Kroniek 1997 van Castricum (Jaarboek 21 1998 pg 63-64)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 21, pagina 63/h5>

 

Kroniek 1997 van Castricum

 

Januari

1 Castricum telt 22680 inwoners; 37 meer dan op 1 januari 1996.

4 Ondanks de felle concurrentie van de televisie-uitzending van de Elfstedentocht, worden de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie en de manifestatie C’97 druk bezocht. Het thema dit jaar is ‘wonen’.

12 De Carnavalsvereniging De Wind trappers viert het 25-jarig bestaan.

27 Ab Weda, een bekende Bakkummer, die in veel verenigingen en organisaties actief was, is op 77-jarige leeftijd overleden.

30 De gemeenteraad beslist dat cafetaria Family (Dorpsstraat 47) moet sluiten, omdat het pand geen horeca-bestemming heeft. De gemeente wacht een schadeclaim.

Februari

27 De gemeenteraad besluit aan de minima een koudetoeslag als tegemoetkoming in de hoge stookkosten toe te kennen.

27 Overgegaan wordt tot het instellen van een onderzoek jeugdbeleid en de oprichting van een Jeugd Advies Raad (JAR).

Maart

6 Tessa de Bree wordt Nederlands kampioen op de reuzenslalom.

8 Fanfareorkest Emergo is Nederlands kampioen geworden.

13 Castricumse vrijwilligers brengen een vrachtauto met overtollig schoolmeubilair naar Balatonfüred.

18 Gedeputeerde De Zeeuw slaat de eerste paal voor een complex van 10 appartementen aan het Schoutenbosch.

19 In het kader van de Nationale Boomfeestdag worden door leerlingen van de Visser ‘t Hooftscbool bomen geplant in de omgeving van het Schoutenbosch.

22 Afscheid van Jaap Hartog als commandant brandweer en overdracht van het commando aan Wim Beukers.

April

14 Een deputatie van 50 personen uit Balatonfüred bezoekt Castricum.

16 Ondertekening in het raadhuis van de overeenkomst tot verkoop van de machtiging tot exploitatie van het Castricumse kabelnet aan Casema. De gemeente ontvangt 2,9 miljoen gulden.

16 In het ziekenhuis Duinenbosch wordt het boek ‘Gesticht in de duinen’ gepresenteerd. Het behandelt de geschiedenis van de provinciale ziekenhuizen in de periode 1849-1994.

17 Inspraakavond ter voorbereiding van plannen voor herinrichting van de Burgemeester Mooijstraat.

20 Mevrouw Houwing – Heida woonachtig in Sans Souci is 100 jaar geworden en krijgt de burgemeester op bezoek.

23 De heren Van den Akker en Van Pelt worden in ‘t zonnetje gezet bij hun afscheid als lid van het Sociaal Beraad.

29 De heer G. de Boer wordt voor zijn verdiensten op maatschappelijk gebied onderscheiden als lid van de Orde van Oranje Nassau.

Mei

15 Receptie en start van de festiviteiten ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de voetbalvereniging Vitesse ’22. De werkgroep Oud-Castricum heeft een tentoonstelling ingericht over het verleden van de club

19 De gerenoveerde Beatrix klok en omgeving wordt door burgemeester Schouwenaar officieel in ere hersteld. Met ondersteuning van het buurtcomité ‘t Duintje zullen vrijwilligers het plantsoen onderhouden.

23 Het nieuwe pand van de ABN Amro Castricum wordt officieel geopend.

28 De Katholieke Bond van Ouderen (KBO) viert het 35-jarig bestaan.

29 De gemeenteraad verklaart zich unaniem tegen iedere uitbreiding van Schiphol en ook tegen een tweede luchthaven in de Noordzee.

Juni

17 De Kruisvereniging Castricum is tijdens een buitengewone algemene ledenvergadering officieel opgeheven. De taken worden thans door Thuiszorg IJmond uitgevoerd.

25 De wielerronde ‘de Dubbele Lus van Castricum’ trekt vele deelnemers en er is een grote publieke belangstelling.

26 De raden van Akersloot, Limmen en Castricum besluiten een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden van samenwerking, dan wel fusie van de drie gemeenten.

28 De horeca-ondernemers zetten bussen in voor de afvoer van horecabezoekers nu de Ned. Spoorwegen wegens ongeregeldheden deze klanten weert. Na middernacht zijn de treinen verboden terrein voor het uitgaande publiek.

28 De heer Kees van Noort o.a. voormalig voorzitter van de CDA-fractie in de gemeenteraad op 67-jarige leeftijd overleden.

30 Presentatie van een gids met wandel- en fietsroutes door het bureau IJmond IJzersterk dat de ontwikkeling en versterking van het bedrijfsleven in de IJmond ten doel heeft.


Jaarboek 21, pagina 64/h5>

Juli

5 De fotoclub Castricum exposeert in de oude dorpskerk foto’s onder het motto ‘Castricums Monument in beeld’.

27 Volgens een onderzoek van de Consumentenbond is Castricum de gemeente met de laagste belastingen in Noord-Holland-noord.

Augustus

4 Bij een uitslaande brand is de tweehonderd jaar oude boerderij van de familie Dam in de Oosterbuurt geheel verwoest.

10 Sprake is van een hittegolf. De Zeeweg wordt enkele uren afgesloten omdat er in de omgeving van het strand geen parkeerplaats meer te vinden is.

15 Dankzij een gezamenlijke inspanning van bank en gemeente heeft Bakkum nu ook een pinautomaat.

September

13 Ter gelegenheid van Open Monumentendag is in de uit 1904 daterende Duinrandschool een tentoonstelling ingericht over de bouwgeschiedenis en is er een expositie van Perspectief. In de Pancratiuskerk wordt orgelspel ten gehore gebracht en zingt Anneke Kraakman.

17 De bioscoop Corso bestaat 60 jaar.

25 Wethouder Lamme opent het appartementengebouw Hendriksveld.

Oktober

4 Feestelijke bijeenkomst van de afdeling Castricum Algemene Ned. Bond van Ouderen (ANBO) ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan.

5 Voor de 4e keer wordt het motorsportspektakel Bakkum Beach Cross gehouden.

10 Start van de campagne ‘Veilig Wonen’ van de politie.

22 De heer Fred de Gans maakt na 25 jaar zijn laatste haring schoon in de bekende haringkar aan de Dorpsstraat/Overtoom.

23 Presentatie van het 20e jaarboekje van de werkgroep Oud-Castricum.

31 Jubileumshow van het koor ‘We Independent’ in De Clinghe. Het koor onder leiding van Leo Prinz heeft 25 jaar bestaan.

November

1 Start van een proefneming met verlaging van het waterpeil in de Castricumse sloten en vijvers. Onderzocht wordt of op die manier de overlast van het hoge grondwater in de bebouwde kom voorkomen kan worden.

3 De gemeenteraad stelt het integraal huisvestingsplan voor het onderwijs (IHP) vast. Het plan voorziet onder meer in nieuwbouw van het Bonhoeffer College en uitbreiding van het Jac P . Thijsse College.

7 In totaal 8 lokalen en diverse bergruimten van het Bonhoeffer College zijn door brand verwoest.

11 Het predicaat ‘Kern met Pit’ toegekend aan het buurtcomité ‘t Duintje.

17 De eerste van vier wijkavonden, waarin het gemeentebestuur met de burgers spreekt over alles wat hen bezighoudt.

20 Lezing door Hans van Weenen over bet Castricumse kasteel Kronenburg trekt honderden belangstellenden.

23 Organist de heer J. Boogers ontvangt een pauselijke onderscheiding.

December

11 Voorlichtingsavond in het gemeentehuis over voorgenomen proefboringen naar aardgas voor de kust van Castricum.

13 In Roozendaal is een monument onthuld op de plaats waar 8 verzetsstrijders, waaronder Leo Toepoel uit Castricum, gefusilleerd werden.

18 Nadat een grote meerderheid van de inwoners van Castricum, Akersloot en Limmen zich voor een fusie van deze drie gemeenten had uitgesproken, spreken ook de raden van Castricum en Limmen zich daar positief over uit. De raad van Akersloot zal later een zelfde besluit nemen.

19 Gedeputeerde mevrouw Van Diepen – Oost opent de tentoonstelling ‘Begraven dorp’ in het bezoekerscentrum De Hoep. De tentoonstelling geeft een indruk van de resultaten van de archeologische opgravingen in de Oosterbuurt.

28 Tot sportman van het jaar is de ultra-lange-afstandloper Ron Teunisse uitgeroepen. Bij de dames werd rugbyster Sascha van Baar winnares en bij de sportploegen de Castricumse Rugbyclub.

29 Mevr. Antje Beltman – Roest Crollius, bekend o.a. als organisatrice van de bloedafname-avonden van het Rode Kruis, op 64-jarige leeftijd overleden.

31 Woningbeheer Noorderkwartier draagt alle taken van de gefuseerde woningbouwverenigingen St. Joseph en Goed Wonen over aan de nieuwe Woningbouwvereniging Castricum.

C.G. Bakker – van der Wolff
N.A. Kaan

De restanten van de boerderij van Piet Dam na de brand in augustus 1997, aan de Oosterbuurt 1, Castricum.
De restanten van de boerderij van Piet Dam na de brand in augustus 1997, aan de Oosterbuurt 1, Castricum.

 

Boerderij van Piet Dam. Aquarel van Geert Middelveld.
Boerderij van Piet Dam. Aquarel van Geert Middelveld.
Print Friendly, PDF & Email
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties