Kroniek 1983 van de gemeente Castricum (Jaarboek 07 1984 pg 49-51)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 7, pagina 49

 

Kroniek 1983 van de gemeente Castricum

 

JANUARI

5 1e Nieuwjaarsreceptie in het nieuwe gemeentehuis.

6 De groep Castricum van de Rijkspolitie betrekt het voormalig pand van de dienst gemeentewerken aan de Brink.

15 De oud-wethouder V. G. N. Ritzer opent de nieuwe behuizing van de muziekschool in het voormalig raadhuis aan de Dorpsstraat.

21 De heer D van Dorp gezagvoerder van de fa. Wijsmuller wordt Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

21 In de avonduren wordt de heer L. J. Snijders in de deuropening van zijn woning neergeschoten. De politie start een groot onderzoek naar deze moord, die veel opschudding veroorzaakt.

 
FEBRUARI

3 Castricumse vrouwenorganisaties organiseren een manifestatie met o.a. een informatiemarkt en een tentoonstelling in De Kern.

6 De plaatselijke stichting „Help de Polen” heeft zijn derde transport hulpgoederen afgeleverd in Lagow.

7 In het T.V. programma “Opsporing verzocht” worden tips gevraagd met betrekking tot de moord op de heer Snijders.

12 Grote Carnavalsoptocht van de Carnavalsvereniging “De Windtrappers”.

22 In de openbare lagere school De Windroos is brand uit- gebroken. Schade ongeveer f 70.000,-. Een brandweerman raakt tijdens de blussingswerkzaamheden gewond.

23 Oud-wethouder P. R. Janzen komt om het leven tengevolge van een ongeval op de spoorwegovergang Oranjelaan /Van Haerlemlaan.

24 De moord op de heer L. J. Snijders opgelost. De politie heeft een aantal arrestaties verricht.

 
MAART

7 De heer Q. de Ruijter schrijver van o.a. het boek “Schippers van het Stet” op 74-jarige leeftijd overleden.

13 De Regionale Omroepstichting (ROS) zendt de Castricumse film “Tussen Strand en Polderland” uit. In totaal worden 5 televisieprogramma’s over de regio verzorgd.

17 Mevrouw Nijst directrice van het St. Antonius kinderhuis in Bakkum herdenkt haar zilveren jubileum.

19 Lustrumconcert van de muziekschool in verband met de viering van het twintigjarig bestaan.

23 Boukje Riethorst viert haar zilveren jubileum als leidster van de Juliette Lowgroep.

 
APRIL

11 Opening van het nieuwe gebouw van de agrarische school Noord-Kennemerland door Minister Braks.

13 Receptie ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van Sportclub Castricum.

23 Boerderij Zeeveld door kunstenaar Dirk van der Molen en echtgenote gekraakt.

28 Tijdens de raadsvergadering wordt officieel afscheid ge- nomen van de fractievoorzitter van de VVD de heer R. Koppenberg, in verband met zijn vertrek uit de gemeente.

29 Opening van het nieuwe P.W.N. bezoekerscentrum De Hoep aan de Zeeweg.

30 Ir. G. H. A. Hoogenboom voorzitter van de stuurgroep ver- keer en vervoer van het ministerie van Verkeer en Waterstaat en oud-lid van de gemeenteraad van Castricum is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

 
MEI

1 Officiële bijeenkomst ter gelegenheid van de gereedkoming van de uitbreiding en vernieuwing van het uitvaart- centrum op Onderlangs.

10 Filterfabriek „Golden Super” gelegen op een binnenterrein aan de Mient geheel uitgebrand.

11 Open huis t.g.v. de heropening van de voor het onderbrengen van het kleuteronderwijs verbouwde Molenweidschool.

12 Een onverwachte storm op Hemelvaartsdag zorgt voor flinke schade tengevolge van omgewaaide bomen.

20 Wethouder mevrouw M. J. Postelmans-Blankemeijer slaat de eerste paal voor een bouwplan voor 33 woningen van de woningbouwvereniging St. Jozef aan de Koekoeksbloem.

24 P J. v.d. Park en W. H. Revers, voorzitter en secretaris van het bestuur van Charitas van de Pancratiusparochie ontvangen de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice.

29 Mevrouw Klooster, 25 jaar kosteres van de Ned. Hervormde kerk.


Jaarboek 7, pagina 50

 
JUNI

3 Ter gelegenheid van zijn afscheid is aan de adjunct-direkteur van het PWN ir. H. Veenendaal door de Commissaris van de Koningin de onderscheiding officier in de Orde van Oranje Nassau uitgereikt.

5 Het fanfarekorps Emergo uitkomende in de afdeling Uitmuntendheid wint een eerste prijs bij een concours in As- sendelft.

10 Het voormalig kantoor van de gemeente en het vroegere oude-mannenhuis gekraakt door een groep jongeren.

 
JULI

6 De wielerronde „De Dubbele Lus” vormt de proloog van een groot aantal zomerevenementen, waaronder vijf braderieavonden, wedstrijden ringsteken, strandloop, parachutespringen, kortebaandraverij enz.

8 Op 84-jarige leeftijd overleden Dirk Stuifbergen, beter bekend als Dirk van Antje.

18 Met de sloop van de voormalige Pius-X school aan de Alkmaarderstraatweg is begonnen. Op deze plaats zullen 42 premie-A-appartementen verrijzen.

 
AUGUSTUS

20 De dertiende rommelmarkt van het jongerencentrum De Bakkerij.

22 Start van de feestweek ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het zwembad De Witte Brug. Loco-burgemeester Wokke stijgt op met een heteluchtballon.

23 De eerste gegadigde voor een woning heeft de eerste paal geslagen voor het complex van 42 woningen op het terrein van de Pius-X aan de Alkmaarderstraatweg.

 
SEPTEMBER

1 Receptie t.g.v. viering 15-jarig bestaan Castricumse Rugby Club.

7 De heer C. G. Bodewes oud-hoofd Cunera-school en actief op vele terreinen binnen de plaatselijke gemeen- schap op 75-jarige leeftijd overleden.

7 A. Theissling 25 jaar in gemeentedienst.

9 Th. Teiwes lid van verdienste van de E.H.B.0. afd. Castricum overleden.

10 Wethouder mevrouw Postelmans-Blankemeijer opent de nieuwe dansschool van Peter Verbiest, ondergebracht in de voormalige garage Lute aan de Dorpsstraat.

17 Op 61-jarige leeftijd overlijdt pater Fr. v. Dinteren.

20 Aan 35 vrijwillige brandweerlieden wordt door de burgemeester de bronzen vrijwilligersmedaille uitgereikt.

22 Burgemeester J. C. Gmelich Meijling opent de woonvoorziening voor volwassenen “De Weid”.

29 De gemeenteraad aanvaardt een motie van wantrouwen tegen wethouder C. van der Hoeven, nadat de fractie van PvdA/PPR bepaalde belastingverhogingen afwees.

 
OKTOBER

14 Wethouder C. van der Hoeven stapt op wegens de ontstane politieke crisis, waarmede een eind komt aan het afspiegelingscollege van CDA, VVD en PvdA.

14 Wethouder mevrouw Postelmans-Blankemeijer geeft officieel het startsein voor de uitvoering van het bouwplan Beverwijkerstraatweg.

20 De raad besluit het gedeelte van de Alkmaarderstraatweg tussen de Kon. Wilhelminalaan en de Pr Beatrixstraat voortaan de naam Dorpsstraat te geven omdat dit weggedeelte feitelijk een verlenging is van de oude Dorpsstraat. De bewoners zijn het er bepaald niet mee eens.

27 De heer A. Martens (CDA) wordt door de raad gekozen als wethouder ter opvolging van wethouder C. van der Hoeven.

29 Door parochianen aan de Pancratiuskerk geschonken klokken genaamd “Clements” “Maria” en “Gabrielle” worden feestelijk ingeluid.

29 Vredesoptocht in Castricum voorafgaande aan de grote Vredesdemonstratie in Den Haag.

31 Ds P J. de Geeter veertig jaar predikant.

 
NOVEMBER

1 Demonstratieve bijeenkomst in Geesterhage van ruim 400 ambtenaren tegen de plannen van de regering om een salariskorting door te voeren.

5 Officiële opening van de nieuwe behuizing van het Creativiteitscentrum Castricum in de voormalige Gerardusschool door ex-wethouder C. van der Hoeven.

12 Brand in een deel van paviljoen Koningsduin van het provinciaal ziekenhuis Duin en Bosch. Schade 1 miljoen.

14 Presentatie van het jaarboekje 1983 van de werkgroep Oud-Castricum. Het eerste exemplaar wordt overhandigd aan de voorzitter van het kerkbestuur van de Pancratius- parochie omdat het hoofdartikel aan de geschiedenis van deze parochie is gewijd.

18 Expositie “Veiligheid in en om huis”, ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Kruisvereniging Castricum, geopend door de burgemeester Voorzitter Joosse en secretaris/penningmeester Schutter ontvangen de gouden penning van de Prov. Kruisvereniging.

30 De heer C. J. Admiraal heeft na een 36-jarig dienstverband afscheid genomen van de gemeentelijke plantsoenendienst.


Jaarboek 7, pagina 51

 
DECEMBER

14 De stichting Dienstverlening Bejaarden neemt afscheid van zijn voorzitter J. S. van der Water. Tot zijn opvolger wordt de heer J. A. Middelhoff benoemd.

15 De gemeenteraad besluit het beheer van de sporthal De Bloemen te privatiseren uit bezuinigingsoverwegingen.

19 De heer A. W. van Kluyve ondermeer bekend van zijn vele gedichten in het Nieuwsblad voor Castricum overlijdt op 87-jarige leeftijd.

20 Sfeervol kerstconcert van de Oratoriumvereniging.

27 De vredeswerkgroep brengt een nota uit over een jumelage tussen Castricum en een gemeente in Hongarije.

Print Friendly, PDF & Email
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties