Schenkingen aan de werkgroep 2001 – 2002 (Jaarboek 25 2002 pg 7


Jaarboek 25, pagina 7

De oproep van de Werkgroep om voorwerpen, documenten en foto’s met mogelijk historische waarde aan de Werkgroep af te staan, heeft ook dit jaar weer bij vele personen en instanties in Castricum een goed gehoor gevonden. De Werkgroep neemt de geschonken zaken op in de collectie en zal waar mogelijk gebruik maken van de materialen bij tentoonstellingen, voor publicaties of educatieve doeleinden. Alle schenkingen worden jaarlijks in het jaarboekje vermeld.

Schenkingen juli 200 l tot en met juni 2002 (de schenkers zijn allen woonachtig in Castricum, tenzij anders vermeld):

W.P. Pennekamp: boek 100 jaar trouwe dienst
W.Hespe: boek Erfgoed van Nederland
G .M. Ooijevaar – de Graaf: map met krantenknipsels
ThJ. Zijp: foto uit tijdschrift en 2 ansichtkaarten
J.M. Beentjes: 5 etuis met munten
JJ. Cornelissen: jaargang 1964 van Ons Amsterdam
H.Z.Hommes: ansichtkaart van Castricum
A. Zwagerman – Bos: olieverfschilderij van Sijf Portegies met de kwekerij van Nicolaas Bos
A.M.C. van der Kamp: geëmailleerde melkkan van l liter
Historische Vereniging Beverwijk: boeken Een haven in de Noordzee en Een waterweg naar Amsterdam
M. Hopman: boek De familie Hopman
Hopman Era Makelaars: houten sponningschaaf
J.H. Hoffman: archief van volksdansvereniging ‘Tarantella’
P .C.M.Blom: familiebeschrijving Bloem – Blom
A.H. Zandbergen: archief van duikvereniging ‘De Lamantijn’ en scouting ‘Sint Wilfried, Rowanafdeling’
W. Orij – Egmond Binnen: map met krantenknipsels
F. Baars: 16 boeken, diverse landkaarten, 2 prenten en diaserie archeologie
J.P. Lute: administratie en foto’s van de firma Lute
G.E. Versterre: 4 ansichtkaarten
D. Fopma: King’s shilling, munt uit circa 1799
Christiaan M.G. ten Raa – Rotterdam: Boekwerkje Onderzoek naar de vroegere Cunerakapel te Bakkum
A.C. de Smidt: archief van Castricums vrouwenkoor
A. Zwart – Wentink – Egmond aan Zee: foto uit 1925 met opening Zeeweg
mevr. Laarman: diverse jaarboekjes
P. Dam: stalen schapenknipschaar
J. van der Sluis: jaarboekjes Oud-Castricum l t/m 23
Nieuwsblad voor Castricum: fotoarchief met heel veel foto’s van de afgelopen tien jaar
J.P. Goudsblom – Alkmaar: schets van Ned. Hervormde kerk
In bruikleen van mevr. Y. Gerkens: 6 aquarellen van Castricumse landschappen

Print Friendly, PDF & Email
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties