Kroniek 1999 van Castricum (Jaarboek 23 2000 pg 65-67)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 23, pagina 65

 

Kroniek 1999 van Castricum

 

Januari

1 Castricum telt 22.935 inwoners; 185 meer dan op 1 januari 1998.

1 Voor de 25e keer organiseert de zwemclub Aquafit een nieuwjaarsduik in de Noordzee.

9 Muzikale en informatieve nieuwjaarsbijeenkomst C’99 wordt druk bezocht. Deze keer is het thema van de manifestatie ‘van opleiding tot werk’.

12 Voorlichtingsexpositie in het gemeentehuis over de bestrijding van de grondwateroverlast.
Binnen enkele weken start de aanleg van een 4 kilometer drainagebuis in de wijk Molendijk-Zuid. Na een evaluatie komen andere wijken aan de beurt.

13 Mevrouw Bakker – van der Wolff, mede samensteller van deze rubriek, op 82-jarige leeftijd overleden.

Februari

8 De heer De Zeeuw treedt af als voorzitter van het Castricums Ondernemers Verbond.

12 Officiƫle overdracht van twee nieuwe kunstwerken: Terra Sigillata van Nicolaas Dings aan de Laan van Albertshoeve en Dozen van Pandora van Jan Jacobs Mulder in het park aan de Willem de Rijkelaan.

25 De gemeenteraad besluit bezwaar te maken tegen een proefboring naar gas voor de kust.

Maart

2 De brandweer Castricum is vijf brandweerlieden rijker; drie vrouwen en twee mannen worden geĆÆnstalleerd.

2 De gemeenteraad van Uitgeest besluit met een meerderheid van 1 stem tegen een verder onderzoek naar een samengaan met Castricum, Akersloot en Limmen (CAL-gemeenten). Een definitief besluit wordt na een te houden referendum genomen.

3 Verkiezingen voor de Provinciale Staten. Het opkomstpercentage bedraagt slechts 56,19 procent, hetgeen toch nog ruim boven het landelijk gemiddelde 1igt.

9 Oud-voorzitter van de werkgroep Oud-Castricum Gerrit van Geenhuizen op 70-jarige leeftijd overleden.

15 De Commissaris van de Koningin Dr. J.A. van Kemenade opent de uitbreiding van het Clusius College, bestaande uit tien theorie- en praktijklokalen, een gymnastieklokaal, een plantenkas en een dierenverblijf.

16 De afzwaaiende brandweerlieden Frits Wark en Piet Zomerdijk ontvangen een koninklijke onderscheiding.

18 Aan de gevel van dancing Millennium onthult burgemeester Waal een antiracisme-plaquette.

23 In Bakkum-Noord wordt een kleine 30 ha nieuwe natuur gecreƫerd op land, dat is onttrokken aan agrarisch gebruik. Beoogd wordt een geleidelijke overgang van de duinen naar het agrarische land te verwezenlijken.

24 Een overgrote meerderheid van de inwoners van Uitgeest spreekt zich in een referendum uit tegen fusie met de CAL-gemeenten.

25 Wethouder Lamme legt de eerste steen van een nieuw onderkomen van de plantsoenendienst aan de Meester Gilles van den Bempdenstraat.

April

14 De gemeenteraad van Uitgeest kiest definitief voor zelfstandigheid van die gemeente.

18 In het kader van de stedenband met BalatonfĆ¼red arriveert een groep Hongaarse gasten in Castricum.

23 De bouw van 22 zorgwoningen bij De Santmark gaat van start. De eerste paal wordt geslagen door de voorzitter van de stichting Zorgcentrum Castricum, mevr. Postelmans – Blankemeijer.

26 Open huis van de basisschool Toermalijn, waarmee de realisering van de uitbreiding met 8 lokalen en het eerste lustrum wordt gevierd.

29 De heren Dick Baltus en Hans Meppelink worden koninklijk onderscheiden wegens hun verdiensten voor de gemeenschap.

Mei

11 Het 25- jarig bestaan van de Rotaryclub Castricum-Limmen-Akersloot wordt herdacht.

12 Open dag in het Corso-theater in verband met de realisering van een tweede filmzaal.

17 Ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de Stichting Kinderopvang ‘t Drempeltje opent wethouder Meijer een tentoonstelling van kinderkunst in het gemeentehuis.

21 Sponsorloop van scholieren in het kader van een actie voor Kosovo.

22 Presentatie door de Stichting Herdenking 1799 van een boekje met fietsroutes in het kader van de herdenking van de Slag bij Castricum.

25 Thomas Broek voor de derde keer kampioen van de schaakclub Castricum.


Jaarboek 23, pagina 66

De boerderij van der Hulst.
De boerderij van der Hulst.

Juni

1 Opening van een expositie in het ziekenhuis Duin en Bosch van historisch materiaal over de psychiatrie en presentatie van een fotoboek. Ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van het ziekenhuis gaat een uitgebreid jubileumprogramma van start.

2 Plaatsgenoot Marcel Duijn winnaar van Olympia’s Tour door Nederland.

3 Officiƫle opening van twee nieuwe klaslokalen en een computerruimte van de Augustinus basisschool.

4 Feestelijke ingebruikneming van een nieuwe rotonde op de Beverwijkerstraatweg.

10 Verkiezingen voor het Europees Parlement. Het opkomstpercentage in Castricum is historisch laag: 36,81 procent.

13 De eeuwenoude boerderij van de familie Van der Hulst aan de Doodweg gaat in vlammen op.

18 Opbouwwerkster Lian Smaal neemt afscheid van de Castricumse Gemeenschapsraad.

19 Het fanfareorkest van de muziekvereniging Emergo is tweevoudig kampioen geworden tijdens een nationaal muziekfestival. Het orkest nam deel in de hoogste afdeling.

23 Bij de start van de nieuwbouw van het Bonhoeffer College kon 1,3 ton uit acties voor onderhoud en renovatie van de Los Rosales, school in Peru, aan de ambassadeur van dat land worden overhandigd.

25 Presentatie van herdenkingsmunt ‘Slag bij Castricum’.

27 Wedstrijd Ringsteken in Bakkum om de Jan Groot wisselbokaal gewonnen door Linda de Ruijter uit Heemskerk.

30 Voor de vierde keer wordt Hugo van de Broek winnaar van de stratenloop van de Dubbele Lus. De 2e editie van de wielerkoers wordt gewonnen door John Bruin.

Juli

1 De Castricumse volleybalverenigingen Dynamo en The Smash gaan per 1 juli samen in een nieuwe club onder de naam Croonenburg.

3 Hoofdleidster Boukje Riethorst neemt na 41 jaar afscheid van de scoutinggroep Juliette Low.

3 Vanwege overlast van baldadige en dronken jeugd worden discogangers op zaterdagavond na 23.00 uur op het station Castricum niet meer in de trein toegelaten.

15 Wethouder Meijer heeft de eerste bakken zand verwijderd voor de langverwachte aanleg van een nieuwe skateboardbaan en een jongeren ontmoetingsplaats (JOP) nabij de sporthal De Bloemen.

17 Muziekweekend en toeristenmarkt in Castricum Centrum goed bezocht.

21 Door de werkgroep Oud-Castricum is een fietsrouteboekje uitgegeven met bijzondere aandacht voor natuur en cultuurhistorische kenmerken van het landschap. Het is door Ernst Mooij geschreven.

21 Rotonde Kleibroek-Oranjelaan officieel in gebruik genomen.

Augustus

1 In de nachtelijke uren wordt een kluis ontvreemd uit de jeugdherberg Koningsbosch. Daarin lagen ook de eigendommen van een groep Duitse schoolkinderen. De gemeente heeft als pleister op de wonde een rondvaart door de Amsterdamse grachten aangeboden.

16 Oud-verzetsman Nicolaas Adrianus Veldt is op 75-jarige leeftijd overleden.

22 Jaarmarkt in Castricum met spectaculaire attracties trekt veel bezoekers.

September

2 Zomeravondconcert in de Tuin van Rommel.

11 Aan de Open Monumentendag nemen deel het museum ‘Het Oude Huys’, oudheidkamer werkgroep Oud-Castricum, de Pancratiuskerk en de Ned. Hervormde kerk. In de kerken treden verschillende koren op.

12 Gerrit Ronk, oud-brandweercommandant, is op 93-jarige leeftijd overleden.

15 Eelco Willems verlaat de raad van Castricum en wordt opgevolgd door Hans Holtslag.

22 Bijzondere uitgave van het Nieuwsblad voor Castricum ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan.

24 Mevr. Liesbeth Pot ontvangt een ridderorde bij haar afscheid van het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn. Zij staat bekend als voorvechtster van de kinderopvang in Nederland.

29 Symposium over burenproblematiek ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de Stichting Rechtswinkel Castricum.

De boerderij van Spaansen.
De boerderij van Spaansen.

Oktober

4 Receptie ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van jeugdsociƫteit De Bakkerij.

6 In het kader van de herdenking van de Slag bij Castricum onthult de commissaris van de Koningin dr. J.A. van Kemenade een kunstwerk bij het gemeentehuis en opent hij een tentoonstelling van de werkgroep Oud-Castricum in de Ned. Hervormde kerk.

11 In de nacht van zondag op maandag is opnieuw een monumentaal pand in de Oosterbuurt afgebrand. Deze keer is het een bijgebouw bij de bekende boerderij van Spaansen.

12 Staatssecretaris Adelmund opent het nieuwe studiehuis van het Jac.P. Thijsse College.

16 Grote reĆ¼nie van de Cuneraschool ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan.

29 De eerste paal wordt geslagen voor een woongebouw van lichamelijk gehandicapten in vlek H.


Jaarboek 23, pagina 67

November

1 Het kinderdagverblijf ‘t Drempeltje is met twee groepen voor kinderen van 0-4 jaar uitgebreid, hetgeen een toename betekent van 43 tot 67 kindplaatsen.

5 Music Train, voortkomende uit de dans- en showgroep ‘We Independent’, brengt in de Clinghe een avondvullende show.

8 De heer Gerardus van Weel, die actief was in het plaatselijk verzet tijdens de 2e wereldoorlog en de werkgroep Oud-Castricum van veel documentatie heeft voorzien, is op 81-jarige leeftijd overleden.

13 Toneelvereniging Pancratius bestaat 60 jaar; ‘Sil de Strandjutter’ wordt in een speciale uitvoering opgevoerd.

19 De Castricumse Oratoriumvereniging voert het werk ‘Szenen Aus Goethes Faust’ op, waarin 19 solistenrollen voorkomen.

Restanten van het oostelijke deel van Johanna's Hof na de brand.
Restanten van het oostelijke deel van Johanna’s Hof na de brand.

December

2 Door een grote uitslaande brand wordt Johanna’s Hof gedeeltelijk in de as gelegd; het restaurantgedeelte weet de brandweer te behouden.

6 Mevrouw Ploegmaker, ‘Vrijwilliger van het jaar’, ontvangt een reischeque van de Rabobank.

11 De familie De Graaf ontvangt een onderscheiding van de Rundveevereniging Delta, omdat koe Gerrie 6 de magische grens van 100.000 liter melk gehaald heeft.

29 Dokter K. Dekker beƫindigt na 32 jaar zijn werk als huisarts.

31 Nederland houdt de adem in voor computerstoringen tijdens de overgang naar een nieuw millennium. Gigantische hoeveelheid vuurwerk verkocht.

Niek Kaan
Anneke van der Kamp

Het monument ter herdenking van de 'Slag bij Castricum'. Op de sokkel van het monument staat een tekst van schout Joachim Nuhout van der Veen: "Ziet daar dan eindelijk de zon der vrijheid met eenen schitterende glans doorgebroken en het Neerlands volk uyt den afgrond gered."
Het monument ter herdenking van de ‘Slag bij Castricum’. Op de sokkel van het monument staat een tekst van schout Joachim Nuhout van der Veen: “Ziet daar dan eindelijk de zon der vrijheid met eenen schitterende glans doorgebroken en het Neerlands volk uyt den afgrond gered.”
Print Friendly, PDF & Email
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties