Kroniek 1987 van de gemeente Castricum (Jaarboek 11 1988 pg 50-52)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 11, pagina 50

Kroniek 1987 van de gemeente Castricum

JANUARI

1 Castricum telt 22.658 inwoners, 157 minder dan op 1 januari 1986.

3 De heer G. N. Oudejans op 76-jarige leeftijd overleden. Hij was een bekend zakenman, oud-voorzitter van Vitesse en een van de initiatiefnemers van de stichting Castricum helpt Muttathara.

30 Afscheid van de heer G Kossen, hoofd personeelszaken van ziekenhuis Duinenbosch. Hij wordt benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau.

FEBRUARI

13 In een bijzondere raadsvergadering wordt afscheid genomen van wethouder H. P. Wokke, die met ingang van 1 maart benoemd is tot waarnemend burgemeester van Marken. Aan de heer Wokke wordt het ereburgerschap van Castricum verleend.

26 In de raadsvergadering wordt het 12,5-jarig raadslidmaatschap van de heer C. de Ruyter herdacht.

28 Grote Carnavalsoptocht. Prins Flexibel 1 neemt de touwtjes in handen.

MAART

9 De stichting Vrouwen in Beweging (VIB) organiseert diverse aktiviteiten ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag.

14 Het eerste en het tweede team van de Castricumse Schaakvereniging zijn er in geslaagd Noordhollands kampioen te worden.

26 In verband met een bommelding wordt de Jac. P. Thijsse-scholengemeenschap ontruimd.

26 De heer A. J. Martens wordt gekozen als opvolger van de heer H. P. Wokke in de funktie van wethouder financiën en gemeentewerken.
De heer R. Rieke wordt als nieuw raadslid geïnstalleerd.

APRIL

1 De heer N. Bloedjes ontvangt de zilveren ere-medaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. De heer Bloedjes was vijftig jaar aktief bij de Castricumse EHBO.

6 Installatie van de huisartsenvestigingscommissie door wet- houder mevrouw M. J. Postelmans-Blankemeijer.

8 Boomplantdag. Circa 180 leerlingen van de basisscholen planten 150 bomen in de parkstrook van de wijk Noord-End.

18 Opening van de Lentebeurs van Castricumse ondernemers in de sporthal De Bloemen.

27 Opening van de tentoonstelling “20 jaar werkgroep Oud-Castricum”.

30 De heer E. J. Slager wordt benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau. De heer N. Plazier wordt ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

MEI

2 Opening van de jubileumtentoonstelling van de vereniging voor Amateuristische kunstbeoefening Perspectief.

8 Opening van het bedrijfsterrein Castricummer Werf.

8 Castricumse Rugbyclub kampioen van Nederland.

14 Ouders van de basisschool De Hoeksteen hebben deze school in vrolijke kleuren geschilderd.

16 Sponsorfietstocht van de Castricumse schooljeugd voor hulp aan kinderen in de Derde Wereld.

17 Officiële heropening van de strandpost van de Castricumse Reddingsbrigade.

17 Brandingssurfwedstrijden om de “Bakkum Wavecup 1987”.

20 Afscheid van mevrouw V. M. Kuys die 17,5 jaar hoofd van de huishouding van De Santmark is geweest.

25 Een delegatie uit Castricum onder leiding van loco-burgemeester Postelmans ondertekenen te Balatonfüred een principe-overeenkomst over een jumelage.

JUNI

4 Optreden van de volksmuziekgroep Kalaka, op initiatief van de werkgroep Jumelage.

9 Feestelijke opening van de woonvorm voor lichamelijk gehandikapten Het Klaverblad.

15 Start van het Castricumse Stratenvoetbaltoernooi.

21 De jazzdansgroep van het Bonhoeffer-college voert een dansmarathon uit. De gesponsorde openlucht manifestatie leverde het geld op voor een spiegelwand in de oefenruimte.

24 Stratenloop en wielerronde “De Dubbele Lus”. Aan de stratenloop neemt Carla Beurskens deel, die toevallig in Castricum logeerde.

25 De gemeenteraad besluit tot het instellen van een onderzoek naar de exploitatie van zwembad “De Witte Brug”.

28 Ringrijderij op initiatief van de winkeliersvereniging Bakkum ’75.


Jaarboek 11, pagina 51

29 De gemeenteraad besluit in te stemmen met de aanleg van een parkeerterrein achter het station en doortrekking van de perrontunnel.

JULI

5 In alle vroegte wordt het sportfondsenbad “De Witte Brug” volledig in de as gelegd. De oorzaak is onbekend.

9 Grote belangstelling bij de eerste braderie van dit seizoen.

23 Bliksem-inslag in een treinstel voor het station Castricum heeft voor flinke vertragingen gezorgd.

AUGUSTUS

11 Start van het 15e Timmerdorp, waaraan ruim 200 kinderen deelnemen.

16 De winkeliersvereniging Bakkum ’75 viert haar 12,5-jarig bestaan met een gezellige feestdag in Franse sfeer compleet met waterorgel, terrasjes en tekenaars en schilders van Perspectief.

26 Receptie ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de woningbouwvereniging Goed Wonen.

26 Burgemeester Schouwenaar heeft de Paulusschool heropend in verband met integratie van de Maria-kleuterschool.

SEPTEMBER

5 Wegens staking van de docenten gaan cursussen van de stichting Creativiteitscentrum niet door. De open dag van het centrum is echter toch een succes.

10 De heer M. P. Zijp, al veertig jaar medewerker van offset-drukkerij Boesenkool, ontving uit handen van burgemeester Schouwenaar de zilveren ere-medaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau.

12 Presentatie van het rapport “Nota nemen van jongeren” door de vice-voorzitter van de Gemeenschapsraad de heer G. Gruwèl.

17 In het Castricumse Corso-theater vindt een jubileumvoorstelling plaats ter gelegenheid van het vijftijarig bestaan. Burgemeester Schouwenaar opent met een korte toespraak een programma met oude filmpjes en dia’s, samengesteld door twee leden van de werkgroep Oud-Castricum., de heren Jaap Stuifbergen en Loek Zonneveld. Er volgen nog vele uitverkochte herhalingen van dit programma.

19 Hongaarse Dag in verband met de jumelage met de Hongaarse gemeente Balatonfüred.

19 In de Wereldwinkel is het nieuwe Vredes Informatiecentrum geopend door wethouder J. Postma.

24 Op het Castricumse strand wordt een brisantgranaat uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt door de Explosieven Opruimingsdienst.

25 1e Steenlegging nieuwe Cunera-basisschool door alle leerlingen.

26 Open dag van het Provinciaal Waterleidingbedrijf.

26 Mevrouw T. Teiwes opent het nieuwe onderkomen van de E.H.B.O. in een voormalig kleuterschoolgebouw bij de Montessorischool.

26 De stichting Castricum helpt Muttathara organiseert een informatiedag bij het winkelcentrum Geesterduin.

30 De stichting Dienstverlening Ouderen Castricum organiseert een informatiemarkt over hulpverlening aan ouderen.

OKTOBER

14 Start van de feestweek ter gelegenheid van de totstandkoming van een verbouwing ten behoeve van de ruimtelijke integratie van kleuterschool “Kinderkaravaan” in “De Sokkerwei”.

15 Officiële start sportinstuif voor ouderen in sporthal “De Bloemen”.

16 Een ziedende storm raasde over ons land. Ook in Castricum sneuvelde een groot aantal bomen.

19 De heer T. Melaerts viert in De Santmark zijn honderdste verjaardag.

27 Afscheidsbijeenkomst ter gelegenheid van het vertrek uit gemeentedienst van de heer J. Th. Admiraal, opzichter bij Gemeentewerken.

29 Receptie in het gemeentehuis ter gelegenheid van het afscheid van de direkteur gemeentewerken de heer ing. F A. van Wijk. Hij wordt benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

31 Opening van de nieuwe grasbaan op het complex van de Atletiekvereniging. De vereniging viert ook haar 25-jarig bestaan.

NOVEMBER

4 Het 10-de jaarboekje van de werkgroep Oud-Castricum wordt overhandigd aan archivaris G. Valk van het Alkmaarse streekarchief.

5 Een vals bomalarm zorgde voor grote consternatie in en rond het postkantoor.

5 De Stichting “Helpt de Polen” verzorgt weer een transport naar Polen met ruim 15 ton goederen.

6 Concert van de Castricumse Oratorium Vereniging.

7 Manifestatie van de stichting “Vrouwen in Beweging” onder de titel “Van telraam tot tiptoets” wordt geopend door wethouder Postma.

7 Huldiging van de motorcoureur Hans Spaan vanwege zijn 7e Nederlandse Kampioenschap.

13 De burgemeester en de wethouders mevrouw Postelmans en de heer Martens slaan de eerste paal voor de bouw van 33 premie-woningen van de stichting Eigen Woningbezit. Tevens betekende dit de start van de realisering van de nieuwe wijk Albert’s Hoeve.

16 Oud-voorzitter en mede-oprichter van het P.A.C., de heer J. Harmse op 61-jarige leeftijd overleden.


Jaarboek 11, pagina 52

18 Lezing van de heer E. Mooij, lid van de werkroep Oud-Castricum over archeologisch onderzoek gedurende het 20-jarig bestaan van de werkgroep.

18 Het geheel verbouwde voormalig restaurant Funadama met daarin gevestigd het Chinees restaurant “Jasmin Garden”, wordt op spectaculaire wijze geopend.

26 De gemeenteraad stelt een krediet beschikbaar van f 1,9 miljoen voor de herinrichting van de Dorpsstraat.
De heer R. J. W. de Bruin wordt benoemd tot direkteur van Gemeentewerken.

27 Jubileum-receptie ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Ned. Vereniging van Huisvrouwen, afd. Castricum.

30 Wachtmeester 1e klas, de heer G. Muizelaar neemt afscheid tijdens een hem aangeboden receptie in het gemeentehuis. Hij heeft 36 jaar bij de rijkspolitie gediend, waarvan 21,5 jaar in Castricum.

DECEMBER

13 Mevrouw dominee Els Visser doet haar intrede in de Gereformeerde en Hervormde gemeente.

18 De Castricumse Oratoriumvereniging en het begeleidingsorkest voor Noord-Holland geven een Kerstconcert in de Pancratiuskerk. Soliste Lydia Boomsma-De Leur blokfluit en Gerard Dekker organist.

25 Opening van de 2-jaarlijkse amateurkunsttentoonstelling in het Bonhoeffer-college.

C. G. Bakker-van der Wolff
N. A. Kaan

Print Friendly, PDF & Email
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties