Vroegere bewoning gebied Castricum

door Eric Bor

Waterput bestaande uit stapel bodemloze potten gevonden nabij de Cieweg (2e /3e eeuw n.C.)

Vanaf ca. 200 v. Chr. werden de gronden die al drooggevallen waren bewoond. Sporen daarvan zijn gevonden in het zuidelijke gedeelte van Castricum aan de Heemstederweg en bij pompstation H in het duingebied op de grens met Heemskerk. De eerste kolonisten waren Friezen die zich uit Noord-Duitsland via de oostelijke hoge zandgronden (Drenthe) in de 5e eeuw v. Chr. langzaam over de kustgebieden hebben verspreid.

Zij konden spinnen en weven, waarvoor vlas en schapenwol werd gebruikt. Ze maakten hun eigen aardewerk en gebruikten metalen als lood. De huizen waren eenvoudig opgetrokken uit materialen uit de directe omgeving. De constructie bestond uit een rechthoek van stevige palen, de wanden van twijgen zijn met klei bestreken, de daken met riet of plaggen afgedekt. Ze hadden runderen, schapen en varkens. Ook het paard was bekend. De streek was rijk aan wild en vis. Door de uitgestrekte bossen was er voldoende hout.

De Romeinen legden tussen 15 en 50 n. Chr. nabij de zeemonding bij Velsen een vlootbasis aan. Inheemse bewoningssporen uit deze tijd zijn aangetroffen nabij de Dorpsstraat, de Cieweg, de Heemstederweg en de oude buurtschap Heemstede. Vanaf de vierde eeuw steeg de zeespiegel zodanig, dat bewoning langzaamaan onmogelijk werd. Pas omstreeks het jaar 700 werden de omstandigheden weer geschikt voor bewoning. In het zuidwestelijk duingebied zijn sporen van akkerbewerking uit die tijd gevonden. Omstreeks het jaar 900 werd het gebied bij de Willem de Rijkelaan bewoond.

Omstreeks het jaar 1000 wordt een aanvang gemaakt met dijkaanleg – eerst in de vorm van lage kaden (Zanddijk). Rond die tijd is vermoedelijk ook de eerste kerk in Castricum gesticht. Door de toenemende wateroverlast tussen 1000 en 1400 n. Chr. zowel van de grote meren als van de zee, was de Castricumse bevolking genoodzaakt haar grondgebied door een aaneengesloten bedijking (Korendijk, Heemstederdijk, Kerkedijk en Boogaertsdijk) af te sluiten. Het kasteel Kronenburg ten oosten van Castricum werd vermoedelijk in de tweede helft van de 13e eeuw gebouwd.

Bronnen

Tekst:
 • F. Baars, Inleiding bij het verslag over de archeologische opgravingen aan de Willem de Rijkelaan, Werkgroep Oud-Castricum 1983

 • Foto’s:
 • Beeldbank Oud-Castricum

 • N.B. Meer columns van Eric Bor lezen?
  U vindt al zijn columns hier.

  Print Friendly, PDF & Email
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties