Kroniek 1986 van de gemeente Castricum (Jaarboek 10 1987 pg 49-51)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 10, pagina 49

 

Kroniek 1986
van de gemeente Castricum

 

JANUARI

1 Castricum telt 22.815 inwoners, 82 meer dan op 1 januari 1985.

5 Opening van het uitgebreide clubgebouwtje van de Kennemer IJsbaan door de voorzitter K. van der Molen.

11 Ter gelegenheid van het 15e seizoen van de plaatselijke Carnavalsvereniging wordt een 15-jarige kastanje aan het gemeentebestuur geschonken, die geplant wordt bij het gemeentehuis.

17 Cees de Ruijter treedt uit de CDA-fraktie van de gemeenteraad en zal als onafhankelijk raadslid de raadsperiode voltooien.

17 Installatie van mr. J.M. Schouwenaar als burgemeester van Castricum.

21 Ter gelegenheid van zijn 40-jarig ambtsjubileum ontvangt de heer Th. Hopman uit handen van de burgemeester de zilveren eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau.

24 Kindertehuis St. Antonius neemt na een 28-jarige dienstverband afscheid van mevrouw M.L.E.P. Nijst.

25 Mevrouw Van Deelen-Klopman overleden. Zij was weduwe van de plaatselijke historicus Derk van Deelen en was ook zelf zeer aktief op dat gebied.

27 Cees de Ruijter richt een nieuwe plaatselijke partij op genaamd “Castricum Aktief”, waarmee aan de komende verkiezingen zal worden deelgenomen.

FEBRUARI

1 Het 12,5-jarig bestaan van het zwembad “De Witte Brug” wordt gevierd met een jubileum-feestweek.

6 Burgemeester Schouwenaar slaat de eerste paal voor de woningbouw in het plan Geesterduin 2.

8 Omvangrijke carnavalsoptocht van de Carnavalsvereniging De Windtrappers.

22 Een groot deel van het niet meer in gebruik zijnde paviljoen Hoge Steeg van het Provinciaal ziekenhuis Duin en Bosch uitgebrand.

28 De gemeenteraad besluit tot instelling van een emancipatiecommissie.

MAART

19 Verkiezingen voor de gemeenteraad:
CDA 6 zetels;
PvdA/PPR 5 zetels (-1);
VVD 5 zetels (-1);
D’66 1 zetel;
Castricum Aktief 2 zetels (+ 2).

21 Eerste team van de Schaakvereniging Castricum gepromoveerd naar de hoogste klasse (promotieklasse).

22 Openbare schaaksimultaan georganiseerd door de schaakclub Castricum met de bekende internationaal meester Th. van Scheltinga.

27 Bestemmingsplan De Zanderij door de gemeenteraad vastgesteld. De tankmuur langs de toegangsweg naar de begraafplaats Onderlangs is in het plan opgenomen met de bedoeling de muur te behouden als symbool van de strijd tegen het fascisme.

27 De gemeenteraad besluit tot afstoting van het tennis- en squash-complex “De Bloemenbaan” aan Holland Sport Expl. B.V. De Stichting Tennispark Noord-End, eigenaar van het complex wordt ontbonden.

28 Start van een grote aktie van het Bonhoeffercollege om geld in te zamelen voor de slachtoffers van een aardbevingsramp in Mexico.

APRIL

10 150 leerlingen van 13 basisscholen planten bomen in de nieuwbouwwijk Kooiweg-Noord.

16 A. van Veen ontvangt de zilveren eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn 40-jarig dienstverband bij de Ned. Middenstandsbank N.V.

24 Afscheid wordt genomen van wethouder drs. Th. Rinkel en de raadsleden H. Veldt (CDA), Chr. van der Hoeven, J. Bijlenga, A. van Neure (PvdA/PPR), J. Korthouwer, J. Stevens, F. Emmaneel en mevrouw C. Bos (WD), die in de nieuw gekozen raad niet zullen terugkeren.

26 Bakkerij Brakenhoff thans gevestigd in de Burg. Mooijstraat bestaat als familiebedrijf 150 jaar!

26 Het eerste team van de korfbalvereniging Helios is kampioen geworden.

29 De heren Chr. Hollaender, G. van Dongen, H. Mozes en drs. H. Kooter zijn Officier in de Orde van Oranje-Nassau geworden.
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau: de heren L. den Nieuwenboer en J. Willems.
Aan de heer N. Leeflang is de zilveren eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau uitgereikt.

29 Eerste bijeenkomst van de raad in de nieuwe samenstelling. Tot wethouders worden gekozen mevrouw M.J. Postelmans-Blankemeijer (VVD), de heer J. Postma (PvdA/PPR) en de heer H. Wokke (CDA).


Jaarboek 10, pagina 50

MEI

1 Het Nieuwsblad voor Castricum is niet langer eigendom van de plaatselijke Drukkerij Boesenkool maar van de B.V. Noorderpers in Hoorn en is verhuisd naar een kantoor aan de Van Egmondstraat.

6 De Federatieve Vrouwenraad heeft besloten tot opheffing over te gaan.

13 Start van omvangrijke rioleringswerken in de Dorpsstraat. Tot 4 juli wordt het doorgaand verkeer omgeleid.

17 Lentebeurs van de plaatselijke middenstand in sporthal De Bloemen door burgemeester Schouwenaar geopend.

23 In het bejaardencentrum De Boogaert werd door de aannemerscombinatie Geestbouw het geheel opgeknapte tuinhuisje van kapitein Rommel officieel overgedragen. De weduwe van kapitein Rommel knipte het roze lint door dat de toegang symbolisch afsloot.

24 Heropening van de scoutinghut El Cabana van de St. Clara-groep aan de Vondelstraat. Het onderkomen was in oktober 1985 vrijwel geheel door brand verwoest.

29 H. Sterken is benoemd tot gemeentesekretaris als opvolger van W.P. de Kam.

JUNI

7 Tien leden van de Schaatstrainingsgroep leggen een estafetteloop rond het IJsselmeer af in de tijd van 23 uur, 5 minuten en 57 seconden. Mevrouw Fanny Blankers-Koen loste het startschot.
Voor de Stichting Wereldkinderen wordt ruim f 11.000,- bijeen gefietst.

7 Start van een feestweek ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan van de Pancratiuskerk.

11 Het nieuwe restaurant op het strandplateau “De Kim” geopend.

14 Veel bezoekers bij de Castricumse Kunstmarkt, georganiseerd door het Creativiteitscentrum Cras.

19 Stemming over het ruilverkavelingsplan Limmen-Heiloo. Een grote meerderheid van de stemgerechtigden stemt voor het plan, dat grote veranderingen in het agrarisch gebied kan veroorzaken.

21 Een mini-WK voetbal tournooi, waartoe het initiatief werd genomen door het Bonhoeffercollege heeft f 50.000,- aan sponsorgelden opgeleverd voor de slachtoffers van de aardbevingsramp in Mexico.

21 Het vernieuwde kantoorgebouw van de Nutsspaarbank aan de Torenstraat heropend door burgemeester Schouwenaar.

26 Nadat een inspraakprocedure is doorlopen heeft de gemeenteraad de uitgangspunten voor de herinrichting van de Dorpsstraat vastgesteld. De weg wordt 6 meter breed en krijgt een asfaltverharding. In 1988 zal met de werkzaamheden worden aangevangen.

27 Bij de gemeente wordt afscheid genomen van A. Plug, chef financiën, die met ingang van 1 augustus is benoemd tot gemeentesekretaris van Limmen.

JULI

3 In de tuin van de ouderlijke woning aan het Tulpenveld trof de 8-jarige Rik Sentveld een zeldzame gele mol aan en heeft het dier aan bezoekerscentrum De Hoep geschonken.

3 Rinze Zwalua (16) en Casper Bloos (15) hebben het record dakzitten verbeterd door 55 uur op het dak van een Italiaans restaurant in Bakkum te blijven zitten.

9 Emeritus-pastoor W.G. Minnebo op 85-jarige leeftijd overleden.

15 In Leusden is overleden David Johannes Menno Asse Braakenburg van Backum in de ouderdom van 71 jaar. Hij was de 24e ambachtsheer van Bakkum, een titel die binnen de familie wordt overgedragen.

AUGUSTUS

1 Leden van de Castricumse Reddingsbrigade hebben twee kinderen uit een mui gered.

16 De Castricumse speerwerpster Ingrid Lammertsma stelt het Nederlands record speerwerpen scherper met een worp van 58 meter en 86 centimeter.

23 Grote manifestatie voor werkloze jongeren op het Bakkerspleintje.

27 Aan Bertus Beentjes, die al vijftig jaar in Castricum met groenten vent, is de zilveren eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau uitgereikt.

30 Open dag van de Ned. Volksuniversiteit afd. Castricum. Ruim 800 mensen hebben zich voor cursussen ingeschreven.

SEPTEMBER

7 Burgemeester Schouwenaar opent het nieuwe clubgebouw van de Rijvereniging Starrenburg.

10 De heer L.H. Scholten ontvangt de pauselijke onderscheiding Pro Ecclecia et Pontifice.

13 In het gemeentehuis wordt door wethouder Postma de tentoonstelling “Honderden ogen zagen een model” geopend. Het betreft allemaal werk waarin het model Truus Trompert vereeuwigd werd.

18 Mevrouw M.M. Henstra van de Juliana van Stolbergschool 25 jaar in het onderwijs werkzaam.

19 Installatie van de emancipatiecommissie door wethouder Postma.

19 Wijkverpleegster zuster M. Weel neemt afscheid van de Kruisvereniging.

19 Twaalf authentieke postkoetsen doen Castricum aan. Het betrof een tocht van Groningen naar Leiden ter ere van het 100-jarig bestaan van de Leidse Drie Oktobervereniging.

20 Verschillende aktiviteiten worden georganiseerd in het kader van de landelijke Vredesweek, waaronder een lezing van prof. Goudzwaard.


Jaarboek 10, pagina 51

25 De heren P. Dorreboom en J.M. Vecht zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

26 Hans van der Graaf en Monica Westera, twee fervente parachutespringers, dalen af per parachute bij het gemeentehuis om elkaar het ja-woord te geven.

27 Aad Castricum stopt met zijn slagerij aan de Breedeweg. De zaak is daar 34 jaar gevestigd.

OKTOBER

6 Honderd jaar geleden kreeg Lambertus van Benthem vergunning om een doorrijstal te bouwen bij zijn café thans “De Blauwe Stoep” geheten.
De werkgroep Oud-Castricum doet een oproep om een geschikte bestemming te vinden voor dit leegstaande pandje.

10 De heer C.J. van der Himst ontvangt de eremedaille in zilver, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau.

11 Officiële opening van de nieuwe accommodatie van de Castricumse Rugbyclub op het sportpark Wouterland. De club was 14 jaar aan de Duinenboschweg gevestigd.

17 Rugby-interland Nederland-Zweden voor dames en heren gespeeld op het sportpark Wouterland.

25 Officiële opening van het clubgebouwtje van de Amateur-tuindersvereniging Castricum op het tuincomplex “De Bloemen”.

31 Julia Wennekes neemt afscheid als tijdelijke beroepskracht van de gemeenschapsraad en Lian Smaal doet haar intrede.

NOVEMBER

1 De schaakvereniging Castricum bestaat 60 jaar.

1 Manifestatie in dorpshuis “De Kern” over het onderwerp “Bouwen en Vrouwen” door de stichting Vrouwen in Beweging.

1 Reünie ter gelegenheid van het derde lustrum van het Bonhoeffercollege.

3 Presentatie van het negende jaarboekje van de Werkgroep Oud-Castricum aan burgemeester Schouwenaar.

4 De heer Henk Heideman overhandigt een exemplaar van zijn nieuwe fotoboek over “De Duinkant” aan de 98-jarige Castricummer J. Beentjes.

DECEMBER

12 Afscheidsbijeenkomst van de heer Gerrit Beentjes wegens pensionering bij de dienst gemeentewerken.

18 Eerste sleuteluitreiking voor appartementen in Geesterduin II door wethouder mevrouw M.J. Postelmans-Blankemeijer.

21 Kerstsamenzang in de Pancratiuskerk, georganiseerd door de muziekvereniging Emergo.

21 Opening door wethouder J. Postma van een kersttentoonstelling van de vereniging Perspectief in de oude Duinrandschool.

C.G. Bakker-van der Wolff
N.A. Kaan

Print Friendly, PDF & Email
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties