Grote zorgen over de ‘tankval’

Omdat er vroeger heerlijk kon worden gezwommen herinneren veel oudere Castricummers zich de ‘tankval’, nu gelegen in natuurgebied De Hooge Weide, daar waar de Bleumerweg in Bakkum dood loopt op de spoorlijn. De tankgracht was tijdens de oorlog veel langer en sloot aan op de anti-tankmuur die liep van de Beverwijkerstraatweg tot de Duinenboschweg. Na de oorlog is de gracht goeddeels gedempt. Het restant en de overgebleven stukken muur zijn nu gemeentelijk monument.

 

Zwemmers in een tankgracht in de Tweede wereldoorlog. (Collectie Oud-Castricum).

Op woensdag  8 februari werd in Bakkum onder winterse omstandigheden bij het restant van de tankgracht een bont gezelschap gespot. Leden van Hengelsportvereniging Castricum (HVC) en vertegenwoordigers van Oud-Castricum,  Alkmaardermeeromgeving,  De Hooge Weide, het hoogheemraadschap en de gemeente hadden hun laarzen aangetrokken. Vanwaar deze na-oorlogse ‘invasie’ in dit doorgaans zo rustige natuurgebied?

De tankval wordt al vanaf 1953 door de HVC gebruikt als viswater. Men voert er watermonsters uit en controleert bijna jaarlijks de visstand. Waterkwaliteit en visstand zijn goed maar toch zijn er zorgen. Door de grote hoeveelheid waterplanten en omdat het vee vroeger de oevers heeft ingetrapt, is de tankval sterk aan het verzanden en verlanden. Het watervoerend systeem is in de loop der jaren gewijzigd (het polderwater gaat er niet meer door-, maar omheen) waardoor er nauwelijks doorstroming is en waterplanten zich uitbundig kunnen ontwikkelen. Bovendien wordt er niet meer geschouwd omdat de tankval geen functie meer heeft in de waterhuishouding voor de landbouw. Was de oorspronkelijke waterdiepte bijna 4 meter en de breedte 8 meter, nu ligt het diepste punt op slechts 1.5 meter en is de breedte ruim 11 meter geworden. De HVC heeft sinds jaar en dag looprecht langs de oevers. Daar is echter weinig meer van over, wat het vissen erg lastig maakt. Bovendien is het vooruitzicht slecht. Als de verzanding/verlanding in dit tempo doorgaat zal de tankval over tien jaar niet meer zijn dan een schamel poeltje voor watervlooien en muggen.

Sinds 2012 heeft de gemeente Castricum de tankval opgenomen in de lijst van ‘Monumentwaardige terreinen en structuren’. Het gaat dus niet alleen om bedreigd viswater maar ook om de teloorgang van een cultuurhistorisch monument waarmee de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend wordt gehouden. De ingetrapte oevers en het achterwege blijven van onderhoud zijn in strijd met de instandhoudingsplicht, genoemd in de gemeentelijke erfgoedverordening.

Warme belangstelling voor de tankval in ijzige kou. (Foto: Peter van Eerden)

Alle aanwezige partijen trekken zich het lot van de tankval aan en hebben gezamenlijk de intentie uitgesproken het tij te willen keren. Door de hengelsportvereniging zal een plan van aanpak worden opgesteld dat na instemming gezamenlijk zal worden voorgelegd aan de gemeente en het hoogheemraadschap. Een mooie illustratie van burgerinitiatief en lokale samenwerking dat zich mag verheugen in de persoonlijke belangstelling van de heer Gerard Roosloot, fractievoorzitter Water Natuurlijk van het Hoogheemraadschap.  (Tekst: Peter van Eerden).

 

Print Friendly, PDF & Email
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties