Voortgang bouw toren Papenberg

Vanuit de taakgroep Cultuurhistorie en Monumenten van de werkgroep Oud-Castricum is jarenlang geijverd voor herstel van het oorspronkelijke weidse uitzicht vanaf de Papenberg. Dat volgehouden initiatief heeft een fraai resultaat opgeleverd.

Zicht op station en Puikman vanaf de Papenberg omstreeks 1960

Na intensief overleg met een aantal belanghebbende groeperingen heeft PWN namelijk besloten dat er een uitkijktoren komt op de Papenberg. De voorwaarde is dat een deel van deze investering door anderen wordt gedragen. Ook is de voorwaarde gesteld dat het huidige toegangspad boven op het speelduin naar het plateau op de Papenberg wordt afgesloten. In plaats daarvan wordt een trap aangelegd vanaf het pad Onderlangs naar het plateau. 

Er is een hoogtemeting gedaan. Hieruit blijkt dat de toren een minimale hoogte zal moeten hebben van 6 a 7 meter om 360 graden rond te kunnen kijken. Voorts worden er nog onderzoeken gedaan op broedvogels en of de aanleg van de trap door het bos nog significante aantasting kan veroorzaken. 

Herstel

In de loop van de jaren is er heel veel zand naar beneden gelopen. Daardoor is de tankmuur (gemeentelijk monument)  onderaan het speelduin bijna uit het zicht verdwenen. Het pad Onderlangs ligt daar ruim een meter hoger. Het pad zal verlaagd worden en de muur weer in het zicht gebracht. Het overtollige zand wordt naar boven getransporteerd om daarmee de eroderende kop van het speelduin te herstellen.

Ook de duinbeek op de grens van het Vitesseterrein en het pad Onderlangs zal worden hersteld. Daarbij zal flora en fauna worden geoptimaliseerd. De grotendeels verlaten tuingrond aan het pad Onderlangs nabij de Beverwijkerstraatweg zal omgevormd worden in natuur. 

Het streven is dat de plannen begin 2018 gerealiseerd zijn.

Print Friendly, PDF & Email