendijk is feestelijk geopend.

12 Tijdens het Totaal Vokaal festival in theater Dansende Duinen treden 14 zanggroepen op.

19  Ateliers en expositieruimtes opengesteld tijdens de 15e Kunstfietsroute.

Herenkapper Quax.
Herenkapper Quax. Burgemeester Mooijstraat in Castricum, 1994. Foto Kees Blokker. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

20  Kapper Siem Quax overleden. Hij was mede-organisator van vele evenementen in Castricum.

25 Gevierd wordt dat bij de nieuwbouw van het raadhuis het hoogste punt bereikt is.

25 In Hotel het Oude Raadhuis voltrekt de burgemeester het eerste huwelijk.

26 Het koor Connection viert het 25-jarig bestaan. Dirigente Rolien Eikelenboom heeft al 25 jaar de muzikale leiding.

26 Reünie van oud-leerlingen en hun ouders ter gelegenheid van het 35-jarig jubileum van de Montessorischool. Juf Aukje Mallee neemt deze dag afscheid.

28 De eerste van drie discussieavonden die de gemeente heeft georganiseerd over kunst en cultuur in Castricum. Ze vormen de voedingsbodem voor de gemeentelijke Cultuurnota.

Juli

3 Feestelijke opening door burgemeester Emmens-Knol van het nieuwe dorpshart het Bakkerspleintje.

7 Wethouder Portegies opent een kanoroute die de dorpen Castricum, Akersloot en Limmen verbindt.

8 Na 37 en 35 jaar les te hebben gegeven nemen Ans Veeken en Gerard Tervoort afscheid van het Bonhoeffercollege.

15 Theaterfestival Karavaan trekt veel belangstelling met diverse straatacts.

De boerderij van de familie Zomerdijk.
De boerderij van de familie Zomerdijk. Heereweg 74 in Bakkum, 1996. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

31 In de bollenschuur van Piet Zomerdijk aan de Heereweg organiseert de familie Zomerdijk een expositie van zelfgemaakte kunstwerken.

Augustus

1 Het ‘Uit je Bak festival’ van De Bakkerij in het Willem de Rijkepark met popmuziek, straattheater, enzovoorts trekt ruim 1.500 bezoekers.

15 Vitesse ‘22 wint het jaarlijkse toernooi om de CAL-cup.

15 Het evenement Kunst & Koningsduin met onder andere een optreden van de trompettist Eric Vloeimans is wederom een groot succes.

16 Honderden vogelaars verzamelen zich in het duingebied, waar de zeldzame ‘Groene bijeneter’ gesignaleerd is.

19 In het kader van een kunstproject, onderdeel van de Noord-Holland-Biënnale, worden kampeerplekken in het dorp aangeboden en wordt de gastvrijheid op de proef gesteld. Centraal staat een provinciaal onderzoek naar de identiteit van kustplaatsen.

Het Schulpstet met rechts de boerderij van Lute.
Het Schulpstet met rechts de boerderij van Lute. De boerderij is in 2010 afgebroken. De huizen links zijn veel eerder afgebroken. Links achter is de woning van de familie Kuijs. Met de hand onder de foto geschreven: Koba v.d. Velden. Adressering van de ansicht: Mejuffrouw Neeltje Portegies. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

25 Een ruim 200 jaar oude boerderij aan het Schulpstet wordt gesloopt. De boerderij was vanaf 1916 in bezit van de familie Lute.

28 Open dag in het gerenoveerde dorpshuis De Kern.


Jaarboek 34, pagina 123

September

1  Afscheidsreceptie van Bert Teeuwen, de wijkagent van Bakkum.

2  Officiële opening van het kantoor van de thuiszorg organisatie Buurtzorg Castricum aan de Korte Cieweg.

2  Odylia Ostendorf neemt afscheid als conrector en plaatsvervangend rector van het Jac.P. Thijsse College, waar ze ruim vijfentwintig jaar aan verbonden was.

3  De burgemeester overhandigt Gré Borst een gouden broche vanwege haar 40-jarig jubileum in de boekenbranche.

10 De Bakkerij heeft het voormalig café Me Tante (voorheen De Landbouw) officieel in gebruik genomen. Ongeveer drie jaar heeft de jeugdsociëteit het zonder eigen accommodatie moeten doen.

11 Bert Stam, oud-wethouder van Castricum en oud-burgemeester van Wieringen, Schagen en Vlaardingen, is plotseling overleden.

11 Diverse gebouwen zijn geopend en veel exposities te bezichtigen in verband met de Open Monumentendag.

14 Oprichting van de Energie Coöperatie CALorie. Het is een samenwerkingsverband voor inwoners van de gemeente met als doel productie van duurzame energie.

16  Co Kerssens, deelnemer aan een sponsorfietstocht naar Burkina Faso, is dodelijk verongelukt.

17  Gedeputeerde E. Post verricht samen met vertegenwoordigers van de gemeente de opening van het nieuwe fietspad dat Castricum en Akersloot met elkaar verbindt.

18  Het culturele seizoen begint in de bibliotheek en in Toonbeeld met het evenement ‘Cultuur proeven’.

23  Muziekdocent Hans Timmer neemt afscheid van het Bonhoeffercollege wegens zijn pensionering.

24  Na de herinrichting van de Dorpsstraat is de weekmarkt weer terug in het oude dorpscentrum.

Voormalig café De Vriendschap heeft een rijke historie die dateert vanaf 1874.
Voormalig café De Vriendschap heeft een rijke historie die dateert vanaf 1874. Rechts snackbar ´t Steegje, en links café Centraal. Dit pand is afgebroken en in 2012 zijn er winkelpanden met appartementen gebouwd. Dorpsstraat 75 in Castricum, 2010. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

28 Café De Vriendschap aan de Dorpsstraat, beter bekend als De Oude Schimmel en daterende uit 1874, is gesloopt in verband met een nieuwbouwproject.

Oktober

6 Opening van het uitgebreide studiehuis en nieuwe lokalen bij het Jac.P. Thijsse College.

11 Tijdens archeologisch onderzoek bij het Woonzorgcentrum De Boogaert zijn twee skeletten gevonden die vermoedelijk uit de derde eeuw dateren.

14 Opening van de nieuwe studieruimtes van het Bonhoeffercollege.

15 De eerste bijeenkomst van een netwerkcafé van ondernemers, politici en actieve burgers vindt plaats in Hotel het Oude Raadhuis.

De Oratorium vereniging geeft een optreden in de Pancratius kerk.
De Oratorium vereniging geeft een optreden in de Pancratius kerk. Dorpsstraat 113 in Castricum. Foto Ad van de Velde. Toegevoegd.

15 Uitvoering door de Castricumse Oratoriumvereniging met acht solisten van het oratorium Elias.

16 Catharina de Leur-Keijser overleden. Zij was een bekende blokfluitiste en lid van verschillende ensembles.

20 De wethouders Meijer en Zonjee onthullen bij de entree van het strand een bord, waarop is vermeld dat het strand naast de ‘Blauwe vlag’ het predicaat ‘Zeer schoon’ is toegekend.

31 Jubileumconcert van het kleinkoor Castricum ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan. Het koor krijgt een staande ovatie.

November

10 Het officiële startsein wordt gegeven voor de nieuwbouw van woonzorgcentrum De Boogaert door Kennemer Wonen en de ViVa Zorggroep.

12 Wethouder Christel Portegies en de directeur van de fietsersbond Hugo van der Steenhoven openen de vernieuwde Dorpsstraat. Tot het feestprogramma behoort een stilettorun: een hardloopwedstrijd op hoge hakken.

15 Ondernemer Theo Zijlstra plotseling overleden.

16 De allereerste Rabo ‘lefpenning’ voor een ondernemer die zich heeft onderscheiden op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, wordt uitgereikt aan Edith van Daalen van Hotel het Oude Raadhuis. Ondernemersprijzen worden verder uitgereikt aan Mull Mode en A.C. Borstbouw.

18 Eerste amusementsavond in Hotel Borst met beelden, liedjes en verhalen over Castricum en Bakkum in vroeger tijd onder regie van Dick Groot. Alle geplande avonden waren razendsnel uitverkocht en voor de bezoekers was het een feest van herkenning.

Patisserie Tearoom de Roset.
Patisserie Tearoom de Roset. Burgemeester Mooijstraat 17 in Castricum, 2000. Foto Ad van de Velde. Toegevoegd.

25 Aan Patisserie Tearoom de Roset wordt de Meergroep Award 2010 toegekend, omdat het bedrijf zich regionaal het meest heeft ingezet voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

25 René Moerman uit Bakkum heeft het ‘Johan Stekelenburg Compliment 2010’ ontvangen voor zijn belangeloze inzet om mensen zonder baan aan werk te helpen.

26 De gemeente en de Stichting Welzijn Castricum ontvangen de Castricumse vrijwilligers in theater De Dansende Duinen als dank voor hun inzet.


Jaarboek 34, pagina 124

28 Het programma voor vele activiteiten ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan in 2011 van de St. Pancratiuskerk wordt gepresenteerd tijdens een feestelijke viering.

December

1 Rie Westland-Kornman van het vroeger bekende hotel-restaurant Kornman is op 79-jarige leeftijd overleden.

Hotel Kornman.
Hotel Kornman. Mient 1 in Castricum. Collectie Stuifbergen. Toegevoegd.

6 De burgemeester slaat de eerste paal voor de nieuwbouw van Tardy Vermicultures aan de Heemstederweg.

9 De heer Remkes, commissaris van de Koningin 31 in Noord-Holland, komt kennismaken met de gemeente Castricum.

15 Sneeuw en gladde wegen. Het strooizout van de gemeente is bijna op en alleen op de hoofdwegen wordt nog gestrooid.

24 Man ernstig gewond bij een schietincident aan het eind van de Zeeweg.

24 De Dorpsraad Bakkum organiseert in samenwerking met de muziekvereniging Emergo een sfeervolle kerstavond op het pleintje met muziek en samenzang.

29 In het buitengebied tussen Castricum en Heemskerk is een bronzen beeldje gevonden uit de Romeinse tijd dat de godin Victoria verbeeldt. De provincie heeft het beeldje gekocht.

31 Boesenkool krantendruk BV drukt de laatste kranten. Jansen Pers/Rotatiedruk in Gennep neemt dit bedrijf over.

31 Pastor Gerard Huisman, verbonden aan de parochie De Goede Herder, houdt zijn laatste kerkdienst in verband met zijn pensionering.