Strandstoel krijgt vaste plek

Met vereende krachten torsten de vier bouwers van de strandstoel tezamen met hun docent en twee vrijwilligers van Oud-Castricum de reusachtige  strandstoel als in processie van het strandvondstenmuseum van Menno Twisk naar de Duynkant.

Met gepaste trots poseerden ze bij hun stoel voor de Duynkant.

Vier leerlingen en hun docent van het Kennemer College beroepsgerichte opleiding dragen de strandstoel vanuit het strandvondstenmuseum naar de Duynkant.
Vier leerlingen en hun docent van het Kennemer College beroepsgerichte opleiding dragen de strandstoel vanuit het strandvondstenmuseum naar de Duynkant.

Peter en Joep Fokker hadden Huub de Ruiter, docent van het Kennemer College afdeling beroepsgericht, bereid gevonden op school de reusachtige stoel te bouwen. De leerlingen Gijs, Selina, Rick en Dick hebben tot de meivakantie gebouwd aan de stoel. Het kunstwerk pronkte in de aula van het Kennemer College. Met het bouwen hebben ze ervaren dat twee keer meten belangrijk is en dat bij een probleem creatieve oplossingen vereist worden.  Werken met verlijmingen en het hanteren van een bovenfrees  werden geoefend.

De stoel hoort bij de tentoonstelling Groeten uit Bakkum en Castricum en staat elke eerste en derde zondagmiddag van de maand 13.30  – 16.00 uur op het terras van de Duynkant van Stichting Oud-Castricum Geversweg 1b.

Vlnr: Bouwteam Heemskerk Kennemer College Beroepsgericht: Dick, Huub de Ruiter, Gijs, Nick, Selina
Print Friendly, PDF & Email