Kroniek 1981 van de Gemeente Castricum (Jaarboek 05 1982 pg 42-43)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 5, pagina 42

 

Kroniek 1981 van de Gemeente Castricum

 

JANUARI

Het aantal inwoners bedraagt 22.727

2 Nieuwe akkomodatie van Vitesse ’22 op het sportpark De Puikman geopend

4 De heer W.C. Brouwer secretaris woningbouwvereniging Goed Wonen overleden

16 Receptie ter gelegenheid van de renovatie van de St. Pancratiuskerk

29 Na uitvoerig beraad besloot de gemeenteraad niet in te gaan op de wens van de marktkooplieden de weekmarkt te verplaatsen van de Burg. Mooijstraat naar een parkeerterrein bij het winkelcentrum Geesterduin.

 
FEBRUARI

1 Viering tienjarig bestaan van de carnavalsvereniging “De Windtrappers”.

4 De heer P.F. Janzen besluit om gezondheidsredenen als wethouder en raadslid af te treden.

7 CafeĢ Het Biljartpaleis voorheen gevestigd op de hoek van de Dorpsstraat – Burg. Mooijstraat is verhuisd naar het daarnaast gelegen vroegere veilinggebouw van de Tuinbouwvereniging Ons Belang. Het voormalig cafeĢ en bondshotel krijgt een winkelbestemming.

7 Museum van prov. ziekenhuis Duin en Bosch na renovatie wederom opengesteld.

18 Eerste gerenoveerde woning aan de Leo Toepoelstraat van renovatieproject woningbouwvereniging St. Jozef opgeleverd.

 
MAART

6 Mevr. M. Siekerman-Korver en J. Harmse worden be- noemd tot ere-leden van de Projektgroep Arbeidsongeschikten.

 
APRIL

3 Wethouder H.P. Wokke en oud-wethouder ir. H. v.d. Velde reiken de eerste sleutels uit van een complex van 42 woningen voor 1 en 2 persoons huishoudens aan het Kortenaerplantsoen.

4 Heropening door wethouder mevr. Postelmans van het ver- bouwde clubhuis van de Mixed Hockey Club Castricum.

8 Receptie ter gelegenheid van de promotie naar de ere-divisie van het damesteam van de volleybalvereniging The Smash.

26 Opening door wethouder mevr. J. Postelmans van een nieuw clubgebouw van de schietvereniging De Vrijheid.

27 Burgemeester Gmelich Meijling en oud-wethouder Janzen verwelkomen met een bloemetje de bewoners van het nieuwe woonwagenkampje aan De Bloemen.

29 Drie Castricumse ingezetenen de heren G.R. Hendriks, K. Molenaar en H.C. Scheerman ontvangen een Koninklijke onderscheiding.

29 De raad besluit een overeenkomst aan te gaan met Maco-bouw te Amsterdam voor de bouw van een nieuw gemeentehuis aan de Soomerwegh. Het raadslid Bijlenga stemde als enige tegen onder verwijzing naar de onzekere financieĢˆle positie van de gemeente.

 
MEI

8 Afscheidsreceptie van de heer P.F. Janzen als wethouder, waarbij hij een Koninklijke onderscheiding ontvangt. De heer Janzen was bijna twintig jaar aktief in de gemeentepolitiek.

14 Viering twintigjarig jubileum van de amateur-tuindersvereniging.

15 Viering tienjarig bestaan van de R.K. kleuter- en lagere school De Molenweid.

16 Opening nieuwe strandakkomodatie van de E.H.B.O. en de Castricumse reddingsbrigade door wethouder H.P. Wokke.

16 Opening nieuw kantoor Nutsspaarbank in winkelcentrum Geesterduin.

 
JUNI

19 Na een dienstverband van 48 jaar heeft de heer H. Koelman ambtenaar van de gemeente Castricum afscheid genomen.

22 De oude politie-strandpost te Castricum aan Zee is opnieuw in gebruik genomen.

26 OfficieĢˆle opening vernieuwde groepspraktijk tandartsen aan de Schelgeest.

27 Afscheid van de heer H. Wegdam hoofd van de Gerardusschool, eerder hoofd van de Pius X school.

29 De gemeenteraad heeft om financieĢˆle redenen besloten af te zien van het streven naar de bouw van een nieuwe centrale akkomodatie voor sociaal-culturele aktiviteiten.

29 In het kader van de gemeentelijke standpunt-bepaling met betrekking tot de herziening van het streekplan Noord-Kennemerland besluit een kleine meerderheid de struktuurschets 1973 te handhaven ten aanzien van de omvang van de oostelijke uitbreiding. Met 11 tegen 7 stemmen werd


Jaarboek 5, pagina 43

besloten de in de struktuurschets geplande zuidelijke randweg te schrappen.

 
JULI

1 De heer L. Abercrombie, scheidend direkteur filterfabriek “Golden Super” ontvangt een Koninklijke onderscheiding.

5 Open huis van het verzorgingstehuis ” Op de Hooghe Aert “.

8 In het dorpscentrum wordt voor de 2e maal een wielerronde gehouden, genaamd de “Dubbele lus van Castricum”.

12 Pastoor Meijer van de Pancratiusparochie op familiebezoek in AustralieĢˆ overleden.

 
AUGUSTUS

15 Jaarlijkse rommelmarkt van het jongerencentrum “De Bakkerij” bracht ʒ 15.780,- op, tegenover in 1980 ruim ʒ 25.000,-.

15 In de nacht van zaterdag op zondag is de lagere agrarische school aan de Oranjelaan door brand geheel verwoest.

27 Een langdurige discussie over de pro’s en contra’s van een- richtingverkeer in de Dorpsstraat wordt door de raad afgesloten met het besluit dat het tweerichtingverkeer gehandhaafd zal blijven.

28 Tijdens een bijzondere raadsvergadering wordt afscheid genomen van de heer J.A. Middelhoff loco-gemeentesecretaris, wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Hij wordt benoemd tot ereburger.

29 Opening door de burgemeester van een tentoonstelling van het werk van de kunstschilder J.C. Heeck ter gelegenheid van diens afscheid als begeleider van de schildersclub “Perspectief”.

 
SEPTEMBER

11 Opening door wethouder Ritzer van de havo-afdeling van de Jac. P. Thijsse openbare scholengemeenschap voor havo en mavo. De heer G.J. Korrelboom is tot direkteur benoemd.

24 Raad stemt in beginsel in met een bouwplan voor een woongebouw met 84 wooneenheden op het terrein van de voormalige Pius X school aan de Alkmaarderstraatweg.

 
OKTOBER

2 Het oudste bestuurslid van de woningbouwvereniging St. Jozef de heer L.H. Scholten legt de eerste steen voor de bouw van 41 huurwoningen en een nieuwe kantoorruimte aan de Cieweg en de Dokter de Jonghweg.

3 Viering 2e lustrum van het Bonhoeffer-coUege.

9 Mevr. M.J. Postelmans-Blankemeijer slaat de eerste paal voor de bouw van de eerste woningen in de wijk Kooiweg- Noord.

9 Indrukwekkende uitvoering van het Mendelsohn’s “Elias” door de Castricumse Oratoriumvereniging in de Pancratius-kerk.

10 Naar aanleiding van het 65-jarig bestaan van de vrouwen- vereniging “Dorcas” is een bazar georganiseerd, ten behoeve van nieuwbouw Hervormd gemeentecentrum.

16 OfficieĢˆle opening door burgemeester Gmelich MeijUng van een nieuw kantoor van de Algemene Bank Nederland aan de Dorpsstraat.

18 De direkteur van gemeentewerken R. Vries overleden.

18 Supermarkt op het kampeerterrein Bakkum door brand verwoest.

21 Heropening kantoor Ned. Middenstandsbank aan de Burg. Mooijstraat.

 
NOVEMBER

4 Raad besluit tot verkoop van de voormalige ambtswoning aan de Stationsweg aan burgemeester Gmelich Meijling.

11 De carnavalsvereniging stelt prins Psychodomus I voor.

25 De gemeenteraad besluit om financieĢˆle redenen verschillen- de randvoorzieningen van het onderwijs te beperken dan wel af te bouwen o.a. subsidieĢˆring godsdienstonderwijs, logopedistische hulp etc.
Plannen voor de bouw van een sportzaal en een nieuwe muziekschool definitief van de baan.

 
DECEMBER

5 Wethouder V.G.N. Ritzer benoemd per 1 januari 1982 tot burgemeester van de gemeente Schinveld in Limburg.

17 De heer F.A. van Wijk wordt benoemd tot direkteur gemeentewerken.

17 De raad besluit om financieĢˆle redenen het lidmaatschap van de Raad van Europese Gemeenten op te zeggen.

17 Raad akkoord met drastische huurverhoging gemeentelijke akkomodaties voor sociaal-culturele aktiviteiten.

27 Schaatswedstrijden op de Kennemer ijsbaan.

Print Friendly, PDF & Email