Kroniek 1989 van de gemeente Castricum (Jaarboek 13 1990 pg 54-56)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 13, pagina 54

 

Kroniek 1989 van de gemeente Castricum

 

Januari

1 Castricum telt 22.433 inwoners; 84 minder dan op 1 januari 1988.

2 Nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis.

In het raadhuis is een kleine expositie ingericht, waarin verschillende aspecten van het gemeentelijk bedrijf getoond worden.

7 De 17e editie van de Halve marathon van Egmond is na 14 km door de duinen naar Castricum aan Zee en na 7 kilometer via het strand gewonnen door de Deen Hendrik Jorgensen.

7 De woningbouwverenigiĢ€ng Goed Wonen is gescheiden van de woning bouwvereniging St.Jozef en ter gelegenheid van de vestiging in een nieuw kantoor aan de Anna Paulownastraat is een druk bezocht open huis gehouden.

7 Receptie in de nieuwe vestiging van het transportbedrijf Egmond en Oudhoff op de Castricummer Werf.

8 Kees en Corrie Lute hebben na 25 jaar de exploitatie van snackbar De Klomp aan de Van der Mijleweg overgedragen aan de heer v.d. Wel.

16 Een bliksem actie van leerlingen van de Agrarische school voor Unicef heeft f 14.000, ā€”ā€” opgebracht.

23 Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van het Castricums Ondernemers Verbond ontvangt de heer S. Quax uit handen van de heer Th. Weda de zilveren speld van het Koninklijk Nederlands Ondernemers Verbond.

28 Nieuw tafeltenniscentrum van de Tafeltennisvereniging Castricum ondergebracht in een voormalige kleuterschool aan de Gobatstraat geopend.

Februari

1 De heer W. van Sijtveld chef technische dienst van de N Z H ontvangt een Koninklijke onderscheiding.

4 Grote Carnavalsoptocht in de straten van Castricum.

23 Na een langdurige voorbereidingstijd heeft de gemeenteraad besloten tot herbouw van het zwembad De Witte Brug op de oude locatie aan de Van Rensdorpstraat.

Voor het CDA, voorstander van een zwembad bij de sporthal De Bloemen, was dit aanleiding om de samenwerking in college-verband met VVD en P.v.d.A/PPR op te zeggen. Wethouder Martens stapt op als wethouder.

24 Concert van het Volendams operakoor in de Pancratiuskerk.

Maart

4 Meer dan 30 pas geplante boompjes in de Dorpsstraat en de Willem de Rijkelaan zijn door jeugdige vandalen afgebroken.

4 De dirigent/organist van diverse kerkkoren van de St. Pancratiusparochie de heer J.W. Hoogland ontvangt de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice.

11 De heer T.A.J.Rouwhorst (Dā€™66) wordt tot wethouder gekozen.

15 In Castricum wordt een jeu de boulesclub opgericht.

17 Kunst-uitleen in de bibliotheek van start.

18 De E.H.BO. vereniging Cito viert haar 60-jarig bestaan. Mevr. P. Teiwes en de heer N. van Staveren worden onderscheiden met de zilveren legpenning.

24 De Lentebeurs in sporthal en tennishal trekt een record aantal bezoekers. Meteen helikopter worden rondvluchten boven Castricum gemaakt.

25 Ongeveer 150 Castricummers nemen d.-el aan een jumelagebezoek aan BalatonfĆ¼red in Hongarije.

26 De Castricumse afdeling van de Volle Evangelie Gemeente wordt opgeheven. De heer A. Stemfoort gedurende 24 jaar het gezicht van de afdeling, is voorganger bij de laatste eredienst in dorpshuis De Kern.

30 Informatiemarkt voor ouderen in De Santmark georganiseerd door de Stichting Dienstverlening Ouderen.

April

5 Leerlingen van de Augustinus- en de Hoeksteenschool planten boompjes in de wijk Albert’s Hoeve in het kader van de Nationale Boomfeestdag.

12 Kees en Bertus Beentjes stoppen na 33 jaar met de exploitatie van hun groentewinkel aan de Torenstraat en gaan van hun vrije tijd genieten.

15 Annemieke Veldt van de gymnastiekvereniging Vios behaalt zilver bij de provinciale kampioenschappen van het Koninklijk Nederlands Gymnastiekverbond.

27 De gemeenteraad besluit tot afschaffing van het Eerste Deuntje bij de jaarlijkse kermis in Bakkum. Vele protesten klinken op.

29 Gevarieerd Koninginnedagā€”programma rond de Brink. Verder vrijmarkt en optreden muziekgroepen bij de Bakkerij en de traditionele autoped race bij Geesterduin.

29 Groepscommandant Rijkspolitie H.A.Tiesinga en de heer J.P. Groot ontvangen een koninklijke onderscheiding.


Jaarboek 13, pagina 55

30 Open dag van de Ned. Jeugdbond voor Natuurstudie in het bezoekerscentrum De Hoep.

Mei

4 Tijdens de jaarlijkse dodenherdenking heeft een zgn. “memorial flight” boven Castricum plaatsgevonden, verzorgd door de stichting Vliegsport Gilze-Rijen.

6 – 7 Surf-wedstrijden om de Bakkum Wave Cup succesvol verlopen.

17 Aan de heer A.P. Kuperus al meer dan 40 jaar organist van de Gereformeerde kerk wordt een koninklijke onderscheiding uitgereikt.

27 Open dag van de muziekschool, voor het laatst in het vroegere raadhuis aan de Dorpsstraat. De voormalige Gerardusschool wordt verkocht aan de Stichting Kunstzinnige Vorming Castricum, samenwerkingsverband van de muziekschool en creativiteitscentrum.

27 Op verzoek van bar- en discotheekexploitanten is een CastriĀ­cums touringcarbedrijf bij wijze van proef begonnen met een discobus, die vanaf 1.00 uur gaat rijden.

Juni

4 Eerste Grand Prix-zege van motorcoureur Hans Spaan bij wedstrijden op de Salzburgring in Oostenrijk.

9 OfficieĢˆle opening van de verbouwde prot. chr. basisschool Het Rinkelven.

10 Peuterspeelzaal ‘t Drempeltje viert 20-jarig bestaan.

11 Nieuw Nederlands record speerwerpen gevestigd door Ingrid Lammertsma.

12 Straatvoetbaltoernooi op sportpark Wouterland voor de 5e keer van start.

14 Rioleringswerken in o.a. Torenstraat en Kon. Wilhelminalaan in uitvoering.

21 Hedy van Ladesteijn wordt tijdens de ledenvergadering van de V.V.V. in de bloemetjes gezet vanwege haar 12 1/2 jarig juĀ­bileum als hoofdinformatrice.

23 De Wereldwinkel opent de deuren van haar nieuwe winkel aan de C.F. Smeetslaan.

24 Hans Spaan schrijft race-historie met een overwinning in de 125 cc klasse op de Asser TT. Hij wordt in Castricum gehuldigd.

29 De gemeenteraad besluit terug te komen op eerdere besluiten tot woningbouw achter de St. Pancratiuskerk, Bremlaan en op het terrein tussen Brink en Ruiterweg. Deze gebieden zulĀ­len dus groen blijven.

Juli

1 Receptie van de toneelvereniging St. Pancratius ter gelegenĀ­heid van het 50-jarig bestaan. Drie leden die zich veertig jaar voor de vereniging hebben ingezet Thijs Geerts, Aad Noordover en Chris Temme worden gehuldigd.

3 De heer P. Berkhout CDA-raadslid, neemt afscheid van de raad wegens drukke werkzaamheden. De heer F. Wilms volgt hem op.

9 Open dag in de jeugdherberg Koningsbosch in het kader van het 60-jarig bestaan van de Nederlandse Jeugdherberg Centrale.

13 Start van een serie van vijf grote braderieeĢˆn in de dorpskom.

Augustus

18 De heer Theo Weda, nestor van de Castricumse ondernemers, op 70-jarige leeftijd overleden.

19 De Rowanafdeling van de St. Wilfriedgroep, onderdeel van Scouting Castricum, bestaat 25 jaar.

24 Werkbezoek aan Castricum van een zware CDA-delegatie met o.a. de ministers Brinkman, Deetman en de Graaff.

26 Zes enthousiaste Castricummers voltooien een fietstocht rond het IJsselmeer en brengen ruim ʒ 3.000,- bijeen voor de stichting Muttathara.

September

2 Opening van het door leden van Perspectief geheel opgeĀ­ knapte atelier in de oude Duinrandschool door wethouder J. Postma.

2 Grote belangstelling bij de opening van het nieuwe biljartcentrum van de gebr. Veldt aan het Raadhuisplein.

2 Pastoor J. van Diepen geiĢˆnstalleerd.

8 Receptie van de heer C.P. v.d. Laan ter gelegenheid van diens 25-jarig dienstverband bij bouwbedrijf A.C. Borst.

9 Grote reuĢˆnie ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Paulusschool.

12 Het Zonnehuis, Nederlands eerste premie-koopwoning die door zonnecellen geheel onafhankelijk is van het elektriciteitsnet, geopend door Prins Claus. Het eerste officieĢˆle koĀ­ninklijk bezoek in de geschiedenis van Castricum.

16 Opening van het nieuwe kantoor van de Volksuniversiteit aan het Kooiplein.

21 De raad stemt in met het plan voor herbouw van het zwembad en verstrekt een geldlening.

23 Open dag in De Kern ter gelegenheid van de viering van het eerste lustrum van de stichting Dorpshuis De Kern.

25 De heer J.C. Twisk ontvangt een koninklijke onderscheiding in verband met zijn medewerking gedurende 60 jaren aan de begrafenisvereniging St. Barbara.

29 OfficieĢˆle opening van de woongemeenschap voor ouderen “Op de Kordewagen”.

30 Viering 25-jarig bestaan van het bejaardencentrum De Boogaert.


Jaarboek 13, pagina 56

Oktober

6 OfficieĢˆle plaatsing van een viertal bronzen beeldjes in de Dorpsstraat.

7 ReuĢˆnie ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de lagere school De Sokkerwei.

8 Alle vier beeldjes zijn van hun sokkels losgerukt en vervolĀ­gens weer door de gemeente in veiligheid gebracht. Een steviĀ­ger bevestiging zal moeten worden bedacht.

12 A. Koolbergen wordt koninklijk onderscheiden.

15 De heer C. Coster conrector bij het Bonhoeffer College viert zijn 40-jarig jubileum bij het onderwijs.

16 De burgemeester beperkt de openingstijden van horeca beĀ­drijven in het dorpscentrum, vanwege overlast van horeca bezoekers.

21 Afsluiting feestweek ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van het jongerencentrum De Bakkerij.

28 Mevr. E van Keeken, vroeger hoofd verpleging van het zieĀ­kenhuis Duinenbosch, overleden.

29 De drie winkeliersverenigingen in de dorpskom hebben zich verenigd onder de naam City Centrum Castricum.

30 PWN bezoekerscentrum De Hoep verwelkomt een schoolĀ­ klas van De Kandelaar als 300.000e bezoeker.

30 Presentatie 12e jaarboekje Oud-Castricum door aanbieding aan de heer J.G.M. Schermer oud-voorzitter van de Castricummer polder.

30 J.N. de Koning ontvangt een koninklijke onderscheiding.

November

4 Symposium georganiseerd door de stichting Jumelage Castricum BalatonfuĢˆred over contacten met gemeenten in Oostbloklanden.

11 Jubileumvoorstelling Pancratius in samenwerking met ‘We Independent’ van musical “De kleine Parade”.

17 Opening van 25e tentoonstelling van de vogelvereniging “De Gevederde Vrienden”.

24 Door de heer J.W. Zandbergen wordt de “officieĢˆle” paal geslagen voor de vijfhonderdste woning van stichting Eigen Woningbezit Castricum.

28 Koninklijke onderscheiding voor de heer P. Woudsma, ter geĀ­ legenheid van zijn afscheid als jachtopzichter van het PWN.

December

9 Mobiel schoollokaal voor Castricumse muziekvereniging de Molenwiek geplaatst op sportpark Noordend.

20 Verkeersveiligheidsplan door de gemeente vastgesteld. GekoĀ­zen wordt voor omleiding van het doorgaand verkeer via Mient, Ruiterweg, Kleibroek en Oranjelaan.

20 Herbouw zwembad officieel van start gegaan.

21 Kunstwerk van Otto Heuvelink geplaatst voor het gebouw Klaverland officieel overgedragen aan de gemeente.

22 Een tentoonstelling van Thijs Bakker over strandvonderij in het bezoekerscentrum De Hoep officieel geopend door de burgemeester.

24 Kerst-In georganiseerd door de Castricumse welzijnswerkers in Dorpshuis De Kern.

27 Voedselpakketten-actie voor RoemenieĢˆ gestart door Het RoĀ­de Kruis.

Print Friendly, PDF & Email
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties