Landgoed Duin en Bosch op de schop

In de psychiatrische zorgverlening hebben de laatste jaren grote veranderingen plaatsgevonden. De zorg is gedecentraliseerd en door de toegenomen ambulante behandelmogelijkheden en zorgverlening is het aantal klinische opnames enorm teruggedrongen. Deze ontwikkelingen hebben ook gevolgen gehad voor het psychiatrisch ziekenhuis Duin en Bosch. Er ontstond leegstand, het terrein werd te groot voor het aantal patiënten dat er nu nog is. Met het toestaan van woningbouw kan er geld gegenereerd worden voor nieuwe zorggebouwen en voor renovatie of restauratie van de aanwezige rijksmonumenten.  

Kwaliteitsimpuls

Sloop van het gebouwencomplex Westlinge
Sloop van het gebouwencomplex Westlinge

Om woningbouw op te terrein mogelijk te maken heeft de gemeenteraad op 4 oktober 2012 het nieuwe bestemmingsplan Duin en Bosch vastgesteld. In dit bestemmingsplan heeft het oostelijke terreingedeelte de bestemming ‘wonen’ gekregen en heeft het westelijke terreingedeelte de bestemming ‘zorg’ behouden. De Werkgroep Oud-Castricum was vertegenwoordigd in de adviesgroep en zo betrokken bij het tot stand komen van het herinrichtingsplan . In een lagere frequentie is de Werkgroep Oud-Castricum nog steeds betrokken bij de metamorfose die landgoed Duin en Bosch momenteel ondergaat. Zij die een wandeling over het terrein maken, zien zich geconfronteerd met veel sloopactiviteiten en vooral het kappen van bomen leidt tot emotionele reacties. Toch gaat het allemaal goed komen, want Landgoed Duin en Bosch krijgt een enorme kwaliteitsimpuls. Het monumentale paviljoen Breehorn is inmiddels gerenoveerd tot appartementencomplex voor psychiatrische patiĂ«nten in langdurige zorg. Op de plaats van het oude Koningsduin is een mooi vormgegeven nieuwe opnamekliniek in gebruik genomen. Alle latere aanbouwsels aan het hoofdgebouw zijn verwijderd en de voormalige keuken heeft een horecabestemming gekregen. Op de plek van het vroegere Schellingkbosch wordt in dezelfde volume van het vroegere paviljoen een nieuw complex gebouwd voor de ouderenzorg. Kortom naast afbraak is ook een proces van opbouw gaande.

Bomenkap

Het bouwrijp maken van de woningbouwlocatie langs de Zeeweg
Het bouwrijp maken van de woningbouwlocatie langs de Zeeweg

Het aanblik van de bomenkap is natuurlijk dramatisch, maar om twee redenen noodzakelijk. De twee eerste plekken die bestemd zijn voor woningbouw  moeten worden vrijgemaakt. Bomen die in de bouwplannen passen worden gespaard. Maar ook langs de wegen zijn stroken gekapt. Dat heeft te maken met de aanleg van leidingstraten. Leidingstraten mogen niet meer onder de asfaltwegen worden aangebracht. Alle ondergrondse voorzieningen moeten vernieuwd worden omdat de gemeente t.z.t. de wegen gaat overnemen en alles dan in orde moet zijn. Er is nog geduld voor nodig, maar landgoed Duin en Bosch gaat mooi worden, een gebied om trots op te zijn.

 

Print Friendly, PDF & Email
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties