Kroniek 1988 van de gemeente Castricum (Jaarboek 12 1989 pg 46-48)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 12, pagina 46

 

Kroniek 1988 van de gemeente Castricum

 

JANUARI

1 Castricum telt 22.433 inwoners, 84 minder dan op 1 januari 1987.

2 De heer H.A. Geerts ontvangt een Koninklijke onderschei­ding ter gelegenheid van zijn pensionering.

16 De Agrarische school te Castricum bestaat twintig jaar.

17 Na een thuiswedstrijd tegen het Leidse Diok herovert de Castricumse Rugbyclub de landstitel.

19 Een naaktschilderij van Arthur van den Berg dat door de kunstenaarsvereniging Perspectief als blikvanger voor een tentoonstelling in het gemeentehuis was opgehangen moet op last van het gemeentebestuur worden verwijderd. Het rel­letje wordt vervolgens landelijk nieuws.

30 Duizend oud-scholieren van de Cuneraschool beleven een grote re√ľnie.

FEBRUARI

1 Ter gelegenheid van de 50e verjaardag van koningin Beatrix zijn door leden van het college van burgemeester en wet­ houders linden geplant in het plantsoen aan de Schelgeest en in de groenstrook bij het gemeentehuis.

13 Met een optocht en een feest in het gemeentehuis werd het Castricums Carnaval geopend. Drie Castricummers kregen de Orde van de Luie Bul uitgereikt. Dat waren Ben Manshan­den trainer van de Rugbyclub, G. Beukman van het provinci­aal ziekenhuis Duinenbosch en C.G. van Keeken, scheidend directeur van het bejaardentehuis De Santmark.

13 Het insigne voor 20 jaar brandweerdienst is uitgereikt aan de heren A. Sprengers, J. Brakenhoff en J. Weda. De heren A. Bijman, A. Houtenbosch en H. Veldt ontvingen een ere­teken voor 15 jaar trouwe dienst.

23 Oprichtingsvergadering van de vereniging van PatieŐąntenbe¬≠langen.

24 P.W.N. start met aanleg project diepte infiltratie in het duinge­bied.

MAART

6 Viering vijftien jarig bestaan van de Castricumse damesvoetbalvereniging.

10 Periodiek werkbezoek van de Kamer van Koophandel, waar­ bij van de kant van de ondernemers wordt gepleit voor mo­dernisering van de beide campings en grootschaliger recreatievoorzieningen.

13 Viering 15-jarig bestaan van de Judo vereniging Castricum.

18 Burgemeester Schouwenaar bestuurt een antieke stoomwals in de Dorpsstraat, waarmee officieel een start wordt ge­ maakt met de uitvoering van de herinrichting van deze straat.

19 De Projectgroep Arbeidsuitgeschakelden viert het tienjarig bestaan met o.a. een informatie- en rommelmarkt.

23 De 83-jarige mevr. A. Poel РDuijn, geassisteerd door de net 4 jaar geworden tweeling Robert en Richard Veldt oudste resp. jongste (ex) kleuter verrichten de heropening van de ge­heel verbouwde Augustinusschool.

26 Leden van de Ned. Jeugdbond van de Natuurstudie houden een schoonmaakactie op het strand.

30 Leerlingen van “De Klimop” adopteren het oorlogsmonu¬≠ment voor de gevallenen.

30 Het pand van de oude melkfabriek “De Holland” aan de Breedeweg hoek Schoutenbosch, waarin laatstelijk de drukkerij Boesenkool was gevestigd, is gesloopt. Op deze plaats komt een appartementen gebouw.

APRIL

5 Ruim 17.000 bezoekers heeft de derde Castricumse Lentebeurs getrokken.

6 De heer Jaap Beentjes ex-tuinder is honderd jaar geworden. De heer Beentjes is een groot fan van Toon Hermans en hij ontving tot grote verrassing van deze cabaretier een per­soonlijk voor hem geschreven gedicht.

8 Het nieuwe onderkomen van het Castricumse Rode Kruis in de voormalige kleuterschool Kinderkaravaan is door wet­ houder Postma geopend.

9 Tentoonstelling en ruilbeurs t.g.v. het 40 jarig bestaan van de Postzegelvereniging.

12 OfficieŐąle opening door de burgemeester van het nieuwe ge¬≠bouw van de r.k. basisschool Cunera in Bakkum. De nieuwe school verving de z.g. Finse noodschool, een gebouw dat ruim 39 jaar dienst heeft gedaan.

15 Receptie ter gelegenheid van het afscheid van mevr. Etty Mader oprichtster en negentien jaar lang directrice van het Castricums Creativiteitscentrum.

16 Toneelvereniging Forento viert 25-jarig bestaan met een groot jubileumstuk.

19 Ontvangst van 150 Hongaarse gasten in het kader van de jumelage met Balatonfured. Zij worden ondergebracht bij gast­ gezinnen en hun wacht een uitgebreid programma.

22 Wethouder mevr. M.J. Postelmans РBlankemeijer slaat de eer­ste paal voor de woongemeenschap van ouderen aan de Pr. Hendrikstraat.


Jaarboek 12, pagina 47

23 Jumelage-overeenkomst wordt ondertekend door de burge­meesters van Balatonfured en Castricum.

29 De familie Ulder herdenkt het feit dat al 25 jaar een strandrestaurant wordt ge√ęxploiteerd.

30 De heer Bas Bruinsel ontving een Koninklijke onderschei­ding voor zijn inzet tijdens vele koninginnendagen en voor de toneelvereniging Forenta

30 De heren J.H. van Eersel, J.M. Boogers, W.C. Broomans en E.L. Bart worden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

MEI

3 Branding surfvereniging Freakwave opgericht.

4 Taxicentrale Tervoort stopt met de uitvoering van de ambu­lancedienst. Deze dienst wordt overgenomen door de Ambu­lancedienst Kennemerland.

6 Open dag op het bedrijfsterrein Castricummer Werf ter gele­genheid van de opening van 5 nieuwe bedrijfspanden.

14 Tijdens de nationale twirl kampioenschappen in Arnhem wordt Paulien Ras nationaal kampioene.

15 De rijwielhandel van J.H. Zijlstra aan de Mient bestaat 50 jaar.

15 De organist van de Ned. Hervormde Kerk Jan Vesseur wordt gehuldigd wegens zijn 25-jarig jubileum.

15 Een weekend met temperaturen omstreeks 25¬į Celsius. Lan¬≠ge files op de Zeeweg en duizenden mensen op het strand.

19 De openbare Duinrandschool is na een verbouwing in ver­ band met integratie met de kleuterschool Kleuterduin door wethouder Postma heropend.

JUNI

9 Afscheid van de heer Chr. C. van Keeken als directeur van De Santmark. Tijdens de receptie ontvangt de heer Van Kee­ ken een groot bedrag dat overeenkomstig zijn wens wordt besteed voor de adoptie van een kind via het Foster Parents Plan.

11 De Montessorischool viert het 12,5-jarig bestaan.

18 Voor de zesde keer in 18 jaar tijd werd de Wereldwinkel her­opend; deze keer in verband met het feit dat het documenta­tiecentrum geheel is vernieuwd.

24 Receptie ter gelegenheid van de uitbreiding van Jac.P. Thijssecollege met een vwo-afdeling. Ruim 20 jaar is er door ouders, directie en gemeentebestuur voor geijverd.

25 Het Nederlands elftal is Europees kampioen geworden. Er ontstaat in heel het land een uitbundige feestvreugde. Ook in Castricum gaat iedereen de straat op, vooral in de Dorpsstraat was het groot feest.

30 Een door 5.840 handtekeningen ondersteunde petitie om tot een spoedige herbouw van het zwembad te komen wordt voor de raadsvergadering aan het gemeentebestuur aange­boden.

JULI

14 Mevr. C.H.J. Seignette en de heer W. Schutz beiden werk­zaam op het gemeentelijk bureau huisvesting verlaten de ge­meentedienst wegens vervroegde uittreding.

16 Zuivelhandel Bos vestigde zich 50 jaar geleden aan de Dorpsstraat.

18 Na een onderbreking van bijna 2 jaar zal er weer een eigen ziekenomroep van start gaan in het provinciaal ziekenhuis Duinenbosch.

19 Exploitanten van de strandpaviljoens zijn ten einde raad van­ weg het slechte weer.

27 Mevr. J. Bron – Bruinsma vierde haar honderdste verjaardag.

31 Zuid-Amerikaans festival waaraan een negental horecabedrij­ven in de Dorpsstraat meedoen.

AUGUSTUS

20 De heer P.C. Oudhoff viert zijn 40-jarig zakenjubileum.

20 NCRV’s Kerkepad trekt duizenden bezoekers langs kerken en kapellen in de kuststrook, waaronder de Ned. Hervormde Kerk in Castricum.

21 De Kampeer Vereniging Bakkum viert haar 40-jarig bestaan met een druk bezochte kermis op het sportveld van het kam­peerterrein.

SEPTEMBER

1 De heer G. van Geenhuizen ontvangt een Koninklijke onder­scheiding in verband met zijn afscheid van Alpha Enginee­ring te Beverwijk. De heer T.J.A. Dijkman eveneens ter gelegenheid van zijn vertrek bij de Bloembollenkwekerij van J. Valkering & Zonen te Limmen.

2 Na een proces van enkele jaren is via een notarieŐąle akte de fusie gerealiseerd tussen de Stichting Muziekschool Castri¬≠cum en de Stichting Creativiteitscentrum. Eveneens bij de fu¬≠sie betrokken zijn de Culturele Werkgroep Castricum en de commissies Kunstzinnige Vorming basisonderwijs en voort¬≠gezet onderwijs. De naam van de nieuwe stichting luidt Stichting Kunstzinnige Vorming Castricum.

4 De heer J.A. Middelhoff, ere-burger van Castricum is op 72-jarige leeftijd overleden. Hij was bijna 32 jaar in dienst van de gemeente Castricum en vervulde vele functies in di­verse besturen.

9 Overdracht van een bronsplastiek van de beeldhouwer Arthur Spranken aan het gemeentebestuur. Het beeld wordt geplaatst bij het gemeentehuis.

17 De Ned. Hervormde Kerk is te bezichtigen in het kader van de landelijke Monumentendag.

23 Tijdens een informele bijeenkomst in het gemeentehuis wor­den twee sportkampioenen gehuldigd. Dit waren de houdster van het Ned. record speerwerpen Ingrid Lammertsma en de Ned. Kampioen motorrijden in de 125 cc klasse Hans Spaan.


Jaarboek 12, pagina 48

OKTOBER

1 Afscheidsreceptie ter gelegenheid van het vertrek van de heer T. de Vries als directeur van de prot. chr. basisschool De Kandelaar. De nieuwe directeur wordt de heer De Wispelaere en adjunct-directeur mevr. Nijk.

8 Afscheidsreceptie ter gelegenheid van het vertrek van mevr. Truus Dijkstra die 20 jaar het secretariaat van de gymnastiekvereniging DOS heeft gevoerd.

14 Viering van het 40-jarig jubileum van de Castricumse Red­dingsbrigade De Strandlopers. De scheidende voorzitter de heer P.A. Veldt ontvangt een koninklijke onderscheiding.

21 Gedeputeerde G. de Boer slaat de eerste paal voor een bij­ zonder project de z.g. zonnewoning van het Prov. Bureau voor Energiebesparing. Het huis zal door toepassing van zonnecellen volledig onafhankelijk zijn van het elektriciteitsnet.

28 De heer L.H. Scholten neemt na 42 jaar bestuurslid en hoofdtechnische dienst te zijn geweest, afscheid van de R.K. Wo¬≠ningbouwvereniging St. Joseph. De heer Scholten wordt geeŐąerd met het ere-bestuurslidmaatschap van de vereniging.

NOVEMBER

1 Opening Vrijwilligers Vacaturebank van de Gemeenschaps­raad.

1 Tijdens de jaarvergadering van de brandweer worden door de burgemeester onderscheidingen uitgereikt aan J. Hartog en P. Zomerdijk voor resp. 25 jaar en 20 jaar brandweer­ dienst.

3 OfficieŐąle opening van 11 nieuwe winkels in het winkelcen¬≠trum Geesterduin.

4 De super-langeafstandshardloper Ron Teunissen wordt op het gemeentehuis gehuldigd voor zijn tweede plaats in de “Spartathlon”, een 255 kilometer lang parcours tussen Athe¬≠ne en Sparta.

5 Manifestatie in de Maranathakerk over vrouw en werk van de 5-jarige stichting “Vrouwen in Beweging”.

11 De poppenspeelster Marijke Meijer krijgt de Jan Nelissen-prijs uitgereikt voor haar productie “Klaasje, Ergens An¬≠ders”.

18 De groente- en fruitwinkel van de familie Stengs bestaat 50 jaar.

19 OfficieŐąle opening van de vernieuwde Dorpsstraat door het gemeentebestuur met hulp van Sint Nicolaas.

22 Afscheid van de heer J. Joosse van personeel en bewoners van het bejaardencentrum De Santmark. Hij was vanaf 1964 voorzitter van het bestuur. Zijn opvolger wordt mr. M.W.H. van Eekhout.

25 Afscheid van de heer P.L. Breetveld van de dienst gemeente­werken na een 35-jarig dienstverband.

30 Door wethouder mevr. Postelmans РBlankemeijer wordt de sleutel uitgereikt aan de toekomstige bewoners van het pro­ject van 53 premie-huurwoningen van Delta Lloyd in de wijk Alberts Hoeve.

DECEMBER

1 Oprichtingsbijeenkomst van een actie-groep voor herbouw van het zwembad op de locatie waar eens “De Witte Brug” stond.

2 De parkeergelegenheid bij het station is uitgebreid met 90 plaatsen aan de westkant.

9 Mevr. G. Ruijter – Bot viert haar honderdste verjaardag.

16 De huisarts C.A. van Leesten valt een overweldigend af­scheid ten deel. Maar liefst 1.400 mensen drukken hem de hand. De scheidende dokter wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

22 Mevr. J. Bedeke – Schoen viert haar honderdste verjaardag.

24 Opening 2-jaarlijkse kerst tentoonstelling van Perspectief door Julia Wennekes.

28 Bij zijn afscheid van het provinciaal ziekenhuis wordt de activiteitenbegeleider de heer W. van Willigen koninklijk on­derscheiden.

29 Na een ingrijpende verbouwing wordt het postkantoor hero­pend.

C. G. Bakker – van der Wolff
N. A. Kaan

Print Friendly, PDF & Email
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties