8 juli 2012

Uitnodiging

Op 19 juli a.s. vindt de officiële opening plaats van

HET HOF VAN KIJK-UIT

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Leden

25 juni 2012

Tentoonstellingenprogramma 2012

Tentoonstellingenprogramma 2012
Datum zondag
Tentoonstelling
Actie door
1 juli Luchtfoto’s Castricum
Selectie uit de vele luchtfoto’s van
Castricum
Taakgroep
Augustus
Groeten uit Castricum Ansichtkaarten
Taakgroep
Informatie van Wim Hespe
September
Groene monumenten
In overleg en samenwerking met andere
werkgroepleden
Taakgroep
Contact opnemen met Rino en
Ernst
Oktober
Groene monumenten
Zie september
November
* 1 Jubilerend
Koningsbosch
Info van en overleg met redactie
jaarboek
December
*1 Jubilerend Koningsbosch
Jubilerend Corso:
*1 = 26 juni Corso te weinig
fotomateriaal voor uitgebreide tentoonstelling in Duynkant.
2. Werkgroep levert bioscoop Corso en bibliotheek
foto’s van bioscoop in de afgelopen jaren.
3. Niek Kaan en Loek Zonneveld hebben samen met
Hans Kinders Corsofilm gemaakt. Deze Corsofilm wordt tijdens het jubileumweekend
22 en 23 september in Corso vertoond.
4. Overleg met bieb, Corso en woc.

 

10 januari 2012

Garantie schelpenkar (Alleen voor leden toegankelijk)

Helemaal aan het eind van 2011 heeft Menno Twisk, onder grote belangstelling officieel het “strandvondstenmuseum”, gehuisvest in een voormalige bollenschuur aan de Geversweg (een kleine 100mtr. voorbij “de Duynkant”, geopend. Het college van B&W was met een delegatie van burgemeester en drie wethouders zeer goed vertegenwoordigd. Datzelfde geldt overigens voor het bestuur van onze werkgroep.

Het aanzien van het museum zal op redelijk korte termijn nog een flinke wijziging ondergaan. Inmiddels is namelijk de herbouw van een schelpenkar gestart door een groepje leerlingen van een beroepsopleiding in het Zaanse. Via Menno Twisk en Rino Zonneveld bereikte ons het verzoek garant te staan voor een gedeelte van de voor die bouw te maken kosten.  Het bestuur is de overtuiging toegedaan dat dit project binnen de doelstelling van de Stichting WOC valt, en heeft daarombesloten de gevraagde garantie te verlenen. Het gaat om een bedrag van € 350 op een totaal van ca € 1500. Andere organisaties (zoals de Skulpers) geven een garantie voor het resterende bedrag. Het handelt dus in feite om een borgstelling. Het risico is zeer beperkt.