Kroniek 1992 van Castricum (Jaarboek 16 1993 pg 62-63)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 16, pagina 62

 

Kroniek 1992 van Castricum

 

Januari

1 Castricum telt 22541 inwoners, 159 meer dan op 1 januari 1991.

1 Het Samenwerkingsverband van de gemeenten Velsen, Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Castricum is gepromoveerd tot een officieel Gewest IJmond.

9 De naam van de Districtsgezondheidsdienst Midden-Kennemerland wordt omgedoopt in Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst, afgekort GGD Midden-Kennemerland.

16 Burgemeester mr J.M. Schouwenaar is voor een tweede ambtstermijn herbenoemd.

17 Opening van het geheel vernieuwde bejaardencentrum De Boogaert; hierbij wordt tevens het grootste zonneboilersysteem van Noord-Holland officieel in gebruik gesteld.

27 Tijdens de algemene ledenvergadering van het Castricums Ondernemers Verbond draagt de heer Rob van Keulen de voorzittershamer over aan Gerard de Zeeuw.

Februari

4 Wethouder Rouwhorst overhandigt de Castricumse Milieu oorkonde 1991 aan de Scoutinggroep RA-72 en aan de Gymnastiek vereniging Vios, vanwege de grote hoeveelheid oud papier, die deze instellingen in dat jaar hebben ingezameld. In het bijzonder wordt de inzet van de 78-jarige Willem Korsman geroemd.

14 Het eerste boek van plaatsgenoot Peter Pollet ‘600 dagen stilt’ wordt officieel gepresenteerd.

17 De deuren van het verzorgingstehuis ‘Op de Hooghe Aert’ zijn definitief gesloten. Over de bestemming van het voormalige klooster moet door het kerkbestuur van de Pancratius-parochie nog een beslissing worden genomen.

Maart

4 De vijftienjarige Milo Heerkens uit Castricum heeft uithanden van prinses Diana in Londen de onderscheiding ‘Children of Europe’ ontvangen. Het was een beloning voor zijn doorzettingsvermogen: vanaf zijn tweede jaar heeft hij talrijke operaties moeten ondergaan. Het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam heeft Milo voorgedragen.

26 De gemeenteraad heeft na jarenlange voorbereidingen een bestemmingsplan voor het Buitengebied vastgesteld.

26 Tussen Castricum en Heemskerk wordt in het verlengde van de Heemstederweg een fietspad aangelegd. Een ontbrekend geldbedrag is door de gemeenteraad beschikbaar gesteld.

27 Een expositie in bezoekerscentrum De Hoep over het infiltratiegebied wordt door de burgemeester geopend. Aanleiding voor de tentoonstelling is de grootscheepse renovatie, die in het waterwingebied plaatsvindt.

April

10 Officiële start van de bouw van 30 premiekoopwoningen van de Stichting Eigen Woningbezit Castricum in de wijk Albert’s Hoeve.

30 De heer A. Weda ontvangt een koninklijke onderscheiding voor zijn vele verdiensten voor diverse organisaties.

Mei

2 Wederom vertrekt een grote Castricumse afvaardiging naar Balatonfüred.

2 De vereniging Perspectief viert het 25-jarig jubileum met een groot aantal aktiviteiten, waaronder tentoonstellingen op diverse locaties in het dorp.

10 Op bijna 82-jarige leeftijd overlijdt kunstschilder Cor Heeck.

16 Een tentoonstelling ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de werkgroep Oud-Castricum, wordt door de burgemeester geopend. Tevens wordt het door de werkgroep samengestelde boek ‘Op zoek naar Castricums verleden’ gepresenteerd.

26 Met het plaatsen van een laatste stukje glas wordt door wethouder Rouwhorst een geluidsisolatie-project in de Bakkummerstraat afgerond. In de afgelopen jaren zijn aan circa honderd woningen geluidwerende voorzieningen aangebracht.

Juni

1 Burgemeester Schouwenaar ondertekent het Klimaatverbond waarmee de gemeente zich verplicht tal van milieu maatregelen te nemen.

23 Officiële overdracht van een nieuw hulpverleningsvoertuig aan de brandweer.

25 De gemeenteraad besluit voor de nieuwbouw van het Jac. P. Thijsse College een locatie te kiezen in de wijk Albert’s Hoeve.

Juli

17 Het VVV-Castricum heeft het heringerichte kantoor officieel in gebruik genomen.

18 De Jeugdherberg Koningsbosch viert het 60-jarig bestaan met een open dag.


Jaarboek 16, pagina 63

Augustus

1 De R.K. basisscholen De Molenweid en De Hoeksteen fuseren.

12 Als eerbetoon voor zijn prestaties in het Ned. Volleybalteam ontvangt de Castricummer Edwin Benne uit handen van de burgemeester de traditionele stropdas met gemeentewapen en een dasspeld.

22 De Castricumse Reddingsbrigade neemt een nieuwe boot in gebruik.

23 De 65-jarige Cor Martens keert terug van zijn pelgrimstocht per fiets naar Santiago de Compostella.

September

8 Bewoners van Het Wayenburg herdenken het feit dat 24 jaar geleden hun woningen gereed kwamen.

11 Officiële ingebruikneming van de ingrijpend gerestaureerde Ned. Hervormde Kerk. Tijdens de jaarlijkse Open Monumentendag wordt de kerk ter bezichtiging opengesteld.

25 Presentatie van een leerboekje voor het onderwijs getiteld ‘Beelden in beeld’, waarin de achtergronden worden belicht van beelden in Castricum.

30 Ter gelegenheid van haar afscheid als direkteur van de GGD Midden-Kennemerland wordt mevr. dr. Hermann benoemd tot officier in de Orde van Oranje Nassau.

30 Dokter K. Dekker 25 jaar huisarts in Castricum.

Oktober

10 Groen Links biedt wethouder De Wolf een nota aan over problematische verkeerssituaties voor fietsers in Castricum.

13 Mevr. Guurtje Stuifbergen sluit haar sigarenwinkel aan de Dorpsstraat.

16 Oplevering van de 750e woning van de 80-jarige woningbouwvereniging Goed Wonen.

24 De paardenfokkerij van de televisiester Hennie Huisman in Bakkum wordt geopend door televisieproducent Joop van den Ende.

30 In de Ned. Hervormde Kerk wordt het 15e jaarboekje van de werkgroep Oud-Castricum overhandigd aan de voorzitter van de Kerkvoogdij de heer H. Sterken.

November

1 Tijdens de beoefening van zijn geliefde rugbysport is op 27-jarige leeftijd Eric van der Laan overleden.

10 Na ruim 41 jaar stopt de familie Kornman met de exploitatie van het gelijknamige hotel-restaurant aan de Mient.

17 Het ‘nieuwe’ gemeentehuis is al weer 10 jaar in gebruik.

18 Belangenvereniging Noordend opgeheven.

24 Afscheid van de heer E.J.H. Crabbendam als direkteur van het provinciaal ziekenhuis Duinenbosch.

28 Een grote partij hout spoelt aan op het strand.

December

1 De heer W.J. Veldman, voorlichter en loco-secretaris van de gemeente, verlaat na een 25-jarig dienstverband de gemeente.

4 Wethouder Rouwhorst maakt een begin met de herbestrating van de Nuhout van der Veenstraat, waarbij gebruik wordt gemaakt van trottoirbanden, die gemaakt zijn van gebruikt landbouwplastic.

19 Voor de 11e keer wordt de grote tentoonstelling van plaatselijke beoefenaars van diverse expressievormen gehouden.

19 Opening van de nieuwe winkel in tweedehands goederen van de stichting Muttathara op de Castricummer Werf.

C.G. Bakker – van der Wolff
N.A.Kaan

Guurtje Stuifbergen sluit in 1992 haar winkeltje in de Dorpsstraat; inmiddels is zij overleden.
Guurtje Stuifbergen sluit in 1992 haar winkeltje in de Dorpsstraat; inmiddels is zij overleden.
Print Friendly, PDF & Email
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties