Ons paascadeau: een boeiend verhaal

Ons paascadeau ……

Paascadeau

Dit bijzondere paasfeest willen wij, Oud-Castricummers, u graag verblijden met dit prachtige artikel, door Anja Zonneveld geschreven op meeslepende wijze. Zij neemt u als lezer aan de hand mee in de tijd van toen. Moge dit artikel de eerste zijn van een reeks artikelen van haar hand!

Waar het artikel over gaat? Dat leest u in de alinea’s hieronder. Als u de smaakt te pakken heeft, kunt u hier doorklikken naar het volledige artikel. U kunt uiteraard ook direct het hele artikel downloaden en lezen.

Ananassen op Kronenburg?

Ruim 10 jaar voor de Slag bij Castricum zette mr. Joan Geelvinck, heer van Castricum en Bakkum, een groot deel van zijn bezittingen te koop. De belangstelling viel enorm tegen. Zijn huis op de hofstede Kronenburg werd zelfs voor de afbraak aangeboden.

Wat kreeg de bezoeker van Kronenburg dan te zien als hij in het jaar 1787 het terrein betrad? Anja Zonneveld, de auteur van het artikel, komt na intensief historisch onderzoek tot verrassende bevindingen.

In het artikel wordt eerst de geschiedenis van Kronenburg tot de 18e-eeuw samengevat. Daarna wordt geschetst hoe de bewoning van Kronenburg in de eerste helft van de 18e-eeuw eruitgezien zal hebben. Ook enkele opeenvolgende Geelvink-eigenaren krijgen de aandacht, ten behoeve van de overzichtelijkheid zijn zij aan het einde van het artikel op een rijtje gezet. Het leven van de zeer rijke Joan Geelvinck, degene die Kronenburg heeft willen verkopen, wordt uitgebreid besproken. Hoe ging hij om met Castricum?  Wát heeft Joan Geelvinck voor afbraak te koop aangeboden, in dat jaar 1787? Dan komen we de ananassen uit de titel tegen, met vraagteken en al.

Print Friendly, PDF & Email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *