Kroniek 2005 van Castricum (Jaarboek 29 2006 pg 93-95)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 29, pagina 93

 

Kroniek 2005 van Castricum

 

Januari

1 De kern Castricum-Bakkum telt 23.040 inwoners; 172 minder dan het aantal inwoners op 1januari 2004.

2 De heer T.J. Balink, voormalig directeur van de Henricus-mavo, overleden.

5 Grote en kleine acties worden uitgevoerd om geld in te zamelen voor de slachtoffers van de tsunami in Azië. In de stallen van Hennie Huisman in Bakkum vindt een benefietconcert plaats met diverse Nederlandse artiesten en er wordt een veiling gehouden. De actie brengt 250.000 euro op.

6 De gemeente presenteert een toekomstvisie voor Geesterduin en omgeving. De omgeving van Geesterhage moet ontwikkeld worden tot een ‘Hof van Cultuur’ waarin ook cultureel centrum Toonbeeld gevestigd zal worden.

20 Receptie ter gelegenheid van het afscheid – na een 37-jarig dienstverband – van de heer Hans van der Borg, coördinator Welzijn en Cultuur van de gemeente Castricum.

26 De heer H. Neelissen, voormalig bloembollenkweker, ontvangt wegens zijn verdiensten voor de afdeling Akersloot/Castricum van de Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur een koninklijke onderscheiding.

29 Vier Castricummers ontvangen een koninklijke onderscheiding: mevrouw A. Poeze – Reuvers, mevrouw A. van Wallenburg – Laban en de heren N.A. Kaan en C.J. Nuyens.

29 Presentatie van het fotoboek ‘Alsof het gisteren was’ van de Werkgroep Oud-Castricum.

30 Koninginnedag festiviteiten op het Bakkerspleintje en in Bakkum. Anneke Kraakman zingt het Wilhelmus met begeleiding van de muziekvereniging Emergo.

Februari

5 Prins Inspirator de Eerste, Frans Hendriks, bijgestaan door zijn ceremoniemeester Jaap Veldt en de complete raad van elf, ontvangt de sleutel van Castricum. Een lange carnavalsstoet trekt door het dorp.

9 De Zanddijk, oudste dijk in de provincie, is aangewezen als beschermd provinciaal monument.

19 Heropening van het jongerencentrum De Bakkerij, nu in eigen beheer bij de vereniging Vrienden van de Bakkerij.

27 De vereniging Dorpsraad Bakkum is opgericht. De doelstelling is het dienen van de belangen van Bakkum in de breedste zin.

Jeugdherberg Koningsbosch vierde op 6 maart haar 75-jarig bestaan.
Jeugdherberg Koningsbosch vierde op 6 maart haar 75-jarig bestaan.

Maart

6 Het vroegere Koningsbosch, de eerste jeugdherberg van Nederland, thans Stayokay Bakkum, viert het 75-jarig bestaan.

8 De Lionsclub Heemskerk-Castricum legt de laatste hand aan een boshut vlakbij bezoekerscentrum De Hoep die als vertrekpunt voor excursies kan dienen.

22 In de ledenvergadering van het Rode Kruis afdeling Castricum wordt ingestemd met een fusie met de afdeling Akersloot. De afdeling tracing bestaat tien jaar en vijf vrijwilligers ontvangen een onderscheiding voor trouwe dienst gedurende die periode.

30 Ter gelegenheid van de Nationale Boomfeestdag planten leelingen van groep 6 van de Augustinusschool bomen op het nieuwe deel van de begraafplaats ‘Onderlangs’.

31 De lederwijsschool, sinds kort gehuisvest aan de Zeeweg in Bakkum, geeft een informatieavond.

31 Janny Richters neemt afscheid van de VVV waar ze 26 jaar werkzaam was.

31 Staatssecretaris M. Schultz van Haegen bezoekt Castricum om zich op de hoogte te stellen van het vliegtuiglawaai.

April

2 Radio 105 viert het tienjarig jubileum. Belangstellenden kunnen een kijkje nemen in de studio.

3 De Castricumse Rugbyclub is opnieuw landskampioen. Het is al de zesde titel.

15 De Castricumse hiphopband K-oZ Collective is winnaar van de 10e editie van de Rob Acda Award.

16 Opera Gala in de Pancratiuskerk georganiseerd door Castricumse ondernemers.

20 Han Nillenssen vertrekt na ruim dertig jaar bij de Rabobank Castricum.

20 Het Katholiek Vrouwengilde viert het 50-jarig bestaan.

22 Conrector Klaas de Groot neemt afscheid van het Jac. P. Thijsse College. Hij is sinds 1978 aan de school verbonden.

24 ‘Agrarisch landschapsbeheer, nu en in de toekomst’ is het thema van de vierde Landschapsdag.

Mei

15 Het r.-k. Gemengd Zangkoor Pancratius viert het 40-jarig jubileum.

19 De openbare basisschool De Sokkerwei viert feest vanwege het 40-jarig bestaan.

24 Expert De Graaf bestaat 75 jaar. Op 24 mei 1930 begon Jaap de Graaf met zijn elektriciteitsinstallatiebedrijf aan de Overtoom 25.


Jaarboek 29, pagina 94

29 Op het muziekfestival van het shantykoor De Skulpers treden maar liefst 22 koren op.

Juni

2 Tijdens een gezamenlijke gemeentevergadering is in de Maranathakerk door de voorzitters van de gereformeerde kerk en de hervormde kerk, F. van Meggelen en J. van Konijnenburg, het besluit ondertekend om per 1 januari 2006 verder te gaan als Protestantse Gemeente Castricum.

2 Het kinderdagverblijf De Vuurtoren aan de Dorcamp officieel geopend.

16 Feestelijke opening door leerlingen van de Antoniusschool van een kabouterwandelroute tussen De Hoep en Stayokay Bakkum.

24 Jaap Stuifbergen, vele jaren betrokken bij Oud-Castricum, overleden.

26 Ringsteken in Bakkum. Gestreden wordt om de ‘Kees Poel’ wisselbokaal. Ook is er een show van oude tractoren.

26 Voor de 10e keer wordt de Kunstfietsroute door Castricum, Limmen, Akersloot en Uitgeest gehouden.

28 Cees Teijsse, voormalig hoofd bouw- en milieuzaken van de gemeente en architect, overleden.

Juli

1 De 26e editie van wielerronde de Dubbele Lus wordt gewonnen door Robert Slippens. Het prachtige windstille weer verleidde de renners tot een moordend tempo.

4 De toekomstvisie Buitengewoon Castricum is door de raad vastgesteld. Een van de doelstellingen is de bouw van 1750 woningen, o.a. in het plangebied Zandzoom in Limmen, waardoor het inwonertal ongeveer gelijk zal blijven.

7 De wethouders Veldt en Könst verrichten de officiële opening van de vernieuwde Brink.

9 Het fanfareorkest van Emergo haalde op het Jungfrau Musik Festival in Interlaken het hoogste aantal punten.

11 De VVV Castricum en de Regio VVV Alkmaar zijn een overeenkomst aangegaan voor verdere bundeling en professionalisering van marketing en promotie van Castricum.

16 Het PWN heeft 250 schapen ingezet voor begrazing van het duingebied. Herder Ramon Vrouwe begeleidt de kudde met behulp van twee bordercollies.

16 Strandvonder Thijs Bakker ontvangt de erespeld van de gemeente Castricum. Hij was 40 jaar strandvonder. Zijn zoons Dirk en Frank volgen hem op.

30 Jan van Konijnenburg, voorzitter van de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Castricum, overleden.

Augustus

13 Snappie de kleine krokodil en wethouder Willem Veldt openen de Castricumse kermis.

13 De oprichting van een nieuwe politieke partij ‘Castricum Kern(en)Gezond’ (CKG) wordt bekend gemaakt. Initiatiefnemer is Bert Meijer, wethouder van 1998 tot 2002.

14 Vakantie Kindervreugd sluit drie weken geslaagde vakantie-activiteiten af.

20 Zestig-jarig jubileum van de supportersvereniging Blauw-zwart. Ter gelegenheid van zijn afscheid als voorzitter van de supportersvereniging wordt Kees Louter benoemd tot erelid van Vitesse ’22.

24 Het oudste echtpaar van Nederland, de 105-jarige heer en 100-jarige mevrouw Van der Oord, is 76 jaar getrouwd. Mevrouw Van der Oord is niet lang daarna overleden.

25 Burgemeester A. Emmens – Knol en de directeur van Landschap Noord-Holland de heer J. Kuiper ondertekenen een intentieverklaring voor de realisering van het Groen Huis aan de Puikman, dat aan meerdere organisaties op het gebied van natuur en milieu huisvesting kan bieden.

September

6 Burgemeester en wethouders besluiten om de markt van de Dorpsstraat naar de Brink te verplaatsen. De marktkooplui verzetten zich daartegen en willen alleen naar Geesterduin.

7 Zuster Van der Klei is op honderdjarige leeftijd overleden. Zij was vele jaren wijkverpleegster en kraamverzorgster in Castricum.

10 Castricumse Uitmarkt: presentatie van het winterprogramma van 35 organisaties rond de bibliotheek en Geesterhage.

11 Rijks- en gemeentelijke monumenten geopend tijdens open monumentendag.

11 Bekendmaking van de nieuwe naam ‘De Goede Herder’ voor de r.-k. parochiegemeenschap Castricum-Bakkum.

18 De familie Beentjes houdt een reünie op en rond de Van Tienhovenhoeve, waar Piet Beentjes en zijn vrouw Anna Bruin in 1906 zijn begonnen.

22 De gemeenteraad heeft een nieuwe vergadermethode ‘Raadsplein’ ingevoerd. Belangstellenden weten nu onder andere wanneer een onderwerp aan de orde komt. De eerste bijeenkomst, waarbij veel publiek aanwezig was, verliep volgens plan.

25 In verband met het ‘Jaar van het kasteel’ zijn de kasteelplaats Cronenburg en de boerderij voor publiek opengesteld. Vele honderden mensen maken van deze gelegenheid gebruik.

29 Mevrouw M.J. Postelmans – Blankemeijer heeft uit handen van wethouder Van Gosliga de gemeentelijke onderscheiding ontvangen voor haar inzet als voorzitter van het bestuur van De Santmark en later van het Zorgcentrum Castricum.

Oktober

4 De fotoclub Castricum bestaat vijftig jaar en houdt een open avond. Er zullen in de komende maanden zes tentoonstellingen op verschillende locaties worden gehouden.

4 De burgemeester neemt het eerste exemplaar in ontvangst van het oorlogsdagboek van Willemijn Stuifbergen – Duijn getiteld ‘Van het een in het ander’.


Jaarboek 29, pagina 95

6 De gemeenteraad ontslaat wethouder Veldt wegens zijn uitspraken over aansluiting bij een andere politieke partij.

11 De gemeente Castricum en de stichting Welzijn Castricum organiseren een conferentie voor vrijwilligers onder het motto ‘Passen en meten’. De Vrijwilligersprijs 2005 wordt toegekend aan Scoutinggroep Die Bogeheimers, de Castricumse Invaliden Sportvereniging en mevrouw Wil Harff.

25 Artiest Frans van Dusschoten is overleden. Hij was actief op velerlei gebied binnen de Castricumse gemeenschap, onder meer bij de Wereldwinkel, Vluchtelingenwerk en de stichting Welzijn.

26 Adviesorgaan voor gehandicaptenbeleid door wethouder Könst geïnstalleerd.

28 Afscheidsreceptie van ex-wethouder Willem Veldt, waarbij hij bekend maakt dat hij zich aansluit bij de nieuwe plaatselijke politieke partij CKG.

29 Receptie ter gelegenheid van het 40-jarigjubileum van de biljartvereniging WIK, die op 15 oktober 1965 in De Rustende Jager werd opgericht.

November

12 Heropening van de vernieuwde Wereldwinkel door de burgemeester.

20 Het sportprogramma SportLive van Radio 105 heeft haar 500e uitzending vanuit café Me Tante.

21 De heer M.C. (Thijs) de Nijs overleden. Hij had als aannemer een groot aandeel in de woningbouw in Castricum in de jaren (negentien)zestig en (negentien)zeventig.

December

9 Receptie ter gelegenheid van het afscheid van notaris mr. D.J.W. Kuiper en de benoeming van mr. S.M. Feikema.

9 FC Castricum neemt op feestelijke wijze zijn boardingveld in gebruik.

14 De gemeenteraad stemt in met een plan voor de ontwikkeling van het Bakkerspleintje. Buurtbewoners en de initiatiefgroep ‘Dorpsstraat ons Dorp’ vinden het plan te massaal.

28 De bestuursrechter heeft de bezwaren tegen een bouwplan voor het woonwinkelcomplex ‘Gouden Stulp’ in de Burgemeester Mooijstraat verworpen.

Jeanne Groentjes
Anneke van der Kamp
Niek Kaan

Print Friendly, PDF & Email
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties