9 juli – Lezing Oud-Castricum en stemmen op de foto van het centrum

In vervolg op de succesvolle lezing over de seksuele revolutie in de jaren ’60, organiseert de Werkgroep Oud-Castricum in het kader van haar 50-jarig jubileum een tweede lezing voor het buurtproject, waarin het centrum van het dorp centraal staat.

Het oude station van Castricum

Deze keer kan men op zondag 9 juli om 14.00 uur de lezing ‘Het centrum van Castricum in 1967 en een stukje archeologie van 1967’ in het Huis van Hilde gratis bezoeken. Na een korte presentatie van Ger Foeken, voormalig hoofd Ruimtelijke Ordening van de gemeente, over de ontwikkelingen in het centrumgebied, worden archeologische vondsten uit 1967 besproken en filmpjes uit die tijd vertoond.
Ook hoort Oud-Castricum graag verhalen over het dagelijkse leven in het centrum van Castricum van toen, waarvoor een aantal vertellers zich al heeft aangemeld. Iedereen is dus van harte welkom op zondag 9 juli om 14.00 uur bij het Huis van Hilde. U kunt deze middag tevens tussen 12.00 en 17.00 uur genieten van ‘Hildes Historische Hapjes Proeverij’.

Foto’s uit 1967

Dit is de winnende foto van het vorige buurtproject. Op deze foto, genomen in de Offenbachstraat, staan v.l.n.r.: Harm Noordhoorn, Chris Wierenga en Fred van Houten.

De werkgroep nodigt u uit foto’s van het centrum van Castricum uit 1967 of omstreeks dat jaar in te leveren voor onze fotopanelen. Dit kan tot en met de lezing op 9 juli in het Huis van Hilde. U kunt foto’s ook digitaal opsturen.

Op zondag 9 juli tussen 15.00 en 17.00 uur kan iedereen in het Huis van Hilde komen kijken naar alle ingeleverde foto’s. U kunt dan uw stem uitbrengen op ‘DE foto uit 1967’ van het centrum. Deze foto zal in het najaar uitvergroot in het centrum te zien zijn.

Print Friendly, PDF & Email