Kroniek 1990 van de gemeente Castricum (Jaarboek 14 1991 pg 55-56)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 14, pagina 55

 

Kroniek 1990 van de gemeente Castricum

 

Januari

1 Castricum telt 22.378 inwoners; 55 minder dan op 1 januari 1989.

3 Tentoonstelling van strandvondsten van hulp-strandvonder Thijs Bakker.

4 De oude doorrijstal destijds behorende bij het bondscafeĢ Van Benthem later Roozendaal is gesloopt. Een pleister op April de wonde is dat het in de zelfde stijl herbouwd zal worden voor de vestiging van een Grieks restaurant.

8 Gewapende overval op speelautomatenhal in de Burg. Mooystraat.

12 Plaatsgenoot H. Mozes ontvangt de zilveren penning van de provincie Noord-Holland ter gelegenheid van zijn afscheid als directeur van de Provinciale Bibliotheekcentrale Noord-Holland.

13 Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Stichting Kunstzinnige Vorming neemt de heer Chris v.d. Hoeven afscheid als voorzitter. Hij draagt de voorzittershamer over aan de heer Dick Baltus.

25 Tijdens een hevige storm zijn veel pannen van daken gewaaid, schuttingen, muren en antennes vernield. Op enkele spoorwegovergangen braken de spoorbomen af.

29 De gemeenteraad besluit het oude raadhuis aan de Dorpsstraat te verhuren aan de stichting Noordhollands Landschap.

Februari

12 Ondernemers in de dorpskern richten een nieuwe vereniging op onder de naam Castricum Centrum.

12 Afscheid van Theo v.d. Himst van de vrijwillige brandweer na 30-jarig lidmaatschap.

22 V.B.0.-school De Santcroft viert 10-jarig bestaan.

Maart

7 Fanfarekorps Emergo wint tijdens concert-wedstrijden te Zoetermeer een eerste prijs en wordt gepromoveerd naar de ere-afdeling met het hoogste aantal punten. Tevens wordt de publieksprijs gewonnen.

10 Mevr. Boukje Riethorst – Nijhuis legt de eerste steen voor het nieuwe clubgebouw van de Juliette Low scoutinggroep waarvan ze al dertig jaar leidster is.

21 Gemeenteraadsverkiezingen. De grote winnaar is Castricum Aktief die van 2 naar 4 zetels opklimt. Het CDA moet 2 zetels inleveren en is daarmee ook op 4 zetels gekomen.
PvdA en VVD gaan beide terug met 2 zetels en komen ieder op 3 vertegenwoordigers.
D’66 stijgt van 1 naar 3, terwijl Groen links van start gaat met 2 zetels.

31 Receptie van de voetbalvereniging C.S.V. ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan.

April

2 Bijkantoor van het gasbedrijf Beverwijk en omstreken aan de Gasstraat opgeheven. In 1914 werd op deze plaats de gasfabriek in gebruik genomen.

19 De heer Henk Marcker van de biljartvereniging Onder Ons wordt benoemd tot bondsridder van de Koninklijke Nederlandse Biljartband.

20 Mevr. M.E.Veldt-van Beers oud-wijkverpleegkundige en bestuurslid slaat de eerste paal van de nieuwe vleugel van het bejaardencentrum De Boogaert.

24 Met hun handtekening bekrachtigden de fracties van PvdA, CDA, D’66 en Groen Links het gezamenlijk opgestelde collegeprogramma voor de komende vier jaar. In de rumoerig verlopen onderhandelingen heeft de winnaar van de verkiezingen het onderspit moeten delven.
Ook de VVD zal niet meer in het college vertegenwoordigd zijn.

27 Jubileum-concert ter gelegenheid van het JO-jarig bestaan van het Kleinkoor Castricum.

30 De heer W.J. Veldman, loco-gemeentesecretaris en voorlichtingsambtenaar van de gemeente Castricum ontvangt de ere-medaille in goud verbonden aan de Orde van Oranje Nassau.

30 Uitgebreide viering van Koninginnedag met o.a. een vliegerfestijn.

Mei

1 De nieuwe gemeenteraad wordt geiĢˆnstalleerd. Piet de Wolf (CDA), Jan Postma (PvdA) en Theo Rouwhorst (D’66) worden gekozen als wethouders.

5 Uitgebreide viering van de bevrijding met een dropping en een optocht van oude brandweerauto’s.

6 R.K. gemengd koor bestaat 25 jaar.

12 Opening door wethouder Postma van het nieuwe gebouw van de Stichting Kunstzinnige Vorming Castricum in de voormalige Gerardusschool.

17 Afscheidsconcert van de heer A.J. Baars als dirigent van fanfare-orkest Emergo.


Jaarboek 14, pagina 56

18 Afscheid van mevr. M.J. Postelmans – Blankemeyer als wethouder met een receptie in het gemeentehuis. Zij blijft raadslid.

28 Het echtpaar Le FeĢ€bre – van Muijden vierde in De Santmark hun 60-jarig huwelijksfeest. De heer Le FeĢ€bre was jarenlang een gewaardeerd lid van de werkgroep Oud-Castricum.

31 Diepinfiltratiesysteem van het Provinciaal Waterleidingbedrijf officieel in gebruik gesteld door drs W.T. van Gelder, lid van Gedeputeerde Staten.

Juni

5 Milieu-minister Hans Alders aan het woord op een PvdA-bijeenkomst in dorpshuis De Kern.
De viskotter Wieringen 72 loopt ongeveer voor de strandafgang aan de grond. Bij hoog water lukt het om het schip weer vlot te krijgen.

7 Voormalige basisschool De Windroos aan het Korte Land wordt gesloopt. Op deze plaats zal de nieuwbouw plaatsvinden van de katholieke basisschool De Hoeksteen, die thans aan Het Strengh is gevestigd.

26 Opening door Hans van der Borg, ambtenaar jeugdzaken van een nieuwe skateboardbaan naast de sporthal De Bloemen.

28 Door wethouder De Wolf wordt de eerste steen gelegd voor een serie van 30 patio-woningen voor senioren in de wijk Albert’s Hoeve.

Juli

20 De voorzitter van het Castricums Ondernemers Verbond de heer Rob van Keulen opent het nieuwe kantoor van het weekblad De Castricummer.

21 De feestweek van de winkeliersvereniging Castricum Centrum heeft veel belangstelling getrokken.

27 Mevrouw Bron – Bruinsma viert in De Santmark haar 102e verjaardag.

Augustus

7 Thijs Bakker 25 jaar strandvonder.

10 OfficieĢˆle opening van het kinderdagverblijf ‘t Drempeltje gevestigd in de voormalige kleuterschool De Blokkendoos aan de Asserlaan.

10 De 15-jarige Rick van Eijk is naast indoor tennis kampioen nu ook Nederlands kampioen outdoor in zijn leeftijdscategorie geworden.

19 Sportieve zeskamp van de zes gezinsvervangende huizen voor gehandicapten in de regio op rugbyvelden van het sportpark Wouterland.

30 De eerste paal wordt geslagen voor 45 huurwoningen.van de woningbouwvereniging St. Jozef in de wijk Albert’s Hoeve.

31 Afscheid van Toon Theissling van gemeentewerken na een dienstverband van 32 jaar.

September

7 Afscheid van de heer J.C.Kanters technisch ambtenaar van gemeentewerken na een 30-jarig dienstverband.

7 Start van een telefooncirkel voor ouderen en alleenstaanden door de werkgroep Welfare van Het Rode Kruis.

20 De gemeenteraad stelt een fonds in, waaruit financieĢˆle bijdragen kunnen worden toegekend aan burgers met een minimum-inkomen, voor deelname aan maatschappelijke activiteiten.

29 De Castricumse Projectgroep Arbeidsuitgeschakelden viert het 12,5-jarig bestaan in het Bonhoeffercollege.

29 Feestelijke heropening van zwembad De Witte Brug.

Oktober

1 Het Provinciaal Waterleidingbedrijf (PWN) is geen provinciaal bedrijf meer maar een naamloze vennootschap met de provincie Noord-Holland als enige aandeelhouder.

9 Burgemeester Schouwenaar overhandigt een nieuw blusvoertuig aan het Castricumse brandweerkorps.

10 Naar aanleiding van de 125e geboortedag van Jac. P .Thijsse voert de gelijknamige school een milieu-actie uit. Chemisch afval wordt opgehaald en plantsoenen worden ontdaan van papier en ander afval.

13 Opening van een nieuwe jeu de boules-baan van de vereniging “De Stetters” op het sportpark Wouterland.

13 Castricumse postbodes lopen met elkaar een estafette rond het IJsselmeer ten bate van de Ned. Invaliden Sportbond.

16 Wethouder Rouwhorst geeft het startsein voor de uitvoering van een geluidsisolatie-project van woningen in de Bakkummerstraat.

17 OfficieĢˆle start van de Radio Omroep Duinenbosch.

25 Presentatie 13e jaarboekje werkgroep Oud-Castricum.

November

6 Afscheid van de heer J.P.Hemert als voorzitter van de stichting gemeenschapsraad Castricum.

9 Opening door gedeputeerde drs W .T .van Gelder van het kantoor van de stichting Het Noordhollands Landschap in het voormalige raadhuis aan de Dorpsstraat.

December

3 De heer Simon Quax wordt in het zonnetje gezet bij zijn afscheid als lid van het OranjecomiteĢ en als zodanig organisator van vele evenementen.

3 De gemeenteraad besluit in een verordening vast te leggen dat cafeĢ’s en disco’s in de dorpskom op zaterdag vanaf twaalf uur geen nieuwe bezoekers meer mogen toelaten.

16 Oud-wethouder en ere-burger H.Wokke thans burgemeester van Wervershoof.

19 De gemeenteraad besluit op verzoek van het Bonhoeffercollege het gedeelte van de Doodweg waaraan deze school is gelegen de naam Pieter Kieftstraat te geven.

S.P.A. Zuurbier

Print Friendly, PDF & Email
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties