Romeinse geschiedenis in Castricum herschreven?

Woensdag 12 augustus 2015 was het de zoveelste keer dat de Zanderij, achter het Strandvondstenmuseum in het nieuws kwam over het Romeinse schip dat zich waarschijnlijk op 4 meter diepte bevindt. De rijdende reporter Bart Breukel vroeg zich samen de grondeigenaar Menno Twisk af, waarom er niet gegraven wordt naar het schip. Door middel van een geavanceerd grondscan/radaronderzoek is in ieder geval al enkele jaren geleden aangetoond, dat er twee rijen basaltstenen op een niet natuurlijke manier liggen, wat moet kunnen duiden op ballaststenen van een schip.

Het graven naar de oeverresten op 3,5 meter diepte. Fito: Rino Zonneveld
Het graven naar de oeverresten op 3,5 meter diepte. Foto: Rino Zonneveld

De Zanderij in Castricum is omstreeks 1850 ontstaan, doordat men daar meer dan 10 meter hoog duinzand heeft afgegraven, onder andere voor het aanleggen van de spoorlijn.
In combinatie met de sporen van forten en vestingen welke inmiddels vanaf Velsen zijn aangetroffen, zou het wel eens zo kunnen zijn dat de Romeinen verder ons land zijn ingetrokken dat de geschiedenisboeken ons doen geloven.
In samenwerking met amateurarcheologen van de Werkgroep Oud Castricum is bij graafwerkzaamheden op het nabijgelegen perceel gezocht naar sporen, die het vermoeden van het aanwezig zijn van een schip onder de grond kunnen bevestigen.

Komst van Landal Greenparcs kan onderzoek mogelijk maken

In Nederland verbiedt de Wet bewust te graven naar mogelijke archeologische bijzonderheden omdat er dan een ‘’Nationaal Monument’’ verstoord zou kunnen worden. De algemene mening is, dat iets wat duizenden jaren in de grond ligt nog wel een paar honderd jaar met rust gelaten kan worden totdat de technieken van dien aard zijn dat het onderzoek zonder graven of spitten plaats kan vinden. Als er een grondverstoring (bijvoorbeeld door de bouw van een zwembad of bungalowpark) plaats zou vinden, dan moet de bouwer het onderzoek moeten laten plaatsvinden en financieren.
Wij (Strandvondstenmuseum) willen het echter zo snel mogelijk weten of de mogelijke eerste stranding van heel Nederland zich voltrok achter het museum, de rij ballaststenen liggen namelijk onder het terrein van het museum op 150 meter afstand van het parkeerterrein.
Zoals Rino Zonneveld tijdens de uitzending verklaarde, mag er hooguit een ‘’waarderend’’ onderzoek plaatsvinden. Dat wil zeggen; Op zoek gaan naar een stukje hout in de buurt van het mogelijke wrak, waarop een oudheid onderzoek gedaan kan worden.
Hiervoor zouden middelen (geld) beschikbaar gesteld moeten worden om met behulp van bronbemaling meerdere ‘’kijkgaatjes’’ te kunnen maken om de bewijzen te verzamelen.
Een uitgelezen kans om op een steenworp afstand van het Archeologisch Centrum van de provincie de gemeente Castricum met haar toeristische aspiratie (inter)nationaal op de kaart te zetten en de limes-zone te herijken.

Uitzending van RTVNH terugluisteren? Ga via internet naar 11.44 uur; op:

http://www.rtvnh.nl/gemist/radio/493/219049/-

Bron:Strandvondstenmuseum.

Print Friendly, PDF & Email