Kroniek 1987 van de gemeente Castricum (Jaarboek 11 1988 pg 50-52)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 11, pagina 50

Kroniek 1987 van de gemeente Castricum

Januari

1 Castricum telt 22.658 inwoners, 157 minder dan op 1 januari 1986.

De oude loodsen van Muttathara aan de Oude Haarlemmerweg.
De oude loodsen van Muttathara aan de Oude Haarlemmerweg. Foto Ad van de Velde. Toegevoegd.

3 De heer G. N. Oudejans op 76-jarige leeftijd overleden. Hij was een bekend zakenman, oud-voorzitter van Vitesse en een van de initiatiefnemers van de stichting Castricum helpt Muttathara.

30 Afscheid van de heer G Kossen, hoofd personeelszaken van ziekenhuis Duin en bosch. Hij wordt benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Februari

13 In een bijzondere raadsvergadering wordt afscheid genomen van wethouder H. P. Wokke, die met ingang van 1 maart benoemd is tot waarnemend burgemeester van Marken. Aan de heer Wokke wordt het ereburgerschap van Castricum verleend.

26 In de raadsvergadering wordt het 12,5-jarig raadslidmaatschap van de heer C. de Ruyter herdacht.

Carnavalsvereniging 'De Windtrappers' in 1987. De prins met zijn raad van elf regeert in carnavalstijd over Pieperduin.
Carnavalsvereniging ‘De Windtrappers’ in 1987. De prins met zijn raad van elf regeert in carnavalstijd over Pieperduin.  Van links naar rechts: Nico van Amsterdam, Peter (P.Q.)van Daalen, Co Portegies, Jan Mul, Ton Burgmeijer, Ton Verhoeven, de prins Jan Langeveld, Han Knebel, Jaap Veldt, Joop Remeijnse, Nic Zoontjes en Theo Lute. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

28 Grote Carnavalsoptocht. Prins Flexibel 1 neemt de touwtjes in handen.

Maart

9 De stichting Vrouwen in Beweging (VIB) organiseert diverse activiteiten ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag.

14 Het eerste en het tweede team van de Castricumse Schaakvereniging zijn er in geslaagd Noordhollands kampioen te worden.

26 In verband met een bommelding wordt de Jac. P. Thijsse-scholengemeenschap ontruimd.

26 De heer A. J. Martens wordt gekozen als opvolger van de heer H. P. Wokke in de functie van wethouder financi√ęn en gemeentewerken.
De heer R. Rieke wordt als nieuw raadslid ge√Įnstalleerd.

April

1 De heer N. Bloedjes ontvangt de zilveren eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. De heer Bloedjes was vijftig jaar aktief bij de Castricumse EHBO.

6 Installatie van de huisartsenvestigingscommissie door wethouder mevrouw M. J. Postelmans-Blankemeijer.

8 Boomplantdag. Circa 180 leerlingen van de basisscholen planten 150 bomen in de parkstrook van de wijk Noord-End.

Lentebeurs in sporthal De Bloemen
Lentebeurs in sporthal De Bloemen. Foto Ad van de velde. Toegevoegd.

18 Opening van de Lentebeurs van Castricumse ondernemers in de sporthal De Bloemen.

27 Opening van de tentoonstelling “20 jaar werkgroep Oud-Castricum“.

30 De heer E. J. Slager wordt benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau. De heer N. Plazier wordt ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Mei

2 Opening van de jubileumtentoonstelling van de vereniging voor amateuristische kunstbeoefening Perspectief.

Opening bedrijventerrein Castricummerwerf.
Opening bedrijventerrein Castricummerwerf. Foto Ad van de Velde. Toegevoegd.

8 Opening van het bedrijfsterrein Castricummer Werf.

8 Castricumse Rugbyclub kampioen van Nederland.

14 Ouders van de basisschool De Hoeksteen hebben deze school in vrolijke kleuren geschilderd.

Fietssponsortocht voor Wereldkinderen
Fietssponsortocht voor Wereldkinderen. Foto Ad van de Velde. Toegevoegd.

16 Sponsorfietstocht van de Castricumse schooljeugd voor hulp aan kinderen in de Derde Wereld.

17 Offici√ęle heropening van de strandpost van de Castricumse Reddingsbrigade.

17 Brandingssurfwedstrijden om de “Bakkum Wavecup 1987”.

20 Afscheid van mevrouw V. M. Kuys die 17,5 jaar hoofd van de huishouding van De Santmark is geweest.

25 Een delegatie uit Castricum onder leiding van locoburgemeester Postelmans ondertekenen te Balatonf√ľred een principe-overeenkomst over een jumelage.

Juni

4 Optreden van de volksmuziekgroep Kalaka, op initiatief van de werkgroep Jumelage.

9 Feestelijke opening van de woonvorm voor lichamelijk gehandicapten Het Klaverblad.

Finaledag stratenvoetbal in 1986.
Finaledag stratenvoetbal in 1986. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

15 Start van het Castricumse Stratenvoetbaltoernooi.

21 De jazzdansgroep van het Bonhoeffer-college voert een dansmarathon uit. De gesponsorde openlucht manifestatie leverde het geld op voor een spiegelwand in de oefenruimte.

24 Stratenloop en wielerronde “De Dubbele Lus”. Aan de stratenloop neemt Carla Beurskens deel, die toevallig in Castricum logeerde.

Interieurfoto van het oude zwembad De Witte Brug aan de Jacob Rensdorpstraat 1 in Castricum.
Interieurfoto van het oude zwembad De Witte Brug aan de Jacob Rensdorpstraat 1 in Castricum. Foto Ad van de Velde. Toegevoegd.

25 De gemeenteraad besluit tot het instellen van een onderzoek naar de exploitatie van zwembad “De Witte Brug”.

28 Ringrijderij op initiatief van de winkeliersvereniging Bakkum ’75.


Jaarboek 11, pagina 51

De eerste werkzaamheden voor de verlenging van de perrontunnel.
De eerste werkzaamheden voor de verlenging van de perrontunnel in Castricum. Foto Ad van de Velde. Toegevoegd.

29 De gemeenteraad besluit in te stemmen met de aanleg van een parkeerterrein achter het station en doortrekking van de perrontunnel.

Het zwembad De Witte Brug in de brand aan de J. Rensdorpstraat.
Het zwembad De Witte Brug in de brand aan de J. Rensdorpstraat 1 in Castricum. Foto Ben Westendorp. Toegevoegd.

Juli

5 In alle vroegte wordt het sportfondsenbad “De Witte Brug” volledig in de as gelegd. De oorzaak is onbekend.

9 Grote belangstelling bij de eerste braderie van dit seizoen.

23 Blikseminslag in een treinstel voor het station Castricum heeft voor flinke vertragingen gezorgd.

Augustus

De jeugd aan het werk bij het timmerdorp in de schoolvakantie. Koekoeksbloem in Castricum.
De jeugd aan het werk bij het timmerdorp in de schoolvakantie. Koekoeksbloem in Castricum.. Foto Ad van de Velde. Toegevoegd.

11 Start van het 15e Timmerdorp, waaraan ruim 200 kinderen deelnemen.

16 De winkeliersvereniging Bakkum ’75 viert haar 12,5-jarig bestaan met een gezellige feestdag in Franse sfeer compleet met waterorgel, terrasjes en tekenaars en schilders van Perspectief.

26 Receptie ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de woningbouwvereniging Goed Wonen.

leuterklas Paulusschool aan de Eerste Groenelaan 88 in Castricum, 1974.
Kleuterklas Paulusschool aan de Eerste Groenelaan 88 in Castricum, 1974. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

26 Burgemeester Schouwenaar heeft de Paulusschool heropend in verband met integratie van de Maria-kleuterschool.

September

5 Wegens staking van de docenten gaan cursussen van de stichting Creativiteitscentrum niet door. De open dag van het centrum is echter toch een succes.

Tinus Zijp was het oude handzetten nog niet verleerd.
Tinus Zijp was het oude handzetten nog niet verleerd. “Na de lagere school ging ik naar Boesenkool. Het was in 1947 en ik was 14 jaar. Mijn vader had wel gewild dat ik net als hij schilder werd, maar hij had al snel in de gaten dat dat niets voor mij was. Op zaterdagmiddag ging ik naar de ambachtsschool en daar leerde ik het grafische vak. Normaal werkten we zaterdag de hele dag nog, maar omdat ik dat diploma moest halen, kreeg ik vrij. Tot 12.00 uur moest ik werken, dan thuis eten en vervolgens op de fiets naar Alkmaar, waar ik om 13.00 uur moest wezen. Zo heb ik hard leren fietsen. Op de achtergrond Jan Boesenkool die in 1941 met zijn vader in de Geelvinckstraat een drukkerij is begonnen”.

10 De heer M. P. Zijp, al veertig jaar medewerker van offset-drukkerij Boesenkool, ontving uit handen van burgemeester Schouwenaar de zilveren eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau.

12 Presentatie van het rapport “Nota nemen van jongeren” door de vicevoorzitter van de gemeenschapsraad de heer G. Gruw√®l.

De bioscoop Corso wordt na een verbouwing heropend, achter de bioscoop was de Pjotr bar. De bioscoop bestaat 50 jaar.
De bioscoop Corso wordt na een verbouwing heropend, achter de bioscoop was de Pjotr bar. De bioscoop bestaat 50 jaar.

17 In het Castricumse Corsotheater vindt een jubileumvoorstelling plaats ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan. Burgemeester Schouwenaar opent met een korte toespraak een programma met oude filmpjes en dia’s, samengesteld door twee leden van de werkgroep Oud-Castricum., de heren Jaap Stuifbergen en Loek Zonneveld. Er volgen nog vele uitverkochte herhalingen van dit programma.

19 Hongaarse Dag in verband met de jumelage met de Hongaarse gemeente Balatonf√ľred.

19 In de Wereldwinkel is het nieuwe Vredes Informatiecentrum geopend door wethouder J. Postma.

24 Op het Castricumse strand wordt een brisantgranaat uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt door de Explosieven Opruimingsdienst.

Finse houten school "Cunera" Gemaakt ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Cuneraschool in 1987.
Finse houten school “Cunera” Gemaakt ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Cuneraschool aan de Vondelstraat 25 in Bakkum in 1987. Schilderes: Joke Cops, foto Jacques Schermer. Toegevoegd.

25 1e Steenlegging nieuwe Cunera-basisschool door alle leerlingen.

26 Open dag van het Provinciaal Waterleidingbedrijf.

Bijgebouw bij de Montersori School waar EHBO cursussen werden gegeven. Koekoeksbloem in Castricum.
Bijgebouw bij de Montersori School waar EHBO cursussen werden gegeven. Koekoeksbloem in Castricum. Foto Ad van de Velde. Toegevoegd.

26 Mevrouw T. Teiwes opent het nieuwe onderkomen van de EHBO. in een voormalig kleuterschoolgebouw bij de Montessorischool.

26 De stichting Castricum helpt Muttathara organiseert een informatiedag bij het winkelcentrum Geesterduin.

30 De stichting Dienstverlening Ouderen Castricum organiseert een informatiemarkt over hulpverlening aan ouderen.

Oktober

14 Start van de feestweek ter gelegenheid van de totstandkoming van een verbouwing ten behoeve van de ruimtelijke integratie van kleuterschool “Kinderkaravaan” in “De Sokkerwei”.

Ouderen sporten in sporthal De Bloemen; sportinstuif ouderen an de Bloemen 71 in Castricum.
Ouderen sporten in sporthal De Bloemen; sportinstuif ouderen an de Bloemen 71 in Castricum. Foto Ad van de Velde. Toegevoegd.

15 Offici√ęle start sportinstuif voor ouderen in sporthal “De Bloemen”.

16 Een ziedende storm raasde over ons land. Ook in Castricum sneuvelde een groot aantal bomen.

19 De heer T. Melaerts viert in De Santmark zijn honderdste verjaardag.

27 Afscheidsbijeenkomst ter gelegenheid van het vertrek uit gemeentedienst van de heer J. Th. Admiraal, opzichter bij Gemeentewerken.

29 Receptie in het gemeentehuis ter gelegenheid van het afscheid van de directeur gemeentewerken de heer ing. F A. van Wijk. Hij wordt benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

31 Opening van de nieuwe grasbaan op het complex van de Atletiekvereniging. De vereniging viert ook haar 25-jarig bestaan.

November

4 Het 10-de jaarboekje van de werkgroep Oud-Castricum wordt overhandigd aan archivaris G. Valk van het Alkmaarse streekarchief.

5 Een vals bomalarm zorgde voor grote consternatie in en rond het postkantoor.

5 De Stichting “Helpt de Polen” verzorgt weer een transport naar Polen met ruim 15 ton goederen.

6 Concert van de Castricumse Oratorium Vereniging.

7 Manifestatie van de stichting “Vrouwen in Beweging” onder de titel “Van telraam tot tiptoets” wordt geopend door wethouder Postma.

Huldiging van Hans Spaan (motorcoureur) en Ingrid.
Huldiging van Hans Spaan (motorcoureur) en Ingrid. Foto Ad van de Velde. Toegevoegd.

7 Huldiging van de motorcoureur Hans Spaan vanwege zijn 7e Nederlandse Kampioenschap.

De nieuw te bouwen wijk Albertshoeve in volle gang, Molendijk in Castricum.
De nieuw te bouwen wijk Albertshoeve in volle gang, Molendijk in Castricum. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

13 De burgemeester en de wethouders mevrouw Postelmans en de heer Martens slaan de eerste paal voor de bouw van 33 premiewoningen van de stichting Eigen Woningbezit. Tevens betekende dit de start van de realisering van de nieuwe wijk Albert’s Hoeve.

16 Oud-voorzitter en mede-oprichter van het P.A.C., de heer J. Harmse op 61-jarige leeftijd overleden.


Jaarboek 11, pagina 52

18 Lezing van de heer E. Mooij, lid van de werkroep Oud-Castricum over archeologisch onderzoek gedurende het 20-jarig bestaan van de werkgroep.

In 1986 kwam een einde aan Funadama aan de Dorpsstraat 2 in Castricum. Het werd  een Chinees restaurant, waartoe in 1987 aan de heer Wu uit Almere toestemming voor de opvallende gevel verandering werd gegeven. Jan Beentjes hernam zijn culinaire activiteiten als eigenaar van Restaurant 't Eethuysje.
In 1986 kwam een einde aan Funadama aan de Dorpsstraat 2 in Castricum. Het werd een Chinees restaurant, waartoe in 1987 aan de heer Wu uit Almere toestemming voor de opvallende gevel verandering werd gegeven. Jan Beentjes hernam zijn culinaire activiteiten als eigenaar van Restaurant ‘t Eethuysje.

18 Het geheel verbouwde voormalig restaurant Funadama met daarin gevestigd het Chinees restaurant “Jasmin Garden”, wordt op spectaculaire wijze geopend.

26 De gemeenteraad stelt een krediet beschikbaar van 1,9 miljoen gulden voor de herinrichting van de Dorpsstraat.
De heer R.J.W. de Bruin wordt benoemd tot directeur van Gemeentewerken.

27 Jubileumreceptie ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen, afdeling Castricum.

Afscheid van wachtmeester 1e klas Muizelaar door adjudant Tiesinga.
Afscheid van wachtmeester 1e klas Muizelaar door adjudant Tiesinga. Foto Ad van de Velde. Toegevoegd.

30 Wachtmeester 1e klas, de heer G. Muizelaar neemt afscheid tijdens een hem aangeboden receptie in het gemeentehuis. Hij heeft 36 jaar bij de rijkspolitie gediend, waarvan 21,5 jaar in Castricum.

December

13 Mevrouw dominee Els Visser doet haar intrede in de gereformeerde en hervormde gemeente.

De oratoriumvereniging geeft een extra kerstconcert in de Pancratiuskerk.
De oratoriumvereniging geeft een extra kerstconcert in de Pancratiuskerk. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

18 De Castricumse Oratoriumvereniging en het begeleidingsorkest voor Noord-Holland geven een Kerstconcert in de Pancratiuskerk. Soliste Lydia Boomsma-De Leur blokfluit en Gerard Dekker organist.

25 Opening van de 2-jaarlijkse amateurkunsttentoonstelling in het Bonhoeffer-college.

C. G. Bakker-van der Wolff
N. A. Kaan

Print Friendly, PDF & Email
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties