Kroniek 1985 van de gemeente Castricum (Jaarboek 09 1986 pg 55-56)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 9, pagina 55

 

Kroniek 1985 van de gemeente Castricum

 

JANUARI

1 Castricum telt 22.733 inwoners, slechts 9 meer dan op 1 januari 1984.

18 De dirigent van het voormalig Castricums Vrouwenkoor Jo Immink op 88-jarige leeftijd overleden.

18 Met een druk bezochte receptie, aangeboden door het gemeentebestuur, vierde de afdeling Castricum van het Rode Kruis haar 50-jarig bestaan.

FEBRUARI

11 H. van Elven, oud-hoofdambtenaar van het PWN overleden. Gedurende 38 jaar vervulde hij de rol van de Sinterklaas van Castricum.

12 Open dag Provinciaal Ziekenhuis Duinenbosch in kader van de landelijke week van de psychiatrie.

15 Officiële opening van de heringerichte RABO-bank door burgemeester drs. J.C. Gmelich Meijling.

17 Grote bonte carnavalsoptocht van „De Windtrappers”. Prins Quibus de Eerste neemt het bewind over Pieperduin tijdelijk in handen. De orde van de Luie Bul wordt uitgereikt aan de echtparen Meijne en Stuifbergen.
Gerbrand Heijne zette zich aktief in voor de voetballende jeugd en Freek Stuifbergen, zeer bekend postbode, verzorgde eerste opleiding voor Castricums fanfare.

18 Met de kleinst mogelijke meerderheid van 9 tegen 8 stemmen wordt drs. Th.S. Rinkel (WD) gekozen tot wethouder en opvolger van mevr. M.J. Postelmans-Blankemeyer, die op 21 november 1984 was afgetreden.
Mevr. C.W.H.M. Bos-Mutsemaker neemt de opengevallen plaats in de raad in.

25 Tijdens een ledenvergadering van de EHBO vereniging wordt mevr. C. Schefferlie-Maat onderscheiden met de Dr. G.B. Tilanusdraagpenning.

MAART

2 Receptie ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van Castricums oudste biljartvereniging “Onder Ons”.
H. Marcker is al veertig jaar sekretaris van deze vereniging.

13 De heren M. van der Himst en P Burgmeijer van de vrijwillige brandweer ontvingen de vrijwilligers-medaille met gesp voor 25 jaar trouwe dienst.
De heren J. Grippeling, J. Houtenbos, P Nolet en P Prinsen voor 10 jaar trouwe dienst.

16 De zanggroep We Independent viert het 12,5 jarig bestaan.

17 Ds. T.J. Haitjema doet zijn intrede als pastor van de Hervormde Gemeente Castricum.

26 Het voltallige college van burgemeester en wethouders ging op de knieën om een bijdrage te leveren aan de bestrating van de toegangsweg naar het nieuwe bedrijfsterrein Castricummer Werf.

28 De heer A. van Neure geïnstalleerd als nieuw raadslid voor de PvdA/PPR-fraktie als opvolger van de heer D. Dirkse, die is teruggetreden.

29 De Jac. P Thijsse-Scholengemeenschap heeft afscheid genomen van mevr. Clausing-Melchior, biologielerares en schooldekaan, administratief medewerkster mevr. Verbeek en gymnastiekleraar J.K. Smit.

APRIL

5 Wethouder Wokke overhandigde de eerste sleutels van het projekt van 54 woningwetwoningen in Kooiweg-Noord van de Woningbouwvereniging “St. Joseph”.

7 De plaatselijke stichting “Helpt de Polen” verzorgde een transport hulpgoederen.
Zeven Castricumse chauffeurs/begeleiders onder wie burgemeester Gmelich Meijling vierden het Paasfeest in Polen.

14 Op 57-jarige leeftijd overlijdt plaatsgenoot Prof. drs. H. ter Heide, oud-voorzitter van de vakcentrale N.W.

16 De heer Nicolaas Veldt, oud-wethouder en o.a. oud-voorzitter van de werkgroep Oud-Castricum overlijdt op 83-jarige leeftijd.

17 Installatie werkgroep Jumelage.

26 Tijdens zijn afscheidsreceptie in De Clinghe is de heer C. Bakker onderscheiden met de ere-medaille in zilver verbonden aan de Orde van Oranje Nassau.

29 Architect D.J. Istha benoemd tot officier in de Orde van Oranje Nassau.

MEI

5 Burgemeester drs. J.C. Gmelich Meijling is benoemd tot burgemeester van Den Helder.

5 Castricum heeft op indrukwekkende wijze bevrijdingsdag gevierd. Deze dag kreeg bijzondere betekenis door de overkomst van enkele Engelse en Canadese oud-militairen.
In de bibliotheek opende de burgemeester een tentoonstel- ling, ingericht door de werkgroep Oud-Castricum en de Cul- turele Werkgroep.

10 Viering van de oprichting van de R.K. Bernadette kleuterschool op 10 mei 1910.

10 Wethouder Wokke reikt de sleutel uit van de eerste opgeleverde woning in plan Het Strengh.

31 Tijdens een buitengewone raadsvergadering wordt afscheid genomen van burgemeester J.C. Gmelich Meijling. Aansluitend is er een openbare afscheidsreceptie. Bij zijn afscheid ontving de burgemeester de zilveren legpenning van de gemeente Castricum.


Jaarboek 9, pagina 56

JUNI

8 Officiële heropening van dorpshuis De Kern door wethouder A.J. Martens. Op de bovenverdieping zijn thans vier hulpverleningsinstanties gevestigd, t.w. de Stichting Dienstverlening voor Bejaarden, het Algemeen Maatschappelijk Werk IJmond, Gezinsverzorging IJmond en de Gemeenschapsraad Castricum.

16 Viering 55-jarig priesterjubileum van pastoor W.G. Minnebo.

22 Viering tienjarig bestaan Montessorischool.

JULI

3 Sfeervolle drukte langs het parcours van de Wielerronde De Dubbele Lus van Castricum.

10 Wegens de kortingen op het gemeentelijk subsidie besluit de Evenementencommissie – na tien jaar – zijn aktiviteiten te staken.

16 De heer CR. Brinkhuijsen ontvangt de ere-medaille in goud verbonden aan de Orde van Oranje Nassau.

21 Kortebaan draverij in de Dorpsstraat, waaraan in totaal 18 combinaties deelnemen.

24 Een van de grote bomen in de bocht van de Dorpsstraat, voor het voormalig oude veilinggebouwtje bezwijkt onder een hevige rukwind. Het verkeer moet geruime tijd worden omgeleid.

AUGUSTUS

15 Receptie ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de supportersvereniging van Vitesse ’22: Blauw-Zwart.

19 De gemeenteraad bespreekt in aanwezigheid van de Commissie van de Koningin de profielschets van de te benoemen burgemeester.

24 Opening van een nieuw kunststof sportveld van de Mixed Hockey Club Castricum door loco-burgemeester H.P. Wokke.

25 Dames-basketbal Interlandwedstrijd Nederland-Polen in de sporthal „De Bloemen”.

31 Kunstmanifestatie van het Creativiteitscentrum Castricum met medewerking van verschillende Castricumse culturele instellingen.

SEPTEMBER

5 De 19 jaar oude koe „Schippers 20″ van J.J. van der Voort werd gehuldigd wegens het bereiken van een melkproduktie van meer dan 100.000 liter!

17 Start van de cursussen van de Volksuniversiteit Castricum.

19 Wethouder Rinkel slaat de eerste paal voor de herbouw van de boerderij Albert’s Hoeve, waarin twaalf wooneenheden zullen worden gerealiseerd.

26 Emancipatienota aan het gemeentebestuur aangeboden.

27 Afscheid van rektor drs. H.G.J.M. Kooter van het Bonhoeffer College.

OKTOBER

1 Jolanda Kuipers als eerste vrouw in dienst getreden bij de gemeentelijke reinigingsdienst.

15 In het P.W.N.-bezoekerscentrum ,,De Hoep” wordt de honderdduizendste bezoeker verwelkomd.

16 Oud-raadslid mevr M. Wentink-Beusman overleden.

18 Tijdens een afscheidsreceptie in De Clinghe na een 40-jarig dienstverband bij het provinciaal ziekenhuis Duinenbosch ontving de heer N. Lute de ere-medaille in zilver, verbonden aan de orde van Oranje Nassau.

25 Het clubhuis van de Scoutinggroep St. Clara aan de Vondelstraat brandt gedeeltelijk af.

28 Een plaatselijke werkgroep biedt de Nota Ouderenbeleid aan het gemeentebestuur aan. Geconcludeerd is dat Castricum vergrijst in verband waarmee de nodige voorzieningen getroffen zullen moeten worden.

29 Het jaarboekje 1985 van de werkgroep Oud-Castricum wordt officieel aangeboden aan enkele (oud)-inwoners die een belangrijke rol hebben gespeeld in het plaatselijk verzet.

31 Gewapende overval op een geldloper bij het winkelcentrum Geesterduin, waarbij ± f 50.000,- wordt buit gemaakt.

NOVEMBER

1 Balletschool Bernadette van Daalen overgenomen door het Creativiteitscentrum.

2 Heropening van het verbouwde ontmoetingscentrum Geesterhage.

9 Grote reünie van oud-leerlingen en leerkrachten ter gelegenheid van het 75- en 65-jarig bestaan van resp. de Bernadette- en de Augustinusschool.

22 Na ruim 37 jaar in het onderwijs werkzaam te zijn geweest, neemt mevr. A. Bos afscheid als docente aan de Santcroft LHNO.

27 De schilderes Lide Tulp op 93-jarige leeftijd overleden.

29 De eerste paal voor een woonvorm voor lichamelijk gehandicapten aan de Alkmaarderstraatweg wordt geslagen.

29 Een nieuwe showroom aan het Raadhuisplein van garagebedrijf Kooiman wordt geopend door loco-burgemeester Wokke.

DECEMBER

12 Mr. J.M. Schouwenaar, burgemeester van Venhuizen, is per 16 januari 1986 benoemd tot burgemeester van Castricum.

19 Bestemmingsplan De Brink dat voorziet in de bouw van 54 woningen en een apotheek op de groenstrook tussen de Ruiterweg en de Brink door de raad vastgesteld.

21 De 8e amateurtentoonstelling georganiseerd door de Culturele Werkgroep Castricum is door wethouder A.J. Martens geopend.

22 Expositie van Cor Heeck in het atelier van Perspectief geopend door zijn beide zoons.

Print Friendly, PDF & Email
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties