Oude Dorpskerk Castricum is niet alleen van steen

Woensdag 5 juli presenteerde Meerten Ritzema in de oude Dorpskerk voor genodigden zijn boek ‘De Nederlandse Hervormde Kerk te Castricum tussen 1960 en 2006’ met als ondertitel ‘Een geschiedenis van geest en steen’.

Meerten Ritzema introduceert zijn boek met een praatje. (foto: Marja Welboren-Ritzema)

Voorafgaand aan de overhandiging van de het eerste exemplaar aan plaatsvervangend voorzitter van de kerkenraad, Pieter Verveer, merkte Ritzema onder meer op dat in die periode de ouderdom van de kerk meer dan eens onderwerp van publicaties is geweest. In 1973 publiceerde D. van Deelen, actief kerklid en oprichter van de Werkgroep Oud-Castricum, zijn boek ‘Historie van Castricum en Bakkum’. Hij zegt daarin dat schrijvers uit de negentiende eeuw wel het jaar 1219 noemden als bouwjaar van de kerk “omdat dat jaartal in een steunbeer zou hebben gestaan”. Hij veronderstelt dan dat de kerk rond 1200 is gebouwd. Dat jaartal staat ook op het ANWB-bordje links van de ingang van de kerk. In 1992 schreef Ir. J. Kol een artikel in het Jaarboek van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum over het jaartal in de steunbeer. Hij laat daarin zien, dat het niet 1219 is, maar 1519, het jaar van de uitbouw van de kerk. M. a. w. het jaartal 1200 heeft niets van doen met de bouw van de kerk. Ook toont Kol aan, dat de bouw van de kerk zeer waarschijnlijk dateert uit de elfde eeuw, op zijn laatst rond 1100. Dat is minimaal een eeuw eerder dan wat op het ANWB-bordje staat. Ritzema zei het zo: “Zomers krijgt Castricum heel wat toeristen. Als die in de gaten krijgen dat de kerk niet uit de twaalfde, maar uit de elfde eeuw stamt, nog geen drie eeuwen na Karel de Grote, dan golven de toeristen het dorp binnen. Maar voorwaarde daarvoor is wel, dat het informatiepaneeltje bij de ingang van de kerk wordt aangepast, want de kerk is ouder dan gedacht”.
Het boek van Ritzema gaat echter niet uitgebreid in op de bouwgeschiedenis van het kerkgebouw, maar vooral over de recente geschiedenis van de levende hervormde kerkelijke gemeente in Castricum van 1960 tot 2006. In die periode kreeg de kerkelijke gemeente te maken met een toestroom van forenzen, maar later ook met krimp. In het boek wordt ook aandacht besteed aan de voorgangers en hoe om te gaan met verschillen in geloofsbeleving. Er blijken ook heftige discussies te zijn gevoerd. In januari 2006 verenigden de gereformeerden en de hervormden zich in de Protestantse Gemeente Castricum. Het boek is voor € 14,– te koop bij Boekhandel Laan, Burgemeester Mooijstraat 19, 1901 EP Castricum en bij www.kirja.nl

Print Friendly, PDF & Email